91
Kaem mu anananga Bitua Kari Yawara
Awiriya Kaem koma dugu te pempem bagoso mu
Kaem Kalel Biya Sokel Garagar mu ko
sinar tauk se nu luman bowa ningi yawarakala baga se,
Yawe ko iwita balukko,
“Ni aninga yumura kuwim, se aga ngatalek aora;
ni aninga Kaem, ani ni ko ko angamang ningi nunguning.”
Nunguningta, Kaem tareng memek ni ko
ko kaluwu beteman mu ko ka sinar tauk ale ka bituok se
kuera memek me kimik te tairukko.
Nu tarak ko gotek ereso iwitata,
ka iramurok se ni ko luman bowa ningi yawarakala bagerko;
nu me ka bitirukko, am ka
iramurok ale ka sinar taukko.
Se ni mel memek tirom ka
maguwurokko tairuk mu ko me nguangerko;
ale gatu woremkalal ka morukko tairuk, mu ko betela me nguangerko.
Se kuera memek tirom ka maguwurokko tairuk, mu me ko nguangerko,
woremkalal tairuk mu betela me ko nguangerko.
Se kariimet 1000 iwita ni beta dugu te kuemon,
10,000 iwita kiting sengam mu te dagulu kuemon,
bare ni mu memek me toko.
Kariimet memek alo koma memek tamonko,
se ni mu am motam la nungarkiwerko.
 
Ni Yawe nika Kaem Kalel Biya mu nika
bagara kuwim se nika yumura kuwim iwita ko arik,
10 mu ni memek bo me arikko,
se memek bo nika kawam duap te me tairukko.
11 Nu ko engel alo nunga manuk se nika
namara taira mu te ka bitaru se lagamonko.
12 Nuna kiting duap ningi ka ilumon se
manga te siwik motam atum
mu me dagulko.
13 Ni lion se mot memek nunga nusupuling ita parusuwurko,
lion sokel ago se mot memek bibiya karogo la.
 
14 Se Yawe iwita balam, “Ani nu sangaru taik ale bituekko,
mu awuk, nu aninga kueso ale ani abowa ningi bagoso.
15 Nu aninga aurok mu ani kuring iluwekko;
nu memek ningi kaparuk, mu ani ilak
baga se bataguru taik ale nup biya tuekko.
16 Ale balik se amilmil te tom maiya biya
ali imi te baga se, ani noko saonga yawara mu ko iki se lagarukko.”