13
Dono kuwokuwo u danêmbum
Yi dini ghi ngê pi knî ngmê ta, Yesu ka mdoo a ńuwo ngópu, kwo, Nkálili pi knî ngmê y꞉oo Chóó Lémi ka kpêê dnye yiyé, kwo, Lóma lede knî y꞉oo kî vya tumo. Yesu ye póó wo, yepê, Lukwe dîy꞉o yinté pw꞉oo dniye? Yepê, Yélini pw꞉oo dniye, nmyinê nmye yi dono ndîî, wo yéli yi dono daa ndîî, apii? Yepê, Kêle, yinté daa tóó. Yepê, Ala kópu ny꞉ee yó. Yepê, Nmyi dono daanmyinê kuwo t꞉oo, ye yi yéli ntee pw꞉oo dniye, yinté am꞉ii pw꞉oo dmi. Yepê, Dini ghi n꞉ii ngê ngomo daadîî pwaa wo, Sailówam, pi y꞉a mê wááli vyâ, yepê, lukwe, yi yéli yi dono ndîî, wo yéli yi dono daa ndîî? Yepê, Kêle. Yepê, Ndê kópu nmye ngmên꞉aa tpapê, nmyi dono yilî daanmyinê kuwo knomomê, ye yi yéli yi nt꞉anê wanmyi yaa dmi, wam꞉ii pw꞉oo dmi.
Yesu Nju tpémi yi p꞉uu u ngwo doo mgongo
Yesu ngê Nju tpémi ye mgongo ngmê kwólu, yepê, Lémi ngmê, u kuwe kn꞉ââ ngmêdoo kwo. Yepê, U yi u ngwo doo kwo, Kuwe kîgha ngmênî ma, ngmênê dêpê pyw꞉ângo, * Mát 21:19; Mak 11:13 wod꞉oo u dpodo pyu ka kwo, M꞉ââ pyile kî yini kîgha d꞉oongmê ndîî, kwo, kp꞉anê ngi, daadî kwo. * Luukî 3:9 Yepê, Ngmênê yi dpodo pyu ngê kwo, A lémi, ghêlî nangê kpono, m꞉ââ mu ngmidi u kwo yéni. Kwo, Têpê ngê mênî wuwó, tpile tp꞉oo knî yi kn꞉êê u mênê n꞉aa yiyé. * 2 Pita 3:9,15 Kwo, Kî m꞉aani ngê nt꞉u nkwodo daawa kaa knomomê, ye u ngwo dpî kp꞉anê ngi.
Yesu ngê duwoduwo módó u ngwo pyi ngê
10 Lîme wo ngmê ngê Yesu ngêpê ngomo k꞉oo doo dêêpî. * Luukî 6:1-11; Njon 5:16; Ex 20:9-10 11 Pyââ y꞉i ngmêdoo ya, kmêna u ngwo ngmêdoo kwo, yi pyópu duwoduwo kwólu, m꞉ââ y꞉a mê wááli yinté doo m꞉ii, ntênê paa doo u ntââ ngê u kwo dpîmo ya. 12 Dini ghi n꞉ii ngê Yesu ngê módu, kwo, A pwiyé, wod꞉oo Yesu ka loo. Kwo, A ch꞉am. Kwo, Kópuni ngê dyênê nyoo, dî chedê. 13 Wod꞉oo Yesu ngê kóó dê kpadama yé doo, kwo, Mbwó a pyidu ngi. Yi ngwo yi pyópu ngê mbwó yedê pyidu ngê, Chóó Lémi doo chaa kîgha. 