5
Ananayas cha dyépi knî ye u ngwo my꞉aayede mbê knopwo
Pi ngmê u pi Ananayas, u kpâm u pi Sapada. Yi têpê ghi kn꞉aa pini ngmê ka y꞉ee ngópu, ye pwila ngê. U kpâm k꞉ii ndapî knî ngmê mgîpa kalê ngópu, Ananayas ngê woni knî dyépi knî ye ńuw꞉o too, ye mî y꞉ee too, yepê, Ala a têpê ghi u pywuu. * Dpodo 4:34-35 Pita ngê kwo, Ananayas. Kwo, Lukwe dîy꞉o Setan ngê ṉga dê nt꞉ono, ṉga yinê dê vyi, Chóó Lémi u Ghê Dmi u ngwo chi dóó. Kwo, Lukwe dîy꞉o ṉ́êpê ghi u pywuu knî m꞉uu chi mgîpa kwolo. * Njon 13:2; 1 Kódin 12:8 Kwo, Têpê ghi ṉ́yóó ṉ́êpê ghi, u pywuu nyinê ngópu, ndapî mye ṉapî. Kwo, Dini ghi n꞉ii ngê ndapî knî ngmê muchi mgîpa kwolo, lukwe dîy꞉o nmo chi vyi, Ala a têpê ghi u pywuu d꞉ud꞉umbiy꞉e. Kwo, Daa nmo nye k꞉omodanê, ngmênê Chóó Lémi ka nye k꞉omodanê. Dini ghi n꞉ii ngê Ananayas ngê yi kópu nyongo, wod꞉oo a vyóó wo, yed꞉oo y꞉i pwene. Noko yepê, K꞉omo tpile Ananayas ngê tumu kópu yi d꞉uu, ngmênê nmî Lémi ngê da m꞉uu. Noko yepê, Pi ngê dono kópu kîngmê d꞉uu. Pi knî y꞉oo dini ghi n꞉ii ngê ny꞉ee ngópu, nkîngê mbê dniye. Pi mgêmî yoo ngma a loo, ntóó mî kwede ngópu, dnyinê ngópu, mî kmênê ngópu.
Kââdî liy꞉aa pyile mî loo, Ananayas u kpâm yi ngomo k꞉oo u nkwo ta. U lama dêpwo ya, M̱oo kêdê pw꞉onu. Pita ngê kwo, Mumdoo, kwo, têpê ghini dpî y꞉ee ngópu, ala d꞉ud꞉umbiy꞉e u pywuu? Yi pyópu ngê kwo, Nyââ, kwo, ye d꞉ud꞉umbiy꞉e yi têpê ghi u pywuu. Pita ngê kwo, Lukwe dîy꞉o m̱oo k꞉ii nmî Lémi u Ghê Dmi dpî dóó ngmê? Kwo, Wunê u Ghê Dmi ngê até da pywálî dp꞉o. Kwo, Pini n꞉ii knî y꞉oo m̱oo dê kmênê ngmê keńe t꞉âmo ngee wee, ṉ́óó mye kmênêkmênê ngmê. * 1 Kódin 10:9; 12:8 10 Wod꞉oo yi pyópu y꞉i myedê vyóó wo, mye pwene. Pi mgêmî yoo a lee dniye, ntóó yi m꞉uu ngópu, apê, Atémya pw꞉onu. Wod꞉oo mye dnyinê ngópu, u moo u nkîgh꞉ê mî kmênê ngópu. 11 Yesu u yoo yintómu knî y꞉oo dini ghi n꞉ii ngê ny꞉ee ngópu, nkîngê mbê dniye, pi woni knî y꞉oo myeyi ny꞉ee ngópu, mye nkîngê mbê dniye, nkîngê ngê y꞉ay꞉a pwiyé dniye.
Dyépi knî y꞉oo pwopwokopwe yilî u ngwo dnyimo pyipyi
