5
Kariimet nungumik mel ago se saki alo nunga bita maguwusan wore nunga sinar den
Se nina kariimet ningimik mel suen biya karogo* Kariimet nungumik mel ago mu sinar tamonko: Luke 6:24; 16:25. mu, nina ikialko: Nina niara ma te bagaralko, mu awuk, ikup memek nenengate taiwoso. Nenenga melmasak yawara yawara mu iwiram turupuram, se ninga guang yamel mu dagor silale no barurumuman se batuwutuk maman. Se ninga manga gold se silver mu patan iram ale magaram. Se patan umu nina den te ninga bitiruk ale, tama ningimik nunguning no kam ninga naukko. Mel bo mena, tom nukum imi te ninga manga melmasak yawara yawara mu, am numi awote bolala awu sagaralko. Bare arigalko! Nina ninga ura kariimet ninga ningam ura bataguru gi lagaman umu, nina me nunga diaman se nunga niara aira mu am nengete bitawasan. Se ninga ura kariimet ninga na inang gi bolala awu lagaman umu nunga niara mu Kari Biya Sokel Garagar umu kote nama aratam se ikiam. Nina ali imi te mel ningo ningo karogo bagara ko munan kalel biya wore te baga se, pempem melmasak yawara yawara gi se ninguru te amilmil bita lagaman. Nina bulmakau mel moa nana te ninguru kasuman utuman ale negol ninguru kapa ekeka muruwuram. NIV ko footnote ko bala bo mu iwita: “as in a day of feasting”. Nina kariimet sang, mel bo ko nina nengerak dun kopa me ilukasan, wore am nunga bita maguwukasan ale nunga moakasan se kuakasan.
Kua kapara ale ikup gia ko munan
Buta se aga singsang alo, nina kua kapa se sokel ago la bagaral se Kari Biya tairukko. Ana nangamang sail ago baganak mu udagi koma ningo tanakko: Luke 21:19; Galatians 6:9; Matthew 5:12; Job 42:10-13. Ningam kotam te ikialko. Nu gomang kua kapa se, inang muguri ningo ningo papak mauk ali bitiruk ale tarigirukko kimi bita se, worem tom se tuwik ko tom ko numi ira se loaga lagoso. Se nina uwutatala, nengemang anise sokel ago la bagaralko, mu awuk, Kari Biya ko tom te tairukko mu pingi aram. Aga singsang alo, nina ninimi nibiring ko me ininga munaka se lagaralko. Nina uwuta beteral mu den te ninga betemonko. Se Tutera Kari mu songkuring ago sanamaram bagoso!
10 Aga singsang alo, nina prophet alo Kari Biya nup te ura bitakasan wore nunga ikialko. Nuna girakala ikup memek ningi wore nongomang kua kapa se sokel ago la baga se gikasan. 11 Mu nina ikisan, ana kariimet uwuta ikup ningi sokel ago sanamasan mu ana nunup biya nungarsan. Se nina Job ko dugu duap mu ko ikiman. Nu ikup memek ko kam ningi wore sokel ago la sanamaram ale giwaram, se Kari Biya nukum te saonga munan aguwaya kumik te beteram mu nina ko ikisan. Mu awuk, Kari Biya mu gomang bataga se gomang motam nangara ko Kaem.
12 Aga singsang alo, mel suen la umu ningi mel biya nunguningkiri mu, nina den sokel tualko mu, duruk wonong ko nup me balal, agi ali imi ko nup me balal, ale yam ta mel bo ko nup me balalko tala. Nenenga “Aing au” mu eng am uwutata aing au mal, ale ninga “Mena” mu eng am mena malko. E nina uwuta me beteral mu nina memek ningi ninga betemonko.§ Jesus uwutatala balam: Matthew 5:34-37.
Nangamang ningi nunguning te guranek betera ko munan
13 Se nenenga ningi bo ikup mel i ago agi mu, nu guranek te Kaem manukko. Agi nenenga ningi bo amilmilaruk agi mu, nu wur te Kaem nup patawurukko. 14 Se nenenga ningi bo kuera ikes karogo agi mu, nu sios ko kari gira alo nunga aurok, se taimon kumik kuali guranek betemon, ale Kari Biya ko nup te oil kumik sapamonko. 15 Se nongomang ningi nunguning te guranek betesan umu, kari kuera ikes ago umu aking nungerukko, mu awuk, Kari Biya nu sokel tuok se barasukko. Ale nu memek i beteram agi mu, ko memek umu siwu saparukko. 16 Bore te se, ninimi nengema te ninga memek apural ale ninimi ko guranek beteral ale munan umu te ningo arigalko. Kari ningo diram ko guranek mu sokel ago, se Kari Biya pasak ala iki karo tuokko.
17 Elijah mu ali kari anananga iwitatala. Nu tuwik me kaparukko gira awom la guranek bitawaram se yia 3 se ko sige 6 ningi tuwik ali me kau tam. 18 Se udagi te akingtala guranek beteram se aking tuwik ali te tai dagulam se, ali ko tam muguri mel anapeya aking papak mam ale aragakaso.* Elijah: 1 Kings 17:1; 18:42-45.
19 Aga singsang alo, nenenga ningi bo den nunguning bita tauk ale dalela namaruk, se ninga ningi bo aking ilu tagi ilak den nunguning ko lage te ilak peleruk mu, 20 iwita ikialko: Kariimet awiriya kariimet memek bo, memek lage te taso ale ilak peleso, mu nu kariimet umu kuera mateng memek ko lage te sangaru taso, se ko memek aguwaya bita lagaram mu am ira kaluwu saposo. Ana bo lage memek te sangaru tanakko: Proverbs 10:12; Matthew 18:15; Galatians 6:1; 1 Peter 4:8.

*5:1: Kariimet nungumik mel ago mu sinar tamonko: Luke 6:24; 16:25.

5:5: NIV ko footnote ko bala bo mu iwita: “as in a day of feasting”.

5:7: Ana nangamang sail ago baganak mu udagi koma ningo tanakko: Luke 21:19; Galatians 6:9; Matthew 5:12; Job 42:10-13.

§5:12: Jesus uwutatala balam: Matthew 5:34-37.

*5:18: Elijah: 1 Kings 17:1; 18:42-45.

5:20: Ana bo lage memek te sangaru tanakko: Proverbs 10:12; Matthew 18:15; Galatians 6:1; 1 Peter 4:8.