12
Yesu pi dódó p꞉uu u ngwo doo danêmbum
Mátiyu 10:26-27
Pi yilî tp꞉oo témi tap Yesu ka lee dniye, u kwo dnye kadakada. Yesu ngê p꞉uu ndiye pyu knî ye yepê, Pádisi yoo yi nj꞉ii ngê kêê nangê t꞉oo. Yepê, Pi dódó pyu yoo, kópuni a tpapê tumo, daa d꞉uud꞉uu tumo. Yepê, K꞉omo tpile pi dódó daa ndîî nmyi vy꞉o adî ya, ngmênê d꞉ud꞉umbiy꞉e wa dyênê nmyo. Yepê, Tumu kópu yintómu dîyo wa a pywálî dmi, ngmee u kópu dyuu wamyedê pywálî dmi. Yepê, Tumu kópuni mgîdî vy꞉o anmyi vyi t꞉oo, w꞉êênî wa ny꞉ee t꞉oo. Yepê, Tumu kópuni d꞉omo yu kn꞉ââ u mênê kwayi ngê anmyi vyi t꞉oo, dîyo naa têdê tââ wa kaa dmi.
Yesu pi ka nkîngê p꞉uu u ngwo ye doo danêmbum
Mátiyu 10:28-33; 12:32; 10:19-20
Yesu ngê yepê, A pyipe yoo, pi knî ye namê nkîngê. Yepê, A l꞉êê dîy꞉o wa vya nmyomomê, am꞉ii pw꞉oo dmi, ye ló kópu nmye m꞉uu wa d꞉uu ngmê. Yepê, Doo u ntââ, kópu nmye daamuwa d꞉uu ngmê. Yepê, Ye anmyi nkîngê knomomê, a wépi u ngwo anmyi pwaa ngmê, ye Chóó Lémi ngê nmyi wépi dmi u nkwo wa puwâ, ndiya wa kéé nmyo. Yepê, Chóó Lémi p꞉ee vyîlo, u kwo yidmyinê nkîngê.
Yepê, Kópuni dî vyi, nmye mênî tpapê, Pi knî ye namê nkîngê. Yepê, Mtyîmwe daa ndîî ńméni tp꞉oo, knî ngmêdê pw꞉oo knomomê, nmyinê nmye k꞉omo tpile, ngmênê Chóó Lémi ye wunê vyuwo yédi. Yepê, Nmye myewunê vyuwo yédi, dp꞉ee mtyîmwe ntee yéli, dnyinté nmye dêdê vyuwo. Yepê, Nmyo yintómu u lama nmye pyede, nmyi mbêmê mbêmê mbodo gh꞉aa ntémwi a kwo, u lama mye tóó, doo u lama daangmêwa a ghay. Yepê, D꞉ud꞉umbiy꞉e pi ka namê nkîngê.
Yepê, Pini n꞉ii ngê pi knî ye daawa a wópu nê, yewo, Nyââ, Chóó Lémi u Pi Ndêndê p꞉uu n꞉aa dpodo, ye kuwókuwó wéni ngê Chóó Lémi u enjel knî yi ngîma yi pini u nkwo daanîmo wópu, a kêê k꞉oo wan꞉uu kââ. Yepê, N꞉ii ngê pi knî yi ngîma wa a wópu nê, yewo, Ye pini daa Chóó Lémi u Pi Ndêndê, p꞉uu dînê dpodo, ye kuwókuwó wéni ngê Chóó Lémi u enjel knî yi ngîma yi pini u nkwo wanîmo wópu, a kêê k꞉oo daan꞉uu kââ. 10 Yepê, Pini n꞉ii ngê daawa mya nê, a p꞉uu adî peede tpapê, u kuwó dini ghi ngê yi pini ngê yi dono kópu u kuwó amê kéé knomomê, u ntââ Chóó Lémi ngê yi pini u dono u kuwó wa kéé, mêdaawa a ngî, ngmênê n꞉ii Chóó Lémi u Ghê Dmi u dpodo p꞉uu adî peede tpapê, yi pini Chóó Lémi ka daawa diyé, Chóó Lémi ngê u dono yilî u kuwó daawa kéé té.
