12
Tpileni tuu mb꞉aamb꞉aa Méli ngê Yesu u pwo u ngwo a pii ngê
Mátiyu 26:6-13; Mak 14:3-9
Dini ghi n꞉ii ngê Tp꞉ee Kaa W꞉êêw꞉êê u Naa ndîî nê wámê, Yesu u k꞉ii Petani nmî lee dniye, Lasadas kwéli doo a ya, pini n꞉ii Yesu ngê kpêênî a pyidu ngê. * Njon 11:1,43 Yesu u l꞉êê dîy꞉o nté pee ngmê l꞉âmo ngópu, Lasadas u k꞉ii nmee kmaapî. Mata ngê nté doo a teetee, nté kuu dmi nmî kêmê doo kapî dé. * Luukî 10:39 U mbwó Méli ngê mbwááni n꞉ii tuu mb꞉aa pód꞉a ngma a ńuwo, yi mbwááni u pywuu pââ ndîî, u pi naadî. A ngêêdî, komo puwâ, Yesu mbêmê knî ngma a pii ngê, yu dê u ngwo mye ghêê doo, chóó u mbodo gh꞉aa dmi ngê yu dê u ngwo mê pyi doo. Yi tpile tuu mb꞉aa ngê ngomo kó a ngêêdî. Nmî vy꞉o pini ngmê, Njudas Kédiyót pi, pini n꞉ii Yesu u kwódo ngê daa kêmakêma doo wowo, yi Njudas ngê nmopê, Kî pyópu ngê lukwe dîy꞉o naadî dê dyênê. Nmopê, Nmo woda kê, ndapî ndîî pudu kmênê, yi ndapî pinté knî ye pudu y꞉oo. * Mát 19:21 Yi kópu vyu, ngmênê daa pinté knî yi p꞉uu doo nuw꞉o, chóó p꞉uu doo nuw꞉o. Kpáápi ngê doo ya, nmî ndapî péé yinê dpîmo y꞉enê, ngmênê yinê mêdpîmo pîpî. Yesu ngê kwo, U kwo kidimê mbumu. Kwo, A pwopwo u l꞉êê dîy꞉o wiye ngê. Nmopê, Dye ghi yintómu u ntââ pinté yoo anmyinê pyw꞉ee t꞉oo. Nmopê, Dini ghi n꞉ii ngê u yi nmye adî kwo, Nmî ngee té, nmopê, u ngwo dmyinê ngêêpî dé. Nmopê, Mu dini ghi ngê nmyi vy꞉o mêdaanî kwo.
Lasadas u vyee u dy꞉oo u ngwo a châpwo ngópu
Nju tpémi yilî y꞉oo yi ny꞉ee ngópu, apê, Yesu Petani ka tóó, wod꞉oo y꞉i lee dniye. Daa Yesu u mo u l꞉êê dîy꞉o lee dniye, ngmênê u yi y꞉e myedoo kwo, Lasadas nm꞉uu m꞉uu, pini n꞉ii Yesu ngê kpêênî a pyidu ngê. 10 Wod꞉oo kpêê yiyé pyu yoo yi kada pini knî y꞉oo Lasadas u vyee u dy꞉oo myedê châpwo ngópu, 11 mu kópu u dîy꞉o Lasadas u l꞉êê dîy꞉o Nju pi yilî knî y꞉oo yi chóó yi kada pini dnya a kuwokuwo dé, Yesu ka dnye kêlîmî.
Njedusalem u ngwo nmî vy꞉ungo
Mátiyu 21:1-11; Mak 11:1-11; Luukî 19:28-40
12 Womumo pi yilî n꞉ii Njedusalem naa têdê ta, yi yéli y꞉oo yi ny꞉ee ngópu, apê, Yesu awêde al꞉ii a taataa. 13 Wod꞉oo king ntee dnyimo chââchââ, Yesu yinté mye châpu ngópu, dpumo nkoo dmi knî ngma a ńuw꞉o ngópu, maa p꞉uu a pyódu nmoo, dnye kââ, kópu, Munmîkó Nmî Lémi. Kópu, Chóó Lémi ngê a ngee nyine. Kópu, U pi ngê nyinê loo. Kópu, Nmo Yisîléli tpémi, nyi nmî king, Chóó Lémi ngê mb꞉aamb꞉aa ngê choo a ngêêpî ngi. * Psalm 118:25-26 14 Yesu ngê ndonki ngma a pyw꞉ângo, pyipwo yaa wo, Njedusalem u ngwo loo. Kópuni puku yedê a tóó, Yesu ngê vyîlo yi ntiye ngê. Yi kópu ala.