12 Dyépi knî y꞉oo pi knî yi ngópu mbwudu yilî dnyimo chap. Chóó Lémi u ngomo mbwa kalê ngmê k꞉oo, ngomo ghi ngmêdoo ya, u pi Solomon u ngomo ghi. Yesu u yoo yintómu yi ngomo ghi k꞉oo nipi dnyimon꞉aa a wó. * Dpodo 2:43; 14:3 13 K꞉omo tpile kuwa tpémi y꞉oo Yesu u yoo dnyimo chaa kîgha dé, noko yipu, K꞉uuchêm u yoo, ngmênê ye dnyimo nkîngê, yi ngomo ghi k꞉oo dêdnyimo koko, yi vy꞉o dêdnyimon꞉aa wowo, apu, Ngmanmî pw꞉onu. 14 Ngmênê woni yoo, dini ghi n꞉ii ngê Yesu ka ndêndê ngê kêlîmî mbê dniye, u yoo vy꞉o u ngwo ghê dniye, Yesu u yoo ndîî ngê u ngwo dpîmo pyodopyodo.
15 Dyépi knî y꞉oo kópuni dnyimo d꞉uud꞉uu dé, yi kópu knî yi l꞉êê dîy꞉o pi knî y꞉oo mbii pyu yoo dnyimo dnyinêdnyinê dé, maa p꞉uu yi ngmîtédmi yedê dnyimon꞉aa yiyé dé, apu, Pita dini ghi n꞉ii ngê pêdê lee we, u kââ mbii pyu knî yi pwo paan꞉aa kéé ngê, u ngwo paa pyiyé dniye. 16 Njedusalem u nkîgh꞉ê p꞉aani n꞉ii dnye ya, yi p꞉aani tpémi y꞉oo yi mbii pyu yoo Njedusalem dnyimo a ńeńe dé. N꞉ii dé y꞉e yi kmêna dnye kwo, Njedusalem myednyimo a ńeńe dé. Dyépi knî y꞉oo yi yéli yintómu dnyimo pyipyi dé. * Mak 6:56; Dpodo 19:11-12
Dyépi yoo u ngwo kpaka tumo
17 Yi dini ghi ngê kpêê yiyé pyu knî yi kada pini ndîî, u pyipe yoo Sadyusi yoo yi k꞉ii Yesu u dyépi knî ye ń꞉ee kaa ngópu. * Dpodo 4:1-3,6 18 Wod꞉oo Chóó Lémi u ngomo t꞉âât꞉ââ pyu yoo dy꞉ââ tumo, yi yéli y꞉oo dyépi yoo mînê mgîmî tumo, ńuw꞉o tumo, mbwa k꞉oo mî kalê tumo. 19-20 Yi mgîdî ngê, Chóó Lémi u enjel ngmê ngê mbwa keńe ye kpêmî ngê, dyépi yoo kuwa pw꞉ii too, yepê, Chóó Lémi u ngomo mbwa kalê ngmê k꞉oo dmyinê lêpî, pi knî ye ghê kamî dmi p꞉uu dmyinên꞉aa danê. * Dpodo 12:7-10 21 Dyépi knî y꞉oo u dnye ny꞉ee ngópu, yi wa wo, wod꞉oo Chóó Lémi u ngomo mbwa kalê ngmê k꞉oo kee dniye, pi knî ye ghê kamî dmi p꞉uu dnyen꞉aa danêmbum.
U kuwó dini ghi ngê kpêê yiyé pyu yoo yi kada pini u pyipe knî yi k꞉ii Nju tpémi yi kada pini yintómu a danê ngópu, pi knî ngmê dy꞉ââ ngópu, yepê, Yesu u yoo mbwa k꞉oo nye pw꞉ii tóó, nmo a ńuw꞉o tóó. 22-23 Yi yéli dini ghi n꞉ii ngê taa dniye, mbwa yi kpêmî ngópu, apê, Pi u chii daa kwo. Wod꞉oo mê diyé dniye, Nju tpémi yi kada pini knî ye mdoo ńuw꞉o ngópu, yepê, Dini ghi n꞉ii ngê mbwa chedê dpî taa dmi, keńe kuwo ngmê dpî m꞉uu, d꞉ê, Mbwa t꞉âât꞉ââ pyu dê mu kwo mo. Yepê, Mbwa keńe dini ghi n꞉ii ngê dpî kpêmî, mbwa k꞉oo pi dp꞉oo módu. 24 Chóó Lémi u ngomo y꞉enê pyu, kpêê yiyé pyu yoo yi k꞉ii yi kópu dêpê w꞉ee ngópu, noko yepê, Lukwe ngê dê pw꞉ii té? Noko yepê, Dîyo lukwe nmo angmê pyódu? 