2
Too pee mbêmê yoo chámêchámê
A tîdê mbwó yoo, mgîdî u yoo knî y꞉oo ndáápi yoo a chââchââ tumo, pinté yoo daa chââchââ tumo, ngmênê nmî Lémi Yesu Kédisu ngê yoo yinté dêdpîmo a chámêchámê. Yi pini ka nmyi kêlîmî mbê dniye, vyîlo yi pini mu ngmidi u pi ndîî, dmyina a nj꞉ii, yoo yi too pee mbêmê kêdmyinêngê chámêchámê dé. * Dpodo 10:34; 1 Tim 5:21; Njems 2:9 Pi miyó nmyi vy꞉o wa ghê knî, woni ndáápi ndîî, u kpîdî mb꞉aa dé, u pi mye ndîî, woni pinté, u kpîdî mbwee dé, lukwe, yi tpódu kpile mbêmê wanmyi chámê d꞉oo? Ndáápi mb꞉aamb꞉aa ngê anmyi châpu ngmê, ghi mb꞉aa anmyi ńuw꞉o ngmê, y꞉i amî yââ, ngmênê pinté daanmyi châpu ngmê, u yââyââ têdê mb꞉aa daanmyi ńuw꞉o ngmê, ye lukwe, yi tpódu yi too pee mbêmê wanmyi chámê d꞉oo, apii? Apuu! Yinté daadî ya. Lukwe dîy꞉o dnyinté nmye nuw꞉o té, lukwe dîy꞉o yi too pee mbêmê wanmyi chámê d꞉oo. Miyó dê dpî châpu dóó. * Njon 7:24
A tîdê mbwó yoo, daa ndáápi yoo Chóó Lémi ngê a ngmidi too, ngmênê pinté yoo yedê ngmidi too. Yélini yi ndapî daa ndîî, yi tpile myedaa yilî, Chóó Lémi ngê u yi doo kwo, Kópu mb꞉aa ye ngmênî y꞉oo, wod꞉oo a ngee too, nmî Lémi ka u ngwo kêlîmî mbê dniye, kóó k꞉oo u nkwo wa kaa té. Ala ndêndê kópu mwiyé ye a vyu, N꞉ii knî yi nódo a nuu ghi wadî ya, yi yéli yi pi dmi ndîî ngê wanî pyódu. * 1 Kódin 1:26-28 A tîdê mbwó yoo, lukwe dîy꞉o pinté yoo dnyinté nmye chââchââ t꞉oo. Daa pinté knî y꞉oo y꞉oo a kóté kîgha nmyoo, ngmênê ndáápi knî y꞉oo y꞉oo a kóté kîgha nmyoo, nmî Lémi Yesu u pi y꞉oo mye dyede ngópu.
Pi knî yi p꞉uu dêêpî kópu n꞉ii nmî Lémi ngê ndîî ngê pyódu ngê, mb꞉aamb꞉aa ngê dmyinê chââchââ. Yi dêêpî kópu Mósisi ngê puku yedê ló dini mwiyé a d꞉êê ngê, apê, Ṉ́yóó ṉuu ghi ṉódo ntee a tóó, yoo yi nuu ghi dmi ṉódo yinté myechoo ya. A tîdê mbwó yoo, n꞉ii ngê yoo yi too pee mbêmê a chámêchámê too, yi dêêpî kópu daa chââchââ ngê, dono a d꞉uud꞉uu ngê. 10 K꞉omo tpile dêêpî kópu yilî anyi châpu té, mu ngmidi anyi kn꞉aadi, ye nyi mye kn꞉aadi te pyu, dêêpî kópu dyuu yi chââchââ ngê chi dîpî. 11 Mósisi ngê Chóó Lémi u dêêpî kópu daa ngmidi a d꞉êê ngê, yi vy꞉o miyó nmyi ngópu n꞉aa tpyuu dê, ngmê, Pi nangmê vy꞉a, woni, Pi u kuwó nangmê pwiyé. K꞉omo tpile pi u kuwó daanyi