15
Yesu u pyidepyide u danêmbum
A tîdê mbwó yoo, Yesu p꞉uu kópuni nmye n꞉uu vyi too, nmye mênînê vyîlîvyîlî té. Yi kópu dyuu nmyi ny꞉ee tumo, ye nmyi kêlîmî mbê dniye, nmyi nuw꞉o dmi yi p꞉uu my꞉ee kaa ngópu. Yi kópu dyuu ka ntênê anmyi kêlîmî knomomê, dpodombiy꞉e anmyi mgîmî knomomê, ye nmî Lémi ngê kóó k꞉oo wa kaa nmyo.
Kópuni nmye n꞉uu vyi too, ala yi ndîî kópu. Kópuni puku yedê a pyede, Yesu Kédisu ngê yinê ntiye too, nmî dono chedêchedê u l꞉êê dîy꞉o pwene. * Is 53:8-9 Puku yedê kópu m꞉uu Yesu ngê mye ntiye ngê, dini ghi n꞉ii ngê kmênê ngópu, wo pyoloni ngê mêdê pii wo. * Dpodo 2:24-32; Luukî 24:46 Myenté, Pita ka chóóchóó a kêma ngê, u dyépi y꞉a mê miyó knî ye chóóchóó myedê kêma ngê. * Luukî 24:33-34,36 U kuwó dini ghi ngê p꞉uu ndiye pyu limo yono y꞉a pwodo knî ye chóóchóó ye a kêma ngê, nipi m꞉uu ngópu. Yi yéli ka pyede, knî ngmê wunê kî dpî dniye. U kuwó dini ghi ngê u mbwó Njems ka chóóchóó a kêma ngê, u dyépi yintómu knî ye chóóchóó mêdê kêma ngê.
K꞉omo tpile d꞉oo u pee pini ngmê, ngmênê kuwókuwó dini ghi ngê chóóchóó a ka myedê kêma ngê. * Dpodo 9:3-6 Yesu u dyépi knî yi vy꞉o kuwó nînê tóó, a pi têdê, doo u ntââ dyépi ngê daap꞉aa pyodo, mu kópu u dîy꞉o Yesu u yoo kînoo a vyee dé. * Dpodo 8:3 10 Ngmênê Chóó Lémi ngê daa kpada noo, kópu mb꞉aa a nga yi d꞉uu ngê, a ngmidi noo, u dyépi ngê a pyódu noo. Daa módó a ngmidi noo, mu kópu u dîy꞉o dpodombiy꞉e n꞉aa dpodo yédi, dyépi yoo nî t꞉ee kalê too. Daa a chóó a wêdêwêdê mbêmê nî t꞉ee kalê too, Chóó Lémi u wêdêwêdê mbêmê n꞉aa dpodo yédi. 11 Yi dyépi knî yi k꞉ii kópu mu ngmidi dyuu yino tpapê ngê, vyîlo yi kópu knî ye nmyi kêlîmî mbê dniye.
Nmî pyidepyide u danêmbum
12 Pi knî ye nmo tpapê ngê, yenmîmo, Yesu ka a pii wo. Lukwe dîy꞉o nmyi vy꞉o pi ngmê knî y꞉oo ala kópu a tpapê ngmê, apu, Pi dpî pw꞉onu, mêd꞉uudpo pyidu. 13 Yi kópu wo ndê kópu, ye pyidepyide daapê tóó, Yesu Kédisu myedaapêdê pii wo. 14 Yesu Kédisu wodêpê pii wo, ye u kópu dyuu módó pono tpapê, módó u kwo p꞉ee kêlîmî mbê dniye. 15 Pyidepyide wodaa tóó, ye Chóó Lémi p꞉uu nmye pono kêêmî kapî té, mu kópu u dîy꞉o nmyenmîmo, Chóó Lémi ngê Yesu Kédisu kpêênî mêdê pyidu ngê. * Dpodo 4:33 16 A tîdê mbwó yoo, pyidepyide wodaa tóó, ye Yesu Kédisu daapêdê pii wo. 17 Myenté, Yesu Kédisu wodêpê pii wo, ye módó u kwo p꞉ee kêlîmî té, nmyi dono daapî chedê too. 18 Yesu u yoo vy꞉o yélini