15 Njedusalem tpémi, namê nkîngê.
Nmyi king wunê pwiyé knî,
ndonki tp꞉oo pyipwo wunê tóó. * Zech 9:9
16 K꞉omo tpile p꞉uu nmee ndiye, ngmênê yi ngwo pi dêpê w꞉ee ngê. Yesu dini ghi n꞉ii ngê pwene, mêdê pii wo, u Mî ka mê kee wo, u ngwo nmo w꞉ee ngê, kópuni Yesu p꞉uu ló dini a d꞉êê ngópu u ngwo nmî nuw꞉o kwólu, noko nmîmo, Yesu ngê yi wéni ngê nmî d꞉uu ngê. * Njon 2:22
17-18 Yi yéli ndîî y꞉oo Yesu châpu ngópu, mu kópu u dîy꞉o Lasadas u danêmbum mwiyé ny꞉ee ngópu. Yélini yi ngópu Yesu ngê Lasadas kpêênî a pyidu ngê, yi yéli y꞉oo pi yintómu knî ye mênê nté ngópu. 19 Wod꞉oo Pádisi yoo y꞉oo noko yepê, Dmyinê w꞉ee ngmê, dpî dêê dmi. Noko yepê, Pi yintómu u pee kêdê ghê. * Njon 11:48
Yesu chóó u pwopwo p꞉uu u ngwo doo mgongo
20 Yélini Njedusalem naa têdê lee dniye, woni knî Kîdiki tpémi. 21 Pilipi ka lee dniye, pini n꞉ii Mbetîsaida pi, p꞉aani n꞉ii Nkálili Wee u kwo a tóó. Kwo, Mââwe, u yi nmo a kwo, Yesu nmo mumu. 22 Yi kópu Pilipi ngê Andru ka mî vyu, yi tpódu nipi lee knopwo, Yesu ka u nkwo mî vyi ngópu. 23 Yesu ngê yepê, Wéni n꞉ii ngê Chóó Lémi u Pi Ndêndê u pi ndîî ngê wa pyódu, yi wéni daa kêmakêma a dyimêdyimê, ngmênê u pi têdê ngê mwiyé wunê pyodopyodo. * Njon 17:1 24 Mgongo ye ngmê kwólu, ye póó wo, yepê, Witi w꞉uu ngmanyinê ngî, kîlî anyi tpyé, mb꞉aamb꞉aa ngê u kwo anyi vyuwo, lukwe, yilî ngê u ngwo wa pyódu? Yepê, Doo u ntââ. Yepê, Têpê mbêmê wanyi pw꞉ono, têpê u mênê wa kee, ye mu dini ghi ngê wa pyidu, nt꞉u wa kaalî, w꞉uu yilî ngê u ngwo wa pyódu. * 1 Kódin 15:36 25-26 Yepê, N꞉ii ngê a p꞉uu dpodo u yi adî kwo, ye yini a maa p꞉uu choo m꞉ii, choo a yâmuyâmu nê, kwéli anî lê, y꞉i dpo lee we. Yepê, N꞉ii a p꞉uu yinté adî dpodo, yini u pi M꞉aa ngê ndîî ngê wa pyódu. Yepê, Ngmênê n꞉ii chóó u ghê p꞉uu adî nuw꞉o, u l꞉êê dîy꞉o a wépi wa puwâ, yini ngê u ghê kamî l꞉âmo wa a ngee. Yepê, Dyámê mbêmê n꞉ii chóó u ghê p꞉uu daadî nuw꞉o, a p꞉uu dpodo têdê daawa kede, yini ngê u ghê kamî l꞉âmo daawa a ngee, ghéni n꞉ii chedê ngê daawa pyódu.
