16
Nmopê, Dono kópu n꞉ii nmye wadnyi d꞉uud꞉uu dé, nmyi ng꞉aa dmi n꞉aa t꞉emî, mu kópu u dîy꞉o dini ghi n꞉ii ngê nmye wa pyaa dmi, u ya a nga daa kwo, Ala kópu paa vyi yó, Nê ngê lukwe dîy꞉o dóó nmoo, dono vy꞉o anmî wee, u nkwo nmo kpîpîkpîpî. Nmopê, Nju tpémi y꞉oo kópu dono yilî nmye adnyi d꞉uud꞉uu dé, wa kéé nmyo, nmyi yoo kuwa wa kaa nmyo, yi ngêpê ngomo k꞉oo koko nmye wa kwódu ngmê. Nmopê, U kuwó dini ghi ngê amyednyi vyee nmyo, nmyi vy꞉o woni yi ghê wa a ngî t꞉oo, ala kópu u ngwo adnyi tpapê, awo, Ala Chóó Lémi u dpodo yino dódó. Nmopê, Yi kópu yilî nmye adnyi d꞉uud꞉uu, mu kópu u dîy꞉o M꞉aa k꞉ii yi lama d꞉ii tóó mo. Nmopê, Yi kópu knî yi pi dmi nmye kîdî vyi té, mu kópu u dîy꞉o dini ghi n꞉ii ngê nmye wa pyaa dmi, nmyinê nmye daa kópu kamî ngê adnyi ya, ngmênê u ngwo anmy꞉uu nuw꞉o kalê ngmê, anye, Nê ngê yi pi dmi mwiyé nmo mwo a vyu.
Chóó Lémi u Ghê Dmi u dpodo
Yesu ngê nmopê, Kópuni nmye dî vyi té, wunê nmye dîpî vyi too, mu kópu u dîy꞉o dye ghi yintómu nmyi vy꞉o noo kwo. Nmopê, Pini n꞉ii ngê a dy꞉ââ noo, ala ngwo u kwo mênê diyédiyé, ngmênê a ka daanmyi vyi ngmê, Ló y꞉i nye lêpî. Nmopê, Kópuni nmye dî vyi té yi l꞉êê dîy꞉o nmyi gha dmi dono ngê dê pyódu. Nmopê, Ndê kópu nmye ngmên꞉aa tpapê, Nmyi mb꞉aamb꞉aa u l꞉êê dîy꞉o n꞉aa lêpî. Nmopê, Daanî nî knomomê, ye nmyi ngêêpî pyu daawa a nî, ngmênê dini ghi n꞉ii ngê anî lê, nmyi ngêêpî pyu nmye anîmo dy꞉ââ. * Njon 14:16 8-11 Nmopê, Pi yoo yi nuw꞉o dmi ala ngwo alanté a tóó, apu, Nmo Chóó Lémi u yoo mb꞉aa, dono ndîî dpîpîngmê d꞉uu ngê. Nmopê, Chóó Lémi u Ghê Dmi dini ghi n꞉ii ngê wa t꞉aa, yoo woni yi nuw꞉o dmi yinê wa ngmêê, u ngwo wa a w꞉ee ngmê, awo, Chóó Lémi ngê pini n꞉ii a ngmidi ngê, kînmî mb꞉ii ngê, dono ndîî u ngwo ngmênmî d꞉uu ngê. Nmopê, Dini ghi n꞉ii ngê pi knî y꞉oo wa vya nê, ala kópu wa vyi ngmê, awo, Ndêndê kópu yino d꞉uud꞉uu, daa kn꞉aadi te kópu yino d꞉uud꞉uu. Nmopê, Ngmênê Chóó Lémi u Ghê Dmi dini ghi n꞉ii ngê wa t꞉aa, yoo woni yi nuw꞉o dmi yinê wa ngmêê, u ngwo wa a w꞉ee ngmê, awo, Kn꞉aadi te kópu ndîî ngmêkînmî d꞉uu ngê, pini n꞉ii nmî vyâ, pi mb꞉aa, u dono daa tóó, kpêênî daa mgee wo, Chóó Lémi ngê mêdê pyidu ngê, u kwo mê diyé wo, nmî vy꞉o mêdaa kwo. Nmopê, Pi yoo yi nuw꞉o dmi ala ngwo alanté a tóó, Chóó Lémi ngê pi doongmê kóté kwólu, myedaawa kóté kalê nmo. Nmopê, Ngmênê Chóó Lémi u Ghê Dmi dini ghi n꞉ii ngê wa t꞉aa, mgîdî u yoo woni yi nuw꞉o dmi wa ngmêê té, u ngwo wa a w꞉ee ngmê, awo, Chóó Lémi ngê Setan wunê dê kóté kwolo, ntââ u ngwo wa a vy꞉u, nmo amyedê vy꞉u. * Njon 12:31
