3
“Ikialko. Ani aga taling kari bo bitirik se girok tairuk ale aninga lage nungokkowo.* Taling kari girok tairukko: Isaiah 40:3; 57:14; 62:10; Malachi 4:5; Matthew 11:10; Mark 1:2; Luke 7:27. Asele mekam la Kari Biya, nina nunguningta ko nengemang motam bita se loagawasan agi mu, noko temple ningi tairukkowo. Nu ikia kaloman umu ko koma tata kari, mu tairukkowo.” Yawe Sokel Garagar mu uwuta balso.
Bare noko day tom te tairukko mu te mu, awiri sokel ago se gek am bagarukko terong? Nu gold se silver te kaiya ko tama, kowar tamatama, iwita agi, melmasak te anuwa ko tam kiri aora iwita bagarukko. Nu silver kaiya ale silver palunga nunga burangara ko kari iwita baga se, Levi ko digo lilim gold se silver iwita nunga palungok nungok burangarukko. Asele nuna nuguting munan mu munan laili te karogo tai Yawe tumonko. Se Yawe Judah se Jerusalem nunga nuguting munan girakala ko amilmila lagakaso mu iwita tala ko amilmilarukko.
“Ani ningimik duap te tairik ale tuetera ura bitirikko. Ani dawur kari alo nunga wetang saparik, imetkari tere daong nowasan umu, se den nunguning ira kaluwu se kawelawara alo umu, se ura supuling alo kawel munan te ura kari nunga manga giwara umu, se awiriya imet gerewa se kuriang nonet mena mu mel yam ko nunga bitawara umu, se awiriya taira kariimet alo nunga bita maguwuwara umu, se kariimet uwuta ani ago ko nguangara mena, munan uwuta uwuta bitawara, mu suen la wetang te nunga bitirikko.” Yawe Sokel Garagar mu uwuta balso.
Yawe kote pelera taira ko den
“Ani Yawe, angimik aga ikia se munan guruga patawura mu mena. Bore te se, nina Jacob ko kuriang gue me maga namaman. Nina girakala la, ninga girigir alo nunga tom te la, nibiring gurugu aisiman, ale aninga munan den me karo tusan. Agate peleral tairal, se ani angamang ningarikko.” Yawe Sokel Garagar mu uwuta balso.
“Bare nina aking aninga isarsan, 'Ana awuk ta kete pelenakko?' masan.
“Ikialko. Agi kari bo ko kaem kote tere nana ikiso e? Mena. Bare nina mu ani ninga Kaem agate anapeya mel am tere nasan. Ale agate tere no se, bare aking iwita aga isarsan, 'Ana awuk ta nika te tere nasan a?' masan.
“Nenenga tere munan mu iwita: Anapeya mel motam 10 ko bolala awusan, ale ko motam suan mu aninga ma balsan, ale anapeya nigiting munan ani aisalko balsan, oworta ningi tere munan arataso. Nina kariimet ta se ninga ali sor lilim la mu memek talko lage te bagasan, mu awuk, nina aninga melmasak tere nowasan. 10 Bare iwita beteralko: Melmasak motam 10 ko motam suanta umu lilim la ago aninga temple ningi karogo tairal se, aninga temple mu inang ago anirokko.” Yawe Sokel Garagar mu uwuta balso. Melmasak motam 10 ko motam suanta: Genesis 14:1-24; Leviticus 27:30-33; Deuteronomy 14:22. Mark 8:34-37 se Romans 12:1 ago arikko. “Ira ariga te aga beteral, ale asele aguwaya kiwemarik mu nengeta ari ko ikialko. Ani aga duruk wonong kuring kagik ale mel ningo ningo tuwik kapakoyam ningimik kuali warik se kaparuk ale ninga kawam digo sisi saparukko. Luke 6:38 se 2 Corinthians 9:8-11 arikko. 11 Ani yes se kutuwurek mel nunga menawurik se, ninga inang mel se mayang se tam muguri mu terong la nunguning kaparuk se gi nalkowo.” Yawe Sokel Garagar mu uwuta balso. 12 “Se sor saki ko kariimet Kaem bagara amilimil se ali welang ningo ningaram sumu aringimon ale ko balu se lagamonko.” Yawe Sokel Garagar mu uwuta balam.
Yawe ko tuetera munan diram la mu wetang awurokko
13 Yawe iwita balso, “Nina den ikup ago te aga balu maguwu se, bare aking aga isarsan, 'Ana awuk nika balu maguwusan a?' ma balsan.
14 “Bare ikialko. Nina bala bo iwita nigiring te me arataso e? 'Kaem nup biya tua ko munan imi, kalakamara bo,' ma me balsan e? Ale 'Yawe ko munan karo tui se nanga memek ko nu ilak magi kutekute ma lagara mu awuk nanga sangukko ya?' ma me balsan e? 15 Ale aking balsan, 'Nusupuling lagara ko kariimet alo se memek betera ko kariimet alo se Kaem ilak dun kopa iluwa ko kariimet alo mu memek bo me arigisan, am ningo se terong la bagasan.' Nina bala uwuta uwuta mu nigiring te me aratoso e?”
16 Se udagi kariimet Yawe kua tuiwara mu nongota nunumi ago munakawaman se Yawe ikiam. Ale balam se duruk wonong te scroll bo nu koma te awote garekaman, garek umu awiriya nu kua tui se nu nup biya tuiwara umu nunga nunup se nunga dugu duap ago awote garekaman.
17 Se Yawe Sokel Garagar mu mam, “Kariimet umu am aninga angama pasarang nunguningkiri,” mam. “Se day tom, te aninga melmasak ningo ningo gi nungekko mu te mu, ani kari bo, ko namar nu kua tui lagoso se gomang motam tuso iwita, ani aga kariimet umu angamang nungarik ale nunga giekko. 18 Asele nina kariimet ningo diram la Kaem bowa ningi bagara umu se kariimet memek nu bowa ningi me bagara alo mu, wetang te nungarki nunga ikialko.”

*3:1: Taling kari girok tairukko: Isaiah 40:3; 57:14; 62:10; Malachi 4:5; Matthew 11:10; Mark 1:2; Luke 7:27.

3:10: Melmasak motam 10 ko motam suanta: Genesis 14:1-24; Leviticus 27:30-33; Deuteronomy 14:22. Mark 8:34-37 se Romans 12:1 ago arikko.

3:10: Luke 6:38 se 2 Corinthians 9:8-11 arikko.