wunê a dpî dniye, angênté pî pyaa dniye, yi l꞉âmo dmi pêdê ngêpa wo. 19 Pyidepyide wodaa tóó, ye daapod꞉o pii dmi, dyámê mbêmê kópu knî yi p꞉uu pono nuw꞉o té, dyámê mbêmê tpémi yi dono yilî módó pênmînê vyîmî té, kuwókuwó wéni ngê mb꞉aamb꞉aa daapod꞉o pyw꞉oo, ngópuch꞉anê ndîî ngê pudu pyaa dmi. Dini ghi n꞉ii ngê dyámê mbêmê dono nmînê vyîmî té, nmî nuw꞉o dmi nmî pyidepyide p꞉uu a kwo.
20 Ngmênê dp꞉oo ngópuch꞉anê yoo, Yesu Kédisu kpêênî mwiyé a pii wo, nmî kada ghê wo, yinté amyino pii dmi. * 1 Tes 4:14 21-22 Adam ngê pwopwo u kn꞉ââ ntee a chópu, Yesu Kédisu ngê pyidepyide u kn꞉ââ yinté mye chópu. Nmo yintómu anmî pw꞉oo dmi, mu kópu u dîy꞉o nmî kn꞉ââ mu ngmidi, Adam. Yesu u yoo mye yinté. Yesu Kédisu ngê chóó u kwo a kââdî nmoo, yinê amêdê pyidu nmo. * Lóma 5:12,18 23 Chóó Lémi ngê kópu yilî yintómu u mâlo dpî d꞉uu té. Yesu Kédisu mwiyé a pyidu ngê, nmî kada kââ. Dini ghi n꞉ii ngê wa a diyé, yi ngwo wa a pyidu nmo, yélini yi k꞉ii u kwo nmo kêlîmî té. * 1 Tes 4:16 24 Kuwókuwó wéni ayi d꞉ii, Yesu Kédisu ngê kada pini yoo wa a gh꞉ay té, nkwépi yoo wamyedê gh꞉ay té, pi yintómu adî y꞉enê dé, u Mî Chóó Lémi u maknopwo wa yé té. 25 Yesu king ngê adî ya, yélini p꞉uu adnyi l꞉êê, yu yodo u maknopwo wa yé té. 26 Kuwókuwó dini ghi ngê pwopwo yu yodo u maknopwo wamye yé, yélini pw꞉oo dniye wa a pyidu té. * Tpyuu 20:14 27 Puku yedê alanté a tóó, tpile yintómu u maknopwo dny꞉oo ya. Nmî lama ka tóó, Chóó Lémi Tp꞉oo u maknopwo daawa yââ, * Psalm 8:6 28 ngmênê dini ghi n꞉ii ngê Chóó Lémi ngê tpile yintómu Tp꞉oo yu yodo u maknopwo wa yé té, Tp꞉oo Chóó Lémi u maknopwo wa yââ, tpile yintómu Chóó Lémi u maknopwo u ngwo adnyi ya.
29 Yélini wunê a pw꞉oo dniye yi l꞉êê dîy꞉o, pi woni knî y꞉oo mbápitisîm dpo ngee ngmê. Pyidepyide wodaa tóó, ye yinté daapî d꞉uu ngópu. 30 Pyidepyide wodaa tóó, ye pono nkîngê té, Yesu u pi pi knî ye daapono tpapê. * 2 Kódin 4:10-11; 11:26 31 A tîdê mbwó yoo, nmî Lémi Yesu Kédisu ngê a ngee noo, u yoo vy꞉o n꞉uu kaa nmyoo. Yi kópu ngê nmye nînê kpaa, dînî k꞉omodanê, dye ghi yintómu pwopwo u keńe t꞉âmo n꞉aa kwo. 32 Layoni ngê pi ntee dpî vy꞉a, Epeso tpémi mye yinté dé, a vyee u yi y꞉e a kwo. Pyidepyide wodaa tóó, ye al꞉ii yi vy꞉o daapînîn꞉aa dpodo. Pyidepyide wodaa tóó, alanté p꞉oo nuw꞉o té, pînmî, Nté ndîî yilî ma koo, mbwaa yilî nda koo, mââ m꞉ii anmî pw꞉oo dmi. * Luukî 12:19-20 33 A tîdê mbwó yoo, n꞉ii knî y꞉oo yinté kópu a tpapê tumo, maa dono p꞉uu kîngê kaa nmyo. Nmyi lama ka tóó, yoo dono yi vy꞉o pini n꞉ii a kwo yédi, u l꞉êê ghi dono ngê dpî pyódu. 34 Dono u maa a kuwo yó, mb꞉aamb꞉aa ngê dmyinê nuw꞉o. Mywene nmye choo kwo. Nmyi vy꞉o knî ngmê yi lama Chóó Lémi daa tóó. * Lóma 13:11; Dpodo 26:8
