13
Yesu ngê nmî yi dmi u ngwo ghêê too
Nê mââ Tp꞉ee Kaa W꞉êêw꞉êê u Naa. Yesu u lama doo ya, apê, Daa kêmakêma dyámê pê nînê kuwokuwo, M꞉aa ka mînî diyédiyé. Yélini yi k꞉ii u kwo nmee kêlîmî, nmî nuu ghi dmi ndêndê ngê nódo doo ya. Yi kópu yi wéni ngê ndêndê ngê nmo w꞉ee ngê, dini ghi n꞉ii ngê Yesu ngê ala ndîî kópu nmo d꞉uu ngê. * Pilipay 2:7-8
Yesu u k꞉ii mgîdî vy꞉o kmaapî têdê nmee ya. Setan ngê Njudas ka Yesu u kwódo ngê wowo u pi wunê mwiyé a vyu. Yi Njudas u mî Saimon, Kédiyót pi. Yesu u lama doo ya, apê, M꞉aa ngê tpile yintómu a kêê yedê yó, u kwo nê ndê wo, u kwo mînî diyédiyé. Wod꞉oo Yesu kmaapî têdê ghêêdî wo, u kpîdî mb꞉aa u mbwo a ngópu, tââli daadîî u paa ngmê t꞉ângo, mbwaa kuu nmoko yedê ngmê ntówo, nmî yi dmi ngmêngmênté doo ghêêghêê, tââli ngê doo pyipyi dé. Saimon Pita ka u nkwo yi loo, yu dê daa kêmakêma doo ghêêghêê dê, wod꞉oo Pita ngê kwo, Mââwe. Kwo, Nyi nmî kada pini, nê tp꞉ee. Kwo, Doo u ntââ a yi dê daanyi ghêê dê. Yesu ngê kwo, Kópuni n꞉aa d꞉uud꞉uu, choongê w꞉ee ngê, dîyo wanyinê w꞉ee. Pita ngê kwo, A lémi, nê tp꞉ee. Kwo, Doo u ntââ mo doo u ntââ, a yi dê daanyi ghêê dê. Yesu ngê kwo, Ṉyi dê daanî ghêê knomomê, a yoo vy꞉o daamonyi kwo. Saimon Pita ngê kwo, A Lémi, a yi dê yi mo kidingê ghêê dê. Kwo, A kêê dê dpî ghêê dé, a mbodo myoo ghêê ngi. 10 Yesu ngê kwo, Pini n꞉ii dpî kudu, maa p꞉uu yu dê tupwótupwó ngê moo pyaa knî, yi pini mêd꞉uudpî kudu, yu dê mêyu ghêê dê, yed꞉oo tupwó p꞉uu mêdaa ya yédi. Yesu ngê nmopê, Nmyo yintómu tupwó nmyi p꞉uu daa t꞉a, ngmênê mu ngmidi. 11 Pini n꞉ii Yesu u kwódo ngê doo wowo, Yesu u lama mwiyé yaa wo. Yi kópu u l꞉êê dîy꞉o u ngwo nmo vyu, nmopê, Nmyo yintómu tupwó nmyi p꞉uu daa t꞉a, ngmênê mu ngmidi tupwótupwó.
12 Nmî yi dmi ghêêghêê dini ghi n꞉ii ngê chedê ngê, Yesu ngê tââli u paa mêdê ngópu, u kpîdî mb꞉aa u mbwo mê t꞉ângo, kmaapî têdê mê yaa wo. Nmo póó wo, nmopê, Kópuni nmye dî d꞉uu, yi kópu dmyinê w꞉ee ngmê? 13 Nmopê, A ka nmyinê mbumu nyédi, nyimo, Nmî ndiye kîgha pyu, nmî Lémi. Nmopê, U ntââ mbêmê a ka nmyinê mbumu té, mu kópu u dîy꞉o ndêndê ngê nê vyîlo. 