12 Yesu ngê nmopê, Kópu ndîî yilî a mênê ka tóó. Nmopê, U ya a nga ka kwo, Nmye nî vyi té, ngmênê u nyêmî ngê dp꞉ee ntââ dé ala ngwo. 13-14 Nmopê, Dini ghi n꞉ii ngê Chóó Lémi u Ghê Dmi wa t꞉aa, ndê kópu yintómu knî yi maa komo nmye yinê wa a kêma. Nmopê, Kópuni ghêlî doongê pyaa dniye, nmye u ngwo amî vyi té. Nmopê, Doo u kópu dyuu nmye ayidên꞉aa tpapê, ngmênê a kópu dyuu nmye ayidên꞉aa tpapê, a pi ndîî ngê u ngwo amî pyódu. * Njon 14:26; 1 Njon 2:27 15 Nmopê, Nmye d꞉oo vyu, M꞉aa u kópu dyuu nmye ayidên꞉aa tpapê, ngmênê nmyed꞉ê, A kópu dyuu nmye ayidên꞉aa tpapê, mu kópu u dîy꞉o kópuni M꞉aa u nêni dé, mya a nêni dé.
Yesu u pwopwo p꞉uu u ngwo nmo doo danê
16 Yesu ngê nmopê, Daa ndîî la ghi tp꞉oo ala ngwo nmyi vy꞉o anî kwo, ye daamunmyi m꞉uu nê. Nmopê, U kuwó dini ghi ngê daa ndîî la ghi tp꞉oo ayimî lê, u ngwo am꞉ii m꞉uu nê. 17 P꞉uu ndiye pyu knî ngmê noko dnye póó, apu, Lukwe p꞉uu nmo ka danê? Apu, Ala kópu a tpapê, Daa ndîî la ghi tp꞉oo ala ngwo nmyi vy꞉o anî kwo, ye daamunmyi m꞉uu nê. U kuwó dini ghi ngê daa ndîî la ghi tp꞉oo ayimî lê, u ngwo am꞉ii m꞉uu nê. Apu, Ala kópu mye tpapê, Mu kópu u l꞉êê dîy꞉o M꞉aa ka n꞉aa lêpî. 18 Apu, Yi daa ndîî la ghi tp꞉oo u nt꞉u kópu lukwe? Apu, Kópuni a tpapê, dp꞉oongê w꞉ee ngê. 19 Yesu u lama doo ya, apê, U yi y꞉e a kwo, Yi kópu u nt꞉u kópu nê ka nmî poo, wod꞉oo nmopê, Ala kópu u l꞉êê dîy꞉o noko nmye póó té, Daa ndîî la ghi tp꞉oo ala ngwo nmyi vy꞉o anî kwo, ye daamunmyi m꞉uu nê, u kuwó dini ghi ngê daa ndîî la ghi tp꞉oo ayimî lê, u ngwo am꞉ii m꞉uu nê. * Njon 17:14 20 Nmopê, Ndê kópu nmye ngmên꞉aa tpapê, Anmyi mbê, amyenmyi yii, ngmênê mgîdî u yoo yi nuw꞉o dmi mb꞉aamb꞉aa ngê wa pyódu. Nmopê, Nmyi nuw꞉o dmi dono ngê adî ya, ngmênê u kuwó dini ghi ngê nmyi nuw꞉o dmi mb꞉aamb꞉aa ngê amê pyódu, nmyi gha dmi amye ndê. * Njon 13:16 21 Nmopê, Dini ghi n꞉ii ngê mbwili ngê pwopwo dpî kaalî, mgînî vyîmî n꞉ii a kîgha ngê, u nuw꞉o dono ngê dpî pyódu, ngmênê dini ghi n꞉ii ngê tp꞉ee dpî t꞉a, u mgînî vyîmî anyi dpî yé, mu kópu u dîy꞉o u gha mb꞉aamb꞉aa ngê dpî pyódu, dpo, A tp꞉ee kêdê t꞉a. 22 Nmopê, Nmyo myentee dé, nmyi