12
Yesu Nju tpémi yi kada pini knî yi p꞉uu u ngwo doo mgongo
Mátiyu 21:33-46; Luukî 20:9-19
U kuwó dini ghi ngê Yesu pi yilî knî ye doo mgongo. Yepê, Pi ngmê ngê wain kpê ngmê yó, mbwa ngê a yina ngê, wain kîgha u vyilêvyilê têdê ngmê l꞉âmo ngê. Yepê, Ghi my꞉oo l꞉âmo ngê, yi wain kpê y꞉enê pyu u ya têdê. Yepê, Wain kpê chóó ngê pi ngmê knî ye yepê, A wain kpê ka dmyinê vyuwo, dini ghi n꞉ii ngê nt꞉u dê kaa knomomê, kîgha dmyina a ngêêpî dé, dmyinê vyilêvyilê dé, wain u ngwo dmyinê l꞉âmol꞉âmo, knî a ka ngmêdmyina a dyede, woni nmyi nêni. Yepê, U kuwó dini ghi ngê yi pini ngê wain kpê a kuwo ngê, kn꞉aa p꞉aani loo, dye ghi daadîî y꞉i doon꞉aa ya. Yepê, Wain kpê dini ghi n꞉ii ngê kyopwo wo, wain kpê chóó ngê u dpodo pyu ngmê dy꞉ââ ngê, kwo, A wain kpê mênê chi lêpî, u y꞉enê pyu knî y꞉oo a wain knî ṉga ngmêdo kê y꞉e, a ka dpo ńuw꞉o ngi. Yepê, Ngmênê yi pini dini ghi n꞉ii ngê wain kpê mênê mî ta, u y꞉enê pyu knî y꞉oo wain knî u kwo daa y꞉ee ngópu, yi pini mgîmî ngópu, kpaka ngópu, wain kpê chóó ka módó mê dy꞉ââ ngópu. Yepê, U kuwó dini ghi ngê wain kpê chóó ngê u dpodo pyu myomoni dy꞉ââ ngê, yinté kópu mu ngmidi u ngwo myedê d꞉uu ngópu, dpodombiy꞉e kpaka ngópu, wain kpê chóó ka módó mye dy꞉ââ ngópu. Yepê, Myenté, wain kpê chóó ngê kn꞉aa pini m꞉uu dy꞉ââ ngê, yi pini vya ngópu, daa pyiyé wo. Yepê, Wain kpê chóó ngê pi yilî ye dy꞉ââ ngê, woni kpaka tumo, woni vya tumo, wain u kwo daa dy꞉ââ ngópu. Yepê, U kuwó dini ghi ngê tp꞉oo ye u nkwo dy꞉ââ ngê, apê, A tp꞉ee amînê châpu ngmê, daawa a vya ngmê. Yepê, Ngmênê yi wain kpê y꞉enê pyu knî y꞉oo daa châpu ngópu. Noko yepê, Kî wain kpê chóó tp꞉oo. Noko yepê, Vya koo, yed꞉oo wain kpê nmo wa ghay. Yepê, Wod꞉oo mgîmî ngópu, vya ngópu, ntóó chii mênê mî kéé ngópu. * Hipîlu 13:12
Yesu ye póó wo, yepê, Yi wain kpê chóó ngê ló kópu y꞉e angmê d꞉uu? Yepê, Wa a lê, pi dono yoo wa vya té, kn꞉aa yéli y꞉oo yi d꞉aa dmi u nkwo amênê kââdî ngmê. 10 Yepê, Ala kópu puku yedê nmyinê kp꞉aa ngópu, apii, yepê,
Yi pââni ngomo wuwó pyu knî y꞉oo kéé ngópu,
yi yini pââ pw꞉eni ngê vyîlo mêyi pyodo. * Psalm 118:22-23; Dpodo 4:11; 1 Pita 2:6-8
11 Nmî Lémi ngê yi kópu yinté d꞉uu ngê,
nyepênyepê u kópu yi d꞉uu ngê.
12 Nju tpémi yi kada pini knî y꞉oo u yi y꞉e doo kwo, Yesu nmî mgîmî, mu kópu u dîy꞉o a w꞉ee ngópu, apê, Kî nmî p꞉uu a mgongo. Ngmênê pi yilî knî ye nkîngê mbê dniye, wod꞉oo Yesu mêdaa mgîmî ngópu, a kuwo ngópu, wod꞉oo lee dniye.