Nmî Lémi ngê ntee wa a pyidu nmo
35 N꞉ii pyidepyide ka daa kêlîmî, a ka wa a póó, a ka wo, Pi dpî pw꞉onu, angênté amêdê pyidu? A ka wo, Doo u ntââ. A ka wo, Ntóó wa mg꞉eme, yi pini p꞉uu angênté too amêyi ya. 36 Yi pini mbodo podo. L꞉êê yini w꞉uu ó ló ntini w꞉uu ngomo k꞉oo adî ya, doo u ntââ daawa pyidu. Ngmênê têpê mênê anyi ntówo, u ngwo dpî pyidu. Pi mye yinté. N꞉ii a ya yédi, too yi ngwo d꞉uudpî ngmêê, ngmênê dpî pw꞉onu, u kuwó dini ghi ngê kamî ngê moo pyidu. 37 Myenté, têpê mênê daa yi ayi ntówo, ngmênê w꞉uu ayi ntówo, witi w꞉uu ó ló ntini w꞉uu. W꞉uu têpê mênê ntee anyi ntówo, yinté d꞉uudpî k꞉aa, ngmênê yi ngê dpî pyódu, yââ nkwodo yilî dpî ghê. 38 Chóó Lémi ngê dpo pyidu, yi ngê dpî pyódu. Ntee doo a nuw꞉o, yinté d꞉uu ngê. Yi yintómu yi dyêêdî dyêêdî a tóó, yi w꞉uu u mo u mo dé. * Gen 1:11
39 Tpileni yi ghê a pyede, mye yinté dé, yi dyêêdî dyêêdî a tóó. Pi too u mo, tpile tp꞉oo too u mo, ńmê too u mo, te too u mo.
40 Tpileni mbóó dyámê yi mbêmê a pyede, mye yinté. Woni knî yi wuu ndîî, woni knî yi wuu daa ndîî. 41 Kââdî u wuu ndîî, d꞉ââ u wuu pee tp꞉oo, pudu knî yi wuu têdê. Myenté pudu woni knî yi wuu ndîî dé, woni knî yi wuu têdê dé.
42 Pyidepyide mye yinté. Pini n꞉ii dpî pw꞉onu, yinté mêdaawa a pyidu. Pini n꞉ii dpî pw꞉onu, têpê ngê dpî ma, chedê ngê dpî pyódu. Dini ghi n꞉ii ngê Chóó Lémi ngê wa a pyidu nmo, mêdaanmî pw꞉oo dmi, chedê ngê daanmî pyaa dmi. 43 Pini n꞉ii dpî pw꞉onu, u wêdêwêdê chedê ngê dpî pyódu, u pi dpo ghay. Dini ghi n꞉ii ngê Chóó Lémi ngê wa a pyidu nmo, nmî pi dmi ndîî ngê wa pyódu té, nmî wêdêwêdê ndîî ngê wamye pyódu té. * Pilipay 3:20-21 44 Ala ngwo nmî nuw꞉o knî y꞉oo yinê a mbêpê kîgha nmoo, ngmênê dini ghi n꞉ii ngê Chóó Lémi ngê wa a pyidu nmo, nmî ghê dmi knî y꞉oo y꞉oo adnyi mbêpê kîgha nmo. Ala ngwo nmî pââ dmi ntee a pyede, mu dini ghi ngê nmî ghê dmi knî yi pââ dmi amyednyin꞉aa ya. 45 Yinté kópu puku yedê alanté mye tóó.
Mwiyémwiyé pini, Adam,
pi ngê pyodo, ghê u mênê yaa wo.
