18
Cush kumik ko den tairam
O ali sor, dal bibiya te nirung kapa kapa, Cush* (HBK) Old area covering southern Egypt northern Sudan. The situation about the messengers is not clear in Hebrew. ko yu luan kia nama taiwara ko sor wonong,
taling kari nunga betesam, se mel papyrus masan, ko ariga yu ko yem kuting iwita,
mu sikipi laga, dal ulal biya bo iwita, awote araga dagisan ale yu awote namasan.
 
Namaralko, nina taling kari alo;
namaral ale kariimet maiya maiya,
nungumik palepalengam,
sor suen biya nunga nguangawara,
sokel ago kager te giriwara,
nunga sor wonong yu luan suen biya ago, node iluwalko.
 
Nina sor suen la ali imi lilim te bagasan,
tom kausa bo dal gurek iwita duruk te bangarmon mu, nina arigalko!
Ale biugel niaruk se ikial mu, nina te sinararalko!
 
Ikialko, Yawe iwita aga maonam:
“Kakirip bo inang garukaso taiso se kutek maso ale ari se,
worem ko sokel kaposo mu ko iki gurugu se, tuwik ilu biguwuso mu ari lagoso iwitata,
ani aga bagara kuwim te kutek maem ale mel ninguru ari gurugu lagasam.” Nu uwutata aga maonam.
Se iwita ikialko, waen nunguning muguri garukaso nama yopaso uwuta tala,
kager memek mu tai pingiaram.
Se tom umutang te diram, kower maiyam namaram umu, noko batir te nunguning karogo batutumurok se kaparukko.
Uwuta nunga waru awurok, se duruk kulupik ko inangnang, mel iwiwara nowara mu, se
giarum ko mel diwang taimon ale nunga namonko;
worem kam te inangnang mel mu, borta nunga inang ko no se lagamonko,
se tuwik marir kam ningi mu, giarum ko mel diwang mu, borta tala nunga inang ko no se lagamonkowo.
 
Ale tom umu te mu, kariimet maiya maiya,
nungumik palepalengam,
sor suen biya nunga nguangawara,
sor sokel ago kager te giriwara,
nunga sor wonong yu luan suen biya ago umu,
nuguting munan mu Yawe Sokel Garagar kote ago taimonkowo.
Duruk Zion, wonong Yawe Sokel Garagar ko Nup biya ago umu,
kua bowa nagura ko nuguting munan umu kote ago taimonkowo.
 

*18:1: (HBK) Old area covering southern Egypt northern Sudan. The situation about the messengers is not clear in Hebrew.