11 Yepê, Dini ghi n꞉ii ngê ngêpê ngomo y꞉enê pyu knî y꞉oo adnyin꞉aa kóté kîgha nmyo, kada pini knî y꞉oo ó king knî y꞉oo adnyin꞉aa kóté kîgha nmyo, kópuni ye anmyin꞉aa tpapê dé, yi kópu knî ye nuw꞉o ngê kêê nangê t꞉oo. 12 Yepê, Kópuni ye anmyin꞉aa tpapê dé, yi dini ghi ngê Chóó Lémi u Ghê Dmi ngê nmyi nuw꞉o ńedê mwiyé ada a t꞉emî dé.
Yesu kmungo pyu yoo yi p꞉uu u ngwo doo mgongo
13 Yesu yélini ye doo danêmbum, yi vy꞉o pi ngmê ngê kwo, Mââwe. Kwo, M꞉aa dini ghi n꞉ii ngê pwene, a mbwó ngê tpile yintómu u mo a ngî too. Kwo, U kwo vyi ngi, Knî a ka ngma a kê ngê. 14 Yesu ngê kwo, Kî pini. Kwo, N꞉uu ngê nmyi kóté kîgha pyu ngê pyódu noo. 15 Pi knî ye yepê, Kmungo pyu yoo yi nj꞉ii ngê kêê u ngwo nangê t꞉oo, mu kópu u dîy꞉o pi u ghê ndêndê daa tpile knî yi p꞉uu a tóó. * 1 Tim 6:9-10 16 Wod꞉oo Yesu ngê mgongo ye ngmê kwólu, yepê, Ndáápi ngmê, ndapî u ngópu dêpwo ghêdê, tpile u ngópu myedêpwo ghêdê. * 1 Tim 6:17 17 Yepê, Chóó u nuw꞉o k꞉oo apê, Pudumakó w꞉uu ngmên꞉aa kaakaa, ndapî ndîî u ngwo wanî kmênê. 18 Apê, A stówa my꞉oon꞉aa pyidupyidu, a ndapî d꞉ud꞉umbiy꞉e ndîî ngê u ngwo wa pyódu. 19 Apê, U kuwó dini ghi ngê a gha mb꞉aamb꞉aa ngê wa pyódu, anê, Nê pi ngmê, tpile ka mêdînê nuw꞉o, m꞉ââ yilî yi k꞉oo anî lîme, anî kmaapî, daanî dpodo, d꞉ud꞉umbiy꞉e anî gha vyîlê. * Njems 4:13-15 20 Yesu ngê yepê, Ngmênê Chóó Lémi ngê kwowo, M̱odo podo. Nyi mtîkó pyu ndîî. Awêde mgîdî vy꞉o nye pwopwo, ṉ́mile yintómu n꞉uu ngê wa ghay dmi. 21 Yesu ngê yepê, N꞉ii ndapî mu ngmidi p꞉uu adî nuw꞉o, Chóó Lémi p꞉uu daadî nuw꞉o, yi pini yinté pini ngê wa pyódu, mbodo podo.
