11
Njedusalem u ngwo vy꞉êê ngópu
Mátiyu 21:1-11; Luukî 19:28-40; Njon 12:12-19
Yesu p꞉uu ndiye pyu yoo yi k꞉ii Njedusalem ghêlî daa nî dniye, yi kada p꞉aa miyó doo ya, Petani p꞉aani dê Petepake, mbu y꞉i ngma a kwo, u pi Olipi, mu kópu u dîy꞉o nté kn꞉ââ kpê yi mbwini mbêmê ngmêdoo ya, yi yini yi pi dmi mye olipi. Dini ghi n꞉ii ngê yi mbwini mbêmê kee dniye, Yesu ngê p꞉uu ndiye pyu kada miyó kââ, yepê, Mu p꞉aani nmî kada choo kwo. Yepê, Dini ghi n꞉ii ngê y꞉i dpo taataa mo, ndonki tp꞉oo dpo mumu ngmê, yedê ńedê a t꞉a. Yepê, Yi ndonki tp꞉oo pyipwo pi doongmê yaa wo. Yepê, Dpo pywálî nyoo, a ka dpo ńuw꞉o nyoo. Yepê, Pini n꞉ii ngê dpo dê vyi knomomê, Ndonki tp꞉oo lukwe dîy꞉o dpo ńeńe ngmê, yepê, ye ala kópu u kwo dpî vyi nyoo, kwipi, Nmî lémi ngê u yi u ngwo wunê kwo. Mgî daawa a puwâ, dîyo mêwunê diyédiyé kîgha. Wod꞉oo adî lee knî, yi p꞉aani ad꞉uu taa knî, apê, Ndonki tp꞉oo yedê ńedê mu t꞉a, ngomo t꞉âmo. Dini ghi n꞉ii ngê dpîmo a pywálîpywálî, pi ngmê knî y꞉oo yepê, Lukwe dîy꞉o ye ndonki tp꞉oo dpo pywálîpywálî ngmê? Kópuni Yesu ngê ye a vyu, yi tpódu y꞉oo yi p꞉aani tpémi ye yinté vyi ngópu, wod꞉oo yi p꞉aani tpémi y꞉oo kópu mêdaa vyi ngópu, Ka, yepê, d꞉ââ ńuw꞉o nyoo. Wod꞉oo yi ndonki Yesu ka ńuw꞉o ngópu, yi nkuwo kpîdî dê yi mbwo a ngee dumo, ndonki pyipwo talê dumo, Yesu pyipwo u nkwo yaa wo. Kada a y꞉ee ngópu, Njedusalem dnye lêpî, maa p꞉uu ndonki ngê Yesu doo dnyinêdnyinê. King ntee dnyimo chââchââ, Yesu yinté mye châpu ngópu, woni knî y꞉oo yi nkuwo kpîdî a ngee tumo, Yesu u kada maa p꞉uu talê tumo, woni knî y꞉oo yi knî ngmê vy꞉êê ngópu, nkoo vyi u kadakada yidi ngópu, ndonki yi mbêmê doo paa, Yesu pyipwo doo ya. Yoo u kada ngmêdoo kwo, yoo u kuwó mudoo kwo, Yesu yi kêlê ghê doo paa, Njedusalem nipi dnye lêpî, u nkwo dnye kââkââ, kópu, Munmîkó Nmî Lémi. Kópu, Chóó Lémi ngê a ngee nyine. Kópu, U pi ngê nyinê loo. 10 Kópu, Dépidi ntee pini. Kópu, Lîmî k꞉ii yoo yi kada pini ngê paa pyédi. Kópu, Chóó Lémi chaa kîgha koo.
11 Dini ghi n꞉ii ngê Yesu yi p꞉aani ndîî mî ta, Njedusalem, Chóó Lémi u ngomo k꞉oo mî kee wo, tpile yilî y꞉i mî módu, wod꞉oo Njedusalem mêda kuwo ngópu, Petani mê diyé dniye, mu kópu u dîy꞉o yi dini ghi ngê kââdî doo wupwo.
