150
Kaem nup patawura ko wur bo
O aleluya! Yawe ko nup patawuralko!
 
Noko kuwim laili ningi ko nup patawuralko;
noko sokel taiti gomang te mu ko nup patawuralko.
Ura bibiya sokel ago beteram mu ko nup patawuralko;
noko nup biya kualala biya aniso mu ko nup patawuralko.
Kua sokelel itugu se nup patawuralko;
gita kulele ela se nup patawuralko.
Tambourine sisuwu se, iru se, nup patawuralko;
goyak bawe ela se, iru se, nup patawuralko.
Kapa bilik moral ale te nup patawuralko;
moral se ko nirung biyala kaparuk se te nup patawuralko.
 
Melmasak suen la marak bagasan mu Yawe nup patawuralko!
 
Aleluya! Yawe Biya nup patawuralko!