Tpile p꞉uu nuw꞉o u danêmbum
Mátiyu 6:25-34
22 Yesu ngê p꞉uu ndiye pyu knî ye yepê, Ala kópu mye ny꞉ee yó. Yepê, Ntini n꞉ii nmye pîpî ngmê, nmyi nuw꞉onuw꞉o u kópu ngê kîngî pyódu, kpîdîni nmye t꞉emî ngmê, nmyi nuw꞉onuw꞉o u kópu ngê myekîngî pyódu. 23 Yepê, Nté kpîdî daa ndîî kópu dê, nmyi ghê dmi yi ndîî kópu. 24 Yepê, Ńmê knî yi p꞉uu dmyinê nuw꞉o. Yepê, Nté woo d꞉uudpî kaa ngmê, nté nt꞉u d꞉uudpî t꞉ee ngmê, p꞉o d꞉uuwodê ńuw꞉o ngmê, ngomo k꞉oo d꞉uuwumê yé ngmê. Yepê, Kêle, Chóó Lémi ngê yinê dpo mbono té. Yepê, Dp꞉ee ńmê ntee tpile dé, Chóó Lémi ngê mb꞉aamb꞉aa ngê wamyedê mbono nmyo. * Psalm 147:9; Luukî 12:7 25 Yepê, Dini ghi n꞉ii ngê anmya a pwopwo, k꞉omo tpile nmyi nuw꞉onuw꞉o u kópu ngê adî pyodopyodo, ngmênê doo u ntââ nmyi ya daadîî ngê daanmya a pyépi. 26 Yepê, Yi kópu nmye doo u ntââ, lukwe dîy꞉o kn꞉aa kópu knî nmyi nuw꞉onuw꞉o u kópu ngê a pyede. 27 Yepê, Yinênê knî yi p꞉uu ngî nuw꞉o mbê dmyeno. Yepê, Yi kpîdî p꞉uu daa dpodo nyédi, myedaa kpile nyédi. Yepê, K꞉omo tpile Solomon u ndapî ndîî, u kpîdî mb꞉aa dé, ngmênê yinênê knî y꞉oo Solomon u kpîdî mêdê ch꞉ii tumo. * 1 Kings 10:23-25 28 Yepê, K꞉omo tpile chii mênê yi awêde a kwo, mââ m꞉ii ndê ngê dpî ma, ngmênê Chóó Lémi ngê nênê yi nkwodo dpî kââ, kpile ye yinê wunê yémî. Yepê, Dp꞉ee yi ntee tpile dé, Chóó Lémi ngê mb꞉aamb꞉aa ngê wamye kpîlê nmyo. Yepê, Lukwe dîy꞉o dnyinté u kwo nmye kêlîmî té. 29 Yepê, Nté mbwaa yi pyw꞉êmî nmyi nuw꞉onuw꞉o u kópu ngê kîngî ya. 30 Yepê, Yélini Chóó Lémi ka daa kêlîmî nyédi, vyîlo yi kópu knî yi p꞉uu yi nuw꞉o dmi a mbêpê té. Yepê, Nmyi Mî u lama ka tóó, yi tpile daadnyi ya knomomê, ye nmyi ya dono ngê wa pyódu. 31 Yepê, Chóó Lémi kóó k꞉oo wowo ndîî kópu ngê nmye choo ya, yi tpile dé nmye u ngwo wa a kê té. 32 Yepê, K꞉omo tpile dp꞉ee yoo ndîî, ngmênê pi knî ye nkîngê ngê kêê kîdmyenêngê t꞉ee ngmê. Yepê, Dini ghi n꞉ii ngê nmyi Mî ngê u yoo chóó adî y꞉enê, yi yéli yi kada pini knî y꞉oo wa pyódu nmyo. * Luukî 22:29-30
Daa tpile ndapî yi p꞉uu nuw꞉o u danêmbum
Mátiyu 6:19-21
33-34 Yesu ngê yepê, Pini n꞉ii u ngópu ndapî a tóó, dyámê mbêmê, wonêwodiyédiyé a nuw꞉onuw꞉o ngê, dpo, L꞉âmo mokîdangê ngee ó pi ngê kîngî t꞉âmo. Yepê, U kpîdî mb꞉aa knî yi p꞉uu mye nuw꞉o yédi, dpo, Tpile we ngê kîngî dyênê té. Yepê, Nmyi tpile yilî nmyi nuw꞉onuw꞉o u kópu ngê nmye kîngî pyaa dmi, nmyi ndapî nmyi nuw꞉onuw꞉o u kópu ngê myekîngî pyódu. Yepê, Nmyi tpile yilî kwéli a pyede, dye ghi yintómu nmyi nuw꞉o dmi y꞉i adî kwo. Yepê, Nmyi nuw꞉o dmi dyámê mbêmê kîngî kwo, ngmênê mbóó p꞉uu choo kwo. Yepê, Nmyi tpile yilî pi knî ye dpî y꞉ee tóó, nmye wa pwila t꞉oo, yi ndapî dpo ngî yó, ngópuch꞉anê knî ye dpî y꞉ee yó. Yepê, Yi ndapî Chóó Lémi ngê mbóó p꞉uu ya mb꞉aa ngê nmye amîmê wumo. Yepê, Doo u ntââ yi yáni mb꞉aa kpáápi knî y꞉oo daawa t꞉âmo ngmê, tpile we knî y꞉oo myedaawa dyênê ngmê.
