19
Ne Pilatus hele ke palinga hel ana hana mur te nosia Iesus. Luk 23:11Pe te helule rur nge matantana nenge pomanga pale pe tetal heke nga palpalna pe te heron heke hengeron kunkun ngana nge i. Pe emule mana te songlele ia i ke te teke, “Masin! Iuta mur aria naungaala ana non! Lape omes ke kerkereng ol!” Pe te tepele nga ramana.
Ol pe ne Pilatus i hot la mule pe hele lange Iuta mur, “A longo at! Lape e hele ke te mene hote i at nge imo ke anau nge i. Ke lape a eteia nge iau e hottaua poinga poreke ngana e nge poia ero.” Iok, Iesus i hot la luluch nga rur matantana ngana nenge tetal heke nga palpalna pe hengeron kunkun ngana neu. Pe ne Pilatus hele lange iri, “Anau at ana non koi!”
Pe tunginga ana hana mur aria papalauna mur pe palpal hussu mur te naue Iesus pe alngaria ke te teke, “O heon heke i nga manga toto! O heon heke i nga manga toto!”
Pe ne Pilatus tuacholia lange iri ke teke, “Imo sipomo a mene i pe a heon heke i nga manga toto. Iange iau, e hottaua poinga poreke ngana e nge poia ero.”
Pe Iuta mur te hele, “Imem lemem hotonga e tu. Pe mo teke non nem mete urume hotonga nem hele ngana iange i sipona hele ke teke i NeHalang Tuna.”
Ne Pilatus longe hana nemur reria helenga pe matau toto. Mat 27:12Ol pe iteu la mule nga pele palaungana neu pe ontei mule Iesus, “Iong mam lem langai toto?”
Pe Iesus heleia helenga e ero. 10 Pe ne Pilatus hele, “Pomerei nenge o tuacholia iau ero? Iau lek kerkerenga nenge e hele ala am pe lek kerkerenga nenge e hele ke palinga hel ana hana mur te heon heke iong nga manga toto. O eteia nei ero kai?”
11  Ioa 10:18; Ume 2:23; Rom 13:1Pe Iesus hele, “NeHalang tunge kerkerenga nem lange iong. Pe nenge teke ero mele pele nge tunge iau lange iong ero. Pe non nenge tunge iau lange iong, na poinga poreke ngana mur ele haka toto nga lem poinga poreke ngana mur.”
12  Luk 23:2; Ume 17:7Ne Pilatus longe helenga nei pe letena tuanin rara ke teke hele ala Iesus ana. Pe ero Iuta mur alngaria ke te teke, “Nenge teke o hele ala ana lape neingam ne Kaesa ero ol. Ne Kaesa nena ngarang toto laka mele nenge hele ke teke i naungaala ana non.”
13 Ne Pilatus longe helenga nei pe mene hote Iesus lange hot pe la ke are nga arenga nenge te amnei urumrume helenga mur. Nga kileng unne nenge te hetue ke Um Arenga. Nga helenga Hipru te hetue ke Kapata. 14 Iok, ngaunga matana nenge Ingatoto ana etue mam pe lohot. Pe etue neu i etue nenge te tatalo elele ure mur pe lala ke sinanga luana lo. Pe ne Pilatus hele lange Iuta mur, “Anau at amo naungaala ana non koi.”
15 Pe iri alngaria ke te teke, “A mene hote i kela aheon heke nga manga toto.”
Pe ne Pilatus onteia iri, “A teke e heon heke amo naungaala ana non nga manga toto?”
Pe tunginga ana hana mur aria papalauna mur te tuacholia ke te teke, “Imem emem naungaala ana none ero ol, ne Kaesa i toro mana.”
16 Pomalam ne Pilatus tunge Iesus lange iri ke te heon heke nga manga toto.
Palinga Hel Ana Hana Mur Te Heon Heke Iesus Nga Manga Toto
(Mat 27:32-44; Mak 15:21-32; Luk 23:26-43)
Ol pe Palinga hel ana hana mur te mene Iesus kela. 17 Pe Iesus i sipona takisia ana manga toto kela nga Kittol ana kileng (nenge iri Hipru te hetue ke Kolkota.) 18 Nga lamau te heon heke i nga manga toto pe te heone hana nai pule nga Iesus ilina ele pe ele. Elle heon nga pen tamalmal pe e nga pen hoihoi pe Iesus nga tunangana. 19 Pe ne Pilatus hele ke tehas ia helenga toto e pe tetal heke nga manga toto. Helenga toto neu hele ke pomai, “IESUS NENGE NASARET, IUTA MUR ARIA NAUNGAALA ANA NON.” 20 Helenga toto neu tehas ia nga helenga Hipru pe helenga Latin pe helenga Krik. Pe hulua halang te sisia helenga neu iange kileng nenge te heon heke Iesus ia, tu rochroi mana nga tuele tana palaungana neu. 21 Ol pe tunginga ana hana mur aria papalauna mur te hele lange ne Pilatus ke te teke, “Iong ohas ia ke ‘Iuta mur aria naungaala ana non’. Pe imem mo teke ohas ia ke pomai koi, ‘Non nei hele ke teke i Iuta mur aria naungaala ana non.’ ”
22 Pe ne Pilatus hele, “Utar nenge e hele ke tehas ia tu ke pomalalom.”
23 Iok, palinga hel ana hana mur te hero hite Iesus nga manga toto ke het pe te mene nena hengeron mur nenge hot ana pe te heronge nge iri. Pe te mene nena hengeron nenge teu ana pule nenge ana simanga nga ilina ero.