14 Yi ngêpê ngomo u kada pini nod꞉e wo, mu kópu u dîy꞉o Yesu ngê lîme wo ngê yi pyópu pyi ngê, wod꞉oo pi knî ye yepê, Wo wéni dpodo u wo, yi wéni knî y꞉oo nmyi pyipyi u l꞉êê dîy꞉o dmyina a lêpî, ngmênê daa lîme wo ngê. 15-16 Yesu ngê yi pini ka kwo, Nmyo k꞉omodanê pyu yoo, kópuni nmye tpapê tumo, yi kópu dp꞉ee d꞉uud꞉uu tumo. Kwo, Setan ngê ala pyópu ló dini a kudu ngê, m꞉ââ y꞉a mê wááli doo duwoduwo. Kwo, Lîme wo ngê yi yedê dî pywálî, nmyinê nmye dono kópu yidî d꞉uu, ngmênê yinté kópu kîmy꞉ee d꞉uud꞉uu tumo. Kwo, Lîme wo ngê nmyi hósi ndonki knî yi yedê kînmye pywálîpywálî tumo, mbwaa paa nmye ńeńe tumo, mbwaa y꞉i dp꞉uu nda ngmê. Kwo, Daa hósi ntee tpile yidî pywálî, ala lîme wo ngê. Kwo, Epîlaham u tii ńedê pyópu ngmê yidî pywálî. * Luukî 14:1-6 17 Yélini Yesu p꞉uu dnye d꞉uu, yi kópu u mywene ye ghê wo, wo yéli yi gha dmi mb꞉aamb꞉aa ngê pyodo, apê, Nmî nuu u kópu ye d꞉uud꞉uu too. Yi kópu knî yi l꞉êê dîy꞉o dnye chaa kîgha.
Kwee u mgongo danêmbum
Mátiyu 13:31-32; Mak 4:30-32
18 Yesu ye póó wo, yepê, Chóó Lémi ngê u yoo y꞉enê kn꞉ââ lónté wa chaa? Yepê, Yi kópu p꞉uu lónté anî mgongo? 19 Yepê, Kwee ntee dpî k꞉aa, Chóó Lémi u yoo yinté yilî ngê amî pyódu. Yepê, K꞉omo tpile kwee pii tp꞉oo daa ndîî ngê wunê kwo yédi, ngmênê dini ghi n꞉ii ngê yi nkwodo dpî kee, dpî tîpîtîpî mb꞉anê, pywápê ye ya yédi.
Yis u mgongo danêmbum
Mátiyu 13:33
20 Myombó Yesu ngê yepê, Chóó Lémi u yoo kaakaa p꞉uu lónté anî mgongo. 21 Yepê, Alanté. Yepê, Mbîdédi nk꞉êênî têdê pyââ ngê yis knî tp꞉oo dpo ngî, k꞉omo tpile kpo ndîî u mênê dpî yé, ngmênê u kuwó dini ghi ngê kpo yintómu dpî mbó.
Keńe kwólu puu têdê u danêmbum
Mátiyu 7:13-14,21-23
22 U kuwó dini ghi ngê Yesu, p꞉uu ndiye pyu knî yi k꞉ii Njedusalem dnye lêpî, maa p꞉uu p꞉aani p꞉aani yoo doo ndiye kîgha dé. 23 Pi ngmê Yesu ka póó wo, kwo, Nmî lémi, pi yilî Chóó Lémi kóó k꞉oo wa ghê, ó daa yilî? 24 Yesu ngê yepê, Chóó Lémi keńeni t꞉âmo wunê tóó, yi keńe kwólu puu daa ndîî. Yepê, Yi keńe t꞉âmo koko, ndîî kópu ngê nmye choo ya, dpodombiy꞉e ghê dmyeno, yi keńe t꞉âmo paa kee dmyeno. Yepê, Ndê kópu nmye ngmên꞉aa tpapê, pi yilî y꞉oo u yi y꞉e wadî kwo, awo, Yi keńe t꞉âmo nm꞉uu kee dmi, ngmênê wa dêê dmi. * Pilipay 3:12-14 25 Yepê, Ngomo chóó wa gh꞉êêdê, keńe nmye wa a kuwo. Yepê, Kuwa anmya a kwo, keńe p꞉uu anmya a depedepe, kwonye, Nmî Lémi, keńe nmo a kpêmî ngi. Nmyewo, Dp꞉ee a lama yéli, kwéli dmyinê ndê dmi, a lama myedaa tóó. 26 Kwonye, Ṉg꞉ii kînmee a yakmaapî, nmî