6
Te Henonou Hot Ke Hana Iri Rahtele Nai
Ume 4:35Iok nga etue nemur iri nenge leteria manmanna nge Iesus te lohot ke iri halang toto. Ol pe ngunngunuga e lohaka nge Iuta mur nenge te helelia helenga Krik iri ul Iuta mur nenge iri Iuta pengpeng. Pe ngunngununga nem, huna nga ngaunga nenge te heronge ke kokoes lange pakar mur nga etue elle pe elle. Iange hei pakar mur nenge Krik nem, te menmene aria ngaunga ke nek ero. Pomalam te ngungu nge iri nemur nenge Iuta pengpeng. Ol pe Iesus nena hana iri analoch pe nai nem te eukiraua iri lochloch nenge leteria manmanna nge Iesus pe te hele lange iri ke pomai, “Nenge teke mo hilesue ume nenge mo hetottore hehei pe hana nga NeHalang nena helenga pela mo herongo mulmule amo ngaunga, panem urana ero. Ke pomalam, kole mur, imo sipomo a hesilei hot ke hana iri rahtele nai nge imo mule, ke tenau ele ume nem. A henonou hote mele hel nge Opepengpeng muta nge iri, pe leteria pe reria poinga mur urana mana. Pe imem, lape motu pengpeng nga ume nenge mo hetalaulau pe mo hetottore hehei pe hana nga NeHalang nena helenga mur.”
Iok laol, iri lochloch lemeria ke te teke tepoi ke pomanga Iesus nena hana mur te hele ngaria. Pomalam te henonou hote Stipen, non nenge letena manmanna ngana tuke kerkereng toto, pe Opepengpeng muta nge i. Pe pule Pililpus pe Prokorus pe Nikanor pe Timon pe Parmenas pe Nikolaus. Nikolaus i nena nge Antiok pe i koko teu luluch nge Iuta mur nge leteria manmanna nge NeHalang. Iok, te mene hana nemur ke te laia iri nge Iesus nena hana mur ke tetal heke peria nge iri pe te hetalaulau haka nge iri.
Ume 2:41; 16:5Pe NeHalang nena helenga song ke ronge kileng lochloch ngana. Pe hehei pe hana halang nge Ierusalem te lohot ke Iesus nena hana mur ia iri. Pe tunginga ana hana mur halang, leteria manmanna nga NeHalang nena helenga pule pe te nanasia.
Te Laua Stipen
Iok, Stipen i non nenge NeHalang pete tote i, pe tunge na kerkerenga palaungana nenge poi hote ure papalaungana hel nga hulua leteria ke te esesia. Ol pe hana hel teat ke iriul Stipen tetak huluelia helenga. Pe hana nemur ria hetoronga ana pele e nge te hetue ke ene, hana nenge iri siporia tenau ele iri. Pe hana nemur reria nge Sirini pe Aleksantria, pe pekngaria hel pule teat nga ich nenge Silisia pe Eisia. 10  Luk 21:15Pe Opepengpeng helete matana tote Stipen ke hana nemur nakuria ero nge te hekou sue Stipen nga helenga.
11 Ol pe la teol hite hana hel, nenge te pallaklaka ke te teke, “Mo longe Stipen nge hele poreke tote NeHalang iri nai Moses.”
12 Ke nga poinga nei te hesosolos heke tote hehei pe hana pe hana papalauna pe hotonga ana hetoronga mur leteria ke telaua Stipen. Pe la te hemesia nga hana papalauna nenge te longlongo helenga mataria nga NeHalang nena pele palaungana letena. 13 Pe te mene teua hana hel pule kela te channanga ke te teke, “Non nei, kokoes mana, hele poreke NeHalang na pele pe Moses nena hotonga mur. 14 Pe pule, mo longe i nge hele ke teke, Iesus nenge Nasaret nem lape toto sue NeHalang nena pele palaungana nei, pe hetaua rera poinga mur nenge rette Moses tung sue at nge ita nge nike.”
15 Ol pe hana papalauna nemur te nachnei hit tote Stipen, pe te esia Stipen nge nakuna pomalaka nga NeHalang nena angkelo toto.

6:1: Ume 4:35

6:7: Ume 2:41; 16:5

6:10: Luk 21:15