Yesu ngê p꞉uu ndiye pyu knî ye kópuni vyu, u t꞉âât꞉ââ p꞉uu
35 Yesu ngê p꞉uu ndiye pyu knî ye mgongo ngmê kwólu, yepê, A kuwó mgîdî wa a ghay, ngmênê dpî ngê kêê kîdmyenêngê t꞉ee ngmê, nmyi dpodo u kpîdî dmi nmyi mbwo kîdmyenêngê ngee t꞉oo, nmyi lam dmi kîngî pw꞉oo dmi, dny꞉oo pîpî. * Mát 25:1-13; 1 Pita 1:13; Mak 13:32-37 36 Yepê, Lémi knî y꞉oo yi dpodo pyu yoo wunê kuwokuwo tumo, yedpo, Dmyinê t꞉âât꞉ââ nmo, kîd꞉oongê dpî dmi. Yepê, Dini ghi n꞉ii ngê yi lémi yoo dpo diyé dmi, keńe p꞉uu wunê depedepe nyédi, yi dpodo pyu knî y꞉oo keńe ye dpî kpêmî t꞉oo, yi lémi yoo yi nté dpo têêdî ngmê. 37-38 Yepê, Yi lémi ngmê ngê mgî wa a pwaa knomomê, mgîdî ńuknîńuknî p꞉uu wamî t꞉aa, u dpodo pyu knî yi p꞉uu ada a nuw꞉o, awo, A dpî té, ó a t꞉âât꞉ââ nê? Yepê, N꞉ii u dpodo pyu yoo daadnyi dpî, yi kada pini adnyi t꞉âât꞉ââ, yi pini u gha d꞉ud꞉umbiy꞉e mb꞉aamb꞉aa ngê wa pyódu. Yepê, K꞉omo tpile u dpodo pyu yoo, ngmênê chóó u nté wa a têêdî, ye wa y꞉oo. Yepê, Wamye chaa kalê té, yi gha dmi mb꞉aamb꞉aa ngê wamye pyaa dmi.
39 Yi kópu p꞉uu Yesu ye myedoo mgongo, yepê, Ala kópu ny꞉ee yó. Yepê, Nmyi lama daa tóó wéni n꞉ii ngê kpáápi ngê nmyi ngomo wa pwââ. Yepê, Yi wéni nmyi lama adî ya knomomê, wanmyi t꞉ââ ngmê, am꞉ii ngm꞉ii kalê ngmê. * Mát 24:43-44; 1 Tes 5:2 40 Yepê, Yinté myedmyinê t꞉âât꞉ââ nê, mu kópu u dîy꞉o dini ghi n꞉ii ngê nmyinê nmye Chóó Lémi u Pi Ndêndê daawa t꞉aa, yepê, vyîlo yi dini ghi ngê wanê t꞉aa.