27 Yesu ngê nmopê, A ghê da kee. Nmopê, M꞉aa ka ala kópu n꞉aa dmyinê, kwonê, A ngee nédi, pi knî y꞉oo yi dono kópu a nga kîngmê d꞉uu ngmê. Nmopê, Yi kópu M꞉aa ka wanê dmyinê? Nmopê, Kêle. Nmopê, Yi kópu u kwo daanê dmyinê, mu kópu u dîy꞉o yi dono kópu u l꞉êê dîy꞉o dyámê mbêmê nê loo. 28 Nmopê, M꞉aa ka ala kópu n꞉aa tpapê, M꞉aa, m̱i ndîî ngê pyódu ngi. Yi kópu nmo yi vyu, u kuwó dini ghi ngê, nê, Mbóó p꞉uu dnye ngmê wîle, Yesu ka kwo, A pi ndîî ngê wunê nî pyódu ngê, myombó ndîî ngê mênî pyépi. 29 Yélini yi vy꞉o nmee kwo yi dnyeni mye ny꞉ee ngópu, ngmênê dnyinté a w꞉ee ngópu. Ngmê knî y꞉oo apê ngmênê, Mwini yi mbwólu. Woni knî y꞉oo apê ngmênê, Enjel u kwo yi mbwólu. 30 Yesu ngê yepê, Wu dnyeni daa a l꞉êê dîy꞉o da kwolo, ngmênê nmyi l꞉êê dîy꞉o da mbwólu. 31 Yepê, Dyámê mbêmê tpémi yi chámêchámê kn꞉ââ daa kêmakêma a chapî. Yepê, Ala ngwo Setan ngê dyámê pê yintómu yinê a mbêpê kîgha, ngmênê u ngm꞉ii kîgha kn꞉ââ daa kêmakêma n꞉aa chapî. * Luukî 10:18; Njon 16:11 32 Yepê, Dini ghi n꞉ii ngê têpê mbêmê wa a ngî nê, tââ wa km꞉êê nê, ye pi yintómu a chóó a kêténi wanê pêêdî. * Njon 3:14-15 33 Yi kópu ye vyu, chóó u pwopwo p꞉uu u ngwo ye doo mgongo. 34 Pi knî y꞉oo kwo, Puku yedê alanté kópu ngmêka tóó, Pini n꞉ii Chóó Lémi ngê a ngmidi ngê, dini ghi n꞉ii ngê wa t꞉a, dyámê pê adî y꞉enê, chedê ngê daawa pyódu. Kwo, Ṉ́yóó m̱꞉uu ala kópu nye tpapê ngê, nyimo, Nê Chóó Lémi u Pi Ndêndê, kwo, ala ngwo ala kópu kîchi vyi, Tââ wa km꞉êê nê. Kwo, Chóó Lémi u Pi Ndêndê u kakêmê nmo chámê ngi. * Dan 7:13-14 35 Yesu ngê yepê, Nmyi pywápê daa kêmakêma a pwopwo. Yepê, Pywápê wo dmyinê m꞉ii, mgî nangê puwâ. Yepê, Mgîdî nmyi pwo kîdangê ghay. Yepê, N꞉ii mgîdî vy꞉o a m꞉ii, maa dpî kn꞉aadi. 36 Yepê, Nmyi pywápê a pwopwo, lîmîlîmî ngê u kwo kêlîmî mbê dmyeno, yed꞉oo wo u yoo ngê u ngwo anmyi pyaa dmi. * Epeso 5:8
Yesu u mb꞉iimb꞉ii
Yesu ngê yi kópu yi vyi too, yi yéli a kuwo ngê, yi vy꞉o mî mbwolo wo. 37 K꞉omo tpile mbwudu yilî yi ngópu chópu, ngmênê u kwo dêdnye kêlîmî, 38 kópuni Yisaya ngê wunê a d꞉êê ngê, yi ngwo mî ntiye ngópu. Yi kópu ala,
A Lémi, lukwe dîy꞉o nmî kópu ka daa kêlîmî mbê dniye,
ṉgwêdêwêdê ndîî lukwe dîy꞉o daa mya ngópu. * Is 53:1
39 Doo u ntââ daapê kêlîmî mbê dniye, mu kópu u dîy꞉o Yisaya ngê Chóó Lémi u komo alanté myedê kââ, apê,
40 Yi ngwolo dmi my꞉oo nî yó,
nê, Yélî daapaa m꞉uu y꞉e,
