12
Kópuni yilî yi l꞉êê dîy꞉o Chóó Lémi u Ghê Dmi ngê u ntââ ngê dpî pyódu nmo
A tîdê mbwó yoo, kópuni yilî yi l꞉êê dîy꞉o Chóó Lémi u Ghê Dmi ngê u ntââ ngê dpî pyódu nmo, u kakêmê mb꞉aamb꞉aa ngê nmye nînê chámêchámê, u ya a nga a kwo, Ntênê nmyi lama a yaa dniye. Nmyi lama kîyedê tóó, Yesu u yoo vy꞉o wunê ghêlî dpîp꞉e ghê dniye, Setan ngê nmyi nuw꞉o dmi k꞉omo yâpwo knî yi p꞉uu a kaa too, k꞉omo yâpwo knî ye nmyimo a ngêpê, ngmênê yi yâpwo ntóó dé, dnye yi mênê daa tóó. Ala ngwo pi knî y꞉oo Chóó Lémi u komo nmye wumê kapî ngópu, ngmênê woni yoo myewumê k꞉omodanê nyédi, woni knî y꞉oo ndêndê ngê nmye wumê kapî ngópu. Ala kópu mbêmê dmyinê myeme dé. Chóó Lémi u Ghê Dmi ngê pini n꞉ii a mbêpê kîgha ngê, doo u ntââ Yesu u pi daawa dyênê, myenté Chóó Lémi u Ghê Dmi ngê pini n꞉ii a mbêpê kîgha ngê, vyîlo yi pini ngê Yesu ntênê a chââchââ ngê, kn꞉aa pini doo u ntââ. Daawa vyi, Yesu nmî Lémi ndêndê. * 1 Njon 4:2-3
Dpodo daa ngmidi yi l꞉êê dîy꞉o Chóó Lémi u Ghê Dmi ngê u ntââ ngê dpo pyódu nmo. Yi Ghéni Dmi mu ngmidi u wêdêwêdê mbêmê nmo dpodo nyédi, daa kn꞉aa ghéni dmi u wêdêwêdê mbêmê yi dpodo nmo dódó too. * Lóma 12:6-8 K꞉omo tpile nmî Lémi p꞉uu daa dpodo ngmidi nmo dódó ngê, ngmênê nmî Lémi mu ngmidi p꞉uu nmo dpodo nyédi. K꞉omo tpile daa dpodo ngmidi yi p꞉uu Chóó Lémi ngê u ntââ ngê dpo pyódu nmo, ngmênê Chóó Lémi mu ngmidi p꞉uu nmo dpodo nyédi. Nmo ngmêngmênté nmî dpodo têdê dpodo têdê Chóó Lémi u Ghê Dmi ngê u ntââ ngê dpo pyódu nmo, mu kópu u dîy꞉o u yi u ngwo a kwo, Nmî Lémi u yoo yintómu wêdêwêdê ngê paa pyaa dniye. * 1 Kódin 14:26 Dye ghi knî ngmê ngê yi Ghéni Dmi ngê pi knî ngmê u ntââ ngê dpo pyódu té, nmî Lémi u nuw꞉o ndîî mbêmê pi knî ye u ngwo a mbumu nyédi. Dye ghi knî ngmê ngê yi Ghéni Dmi ngê pi woni knî ye tumu kópu dé dpo kêma té, yi yéli y꞉oo yi kópu dyuu pi knî ye u nkwo dpî vyi t꞉oo. * Njon 4:16-19; Dpodo 5:1-5 Yi Ghéni Dmi ngê pi knî ngmê yi kêlîmî ndîî ngê dpo pyódu, pi woni knî u ntââ ngê dpo pyódu té, yoo u ngwo a pyipyi tumo. * Dpodo 3:6-7; 8:6-7; 14:8-10 10 Yi Ghéni Dmi ngê pi knî m꞉uu u ntââ ngê dpo pyódu té, mbwudu u ngwo dpî chaa t꞉oo. Pi knî m꞉uu u ntââ ngê dpo pyódu té, Chóó Lémi u komo pi knî ye u ngwo a kapî ngópu. Pi knî m꞉uu u