Yesu chóó u yoo yi kada pini knî yi p꞉uu u ngwo doo mgongo
Mátiyu 24:45-51
41 Pita Yesu ka póó wo, kwo, Nmî Lémi. Kwo, Ye mgongo nmî mo nmo chi kwolo, ó pi yintómu knî yi k꞉ii? 42 Nmî Lémi ngê yepê, A yoo yi kada pini ngê wanmyi pyaa dmi. Yepê, Ala kópu ny꞉ee yó. Yepê, Lémi ngmê ngê pi ngmê wa ngmidi, u dpodo pyu yoo yi kada pini ngê wa pyódu, u kwo wa vyi, kwowo, Dy꞉oo ye cha a châpwo, yi nté ndapî ye chi yémî dê. Yepê, Yi lémi kuughê wa lê, dye ghi daadîî y꞉i adîn꞉aa ya. Yepê, Pini n꞉ii wa ngmidi, dpodo pyu yoo yi kada wa kââ, yepê, yi pini u nuw꞉o ndîî ngê adî ya knomomê, u l꞉êê ghi mb꞉aamb꞉aa ngê a myaa ya, ye yi pini lónté adî dpodo? 43 Yepê, Dini ghi n꞉ii ngê yi lémi u p꞉o amêdê diyé, tpile yilî yintómu mb꞉aamb꞉aa ngê wa m꞉uu té, ye u gha mb꞉aamb꞉aa ngê wa pyódu, 44 dpodo pyu yoo yi kada pini wa chaa kwolo, u tpile yilî yintómu u kwo wa y꞉ee té, yi kada pini ngê wa pyódu. * Mát 25:19-23 45 Yepê, Ngmênê yi lémi ghêlî daawa taa knomomê, dpodo pyu knî yi kada pini alanté adî nuw꞉o, awo, Nmî lémi kêma amêdê diyé, yepê, yi pini pi dono ngê wa pyódu, adî ńuknweńuknwe, mbwaa adî ndanî, u ngwo adî ghétighéti, dpodo pyu dpodo módó yoo adî kpakakpaka dé, 46 ye dpodo pyu yoo yi kada pini doo u lama, yi lémi ayi t꞉aa. Yepê, Yi kópu dini ghi n꞉ii ngê wa ny꞉ee té, d꞉ud꞉umbiy꞉e yi pini ka wa nod꞉e, dnyinté daawa kpada, kuwa yéli yi vy꞉o wa kââ.
47 Yesu ngê yepê, Dpodo pyu n꞉ii u lama u lémi u kópu dyuu mb꞉aamb꞉aa ngê a kwo yédi, ngmênê a mgeemgee yédi, u dpodo daawa dóó knomomê, ye u lémi ngê yi pini dpodombiy꞉e wa kpada. * Njems 4:17 48 Yepê, Ngmênê n꞉ii u lama dnyinté a ya yédi, ngmêdpî kn꞉aadi, u lémi ngê dpodombiy꞉e d꞉uudpî kpada. Yepê, N꞉ii u lama a kópu dyuu dnyinté a kwo, dnyinté adî chââchââ. Yepê, N꞉ii u lama a kópu dyuu mb꞉aamb꞉aa ngê a kwo, d꞉ud꞉umbiy꞉e mb꞉aamb꞉aa ngê choo chââchââ.