yi nuw꞉o l꞉âmo dmi nê ngópu,
nê, Daapêdê w꞉ee y꞉e,
a ka daapêdê diyé dniye,
yi pyipyi u l꞉êê dîy꞉o. * Is 6:10
41 Yisaya ngê yi kópu a d꞉êê ngê, mu kópu u l꞉êê dîy꞉o Yesu u pi ndîî mwiyé a módu, p꞉uu u ngwo doo a d꞉êê. * Is 6:1
42 K꞉omo tpile Nju pi yilî u kwo dêdnye kêlîmî, ngmênê mê yilî u kwo dnye kêlîmî, kada pini knî ngmê yi vy꞉o myednye kwo. Yi yéli y꞉oo kópu daa vyi ngópu, ngmênê tumutumu u kwo dnye kêlîmî, mu kópu u dîy꞉o Pádisi knî ye dnye nkîngê, apu, Wa kéé nmo, nmî yoo kuwa wa kaa nmo. * Njon 9:22 43 Yélini tumutumu dnye kêlîmî, u yi y꞉e doo kwo, Pi knî y꞉oo dny꞉oo chaa kîgha nmo. Yi kópu yinê ye ndîî kópu. K꞉omo tpile daa Chóó Lémi u nuu u kópu yidnye d꞉uud꞉uu, ngmênê yi kópu yinê ye têdê kópu. * Njon 5:44
Mgîdî u yoo yi ndyîkondyîko
44 U kuwó dini ghi ngê Yesu pi knî ye dpodombiy꞉e mbwolo, yepê, N꞉ii a ka wunê kêlîmî, daa a mo a ka wunê kêlîmî, ngmênê pini n꞉ii ngê a dy꞉ââ noo, u kwo mye kêlîmî. 45 Yepê, N꞉ii ngê dê mya nê, pini n꞉ii ngê a dy꞉ââ noo, yi pini myaa mya. 46 Yepê, Dyámê pê u pywápê ngê nê loo, nê, N꞉ii a ka ada a kêlîmî, mgîdî vy꞉o daadî kwo, pywápê u wo adî ya. * Njon 1:9; 8:12 47 Yepê, N꞉ii u lama a kópu dyuu adî kwo, daadî chââchââ dé, nê kuu, a chóó daanî ndyîko. Yepê, Daa yoo yi ndyîkondyîko u l꞉êê dîy꞉o nê loo, ngmênê yi ngêêpî u l꞉êê dîy꞉o nê loo. * Njon 3:17 48 Yepê, N꞉ii ngê a wépi wa puwâ, a kópu dyuu u wépi amye puwâ, yini ngê chóóchóó dê ndyîko, kuwókuwó wéni ngê Chóó Lémi ngê wa kpada, * Hipîlu 4:12 49 mu kópu u dîy꞉o daa a mo a kópu dyuu yinî tpapê, M꞉aa ngê yinê a dy꞉ââ noo, kópuni a ka doo a tpapê dé, nmye vyîlo yinoo tpapê dé. 50 Yepê, Kópuni M꞉aa ngê a ka a vyu, a lama ka tóó, a ka pê, Ghê kamî pêdê pyw꞉ee y꞉e, ghéni n꞉ii chedê ngê daawa pyódu. Yepê, M꞉aa ngê kópuni a ka a vyi too, vyîlo nmye yinî tpapê té. * Njon 8:26,28

*12:1: Njon 11:1,43

*12:2: Luukî 10:39

*12:5: Mát 19:21

*12:13: Psalm 118:25-26

*12:15: Zech 9:9

*12:16: Njon 2:22

*12:19: Njon 11:48

*12:23: Njon 17:1

*12:24: 1 Kódin 15:36

*12:31: Luukî 10:18; Njon 16:11

*12:32: Njon 3:14-15

*12:34: Dan 7:13-14

*12:36: Epeso 5:8

*12:38: Is 53:1

*12:40: Is 6:10

*12:41: Is 6:1

*12:42: Njon 9:22

*12:43: Njon 5:44

*12:46: Njon 1:9; 8:12

*12:47: Njon 3:17

*12:48: Hipîlu 4:12

*12:50: Njon 8:26,28