ntââ ngê dpo pyódu té, ghê dmi yinê dpî mya t꞉oo. Péntikos u wo ngê kópuni y꞉e pyodo, Chóó Lémi u Ghê Dmi ngê yinté kópu ala ngwo mye d꞉uud꞉uu ngê, yoo woni u ntââ ngê yinê dpo pyódu té, kn꞉aa dyámê dnye ngê daa yi lama pi knî ye a mbumu nyédi. Pi knî m꞉uu u ntââ ngê dpo pyódu té, yi kópu dyuu dpo w꞉ee t꞉oo, pi knî ye yi kakêmê moo chámê t꞉oo. * Dpodo 2:4; 1 Kódin 14:5-12 11 Vyîlo yi Ghéni Dmi ngê nmo ngmêngmênté dpodo yilî yi l꞉êê dîy꞉o u ntââ ngê dpo pyódu nmo. Daa nmî chóó nmî nuw꞉o knî yi mbêmê dpo ngmidi nmo, ngmênê chóó u pono a vyápê yédi, nmî dpodo ńedê dpodo ńedê u ngwo dpî kaa nmo.
Nmo Yesu Kédisu kóó kpâlî dé
12 Pi p꞉uu tpile yilî ntee a pyodopyodo, nmî Lémi Yesu Kédisu u yoo mye yinté, u yoo vy꞉o pi dyêêdî yilî a kwo, nmî dpodo ńedê dpodo ńedê kaa nmoo. * Lóma 12:4-5 13 Chóó Lémi ngê u Ghê Dmi ngê mbápitisîm kalê nmoo, Yesu u yoo vy꞉o u ngwo nmî ghê dniye. Ala ngwo ngmidi ngê nmo pyede, ngmênê mwiyé u mo mo nmee a ya. Nmo knî ngmê Nju tpémi, knî ngmê daa Nju tpémi, knî ngmê yi pi dmi ndîî dé, knî ngmê yi pi dmi têdê dé, ngmênê Chóó Lémi u Ghê Dmi ngê ngmidi ngê a pyódu nmoo, Yesu Kédisu kóó kpâlî ntee tpile ngê pyódu nmoo, yinê a mbêpê kîgha nmoo. * Nkal 3:28
14 Pi p꞉uu tpile yilî ntee a pyodopyodo, nmî Lémi u yoo mye yinté, nmo yintómu nmî dpodo daa ngmidi, nmyi k꞉ii nmî dpodo ńedê dpodo ńedê a kaa nmoo. 15 Yi dpodo knî yi p꞉uu dyimê pywuu nmye ngmênînê kuwo. Pi yu wo pi, daapaa vyi, D꞉aa pi kóó, u l꞉êê dîy꞉o pi p꞉uu dînî kwo. Kêle, pi yu pi p꞉uu a kwo. 16 Pi ngwene myenté, wo pi, daapaa vyi, D꞉aa pi ngwolo, u l꞉êê dîy꞉o pi p꞉uu dînî kwo. Kêle, pi ngwene pi p꞉uu a kwo. 17 Pi d꞉ud꞉umbiy꞉e ngwolo ngê wo tóó, ye dnye angênté pî nyêmî. Myenté, pi d꞉ud꞉umbiy꞉e ngwene ngê wo tóó, ye tpile tuu angênté pî nyêmî. 18 Ngmênê Chóó Lémi chóó doo nuw꞉o, pi p꞉uu tpile yilî u ngwo l꞉âmo ngê, kóó yu kaa too, ngwolo dê kaa doo, ngwene dê kaa doo, ńupu dê t꞉ee doo. 19 Yi tpile knî pi p꞉uu wodaa kaa too, ye pi daa pi ngê yipî tóó, yi pââ ntee tpile ngê pî tóó. 20 Ngmênê pi alanté a tóó, tpileni yilî p꞉uu a pyodopyodo, yi dpodo yi dpodo a tóó. Yesu u yoo mye yinté, nmî dpodo ńedê dpodo ńedê a kaa nmoo.