14 Nmopê, K꞉omo tpile nê nmyi kada pini, nmyi ndiye kîgha pyu, a pi ndîî, ngmênê tp꞉ee u dpodo ngmêdê dóó, nmyi yi dmi dî ghodo. Nmopê, Lémi lémi ngê kêê nangê t꞉oo, dmyinê numo ngêêpî. * Luukî 22:27 15 Nmopê, Yi kópu nmye dî d꞉uu, mu kópu u dîy꞉o pêdmyina a nj꞉ii nê. * Pilipay 2:5; 1 Pita 2:21 16 Nmopê, Ndê kópu nmye ngmên꞉aa tpapê, dpodo pyu u pi têdê, u kada pini u pi ndîî, dyede pi u pi têdê, n꞉ii ngê a dy꞉ââ ngê u pi ndîî. Nmopê, Nê nmyi kada pini, lémi lémi ngê kêê dêp꞉a t꞉ângo, kêê u ngwo myenangê t꞉oo. 17 Nmopê, Yi ndê kópu dyuu ala ngwo dmyinê w꞉ee ngmê. Nmopê, Wanmyi d꞉uud꞉uu dé, M꞉aa ngê mb꞉aamb꞉aa ngê adî ngêêpî nmyo, noko mb꞉aamb꞉aa ngê anmyi ya.
18 Nmopê, Daa nmyo yintómu nmyi p꞉uu yi kópu dî vyi. Nmopê, Nmyi gha dmi a lama dé, a chóó nê ngmidi nmyoo, ngmênê pi nmyi vy꞉o ngma kwo, n꞉ii ngê ala kópu a ntiyentiye, kópuni puku yedê a tóó, apê, A nté pini n꞉ii ngê doo pîpî, dono a nga dê d꞉uu. 19 Nmopê, Yi kópu ghêlî doongê pyodo, u ngwo nmye dî vyi, mu kópu u dîy꞉o ala kópu nmyi lama choo ya, a pi, A chóó n꞉aa tóó. 20 Nmopê, Ala kópu nmye kîdî vyi, Namê lémi lémi, ngmênê ndê kópu nmye m꞉uu n꞉aa tpapê, Nmyo a dyede pi yoo. N꞉ii ngê adî chââchââ nmyo, amyedî chââchââ nê. Nmopê, Ndê kópu m꞉uu ala, N꞉ii ngê adî chââchââ nê, M꞉aa amyedî chââchââ, pini n꞉ii ngê a dy꞉ââ noo.
Yesu ngê Njudas u ngwo nmo a kêma ngê, pini n꞉ii u kwódo ngê ghê wo
Mátiyu 26:20-25; Mak 14:17-21; Luukî 22:21-23
21 U kuwó dini ghi ngê Yesu u ghê a kee wo, nmopê, Ndê kópu nmye ngmên꞉aa tpapê, nmyi vy꞉o pini ngmê a kwódo ngê a wowo. 22 Munmye nîmo y꞉enê, nê, Ala n꞉uu p꞉uu a danê? 23 Yesu u nkîgh꞉ê noo ya, mu kópu u l꞉êê dîy꞉o nê u nuu u pi. * Njon 21:7,20 24 Saimon Pita ngê u mbodo ngê a ka pê, U kwo ngê péé, N꞉uu p꞉uu a danêmbum. 25 Wod꞉oo Yesu u nkîgh꞉ê yimi nî loo, tumutumu kwonoo, A Lémi, n꞉uu p꞉uu nye danêmbum? 26 A ka pê, Alanté ṉga nînê kêmakêma, Pini n꞉ii ka nté n꞉êê ngmên꞉aa yém, yi pini yi vyîlo. Wod꞉oo nté n꞉êê ngma a ngêêdî, nté nyii kuu k꞉oo kmênê ngê, Njudas ka y꞉ângo, pini n꞉ii Saimon Kédiyót pi tp꞉oo. 27 Dini ghi n꞉ii ngê Yesu ngê nté n꞉êê u kwo y꞉ângo, yi ngwo Setan u mênê kee wo. Yesu ngê kwo, Kópuni m̱ênê a tóó, kwo, lîmîlîmî ngê d꞉uu ngi. 28 Kópuni Njudas ka vyu, a mo nê w꞉ee ngê. A pyipe knî y꞉oo dêpê w꞉ee ngópu. 