5
Ana Kristus ningi mu mel bo me nanga talipawoso, mena
Ana gopa palaganak ale guyak la baganakko Kristus talipara ningi nanga bataguru tam.* Jesus nanga bataguru tam se ana yawarakala ilak bagasan: John 8:32,36; Acts 15:10; Galatians 2:3-4. Buta se nina sokel ago la sanamaral se mayang ningamuru tugumon ale dungan iwita aking me ninga tagimonko.
Ikialko! Ani Paul, ani iwita ninga manorsam, nina ningimik guang batoga te namaral, mu nina Kristus nanga sangaru tam ko munan umu me ta ninga sangukko. Ale ani aking tala wetang te balsam, awiriya kumik guang batoga te namoso mu, nu law lilim la bowa ningi bagoso. Nina awiriya law ko munan te kariimet ningo diram ko bagaralko iwita betesan mu, nina bataga namaman ale Kristus ilak me bagasan. Ale nina noko gomang nangara ko munan buring ko bagasan. Bare ana mu Bur Laili ningi nangamang ningi nunguning te, bagara ningo diram umu ko namotam bita se bagasan. Mu awuk, Jesus Kristus ningi mu, nangimik guang batoga agi mena agi ta, bare mu mel yam. Bare mel biya mu, nangamang ningi nunguning te nanimi ko kua tui se laganakko. Nangimik guang batoga ko munan: 1 Corinthians 7:19; Galatians 6:15.
Nina nagura ningo naguwaman, se awiri nengema batogam ale nengema siruwuram se den nunguning bita taman? Nengemang kuluka ko munan umu, Kaem ninga aru tam mu kote me taiwoso, mena. Iwita ikialko! “Yeast katirta plaua ningi betesan, bare mu plaua laguwuso se biyala lagoso.” Paul yeast te iki se den tuaturum imi balam, kari sikina nunga ikia kawel wore kariimet lilim te nunga maguwusan wore ko balam. 10 Bare ani Kari Biya ningi angamang motam sokel ago la ko ikisam mu, nina ikia duap duap te me loagaralko iwita ikisam. Awiriya ikia duap duap te ngual ningaruwoso mu, nu awiriya mu ani me ko ikisam bare mu, ko koma taukkowo. 11 Aga singsang, kariimet sang balsan, ani kari nungumik guang batoga ko munan mu am ko den balu apuwasam, masan. Se uwuta agi mu, ani anape duap ko aga bita maguwusan? Bare mu uwuta mena. Ani tam kangono ko dugu duap balsam wore ko nuna nongomang magoso se aga bita maguwu gilingisan. 12 Se kariari nenenga ikia ngualawusan ale nangimik guang batoga ko munan te ninga kalakumuwasan agi mu terong, am uwuta betemon namamon ale kopa nunga tangol agotala kau kau namamonko!
13 Aga singsang, Kaem nina ninga aru tam, mu nina udagi talipara bo ningi me bagaralko ninga giam. Bare nina Kristus ningi ninga gopa palaga ko munan umu ningi, ali imi ko munan memek memek am beteralko iwita ikial bore ko. Mena. Bare ninimi ko kua tui se ninimi saongalko.§ Ana kilek memek ko ura dungan ko iwita me baganakko: 1 Peter 2:16. 14 Law ko den suen la mu ilu biguwu sapaman ale bala suanta imi ningi la karo tunakko balman: “Ni keta nimi ko kuesam iwitatala, ka bo kua tuiko.”* Leviticus 19:18. 15 Buta se, nina ninimi singi kager tui se, ninimi mora kaura te me bagaralko. Sinar talko, nengeta ninimi maguwural bore ko!
Bur Laili ningi ko bagara aolak
16 Bore ko se ani iwita balsam: nina Bur Laili ko sokel ikia karo tui se lagaral mu, nina ali imi ko ikia memek nengemang te aniso mu me karo tualko. 17 Mu awuk, munan memek anananga nangamang ningi mu, Bur Laili ko munan ilak koma suanta mena, se Bur Laili ko munan mu memek umu ilak koma suanta mena tala. Se nuna nunumi ago mu suanta mena, bore te se ni aguwaya bitarko mu karogo ikuwasam. Ana munan ningo me betesan ko duap: Romans 7:15-23. 18 Bare ni Bur Laili ko ikia karo tuiwer mu asele ni law bowa ningi me bagasam. Ana Bur Laili ko sokel te baganakko: Romans 8:4; 6:12-14.
19 Se memek umu ko ikia munan memek memek mu ko ariga wetang te: saman katagot ko munan duap duap dolara ago umu se, 20 kaem kawel nup biya tua, se dawur mang sima, se nangamang magara, singi kager, nanimi mora, nanimi patawura, se biguwura suanta mena motam kirker bagara, 21 se bo ko mel ariga ale nangamang magara; se yu nana ngualara, biguwu yu no se ikia memek betera, se munan memek duap duap uwuta uwuta. Ikialko, ani ulengkala sokel ago ninga manarukasam uwutatala aitak aking sokel ago ninga manorsam, awiriya munan uwuta te bagoso mu Kaem ko kingdom ningi me namarukko.
22 Bare Bur Laili ko ikia munan ningo ningo mu, iwita iwita: bo kua tua ko munan, amilmil, lila yawara, nanimi ago kua kapara, bo nangamang tua, ningo la betera kaora, den bala ale diram la karo tuata, 23 munan kutek am, se nangata nanimi diram la kiti guruga. Law bo munan imi betenakko me ta nanga kalowoso, mena. 24 Awiriya Jesus Kristus ko kariimet ko bagasan, mu nuna ikia memek se nongomang barasa ko munan suen la mu tam kangono te tagi sapaman. 25 Se ana Bur Laili ningi bagasan agi mu, ana Bur Laili la karo tunakko. 26 Ale ana nangata nanimi me patawunakko. Ale nanga launuria me nongomang maguwunakko. Ale nononga mel ko me namotam nangamang barasukko.

*5:1: Jesus nanga bataguru tam se ana yawarakala ilak bagasan: John 8:32,36; Acts 15:10; Galatians 2:3-4.

5:6: Nangimik guang batoga ko munan: 1 Corinthians 7:19; Galatians 6:15.

5:9: Paul yeast te iki se den tuaturum imi balam, kari sikina nunga ikia kawel wore kariimet lilim te nunga maguwusan wore ko balam.

§5:13: Ana kilek memek ko ura dungan ko iwita me baganakko: 1 Peter 2:16.

*5:14: Leviticus 19:18.

5:17: Ana munan ningo me betesan ko duap: Romans 7:15-23.

5:18: Ana Bur Laili ko sokel te baganakko: Romans 8:4; 6:12-14.