pwiyé, ngmênê pi ngmanyi vy꞉a, ye nyi kn꞉aadi te pyu, dêêpî kópu dyuu chââchââ ngê chi dîpî. Myenté, n꞉ii ngê yoo yi too pee mbêmê a chámêchámê too, yi pini kn꞉aadi te pyu, nmî Lémi u dêêpî kópu ndîî daa chââchââ ngê. * Ex 20:13-14 12 Nmî Lémi u dêêpî kópu kamî nmyi nuw꞉o ńedê choo ya, nmopê, Nmyi nuu ghi dmi numo nódo choo ya, mb꞉aamb꞉aa ngê noko dmyinê vyuwo. A tîdê mbwó yoo, mb꞉aamb꞉aa ngê noko dmyinê vyuwo, mb꞉aamb꞉aa ngê dmyinê danê, mu kópu u dîy꞉o vyîlo yi dêêpî kópu mbêmê nmî Lémi ngê wa kóté kalê nmo. 13 N꞉ii ka yoo woni daa ch꞉anê dniye, yi pini u kóté kîgha têdê nmî Lémi ka myedaawa ch꞉anê, ngmênê n꞉ii ka yoo a ch꞉anêch꞉anê nyédi, yi pini u kóté kîgha têdê daadî nkîngê, mu kópu u dîy꞉o nmî Lémi ka u nkwo wa ch꞉anê. * Mát 5:7; 6:14-15
Módó kêlîmî u danêmbum
14 A tîdê mbwó yoo, lukwe dîy꞉o nmyi vy꞉o yéli woni knî y꞉oo ala kópu a tpapê ngópu, apu, Pi ka vyuwo daa ndîî kópu, Yesu ka kêlîmî yi ndîî kópu. N꞉ii daa pi ka vyuwo yédi, ala kópu chóó a tpapê ngê, apu, Yesu ka n꞉aa kêlîmî, yinê wa ngee nê, yi pini u kêlîmî nmyinê nmye angênté. Mumdoo yinté kêlîmî mbêmê yi pini Chóó Lémi kóó k꞉oo wamî ghê? 15 Dyimê pywuu nmye ngmênînê kuwo. Nmyi tîdê nmyi mbwó ngmadî ya knomomê, nté u ngópu daadî ya, u kpîdî myedaadî ya, ye lónté wanmyi ngee ngmê. * Mát 25:41-45; 1 Njon 3:17 16 Ala kópu u kwo wanmyi vyi knomomê, kwonye, Chóó Lémi ngê a ngee nyine, nkuwo ngê kîngê ngee ngi, nté yilî chi pîpî, ngmênê nté ó kpîdî u kwo daangmanmyi y꞉ee knomomê, ye yi pini daanmyi ngêêpî, komo ngê u kwo anmyi tpapê. Yi pini ngê ló ntini ngmadî pîpî, ló kpîdî ngê u pââ wa wópu. 17 Pi ka vyuwo nmyi lama daadî ya knomomê, ye nmyi kêlîmî ntóó, ghê daa t꞉a.
18 Kêlîmî pyu. Ndoo apê pi ngmê ngê ala kópu ṉga wa vyi, awo, Nê ngê kópu mb꞉aa yilî a d꞉uud꞉uu ngê, nyi Yesu ka a kêlîmî. Yi pini ka ala kópu nînê tpapê, Pini n꞉ii pi knî ye daa vyuwo yédi, ló kópu mbêmê u kêlîmî nmo wa a kêma. Pi knî ye n꞉aa vyuwo yédi, a kêlîmî u ngwo nmye nînê kêmakêma ngê. 19 Kêlîmî pyu. Ala kópu ka nye kêlîmî, nyimo, Yâpwo ndêndê mu ngmidi a tóó. Ndê kópu yila, ngmênê k꞉omo tpile kmêna yoo yi kópu yi lama a tóó, ngmênê a nkîngê nyédi, mu kópu u dîy꞉o Chóó Lémi