4
Hana Papalauna Leteria Inin Taua Petrus Iri Nai Ioanes
Iok, Petrus iri nai Ioanes te hele lala nge hehei pe hana kura pe tunginga ana hana mur pe non soke nenge nauelele NeHalang nena pele palaungana ana naungaala mur pe Satiusi mur hel teat ke te puris. Teat pe leteria inin toto iange Petrus iri nai Ioanes te hetottore hehei pe hana nga Iesus nge maul haka mule nga metenga. Ke nem hemallaha hot tote ke, iri nenge te mete lape te maul haka mule. Laol pe hana papalauna nemur te laua Petrus iri nai Ioanes ke te teke te onteia iri nai pe ero. Iange kileng ulei sio lo. Pomalam tetal teua iri langa tuele au ngana. Ume 2:41Pe hulua lochloch ngana nenge te longe iri nai reria helenga, leteria manmanna. Ke iri nenge leteria manmanna te lohot ke iri ana non kina lime iri analoch iri lime (5,000).
Iok, pomange rou almasinga ana hana mur pe hana nenge iri mukmuka nge Israel mur pe hotonga ana hetoronga mur, teat ke te eukirau nge Ierusalem. Pe tunginga ana hana mur aria non soke, ene Anas. Ke Anas pe Kaepas pe Ioanes pe Aleksanta pe iri hel pule nenge te lohot nga mata nenge tunginga ana hana mur, iri lochloch tela ke te eukirau luluch nge hana nemur. Laol pe te hemesia Petrus iri nai Ioanes nga mataria pe te onteia iri ke pomai, “A poia ure nei ke mere mai? A mene lemo kerkerenga langai nenge a poia ure nei? Pe a poia nga itei ene?”
Pe Opepengpeng teu ke muta toto nge Petrus pe tuacholia hana nemur reria helenga ke mai, “Imo almasinga ana hana mur pe imo hana nenge imo mukmuka nge Israel mur: A onteia imem nga halaunga nenge mo poia nge ape lul nei. Maul ke mere? 10  Ume 3:6, 13-16Imo lochloch pe imo Israel mur a longo ke nek. Non ape lul nei urana mule nga Iesus Kristus nenge Nasaret nena kerkerenga. Pe imo a hune ana non ke mete nga ana manga toto. Pe NeHalang hemaul heke mule i. Pe NeHalang nena helenga hele ia Iesus ke mai:
11  Psa 118:22 “ ‘I laka, i um nenge imo hana nenge a lelele pele lememo ero ia.
Pe i, lohot ke i um palaungana nenge rahtua ele pele.’
12  Mat 1:21Maulinga at nge mele ero ol. At mana nga Iesus ene.”
13 Hana papalauna nemur te esia Petrus pe Ioanes pe te rura. Iange iri nai temes ia aria seilil. Pe te eteia iri lo, nge iri hana mana nge ramaria alchach ero. Pomalam te eteia iri nai nge tetu luluch nge Iesus. 14 Pe te esia non ape lul nem nge mes luluch nge iri pe te reng toto ke te hele ia helenga e ero ol. 15 Hana papalauna nemur te kulos hote iri nai pe te hele tele el nge iri, 16 “Lape ta poia iri nai ke pomere? Hehei pe hana lochloch ngana nge Ierusalem te esia iri nge tepoi hote ure palaungana nem nge hemallaha hote NeHalang na hekerkerenga. Ure nei, ta talkome ero ol i! 17 Teke poi, pe ta hele ke kerkereng lange iri nai ke te heto heke Iesus ene ero ol. Pomalam ure nei het la koloi pe te heloloune ero ol.”
18  Ume 5:28Te iua iri nai pe te hele ke kerkereng lange iri nai ke te hetottoro pe te haliu nga Iesus ene ero ol.
19  Ume 5:29Pe Petrus iri nai Ioanes te hele, “A mil teu la. Nga NeHalang matana, poinga tei nge urana? Mo longo taua NeHalang ma mo longo taua imo? 20 Imem, ute pele nge ra ele halimem ero ol iange mo longe pe moes tote lo.”