Tákisi pywupwi u danêmbum
Mátiyu 22:15-22; Luukî 20:20-26
13 Pádisi yoo, Helodi u kwo téni pee yéli yi k꞉ii Yesu ka lee dniye, u yi y꞉e doo kwo, Yesu nmî dóó. * 3:6 14 Yi lama doo ya, Lóma tpémi ye tákisi pywupwi Nju tpémi ye daa yi nuu u kópu ngê doo ya, wod꞉oo yi p꞉uu ndiye pyu knî ngmê ngmidi ngópu, king Helodi u kwo téni pee yéli yi k꞉ii Yesu ka dy꞉ââ tumo, kwo, Mââwe, kwo, nmî lama ka tóó, Ndêndê ngê nye danêmbum. Kwo, Pi knî ye d꞉ee nkîngê yédi, ngmênê Chóó Lémi u kópu dyuu pi knî ye ndêndê ngê nye tpapê ngê. Kwo, Nmo vyi ngi, kwo, nmî dêêpî kópu dyuu lónté a kwo, kwo, u ntââ Lóma tpémi yi king ndîî ka tákisi wanmî pywupwi? Kwo, Wanmî pwila, ó daanmî pwila? 15 Yesu ngê yi kópu a w꞉ee ngê, apê, Ngee k꞉omodanê té. Yepê, Lukwe dîy꞉o nmye dódó nê? Yepê, Tákisi ndapî a ka ngma a ńuw꞉o yó, ngmênî m꞉uu. 16 U kwo yi ńuw꞉o ngópu, yepê, Ala ndapî p꞉uu n꞉uu u kââ ye tóó, n꞉uu u pi myeye tóó? Kwo, Lóma tpémi yi king ndîî u kââ u pi ye tóó mo. 17 Wod꞉oo Yesu ngê yepê, Tpileni Lóma tpémi yi king ndîî ngmênêni, u kwo mêdmyinê yémî. Yepê, Tpileni Chóó Lémi ngmênêni, Chóó Lémi ka mêdmyinê yémî. Yi kópu yi ny꞉ee ngópu, yi nuw꞉onuw꞉o u kópu ngê pyodo, wod꞉oo Yesu a kuwo ngópu. * Lóma 13:7
Pyidepyide u danêmbum
Mátiyu 22:23-33; Luukî 20:27-40
18 Yoo ngmê Yesu ka loo, yi yéli Sadyusi yoo. Yi nuw꞉o dmi alanté doo ya, apê, Pi dpî pw꞉onu, mêd꞉uuwodê pyidu. U yi y꞉e doo kwo, Yesu u pi nmî dyênê, u l꞉êê dîy꞉o Yesu alanté dnye dódó. * Dpodo 23:8 19 Yesu ka kwo, Mósisi ngê ala dêêpî kópu a d꞉êê ngê, apê, Pi angmê pw꞉onu, u kuknwe adî ya knomomê, yi tp꞉ee daadî ya knomomê, ye yi pini u mbwó ngê yi kuknwe moo ndê ngê, u mbwó u l꞉êê dîy꞉o tp꞉ee angmê tpyé ngmê. * Deut 25:5 20 Kwo, Pi mbwémi pyudu doo ya, kaani yéé wo, tp꞉ee daa tpyó, u ngwo pwene. 21 Kwo, Kaapeeni ngê yi kuknwe mê ndê ngê, yi pyópu ngê tp꞉ee myedêpê ngêêdî, kaapeeni yinté u nkwo mye pwene. 22 Kwo, Yi mbwémi knî yintómu yi pyópu mu ngmidi yinté dnye ny꞉ee, yintómu pw꞉oo dniye, tp꞉ee yi pyópu ngê dêpangmê ngî ngópu. Kwo, U kuwó dini ghi ngê yi pyópu mye pwene. 23 Kwo, Lukwe dîy꞉o pyidepyide u pi nye tpapê. Kwo, Yoo wa a pii knomomê, ye yi pyópu ngê lukwe angmê pyódu, ló pini u kpâm ngê amî pyódu. Kwo, Doo u ntââ, mu kópu u dîy꞉o yi mbwémi pyudu knî yi pyópu mu ngmidi p꞉uu yéé dniye.