Yesu ngê yi ngmê nt꞉ââ ngê Yisîléli tpémi yi p꞉uu mgongo u ngwo ngmê kwólu
Mátiyu 21:18-19
12 Womumo mw꞉aandiye Petani a kuwo ngópu, Njedusalem dnye lêpî. Maa p꞉uu Yesu ngê dómu kele. 13 Maa nkîgh꞉ê kuwe ngmê m꞉uu ngópu, yââ vyi ndîî. Yesu yi yini km꞉ee adî lê, apê ngmênê, Kî yini p꞉uu kîgha ngma a kwo. Y꞉i n꞉ee, apê, Kîgha p꞉uu daa kwo, mu kópu u dîy꞉o doo u kyopwokyopwo u dye ghi ngê módu. 14 Yesu ngê yi yini ka kwo, Pi ngê ṉgîgha daamuwa ma. Yi yini ka kópuni vyu, p꞉uu ndiye pyu knî y꞉oo ny꞉ee ngópu.
Yesu ngê Chóó Lémi u ngomo mbwa kalê ngmê k꞉oo yoo u ngwo a pw꞉oo ngê
Mátiyu 21:12-17; Luukî 19:45-48; Njon 2:13-22
15 Dini ghi n꞉ii ngê Njedusalem taa dniye, Yesu p꞉uu Chóó Lémi u ngomo mbwa kalê ngmê k꞉oo mî kee dniye, apê, Pi knî y꞉oo tpile tp꞉oo mu pywupwi t꞉oo, kpêê yiyé u l꞉êê dîy꞉o. Apê, Kn꞉aa dyámê ndapî nmî ndapî ngê mu ngmêêpî t꞉oo. Apê, Yélini al꞉ii a dpodo nyédi, yoo mu dódó t꞉oo, yi ndapî mu chedêchedê t꞉oo. Yi kópu u l꞉êê dîy꞉o Yesu ngê yi yéli a pw꞉oo ngê, kuwa pw꞉ii too, ndapî ngmêêpî têdê yi tépîl ye a pii too, ndapî tpii yi kpópu, ńmê tp꞉oo pywupwi têdê yi p꞉o a ngî too, yi ya têdê dnyi mye dy꞉ee too. 16 Yélini Njedusalem dnyimo dpodo, tpile dnyimo dnyinêdnyinê dé, u yi y꞉e dêdpîmo kwo, Chóó Lémi u ngomo kuwa máádi nmîmo kwolo, mu kópu u dîy꞉o kuughê, u yi y꞉e dpîmo kwo, Kêlî nmî pwii dmi, Chóó Lémi u ngomo mbwa kalê ngmê k꞉oo máádi nmî kwolo, chono nmî pwii dmi, Yesu ngê yi kópu yi yéli ye kwódu ngê. 17 Chóó Lémi u kópu Yisaya ngê n꞉ii a d꞉êê ngê, yi kópu ye vyu, yepê, Puku yedê ala kópu mu tóó,
A ngomo kwéli a kwo,
dyámê pê yintómu pi knî yi ngêpê têdê ngê choo ya,
yepê, ngmênê kpaa têdê ngê dmye pyódu ngmê.
18 Kópuni Yesu ngê d꞉uu ngê, Kpêê yiyé pyu yoo yi kada pini yoo, dêêpî pyu yoo yi k꞉ii, dini ghi n꞉ii ngê ny꞉ee ngópu, u yi y꞉e doo kwo, Yesu nmî vy꞉a. Yesu ka nkîngê mbê dniye, mu kópu u dîy꞉o pi yilî yintómu y꞉oo u dêêpî dnyimon꞉aa nyêm.