25 Pi ye ngma até yedê loo, yepê, A léma. Yepê, Pini n꞉ii yoo mbwa k꞉oo munmyi km꞉êê t꞉oo, Chóó Lémi u ngomo mbwa kalê ngmê k꞉oo mêmînê wee, pi knî ye mînê dêêpî té. 26 Wod꞉oo Chóó Lémi u ngomo y꞉enê pyu u lede knî yi k꞉ii lee dniye, dyépi yoo mê nya tumo. Daa gheteghete ngê nya tumo, mu kópu u dîy꞉o nkîngê mbê dniye, apê, Pi knî y꞉oo chêêpî ngê wa vya nmo.
27 Dyépi yoo Nju tpémi yi kada pini knî ye ńuw꞉o tumo, kpêê yiyé pyu yoo yi kada pini ngê yepê, Kî tpóknî. 28 Yepê, Yesu u pi tpapê nmye munmî kwódu ngê, ngmênê Njedusalem wope wope u pi yi nuwo kîdmye kalê ngmê. Yepê, Pi knî ye nmye tpapê ngópu, yenmyimo, Nmî kada pini yoo kn꞉ââ dé, Yesu y꞉oo vya ngópu. * Dpodo 4:18-19; Mát 27:25 29 Pita u pyipe knî yi k꞉ii kada pini knî ye yepê, Daa yoo yi dnye dmi yinmo nyêm, ngmênê Chóó Lémi u dnye vyîlo yinmo nyêm. 30 Yepê, K꞉omo tpile Yesu nmyi vya ngópu, kîdosi ńedê nmyi t꞉ee ngópu, ngmênê Chóó Lémi ngê mêdê pyidu ngê, yâpwoni ka nmî kn꞉ââ yoo dnyimo a ngêpê, yi yâpwo ngê mêdê pyidu ngê. 31 Yepê, Chóó Lémi ngê Yesu dini ghi n꞉ii ngê a pyidu ngê, u che p꞉ââ pee ngê pyódu ngê, nmî kada kââ, nmî mbwámê ngê pyódu ngê. Yepê, Yisîléli tpémi yi maa yinê a yó, u yi u ngwo a kwo, Yi dono mwiyé kéé téne, ala máádi u ngwo pêdê kalê y꞉e, Chóó Lémi yi dono p꞉uu mêdaapîchoo nuw꞉o. * Epeso 1:20; Hipîlu 12:2 32 Yepê, Yi kópu yilî ndêndê ngê nmî chóó kînmî módu. Yepê, Chóó Lémi u Ghê Dmi ngê Yesu myewunê kêmakêma, mu kópu u dîy꞉o daa Yisîléli tpémi yintómu ye Chóó Lémi ngê u Ghê Dmi a dy꞉ââ ngê, ngmênê Yesu u yoo mu ngmidi u Ghê Dmi ye a dy꞉ââ ngê, yélini y꞉oo Chóó Lémi u dnye a nyêmî ngmê. * Dpodo 1:8
33 Dini ghi n꞉ii ngê Nju tpémi yi kada pini knî y꞉oo Pita u kópu ny꞉ee ngópu, dyépi knî ye nod꞉e dniye, u yi y꞉e doo kwo, Nmî vya té. 34 Ngmênê pi yi vy꞉o ngmê ghêêdî wo, u pi Nkamaliyel. Yi pini Pádisi yoo yi vy꞉o pini ngmê, pi knî ye Chóó Lémi u dêêpî kópu dyuu mb꞉aamb꞉aa ngê dpîmo tpapê, pi knî y꞉oo u nkwo dnyimo chââchââ. Yi pini ngê Chóó Lémi u ngomo t꞉âât꞉ââ pyu knî ye yepê, Yesu u dyépi yoo mwiyé