24  Psa 22:18Pe te hele tele hel nge iri ke te teke, “Nena hengeron nei lape ta chachia ero. Ta poia hesalanginga e ke henonou hote non tei nenge lape mene ke nena ia.”
Poinga nei lohot ke pete tote NeHalang nena helenga nenge masio nga alalaha ke ulolo nenge hele ke teke,
“Te mene lek hengeron mur nenge hot ana
pe te heronge nge iri.
Pe te poia hesalanginga e nga lek hengeron nenge teu ana
ke henonou hote non tei nenge lape mene ke nena ia.”
Ke palinga hel ana hana mur te poia poinga nei.
25  Mat 27:55-56Iok, Iesus tana pe tana tina pe Maria nenge Klopas nehei pe Maria nenge Maktala, temes rochroi nga manga toto nenge Iesus heon haka ia. 26  Ioa 13:23Pe Iesus nena non nenge mutena tau tote mes pule. Ol pe Iesus naue i pe hele lange tana ke teke, “Etak o naue i ke pomanga tumia.” 27 Pe pule Iesus hele lange nena non neu, “Pe iong o naue i ke pomanga tamia.” Ke nga etue neu pengpeng Iesus nena non neu mene he Maria langa nena pele ke nauele i.
Iesus Mete
(Mat 27:45-56; Mak 15:33-41; Luk 23:44-49)
28  Psa 22:15Iok, Iesus eteia ke ure lochloch ngana umeia ke het lo. Ol pe hele, “E teke ein ech.” Iesus nena helenga nei lohot ke pete tote NeHalang nena helenga nenge masio nga alalaha ke ulolo.
29  Psa 69:21Kaliu e nge muta ia uain ehech ngana ma. Pe te mene ute nge makuk pe te panun teua la ke rumia uain neu. Ke het pe te kale taua nga memeta kina pe tetul heke langa Iesus hanna. 30 Iesus inia uain neu ke het pe hele, “Het lo.” Ol pe Iesus palpalna tuakolo sio pe ngana iuch hot sapele.
31  Deu 21:22-23Iok, ngaunga matana nenga Ingatoto ana etue mam pe lohot. Pe etue neu i etue nenge te tatalo elele ure mur. Pe Iuta mur aria papalauna mur lemeria ero hana nge te heon nga manga toto nga etue palaungana neu. Pomalam te onteia ne Pilatus ke te teke, “O longele imem ke mo pal hoa hana nemur aperia kina pe mo mene sue koluria mur nga manga toto.” 32 Ol pe palinga hel ana hana mur tela tala nge hana nai nem pe te pal hoa aperia kina ke te mete ke ueiuei. 33 Iok, te teke tela nge Iesus pe tenau pe mete lo. Pomalam te pal hoa apena kina ero. 34 Pe palinga hel ana none tua teua io nga Iesus alalina. Ol pe Iesus eina pe ech te pasiling hot. 35  Ioa 21:24Mele nenge naue ure nei nge lohot heleia ke teke ure nei lohot ke manmanna. Pe eteia ke teke i hele ke manmanna. Ke imo pule lape letemo manmanna. 36  Exo 12:46; Num 9:12; Psa 34:20Ure nemur te lohot ke pete tote NeHalang nena helenga nenge masio nga alalaha ke ulolo, nenge hele ke teke, “Lape te pal hoa kina e ero.” 37  Zec 12:10; Hem 1:7Pe NeHalang nena helenga e pule nge masio nga alalaha lo hele ke teke, “Lape tenau lange non nenge tetue ana io.”
Tealo Hite Iesus Koluna
(Mat 27:57-61; Mak 15:42-47; Luk 23:50-56)
38 Iok, urelu lochloch ngana nemur te lohot ke ulo pe Iosep nenge nena nge Arimatea lake ontei tote Iesus koluna nge ne Pilatus ke teke alo hite. Pe ne Pilatus longala. Pomalam, Iosep lake mene sue Iesus koluna. Iosep i Iesus nena non ia pule pe talkome letena manmanna ngana pe heleia lange mele ero toto iange mataua Iuta mur aria papalauna mur hel pule. 39  Ioa 3:1-2Pe Nikotemus i non nenge lake naue Iesus nga miliko nga etuene lo, i pule la luluch nge Iosep. Ana non mene sini ana monri nge meena toto. Sini nemur teume hote ae nai eiria nge te heluluch tele pe inangaria ehech toto. 40 Iri nai te mene Iesus koluna pe te ruchite nga ruchinga hit hussu ngana. Pe teun hite Iesus koluna ana sini nemur. Te poia ke te nanasia poinga nenge Iuta mur te popoia nga aria pum mur, nenge tealo hitite iri. 41 Iok, metenga ana ich unne tunga kileng nenge te heon haka Iesus ia. Pe polo heueu ngana e nge mele koluna mateu ia ero kura, tunga metenga ana ich unne neu. 42 Pe tetal teu mene Iesus koluna nga polo neu iange polo neu tu ke rochroi mana. Pe pule etue neu i etue nenge te tatalo elele ure mur nga Israel mur aria etue palaungana nenge te hetalaulau ia.

19:2: Luk 23:11

19:9: Mat 27:12

19:11: Ioa 10:18; Ume 2:23; Rom 13:1

19:12: Luk 23:2; Ume 17:7

19:24: Psa 22:18

19:25: Mat 27:55-56

19:26: Ioa 13:23

19:28: Psa 22:15

19:29: Psa 69:21

19:31: Deu 21:22-23

19:35: Ioa 21:24

19:36: Exo 12:46; Num 9:12; Psa 34:20

19:37: Zec 12:10; Hem 1:7

19:39: Ioa 3:1-2