19 Yi ntumokwodo Yesu p꞉uu ndiye pyu knî yi k꞉ii Njedusalem a kuwo ngópu.
Yini n꞉ii Yesu ngê nt꞉ââ ngê, u pwopwo
Mátiyu 21:20-22
20 Womumo mw꞉aandiye, dini ghi n꞉ii ngê Njedusalem dnye diyédiyé, yini n꞉ii Yesu ngê nt꞉ââ ngê, yi yini maa nkîgh꞉ê yi m꞉uu ngópu, Apê, Atédê pw꞉onu, d꞉ud꞉umbiy꞉e. 21 Yi kópu dini ghi n꞉ii ngê Pita ngê nuw꞉o kwólu, Yesu ka kwo, Mââwe. Kwo, Yini n꞉ii nyi nt꞉ââ, ntóó ngî mwini. 22-23 Yesu ngê yepê, Ndê kópu nmye ngmên꞉aa tpapê. Yepê, A ka dpodombiy꞉e anmya a kêlîmî knomomê, nmyi nuw꞉o dmi ngmidi ngê adnyi ya knomomê, ye kópuni wanmyi vyi t꞉oo, wa pyaa dmi. Yepê, Kî mbwini ka wanmyi vyi ngmê, kwonye, A yumwe, nt꞉ee nyi ghé, yepê, yi kópu wa d꞉uu. 24 Yepê, Yi kópu u l꞉êê dîy꞉o nmye n꞉aa tpapê, Dini ghi n꞉ii ngê ngêpê têdê Chóó Lémi ka tpile ngmanmyi dmyinê, nmyi gha vy꞉o wanmyi vyi ngmê, anye, Ndêndê ngê Chóó Lémi ngê nmo wunê kuwo, yepê, yi kópu anmyinê pyw꞉ee ngmê. 25-26 Yepê, Dono kópuni pi knî y꞉oo nmye a d꞉uud꞉uu tumo, nmyi nuw꞉o ńedê adnyi ya, nmyi kuwó daanmyi kéé t꞉oo, yepê, k꞉omo tpile Chóó Lémi ka anmyi ngêpê, ngmênê kópu dononi nmyi d꞉uu tumo, Chóó Lémi ngê mbodo kn꞉ââ vyuwo daawa kéé té, yi l꞉êê dîy꞉o ntââ nmye wa vy꞉u. Yepê, Pi knî yi dono nmyi kuwó mwiyé dpî kéé tóó, yed꞉oo Chóó Lémi ngê nmyi dono u kuwó u nkwo wa kéé té, mêdaadî nuw꞉onuw꞉o dé.
Yesu pini n꞉ii u pi mbêmê doo dpodo
Mátiyu 21:23-27; Luukî 20:1-8
27-28 Dini ghi n꞉ii ngê Yesu p꞉uu Njedusalem mê taa dniye, Chóó Lémi u ngomo mbwa kalê ngmê k꞉oo mê kee dniye, wod꞉oo kpêê yiyé pyu yoo yi kada pini yoo, dêêpî pyu yoo, yoo yi kada pini yoo mye yi k꞉ii Yesu ka lee dniye, kwo, Chóó Lémi u ngomo nmî chóó nmo y꞉enê. Kwo, Kópuni nye d꞉uud꞉uu too, n꞉uu ngê ṉga vyu, u ngwo nye d꞉uud꞉uu too? Kwo, N꞉uu u pi mbêmê ye kópu yilî nye d꞉uud꞉uu ngê? 29 Yesu ngê yepê, Kópu nmye mwiyé ngmên꞉aa poopoo. Yepê, Yi kópu nmyinê vyee ngmê, ye pini n꞉ii ngê a dy꞉ââ noo, u pi nmye u ngwo n꞉aa tpapê. 30 Yepê, N꞉uu u pi mbêmê Njon ngê pi mbwaa lêê u mênê dpîmo kmênêkmênê dé? Yepê, Chóó Lémi u pi mbêmê ó chóó u pi mbêmê? 31 Noko yepê, Ló kópu u kwo ngmanmî vyi? Noko yepê, Ala kópu u kwo nmo tpapê, Chóó Lémi u pi mbêmê, noko yepê, ala kópu nmo a tpapê, Lukwe dîy꞉o Njon ka dpîp꞉e kêlîmî mbê dniye. 32 Noko yepê, Ala kópu u kwo nmo tpapê, Chóó u pi mbêmê, noko yepê, pi knî y꞉oo ló kópu nmo angmê d꞉uu ngmê. Pi knî ye nkîngê mbê dniye, mu kópu u dîy꞉o yinê ye Njon Chóó Lémi u komo kapî pyu ngmê. 33 Yi kópu u l꞉êê dîy꞉o kede dniye, Yesu ka kwo, Nmî lama daa tóó. Myenté, Yesu ngê yepê, Pini n꞉ii u pi mbêmê kópu yilî n꞉aa d꞉uud꞉uu ngê, nmye myedaanî vyi.