nuw꞉o dmi dono ngê dê pyódu, ngmênê am꞉aa m꞉uu nmyo, nmyi nuw꞉o dmi mb꞉aamb꞉aa ngê amê pyódu, w꞉aa amyenmyinê pyw꞉ee ngmê, doo u ntââ pi ngmê ngê yi w꞉aa nmyi mênê daawa a ngî. 23 Nmopê, Yi wéni ngê kópu a ka daangmanmyi poo ngmê. Nmopê, Ndê kópu nmye ngmên꞉aa tpapê, Kópuni M꞉aa ka a pi ngê wanmyi dmy꞉ee ngmê, nmye wa a kê. * Luukî 10:16 24 Nmopê, Kópu a pi ngê dmy꞉oongmê dmy꞉ee ngópu. Nmopê, A dpodo u l꞉êê dîy꞉o kópuni u yi nmye adî kwo, M꞉aa ka dmyinê dmyinê, nmye ada a kuwo, mu kópu u dîy꞉o w꞉aa ndêndê ngê pêdê pyw꞉ee yó.
25 Yesu ngê nmopê, Kópu yilî yi p꞉uu nmye noo mgongo, ngmênê mu dini ghi ngê nmye mêdaanî mgongo, M꞉aa p꞉uu ntênê nmye anîn꞉aa danê. * Psalm 69:4 26 Nmopê, Yi dini ghi ngê kópuni u yi nmye adî kwo, M꞉aa ka a pi ngê dpî dmy꞉ee yó. Nmopê, Ala kópu dînî tpapê, Yi kópu nmyi l꞉êê dîy꞉o M꞉aa ka wanî dmyinê, mu kópu u dîy꞉o M꞉aa chóó nmye wunê vyuwo. 27 Nmopê, Nmyi nuu ghi dmi M꞉aa nódo a tóó, mu kópu u dîy꞉o a nuu ghi nmyi nódo a tóó, mye ala kópu u l꞉êê dîy꞉o, ala kópu ka nmyi kêlîmî mbê dniye, Nê M꞉aa ka a ndê wo. * Njon 14:21,23 28 Nmopê, Nyââ, M꞉aa ka nê ndê wo, dyámê mbêmê nmye nê loo, ala ngwo dyámê mênînê kuwokuwo, M꞉aa ka mênê diyédiyé. 29 Yi kópu y꞉oo nyongo, wod꞉oo ala kópu u kwo nmî vyu, kwonmo, Kópu yilî mb꞉aamb꞉aa ngê anmînê wopwe, mêd꞉ee mgongo. 30 Kwonmo, Ala ngwo nmî lama dê yââ, kópu yintómu ḻama ka tóó. Kwonmo, K꞉omo tpile kópu ṉga daanmî póó, ngmênê kópuni nmî mênê a pyede, wunê kîchi m꞉uu té. Kwonmo, Yi kópu u l꞉êê dîy꞉o ala kópu ka dpî kêlîmî mbê dmi, Chóó Lémi ka nyinê ndê wo. 31-32 Yesu ngê nmopê, Ala ngwo nmye kêlîmî té, ngmênê daa kêmakêma nmyi p꞉o p꞉o nmye mbêpêmbêpê té, a mo nmyinê kuwokuwo nê. Nmopê, Daa d꞉ud꞉umbiy꞉e a mo nmyinê kuwokuwo nê, ngmênê M꞉aa a p꞉uu a t꞉a. * Mát 26:31,56; Njon 8:29 33 Nmopê, Yi kópu nmye dî vyi té, mu kópu u dîy꞉o nmyi nuw꞉o dmi a p꞉uu daapaa dyênê we. Nmopê, Mgîdî u yoo knî y꞉oo dono kópu nmyi p꞉uu yilî wa d꞉uu ngmê, ngmênê nkîngê ngê kêê nangê t꞉oo, mu kópu u dîy꞉o a wêdêwêdê yi pwo dê lê, wa dêê dmi. * 2 Tim 3:12; 1 Njon 5:4

*16:7: Njon 14:16

*16:8-11: Njon 12:31

*16:13-14: Njon 14:26; 1 Njon 2:27

*16:19: Njon 17:14

*16:20: Njon 13:16

*16:23: Luukî 10:16

*16:25: Psalm 69:4

*16:27: Njon 14:21,23

*16:31-32: Mát 26:31,56; Njon 8:29

*16:33: 2 Tim 3:12; 1 Njon 5:4