p꞉o kînyoo a ndiye kîgha nmo. 27 Nmyewo, Dp꞉ee a lama yéli, kwéli dmyinê ndê dmi a lama myedaa tóó. Nmyewo, A nkîgh꞉ê a y꞉ee dmyeno, nmyi l꞉êê ghi dmi dono dé. 28 Yepê, Dini ghi n꞉ii ngê Epîlaham mupwo káámi, Chóó Lémi u komo kapî pyu yoo yi k꞉ii Chóó Lémi kóó k꞉oo wanmyi m꞉uu t꞉oo, ngmênê kuwa anmyi kwo, yi ngwo tpéé kópu wanmyi vyi ngmê, anmyi mbê, anmyi nod꞉enod꞉e, nmyi kpéngi ti dmi kelekele adnyi paa. * Mát 8:11-12 29 Yepê, Kn꞉aa dyámê kn꞉aa dyámê tpémi Chóó Lémi kóó k꞉oo am꞉ii m꞉uu t꞉oo, anye, Nipi ka yakmaapî té. * Luukî 14:15 30 Yepê, Yi ngwo kada yéli mê kuwó, kuwó yéli mê kada.
Pádisi knî y꞉oo k꞉omo ngê Yesu ka mbwó u ngwo yé ngópu
Mátiyu 23:37-39
31 Yi dini ghi ngê Yesu Nkálili Wee u kwo modoo ya, ghêlî dêpê kuwo ngê, Pádisi knî u kwo ngmê loo, kwo, Kn꞉aa chi lêpî, king Antipas Helodi u wee a kuwo ngi, u yi u ngwo a kwo, Nyi nî vy꞉a. 32 Yesu ngê yepê, Ye pini chii w꞉ââ ntee pini, ala kópu u kwo nyi vyi yó, kwipi, Nê ngê yoo yi kmêna ka ngm꞉ii kîgha té, myeka pi pyipyi, mââ m꞉ii kêlê u dpodo wa chedê, kada u ngwo wa a y꞉oo. 33 Yepê, Doo u ntââ al꞉ii daanî ya. Yepê, Mââ m꞉ii kêlê Nkálili Wee anê kuwo, Njedusalem anî lê. Yepê, K꞉omo tpile Chóó Lémi ngê Njedusalem a ngmidi ngê, u nuu u p꞉aa ngê pyódu ngê, ngmênê yi p꞉aani tpémi y꞉oo u komo kapî pyu yoo y꞉oodnyimo a vyee dé. Yepê, Chóó Lémi u komo wodînî kapî, ye al꞉ii pîdmyi vya nê.
34 Yi Pádisi knî ye yepê, Ee Njedusalem tpémi, nmye vyuwo pyu lukwe dîy꞉o dmyongê mya ngópu. Yepê, N꞉ii knî y꞉oo Chóó Lémi u komo nmye dnyimo a kapî, nmyimo a kpadakpada dé, woni yoo chêêpî ngê nmyi vya tumo. Yepê, Kêmkêm ngê tp꞉oo w꞉uu ńuupee dê yi maknopwo ntee dpî w꞉êê té, daa ng꞉êêntómu nê, Yinté nî w꞉êê nmyo, ngmênê a wépi nmyi pwaa ngópu. 35 Yepê, Mu dini ghi ngê Chóó Lémi ngê nmyi p꞉aa d꞉ud꞉umbiy꞉e wa a kuwo, amyinê kuwo, mêdaamunmyi m꞉uu nê, u dî wéni n꞉ii ngê anmyi vyi ngmê, anye, Pini n꞉ii Chóó Lémi u pi mbêmê a m꞉ii, Chóó Lémi ngê ntênê choo a ngêêpî.

*13:6: Mát 21:19; Mak 11:13

*13:7: Luukî 3:9

*13:8: 2 Pita 3:9,15

*13:10: Luukî 6:1-11; Njon 5:16; Ex 20:9-10

*13:15-16: Luukî 14:1-6

*13:24: Pilipay 3:12-14

*13:28: Mát 8:11-12

*13:29: Luukî 14:15