ngê dîyo wa kpada té, yi dono yilî yi l꞉êê dîy꞉o. K꞉omo tpile yâpwo ndêndê yi lama a tóó, ngmênê kópu mb꞉aa daa d꞉uud꞉uu tumo. Nyi myenté. Módó anyi kêlîmî, kópu mb꞉aa daanyi d꞉uud꞉uu dé, ye ṉgêlîmî ntóó. 20 Ṉuw꞉o ńedê mb꞉êê a ngépi, ala kópu ndê kópu ngê ṉga nînê pyépi, n꞉ii Yesu ka módó adî kêlîmî, kópu mb꞉aa daadî d꞉uud꞉uu dé, yi pini u kêlîmî ntóó, yinté kêlîmî mbêmê Chóó Lémi kóó k꞉oo daawa ghê. 21 Nmî kn꞉ââ Epîlaham dyimê pywuu ngê ṉga n꞉aa pyépi. Dini ghi n꞉ii ngê Chóó Lémi ngê Epîlaham a tókó ngê, kwo, Ṉ́m꞉ee Yisak dpî vya ngi, dp꞉uu nk꞉êê ngi, dpudu a ka pêdê kee we, yi ngwo Epîlaham ngê Chóó Lémi u dnye nyongo, tp꞉oo mbu mbêmê ńuwo, chêêpî kaa mbêmê y꞉i pîmî vyâ. Yi kópu mbêmê Chóó Lémi ngê a w꞉ee ngê, apê, Ndêndê ngê Epîlaham ngê a dnye a nyêmî, wod꞉oo Epîlaham Chóó Lémi ka pi mb꞉aa ngê pyodo. * Gen 22:9-12; Hipîlu 11:17 22 Daa módó doo kêlîmî, kópuni Chóó Lémi ngê u kwo a vyu, mye d꞉uu ngê, u kêlîmî u ngwo nmî módu. 23 Kópuni puku yedê a tóó, yi kópu Epîlaham ngê yi ngwo ntiye ngê. Yi kópu ala, Epîlaham Chóó Lémi ka dpîmo a kêlîmî, pi mb꞉aa ngê u ngwo u kwo a pyodo. Puku yedê ala kópu mye tóó, Epîlaham Chóó Lémi u pyipe. 24 A tîdê mbwó yoo, ala kópu nmyi lama choo ya, daa kêlîmî mu ngmidi mbêmê pi Chóó Lémi ka pi mb꞉aa ngê dpî pyódu, ngmênê yi pini ngê Chóó Lémi u dnye myechoo nyêmî, kópu mb꞉aa myechoo d꞉uud꞉uu dé.
25 Epîlaham u dyimê pywuu ntee, téli pyââ Lahap u dyimê pywuu mye yinté. Daa módó Chóó Lémi u yoo vy꞉o ghê wo, ngmênê kópuni d꞉uu ngê, yi kópu mbêmê u ngwo ghê wo. Ngete n꞉ii dê Njósuwa ngê Njédikó dy꞉ââ doo, Lahap ngê Njédikó tpémi ye w꞉êê doo, mgîdî vy꞉o kn꞉aa máádi p꞉uu kaa doo, Njósuwa ka u ngwo mê dy꞉ââ doo. Yi kópu u l꞉êê dîy꞉o Chóó Lémi u yoo vy꞉o ghê wo, Chóó Lémi ka pyââ mb꞉aa ngê mye pyodo. * Josh 2:4-16; 6:25; Hipîlu 11:31 26 N꞉ii u ghê daa t꞉a, yi pini ntóó. N꞉ii u kêlîmî pi ka vyuwo têdê nt꞉u d꞉uudpî kaalî, yi pini u kêlîmî mye ntóó, ghê daa t꞉a.

*2:1: Dpodo 10:34; 1 Tim 5:21; Njems 2:9

*2:4: Njon 7:24

*2:5: 1 Kódin 1:26-28

*2:11: Ex 20:13-14

*2:13: Mát 5:7; 6:14-15

*2:15: Mát 25:41-45; 1 Njon 3:17

*2:21: Gen 22:9-12; Hipîlu 11:17

*2:25: Josh 2:4-16; 6:25; Hipîlu 11:31