24 Yesu ngê yepê, Dmye kn꞉aadi ngmê, mu kópu u dîy꞉o Chóó Lémi u kópu dyuu nmyi lama daa kwo, u wêdêwêdê nmyi lama myedaa tóó. 25 Yepê, Enjel yoo ntee d꞉uudpî yéé dmi, dini ghi n꞉ii ngê yoo wa a pii dmi, yinté adnyi ya, pyââ mââ numo p꞉uu mêdaawa yéé knî. 26 Yepê, Yoo yi pyidepyide p꞉uu nmye n꞉aa danê. Yepê, Mósisi u puku pee dp꞉eengê w꞉ee ngópu, ndê ngê yi tp꞉oo kwéli doo pîpî. Yepê, Yi puku pee yedê alanté a tóó, Chóó Lémi ngê Mósisi ka kwo, Nê, ṉg꞉ââ Epîlaham u yâpwo, myenté tp꞉oo Yisak u yâpwo, myenté Yisak tp꞉oo Njakóp u yâpwo. * Ex 3:2-6 27 Yepê, Chóó Lémi yi tpóknî yi yâpwo, yi kópu u l꞉êê dîy꞉o, k꞉omo tpile a pw꞉oo dniye, ngmênê yi ghê a pyede. Yepê, Chóó Lémi daa ntóó knî yi yâpwo, ngmênê n꞉ii dé yi ghê a pyede, vyîlo yi yéli yi yâpwo. Yepê, Ndêndê ngê dmye kn꞉aadi ngmê.
Dêêpî kópu n꞉ii kada a tóó
Mátiyu 22:34-40; Luukî 10:25-28
28 Dêêpî pyu ngmê y꞉i doo ya, Yesu u danêmbum doo ng꞉aang꞉aa. Yi pini ngê apê, Yesu ngê Sadyusi yoo yi kópu dyuu mb꞉aamb꞉aa ngê dê vy꞉a, wod꞉oo Yesu ka póó wo, kwo, Dêêpî kópu dyuu yi vy꞉o, lóni kada ngma a tóó? 29 Yesu ngê kwo, Ala dêêpî kópu kada ye tóó, kwo, Yisîléli tpémi. Kwo, Ala kópu ny꞉ee yó. Kwo, Chóó Lémi nmî yâpwo njini, nmî kada pini. Kwo, Daa m꞉uu a tóó. * Deut 6:4-5 30 Kwo, U nuu ghi nmyi nódo mb꞉aamb꞉aa ngê choo ya. Kwo, Chóó Lémi nmyi gha vy꞉o choo ya, dye ghi yintómu p꞉uu dmyinê nuw꞉o, u nuu u kópu yidmyinê d꞉uud꞉uu dé. 31 Kwo, Yi dêêpî kópu u kuwó alani a tóó, kwo, Ṉ́yóó ṉuu ghi ṉódo ntee a tóó, yoo yi nuu ghi dmi ṉódo yinté myechoo ya. Kwo, Yi dêêpî kópu dê kada a tóó mo. * Lev 19:18; Nkal 5:14; Lóma 13:9; Njems 2:8
32 Yi dêêpî pyu ngê Yesu ka kwo, Mââwe. Kwo, Ndêndê ngê kîchi vyi, Chóó Lémi mu ngmidi yi yâpwo, yâpwo kn꞉aa daa m꞉uu a tóó. 33 Kwo, Pi nódo Chóó Lémi u nuu ghi mb꞉aamb꞉aa ngê choo ya, Chóó Lémi u gha vy꞉o choo ya, dye ghi yintómu p꞉uu choo nuw꞉o, u dpodo p꞉uu myechoo dpodo. Kwo, Pi nódo chóó u nuu ghi ntee a tóó, yoo yi nuu ghi dmi yi pini nódo yinté myechoo ya. Kwo, Yi dêêpî kópu dê ndîî dê, kwo, Chóó Lémi ka kpêê yiyé ngmênê u kwo têdê. * 1 Sam 15:22; Hos 6:6 34 Yesu ngê apê, Kî pini ngê gha kópu ngmêkêdê vyi, yi pini ka kwo, Daa kêmakêma Chóó Lémi kóó k꞉oo nye wowo. U kuwó dini ghi ngê Yesu ka kópu daam꞉uu poo ngópu.
Pini n꞉ii Chóó Lémi ngê a ngmidi ngê, n꞉uu ntee pini ngê adî ya?
Mátiyu 22:41-46; Luukî 20:41-44