29 Woni knî y꞉oo apê ngmênê, Njudas ngê nmî ndapî yinê a y꞉enê. Apê ngmênê, Yesu ngê ala kópu u kwo yi vyi, Mââ naa têdê nté pee n꞉ii u yi nmo adî kwo, knî m꞉uu nyi pwila ngi. Alanté mye nuw꞉o mbê dniye, apê ngmênê, Ala kópu u kwo yi vyi, Pinté knî ye ndapî knî ngmênyi y꞉eni. * Njon 12:6; Psalm 41:9 30 Njudas ngê dini ghi n꞉ii ngê nté n꞉êê ndîî, wod꞉oo kuwa pwii wo, mgîdî vy꞉o.
Dêêpî kópu kamî
31 Njudas yi loo, Yesu ngê nmopê, Daa kêmakêma pi knî y꞉oo wunê wopwe ngmê, Chóó Lémi u Pi Ndêndê u pi ndîî ngê dê pyódu, Chóó Lémi u pi ndîî ngê u ngwo amye pyódu ngmê. 32 Nmopê, Yi kópu u l꞉êê dîy꞉o M꞉aa ngê u che p꞉ââ pee ngê wa pyódu nê. Nmopê, Yi kópu daa kêmakêma a d꞉uud꞉uu. 33 Nmopê, A mbwó yoo. Nmopê, Daa dye ghi daadîî nmyi vy꞉o n꞉aa kwo. Nmopê, Wanmyi nmy꞉uu nê, ngmênê daanmyinê pyw꞉ee nê. Nmopê, Kópuni kada pini knî ye nî vyu, nmye myinê tpapê, kwéli anî lê, doo u ntââ y꞉i daangmênmyinê lê. * Njon 7:33-34 34 Nmopê, Dêêpî kópu kamî nmye ngmên꞉aa tpapê. Nmopê, Nmyi nuu ghi dmi nîmo nódo choo ya, mb꞉aamb꞉aa ngê noko dmyinê vyuwo. Nmopê, Nmye ntee nînê vyuwo, yinté noko myedmyinê vyuwo. * Njon 15:12,17; 1 Njon 3:23; 2 Njon 1:5 35 Nmopê, Noko mb꞉aamb꞉aa ngê anmyi vyuwo, ye pi knî yi lama wa yââ, awo, Nmyo a p꞉uu ndiye pyu yoo.
Yesu ngê Pita ka u wópuwópu u pi u ngwo vyu
Mátiyu 26:31-35; Mak 14:27-31; Luukî 22:31-34
36 Saimon Pita Yesu ka póó wo, kwo, Nmî Lémi. Kwo, Ló y꞉i nye lêpî? Yesu ngê kwo, Kwéli n꞉aa lêpî, doo u ntââ ala ngwo daanyinê ngmêê nê, ngmênê dîyo yi máádi anyinê kwolo. 37 Pita ngê kwo, A Lémi, lukwe dîy꞉o ala ngwo daanî ngm꞉êê ngi? Kwo, K꞉omo tpile ḻ꞉êê dîy꞉o amye vya nê, ngmênê myedaanê kuwo ngi. 38 Yesu ngê kwo, Mumdoo a l꞉êê dîy꞉o wanyi pw꞉onu? Kwo, Ndê kópu ṉga ngmên꞉aa tpapê. Kwo, Kêmkêm ghêlî k꞉ii daawa kââ, pyolo nyinê wópuwópu nê, yenye, D꞉aa p꞉uu ndiye pyu ngmê.

*13:1: Pilipay 2:7-8

*13:14: Luukî 22:27

*13:15: Pilipay 2:5; 1 Pita 2:21

*13:23: Njon 21:7,20

*13:29: Njon 12:6; Psalm 41:9

*13:33: Njon 7:33-34

*13:34: Njon 15:12,17; 1 Njon 3:23; 2 Njon 1:5