Hibulu wewenasitoka luhuwa je biye
1
Omailimo ipalada epala le aila jekaiyoko gala lo limibo.
Adaya Omaimidana epaloti ga likaka abo wewenasidaya depalo le aila jekaiyoko latatelesidaya ga aito-aitomidana ito anuwa aito-aitomidana dilipi-liki wiwa wiwa ae. Ito onawa suwekolo noiyoko, oloti minudawo onawaloya ipalada epala le aila jekaiyoko emo gala maya lo soto moloko lo limiye. Ipaladaya muki nesaya le sa-etibo we netiye loko loetaibo wemidana adeugoya muki yowanu maya molokaiyoko muki saina-maina le soto piye. Sakokoya Omaimidana lamedala onowelakiya emotoka soto pibo ne. Ito Omailimo minoko leko ibomidana makoko aweyaha oko emotokaya minokainako, yamuya eimola abuhalalo molo elenedanaki lokaka noibo gayamo muki nesaloya ilimeko le sawa jekaka noiye. Emokahoya lihimate nokalawe oletokaka yowanuya leko le suwoletokadanaki isaloka uliki we napamidana ade lamawakalokaya woko mino moloko ne. Woko okananipoki we mukisida kohaido huloko nebo wemidana uliwayamo okananipoki wewenasida dulinipomidana kohaido huloko nebo uliwaya liye.
Ipalamamo muki okanaki wesida asebetokaka noibo ga.
Ito okananipoki wesida asebetaibomidana monawaya sakoya ne: Omailimo ipalada ga lo mibomidana oko okanaki we makomidana sa-loko lo mamiye. Ga makoya ipaladaya sa-loko lo miye:
Emoya ipane maya minaninako, olotiya ilime soto molokoe.
Ito ga makoya sako ne:
Nemoya ahola lolo oko minoyoko emoya ipane lolo oko netiye.
Makoya minoko ada ipalada maya oli hiyoko maya mikauka lemekolo noiyoko, ipalada gala maya sa-liki luhuwa ji-minaboma ne:
Omaimidana okanaki wela mukisiya oli miki monoka litae.
Ito okananipoki wesidamuya sa-loko luhuwa jeneboma ne:
Omailimo lokaiyoko okananipoki wesida weunipoya le wili jeko lasikidana iki lolosa jiki minikaka niae. Ito le elekele oluhola lolo obetokaiyoko jo ulumakidana lolo iki minikaka niae.
Sa-oneboya, ipaladamuya sa-loko luhuwa jeneboma ne:
Omaiya emo onowelaki siya elewoleyalo mino-loko woko minakolane. Ito elewoleyakamidana oijola maya le-minadanaki ohokauka wewenasidaya le wehe loko ujapa obetokaka noane. Emokahoya wehe loko minokaka nesamugoya elekaka noane. Ito lahelamibo nesamuya osele elokaka noiye. Yamuya Omaimo elowa jitadawo netupa hiletokaiyoko, muki wewenautiya yoweko minane.
10 Ito ipaladamuya ga mako sa-loko loneboma ne:
We napalika, emoya ada mikamidana ahodawa moladawoma ne. Ito okulumauya emoka adeka luhuwa maya minae.
11 Okulumasiya miniki aha nesa lolo ikilae. Ito emoya mino-loko woko elewole oko minakolane. Edimoya olo jikaka lawolawokidana iki minikanako, alikaya wiki asehawa likilae. 12 Sa-iki minadeko emokahoya le elewekeko le molakolane. Sa-okadeko edimoya wiki aito aweyahago ikilae. Sa-itaboya, emoya minadawo aweyaha okogo minakolane. Ito melekekahe ito onawakaheya ma woko suwametibo ne.
13 Ito Omaimo ipalada lo mibo ga makoya sa-loko ne:
Niseko nade lamawakaloka mino-loko woko minadeko, muki ulakalo wesidaya dilipe nupa oko le ika heumauka molokoyoko minakilae.
14 Sa-lokoya okananipoki wesida lo bamibo nenako, okananipoki we muki weunipoki nesaya Omaimidana elekelelaya olisauti lilimekakamidana wehe loko le sa-etudawo wewena lilimi wati itae lokogo doli hekaka noibo ne.
5 Sam 2:7; 2 Sam 7:14; 1 Klo 17:13 6 Dut 32:43; Sam 97:7
7 Sam 104:4 8-9 Sam 45:6-7 10-12 Sam 102:25-27; 13 Sam 110:1