Yesu yoo chámêchámê p꞉uu u ngwo doo danêmbum
Mátiyu 10:34-36
49 Yesu ngê yepê, M꞉aa u yâpwo têdê chââ ntee tpile ngê dê pyódu, nté woo kapî y꞉i doo u ntââ. Yepê, Ala kópu u l꞉êê dîy꞉o nê loo, nê, Yi chéli nîmo vyuwó. Yepê, U ya a nga a kwo, Yi chéli d꞉ââ nîmo vyuwó. 50 Yepê, Daa kêmakêma dono u mênê anînê wupwo, yi dono p꞉uu nuw꞉o ngê dê dyênê nê, u dî yi p꞉eeni kópu a nga wa pyódu. 51 Yesu ye póó wo, yepê, Nmyinê nmye yoo kââdîkââdî u l꞉êê dîy꞉o dyámê mbêmê nê loo, apii? Yepê, Ngmênê kêle, daa yoo kââdîkââdî u l꞉êê dîy꞉o nê loo, nê, Yoo n꞉uu chámê. 52 Yepê, Yoo chámêchámê kn꞉ââ wunê kîdî chaa, dye ghi yintómu a l꞉êê dîy꞉o yoo adnyi numo chámêchámê. Yepê Pi mupwoknî limi knî kwéli adnyi ya, a l꞉êê dîy꞉o wanîmo chámê té, pyile miyó dê yi p꞉uu adî d꞉uu, miyó myenté pyile knî yi p꞉uu adî d꞉uu. 53 Yepê, Yi pini mupwo noko dnyinté adpî ya, u kpâm tp꞉oo módó k꞉ii noko dnyinté adpî ya, u ń꞉ââ k꞉ii noko dnyinté amyidu ya.
Yesu ngê pi knî ye u ngwo vyu, yepê, Lukwe dîy꞉o dp꞉ee myeme nê
Mátiyu 16:2-3
54 Yesu ngê Nju tpémi ye yepê, Dini ghi n꞉ii ngê nkalî nmye mumu ngópu, nye, Daa kêmakêma tpii wunê ghayghay, yepê, yed꞉oo tpii dpo ghay. 55 Yepê, Dini ghi n꞉ii ngê mgîdî vy꞉o pudu yilî a kwo yédi, nye, Mââ kââdî y꞉ay꞉a wa pwiyé, yepê, yed꞉oo womumo kââdî y꞉ay꞉a dpî pwiyé. 56 Yepê, Lukwe dîy꞉o my꞉oo nmye pyede. Yepê, Kópuni mbóó p꞉uu nmye mumu tumo, mb꞉aamb꞉aa ngê nmyinê wopwe tumo, ngmênê kópuni n꞉aa d꞉uud꞉uu too, lukwe dîy꞉o dênmyinê wopwe t꞉oo. Yepê, Lukwe dîy꞉o dp꞉ee myeme nê.
Yesu yoo yi kóté kîgha p꞉uu u ngwo doo danê
Mátiyu 5:25-26
57 Yesu ngê yepê, Lukwe dîy꞉o nmyi nuw꞉o kwolo ngmê dé. 58 Yepê, Dini ghi n꞉ii ngê ngmanmyi kn꞉aadi ngmê, n꞉ii ngê u yi adî kwo, Nî kóté kalê nmyo, dini ghi n꞉ii ngê kóté têdê adî ńeńe nmyo, yi kópu maa p꞉uu d꞉ââ dpî l꞉âmo yó, yed꞉oo kóté y꞉enê pyu u ngîma mêdaanmy꞉uu ghê dmi, mbwa k꞉oo mêdaamî km꞉êê nmyo. 59 Yepê, Mbwa k꞉oo wa km꞉êê nmyomomê, y꞉i anmyin꞉aa ya, u dî nmyi dono ntênê wanmyi pwila t꞉oo. Yepê, Daa kêmakêma kóté têdê n꞉aa ńeńe nmyo, nmyi kópu dmi d꞉ââ l꞉âmo tóó.

*12:15: 1 Tim 6:9-10

*12:16: 1 Tim 6:17

*12:19: Njems 4:13-15

*12:24: Psalm 147:9; Luukî 12:7

*12:27: 1 Kings 10:23-25

*12:32: Luukî 22:29-30

*12:35: Mát 25:1-13; 1 Pita 1:13; Mak 13:32-37

*12:39: Mát 24:43-44; 1 Tes 5:2

*12:44: Mát 25:19-23

*12:47: Njems 4:17