21 Yi kópu u l꞉êê dîy꞉o, pi ngwolo wo pi, kóó dê ye daapaa vyi, Dpî dpodo daa tóó, mwada y꞉i lee cho. Kêle, doo u ntââ. Yi ngwolo ngê dpodo angênté pî dódó. Myenté, pi mbodo wo pi, yu dê ye daapaa vyi, Dpî dpodo daa tóó, mwada y꞉i lee cho. Kêle, doo u ntââ. Yi mbodo angênté pî paa. Nmo mye yinté, nmî vy꞉o woni ngwolo ntee tpile dé, woni kóó kpâlî ntee tpile dé. 22 Nmî p꞉uu tpileni daa dpodo u ntââ dé, doo u ntââ daanmî kéé té. 23 Nmî p꞉uu tpileni yi pi dmi têdê dé, mb꞉aamb꞉aa ngê ye nmo vyuwo nyédi. Tpile n꞉ii dê pi ngê d꞉uudpî m꞉uu dê, mb꞉aamb꞉aa ngê nmo wópuwópu doo, 24 ngmênê nmî p꞉uu ghê tpile woni pi daa wópuwópu too. Chóó Lémi ngê yinté l꞉âmo nmoo, nmî p꞉uu tpileni yi pi dmi daa ndîî dé, mb꞉aamb꞉aa ngê ye nmo vyuwo nyédi. 25 Doo u ntââ nmî p꞉uu ghê tpile woni daanmî kéé té, mu kópu u dîy꞉o ghi ngmidi a wee, numo ka a vyuwo nyédi. 26 Pi p꞉uu ghi ngmidi adî dpududpudu, ye pââ p꞉uu ghi yintómu mye dpududpudu yédi. Dpodoni pi ngê kîlî dpî dóó anyi chaa kwolo, ye u gha mb꞉aamb꞉aa ngê dpî pyódu, u pââ p꞉uu tpile yilî mb꞉aamb꞉aa ngê moo pyódu.
27 Nmo yintómu Yesu Kédisu p꞉uu nmo pyede, nmo kóó kpâlî dé. * Lóma 12:5 28 Yesu u yoo vy꞉o Chóó Lémi ngê u dpodo ńedê dpodo ńedê a kaa nmoo, mwiyémwiyé yéli, dyépi yoo, myomoni yoo, komo kapî pyu yoo, pyoloni yoo, dêêpî pyu yoo, podoni yoo, n꞉ii knî y꞉oo Chóó Lémi u wêdêwêdê mbêmê mbwudu dpî chaa t꞉oo, limoni yoo, pi pyipyi pyu yoo, wononi yoo, pi ka vyuwo pyu yoo, piini yoo, dy꞉oo pyu yoo, woloni yoo, yélini kn꞉aa dyámê dnye ngê daa yi lama a mbumu nyédi. * Epeso 4:11-12 29 Yesu u yoo vy꞉o pi pyile njini dyépi yoo, daa yilî komo kapî pyu yoo, daa yintómu dêêpî pyu yoo. Daa pi yintómu knî y꞉oo mbwudu a chapî tumo, 30 daa pi yintómu a pi pyipyi nyédi, daa pi yintómu kn꞉aa dyámê dnye ngê a mbumu nyédi, daa pi yintómu yinté kópu u kakêmê chámêchámê u ntââ ngê a pyede. 31 Dpodoni yi pi dmi ndîî dé yi yi dmi nmye dny꞉oo kwo, ngmênê kópuni u pi d꞉ud꞉umbiy꞉e ndîî, u kakêmê nmye nînê chámêchámê. * 1 Kódin 14:1

*12:3: 1 Njon 4:2-3

*12:4: Lóma 12:6-8

*12:7: 1 Kódin 14:26

*12:8: Njon 4:16-19; Dpodo 5:1-5

*12:9: Dpodo 3:6-7; 8:6-7; 14:8-10

*12:10: Dpodo 2:4; 1 Kódin 14:5-12

*12:12: Lóma 12:4-5

*12:13: Nkal 3:28

*12:27: Lóma 12:5

*12:28: Epeso 4:11-12

*12:31: 1 Kódin 14:1