39
Kari ikup memek ningi baga se ko wosenga
(David ko wur)
Ani balem, “Ani aga kiwem ko sinar taik
ale aga agiring te mel bo memek me ta balikko;
ani kariimet memek nongoma te den bo ta me balikko.”
Buta se ani agiring kalem, ale den bo ta me balukasam,
mel bo ningo ko den ta wore me ta balukasam tala.
Bare aninga ikup mu yam namaram laga kaparam,
se ani ikia ninguru aga moakaso.
Se ikup mu ko ikia tokasam mu eng am ikup biyala aga irakaso,
se agata aimi ko Kaem isarukasam:
“O Yawe, ani marak bagarikko tom wore aga kasuruko;
ani ikisam ana tom tukunangta baga kuesan, bare Biya,
aga kasuru se ninguru ko ikiekko.
Aninga marak bagara ko tom mu ni tukunang gotek nungem,
nika loagara te mu aninga marak bagara ko tom mu diriwakala iwita;
mu awuk, ana kariimet suen la am tom tukunangta baga kuesan,
marir nagiring te pus masan se arataso nama menaso iwita.
 
“Agi tam bo ko tamarum iwita,
worem motam kuiniso mu nu karogo mena namoso.
Ana namasan taisan, melmasak gemasan, bare mu me nanga sangarso;
awiriya giokko mu ana me ko ikisan tala.
 
“Buta se Kari Biya, ani aga loagara biya anape te bita se lagarikko?
Aninga loagara biya mu nikate betesam.
Aninga memek suen la ningi aga sangaru
toko, se kari ikia mena mu me aga gusimonko.
Nigita ikup imi ani angimik te beterem,
borta ko ani agiring kalem, ale den bo me balem.
10 Ni yaman bo karogo me aisuko;
ani nika kiting te kuerikko pingi arem.
11 Ni ana kariimet nanga memek ko nanga dingumusam;
ale ni dagor silale guang maguwuso
iwitata anananga mel ningo ningo mu maguwusam;
ana kariimet mu marir nagiring te pus
masan se arataso nama menaso iwita.
 
12 “O Yawe, aninga niara ikiko;
ale aninga wosenga ko degewa guruguko!
Ani niawasam ewere aga sangaruko,
mu awuk, ani kari iwareng iwita tom tukunangta kerak bagarikko,
aninga taleng girigir alo nunga iwita.
13 Nika gemang magara to ilup se ani aeman saparik,
ale asele baga kua yumu namarikko.”