Adam nmî kn꞉ââ ngê ntee pyodo, Yesu ghê kamî u kn꞉ââ ngê yinté mye pyodo. * Gen 2:7; Njon 6:63 46 Too pee u kópu dé mwiyé pyaa dniye, ghê kamî u kópu dé kuwó pyaa dniye. 47 Chóó Lémi ngê mwiyémwiyé pini têpê ngê l꞉âmo ngê, myomoni mbóó p꞉uu a ndê wo. * Njon 3:31 48-49 Pini n꞉ii têpê ngê l꞉âmo ngê, ntee doo ya, yinté myeno pyede, u nt꞉anê nmî yaa dniye. Pini n꞉ii mbóó p꞉uu a ndê wo, u yoo mye yinté dé, ntee a tóó, yinté wa pyódu nmo.
50 A tîdê mbwó yoo, ntee nmo pyede, doo u ntââ Chóó Lémi kóó k꞉oo yinté daanm꞉uu ghê dmi. Mbyuu too n꞉ii nmî p꞉uu a t꞉a mo, nmî p꞉uu daadpî ya, chedê ngê wa pyaa knî. * Njon 3:5-6 51-52 Tumu kópu ngma ala, p꞉uu dmyinê nuw꞉o. Yesu u yoo vy꞉o yéli knî ngmê ghêlî daawa pw꞉oo dmi, Yesu u ngwo wa a diyé. Dini ghi n꞉ii ngê wa a diyé, nkéli dpuwo u dnye anmî ny꞉oo. Enjel knî y꞉oo mêdaamuwa wêê ngmê. Yélini mwiyé a pw꞉oo dniye, yi ngwo wa a pyidu té, mêdaawa pw꞉oo dmi. Lîmîlîmî ngê yi ngwo amye ngmêê nmo, kamî ngê wa pyódu nmo. * 1 Tes 4:15-17 53 Ala ngwo n꞉ii dpî pw꞉onu, mbyuu too dpî mg꞉eme knî. Yi ngwo doo u ntââ mêdaanm꞉uu pw꞉oo dmi, myedaanm꞉uu mg꞉eme dmi. * 2 Kódin 5:4 54 Mbu ntee dpî kyopwo, dînê dpo kuwo, kamî ngê dpî pyódu, dini ghi n꞉ii ngê nmî Lémi wa a diyé, yinté kamî ngê wa pyódu nmo. Kópuni puku yedê a tóó, nmî Lémi ngê wa ntiye, pwopwo wa a pw꞉ono, d꞉ud꞉umbiy꞉e wa chedê. 55 Kópuni puku yedê a tóó, nmo tpapê ngê, nmîmo,
Pwopwo wa dîpî, daawa t꞉ee kalê nmo,
nmî némi dmi daawa dyênê.
56 N꞉ii ngê Chóó Lémi u dêêpî kópu dyuu d꞉uudpî châpu, dono dpî d꞉uu, d꞉ud꞉umbiy꞉e dpî pw꞉onu. * Lóma 6:23 57 Ngmênê nmî yikî dmi Yesu Kédisu u pwo ghay wo, pwopwo ka w꞉êê nmoo, kwunokwuno koo, Chóó Lémi mye kwunokwuno koo.
58 A tîdê mbwó yoo, nangmê kede, nmî Lémi p꞉uu dpodoni nmye dódó ngmê, dpodombiy꞉e p꞉uu dmyinê dpodo, mu kópu u dîy꞉o yinê a ngêêpî nmyo, doo u ntââ daanmyi dêê dmi. * Nkal 6:9; Tpyuu 14:13

*15:3: Is 53:8-9

*15:4: Dpodo 2:24-32; Luukî 24:46

*15:5: Luukî 24:33-34,36

*15:8: Dpodo 9:3-6

*15:9: Dpodo 8:3

*15:15: Dpodo 4:33

*15:20: 1 Tes 4:14

*15:21-22: Lóma 5:12,18

*15:23: 1 Tes 4:16

*15:26: Tpyuu 20:14

*15:27: Psalm 8:6

*15:30: 2 Kódin 4:10-11; 11:26

*15:32: Luukî 12:19-20

*15:34: Lóma 13:11; Dpodo 26:8

*15:38: Gen 1:11

*15:43: Pilipay 3:20-21

*15:45: Gen 2:7; Njon 6:63

*15:47: Njon 3:31

*15:50: Njon 3:5-6

*15:51-52: 1 Tes 4:15-17

*15:53: 2 Kódin 5:4

*15:56: Lóma 6:23

*15:58: Nkal 6:9; Tpyuu 14:13