mê pw꞉ii tóó. Wod꞉oo kuwa pw꞉ii tumo. 35 U kuwó dini ghi ngê Nkamaliyel ngê kada pini knî ye yepê, Yisîléli tpémi. Yepê, Kî tpóknî ghêlî k꞉ii nangê vya té. 36 Yepê, M꞉ââ pyolo y꞉a d꞉uu lê, pi ngmê ngê u pi ndîî ngê chóó doo pyépi, yi pini u pi Téyódas. Yepê, K꞉omo tpile pi podo yono y꞉a yi Téyódas dnye yâmuyâmu, dini ghi n꞉ii ngê yi pini mî vya ngópu, u yoo mbêpê wo, yi kópu dmi machedê ngê pyodo. 37 Yepê, Myenté, yepê, u kuwó dini ghi ngê, pi u kpââ u dye ghi ngê, pi ngmê ngê u yoo myedê danê ngê, u pi Njudas, Nkálili pi. Yepê, Yi pini dini ghi n꞉ii ngê vya ngópu, u yoo mye mbêpê wo. 38-39 Nkamaliyel ngê yepê, Yesu ngê u yoo myedê danê ngê, mye pwene, u yoo wamye mbêpê dmi. Yepê, Chóó Lémi ngê daadî ngêêpî dé, ye yi kópu dmi machedê ngê wa pyódu. Yepê, Ngmênê Chóó Lémi ngê adî ngêêpî dé, ye doo u ntââ yi kópu dmi daanmyi chedê ngmê. Yepê, Nmyi lama daa tóó, Kî tpóknî n꞉uu p꞉uu a dpodo té. Yepê, Doo u ntââ daanmyi vya t꞉oo. Yepê, Chóó Lémi p꞉uu kîdmyemê d꞉uu.
40 Kada pini knî y꞉oo Nkamaliyel u dnye ny꞉ee ngópu, Chóó Lémi u ngomo t꞉âât꞉ââ pyu yoo dy꞉ââ tumo, yepê, Yesu u dyépi yoo nya tóó, al꞉ii a ńuw꞉o tóó, yedê dmi ngê dpî kpaka tóó. Wod꞉oo ńuw꞉o tumo, mî kpaka tumo. U kuwó dini ghi ngê kada pini knî y꞉oo Yesu u dyépi knî ye yepê, Yesu u pi ngê ndiye ngê kêê namungê t꞉oo. Wod꞉oo dy꞉ââ tumo. * Dpodo 4:18 41 Yesu u dyépi yoo yi lama ala kópu yi yaa wo, Chóó Lémi ngê yinê da vyi, apu, Kî a yoo mb꞉aamb꞉aa. Apu, K꞉omo tpile wa kpaka t꞉oo, ngmênê Yesu u dpodo daawa kalê ngmê. Yi kópu u l꞉êê dîy꞉o yi gha dmi mb꞉aamb꞉aa ngê pyodo. * Mát 5:10-12; 1 Pita 4:13 42 Dye ghi yintómu dyépi yoo pi knî ye dnyimon꞉aa dêêpî, Chóó Lémi u ngomo k꞉oo, ó p꞉o p꞉o. Pi knî ye Yesu p꞉uu kópu mb꞉aa y꞉i ye dnyimon꞉aa tpapê dé, pini n꞉ii Chóó Lémi ngê a ngmidi ngê, yi pini p꞉uu dnyimon꞉aa danêmbum. * Dpodo 17:3

*5:2: Dpodo 4:34-35

*5:3: Njon 13:2; 1 Kódin 12:8

*5:9: 1 Kódin 10:9; 12:8

*5:12: Dpodo 2:43; 14:3

*5:16: Mak 6:56; Dpodo 19:11-12

*5:17: Dpodo 4:1-3,6

*5:19-20: Dpodo 12:7-10

*5:28: Dpodo 4:18-19; Mát 27:25

*5:31: Epeso 1:20; Hipîlu 12:2

*5:32: Dpodo 1:8

*5:40: Dpodo 4:18

*5:41: Mát 5:10-12; 1 Pita 4:13

*5:42: Dpodo 17:3