35 Yesu dini ghi n꞉ii ngê Chóó Lémi u ngomo k꞉oo doon꞉aa dêêpî, pi knî ye póó wo, yepê, Lónté? Yepê, Dêêpî pyu knî y꞉oo lukwe dîy꞉o ala kópu a tpapê ngmê, apu, Pini n꞉ii Chóó Lémi ngê a ngmidi ngê, king Dépidi u tii ńedê pini ngmê? 36 Yesu ngê yepê, Lukwe dîy꞉o Dépidi ngê chóó u pi a ghîpî ngê, yi pini u pi kmungo? Yepê, Yi kópu p꞉uu dmyinê nuw꞉o. Yepê, Yi pini kada a tóó, Dépidi u kuwó a tóó, mu kópu u dîy꞉o Chóó Lémi u Ghê Dmi ngê Dépidi yinê a ngópu, ala kópu u ngwo a d꞉êê ngê, apê,
Chóó Lémi ngê a kada pini ka kwo,
M̱i ndîî ngê n꞉aa pyépi, a wéni pee dpî yey, pi yintómu chi y꞉enê dé.
Yélini m̱꞉uu a l꞉êê té, dîyo anî vya té,
ṉyi yodo u maknopwo wanî yé té.
37 Yesu ngê yepê, Pini n꞉ii Chóó Lémi ngê a ngmidi ngê, Dépidi ngê apê, Yi pini a kada pini. Yepê, Yi kópu u l꞉êê dîy꞉o, yi pini daa Dépidi ntee pini, ngmênê pi knî yi pwo pini ntee pini.
Yélini dnye lémilémi, Yesu ngê yi pi dmi yinté a ghîpî ngê, yoo yi nuw꞉o dmi d꞉ud꞉umbiy꞉e mb꞉aamb꞉aa ngê u ngwo pyodo.
Yesu pi knî ye Dêêpî pyu yoo yi p꞉uu u ngwo doo danê
Mátiyu 23:1-36; Luukî 20:45-47
38 Dêêpî têdê Yesu ngê yepê, Dêêpî pyu yoo yi nj꞉ii ngê kêê nangmê t꞉oo, n꞉ii knî y꞉e u yi a kwo, Nmî pi dmi ndîî ngê pyaa we, nmî kpîdî dmi mb꞉aa kêlê nmî m꞉ii, pi knî y꞉oo mb꞉aamb꞉aa ngê pîdny꞉oo chââchââ nmo. 39 Yepê, Yinté yéli ngêpê ngomo k꞉oo yi chóó kada dp꞉uu yaa dmi, naa têdê yi chóó kada myoon꞉aa yaa dmi. 40 Yepê, K꞉omo tpile kuknwe dpî dóó t꞉oo, yi tpile dpî t꞉âmo t꞉oo, ngmênê pi knî yi ngîma Chóó Lémi ka a ngêpê nyédi, ngêpê daadîî ngê dpî pyódu t꞉oo. Yepê, K꞉omodanê pyu yoo. Yepê, Chóó Lémi ngê yinté yéli dpodombiy꞉e wa kpada té.
Kuknwe ngmê ngê Chóó Lémi ka tpileni y꞉ângo
Luukî 21:1-4
41-42 Wo ngmê ngê Yesu Chóó Lémi u ngomo k꞉oo doo ya, yoo doo y꞉enê, Chóó Lémi ka ndapî kwéli dnye yém. Ndáápi yilî knî y꞉oo ndapî ndîî yilî kéé ngópu, ngmênê kuknwe ngma a loo, ndapî kmono miyó njini kéé ngê. * 2 Kings 12:9 43-44 Yesu ngê p꞉uu ndiye pyu yoo a danê ngê, yepê, Ndêndê ngê kî kuknwe ngê ndapî ndîî yi kéé, ndáápi knî y꞉oo têdê yi kéé ngmê, mu kópu u dîy꞉o yi yéli yi ngópu ndapî ndîî ye tóó, têdê yi kéé ngmê, yepê, kî kuknwe u ngópu ndapî n꞉ii kmono dê tóó mo, vyîlo dê yi kéé dê, u ngópu mêdêdêmu tóó. * 2 Kódin 8:12

*12:8: Hipîlu 13:12

*12:10: Psalm 118:22-23; Dpodo 4:11; 1 Pita 2:6-8

*12:13: 3:6

*12:17: Lóma 13:7

*12:18: Dpodo 23:8

*12:19: Deut 25:5

*12:26: Ex 3:2-6

*12:29: Deut 6:4-5

*12:31: Lev 19:18; Nkal 5:14; Lóma 13:9; Njems 2:8

*12:33: 1 Sam 15:22; Hos 6:6

*12:41-42: 2 Kings 12:9

*12:43-44: 2 Kódin 8:12