21 Pe hana papalauna nemur te hottaua ute ero toto nge poreke nge iri nai nge tetal teua iri nga tuele au ngana. Pomalam, te keres taua iri pe te kulos hote iri nai ke tela. Iange hulua te esia ure nem nge lohot pe te heto heke NeHalang. 22 Pe non nenge te hemasia i nei ana hesinga ele haka nga ana non kina nai (40).
23 Te kulos hote Petrus iri nai Ioanes ke het pe tela sapele nge pekngaria mur pe te heleia ure lochloch nenge almasinga ana hana mur pe tunginga ana hana mur aria papalauna mur te hele ia lange iri. 24  Exo 20:11; Neh 9:6; Psa 146:6Iri te longe helenga nemur pe iri lochloch leteria elle pe te hetalaulau lange NeHalang ke pomai, “Non Soke, iong sipom oala hote tapa pe ich pe ruach pe ure lochloch ngana. 25  Psa 2:1-2Nge nike toto, Opepengpeng hele hot nga lem hekuleileinga, lemem te ne Teuit hanna ke pomai:
“ ‘Pomere nge hana lomonmona mur leteria inin hali?
Pomere nge tetal hel ia helenga ke te heporeke Non Soke?
26 Kileng mur nga ich aria naungaala mur
tetal helenga ke tei ia polong.
Hana papalauna mur pule tetal helenga
ke te hekou sue Non Soke
pe Mesias nenge Non soke tal hote ke mene mule ita.’
27  Mat 27:1-2; Luk 23:7-11; Ume 3:13Oe Non Soke. Manmanna nge Herot iri nai Pilatus te heua hana lomonmona mur pe Israel mur ke teare nga tuele tana nge Ierusalem. Tetal helenga ke te hekou sue Iesus, lem hekuleileinga nenge otal hote. 28  Ume 2:23Iri te poia poinga nem, nanas mene iong lemem ngam. Iange lohot nga lem kerkerenga nike. 29  Epe 6:19Iok, Non Soke o nau sio at nge imem, lem hekuleileinga mur ke o halaua imem. Iange hana kai te hemataua imem mai. Ke o halaua imem ke momes ke kerkereng toto ke mo haliu hote lem helenga. 30 Otul hote perim ke mo hemasia haleles mur pe mopoi hote ure papalauna ke hemallaha hote lem kerkerenga. Mo poia ure nemur nga Iesus ene, lem hekuleileinga nenge iong sipom otal hote.”
31 Te hetalaulau ke ulo, pe kileng nenge te hetalaulau ia nem rur. Pe Opepengpeng hemute iri lochloch ke aria seilil ke te hele hote NeHalang na helenga.
Iri Nenge Leteria Manmanna Te Halau Hel Iri
32  Ume 2:44Iri nenge leteria manmanna, leteria pe ramaria elle mana. E nge iri teke i toro nena ute ero, iange ure lochloch te teke iri lochloch reria. 33 NeHalang tung sue hekerkerenga palaungana lange Iesus nena hekulkulonga mur ke te haliu hote Iesus maul haka mule ngana. Pe pete tote iri lochloch. 34  Ume 2:45Iri lochloch reria ure pe ute e nge alpapa nge iri ero. Iange iri nenge reria ich pe reria pele, te hile hotote ke mele hel te ololia iri. 35 Pe te mene ure nemur ururia pe te tunge lange hekulkulonga nemur. Pe hekulkulonga nemur te heronge lange iri nenge reria ure mur ero. 36 None nge ene Iosep, tana hoe i nge Saipras. Pe ana mata, Liuai. Pe hekulkulonga nemur te hetue i ke ene Parnapas. (Luna, non nge hekerkereng ia hehei pe hana leteria pe halachlaua iri.) 37 Ana non pule hile hote na ich unne ke mene uruna pe tunge lange hekulkulonga nemur.

4:4: Ume 2:41

4:10: Ume 3:6, 13-16

4:11: Psa 118:22

4:12: Mat 1:21

4:18: Ume 5:28

4:19: Ume 5:29

4:24: Exo 20:11; Neh 9:6; Psa 146:6

4:25: Psa 2:1-2

4:27: Mat 27:1-2; Luk 23:7-11; Ume 3:13

4:28: Ume 2:23

4:29: Epe 6:19

4:32: Ume 2:44

4:34: Ume 2:45