1 KÓDIN
Kódin tpémi y꞉oo Yesu u pi ghêlî daangê ny꞉ee ngópu, Póól Kódin yi loo, Yesu u pi u ngwo mî ny꞉ee ngópu, woni knî Yesu u yoo vy꞉o u ngwo ghê dniye. Nju pi daa yilî Yesu u yoo vy꞉o ghê dniye, ngmênê yélini daa Nju tpémi, Yesu u yoo vy꞉o vyîlo yi ghê dniye. Yi danêmbum puku yedê mye tóó, Dpodo 18:1-17.
U kuwó dini ghi ngê Póól Epeso doon꞉aa ya. (Dpodo 19) U kuwó, kópu knî ngmê ngê Yesu u yoo a dyênê too, Kódin. Yoo woni dnye pyââ ti, myenté yi kada pini knî y꞉oo yoo chámê ngópu. Póól ngê yi kópu yi ny꞉ee too, ala pweepwee pee d꞉êê ngê, ye dy꞉ââ ngê. Ala pweepwee pee ghêlî daangê d꞉êê ngê, kn꞉aani mwiyé ngmê d꞉êê ngê, ye dy꞉ââ ngê, ngmênê yini nmî ngópu daa tóó, l꞉âmo a ngee ngópu.
1
Nê Póól, Chóó Lémi ngê a ngmidi noo, Yesu Kédisu u dyépi ngê a pyódu noo. Nmî mbwó Sosîténi u k꞉ii nipi anye tóó mo. Yélini Yesu u yoo vy꞉o ghê dniye, Kódin, ala pweepwee pee nmye nînê dyede. Chóó Lémi ngê myedê ngmidi nmyoo, Yesu Kédisu ngê nmyi dyââpe pwaa too, kamî ngê pyódu nmyoo, chóó u yoo vy꞉o mye kaa nmyoo. Dyámê wope wope n꞉ii knî y꞉oo nmî Lémi Yesu Kédisu mye chââchââ ngmê, nipi yi k꞉ii u yoo vy꞉o kaa nmyoo. Nmî Mî, nmî Lémi Yesu Kédisu u k꞉ii, dny꞉oo a ngêêpî nmyo, mb꞉aamb꞉aa ngê nmye myedny꞉oo a vyuwo.
Póól ngê Kódin tpémi yi l꞉êê dîy꞉o nmî Mî u ngwo doo kwunokwuno
Dye ghi yintómu nmyi l꞉êê dîy꞉o Chóó Lémi n꞉aa kwunokwuno ngê, mu kópu u dîy꞉o Yesu Kédisu ka a kââdî nmyoo, kópu mb꞉aa yilî nmye wunê d꞉uud꞉uu too. * Kîlosa 1:3-4 Kópu yintómu u ntââ ngê a pyódu nmyoo, kópuni u lama a pyede, woni knî nmyi lama dpî yaa dmi, pi knî ye u nkwo nmye tpapê tumo. Yesu Kédisu p꞉uu kópuni nmye n꞉uu vyi too, yi kópu nmyi vy꞉o ntênê dê pyaa dmi. Nmî Mî u Ghê Dmi ngê dpodo yilî yintómu u ntââ ngê a pyódu nmyoo, nmî Lémi Yesu Kédisu u diyédiyé u ngwo nmye t꞉âât꞉ââ ngmê. Yinê adî wêdêwêdê kîgha nmyo, u dî dini ghi n꞉ii ngê nmî Lémi Yesu Kédisu wa a diyé. Yi ngwo nmyi kóté kîgha têdê dyââpe nmyi p꞉uu daangmêwa a pyw꞉oo. * Pilipay 1:6; 1 Tes 3:13 Chóó Lémi ngê ntênê daawa dóó nmyo. Yinê a ngmidi nmyoo, Tp꞉oo nmî Lémi Yesu Kédisu u k꞉ii ngmidi ngê yinê a pyódu nmyoo. * 1 Njon 1:3
Póól ngê u ngwo yepê, Modo numo kââdî tóó
10 A tîdê mbwó yoo, mw꞉ââkó, nmî Lémi Yesu Kédisu u pi mbêmê nînê kwunokwuno nmyo, nmyi nuw꞉o dmi ngmidi ngê moo pyódu yó, nmyi kópu dyuu ngmidi ngê myoo pyódu yó. Modo numo kââdî tóó. Maa mu ngmidi yidmyinê kîgha, dpodo mu ngmidi p꞉uu dmyinê dpodo. * Pilipay 2:2 11 A tîdê mbwó yoo, a lama ayimî tóó, noko dnyinté nmyinê pyede. Klowe u yoo knî y꞉oo yuu a ka kîmînê y꞉ee ngópu, a ka pê, Noko dnyinté wunê pyede. * Dpodo 18:24-28; 19:1-2 12 Nmyi vy꞉o knî ngmê ala kópu nmye tpapê ngmê, nmyimo, Póól p꞉uu nmee ndiye, u kópu dyuu vyîlo yi ndêndê kópu dyuu. Ngmê knî y꞉oo apu, Apolosa p꞉uu nmee ndiye, u kópu dyuu vyîlo yi ndêndê kópu dyuu. Ngmê knî y꞉oo apu, Pita p꞉uu nmeen꞉aa ndiye, u kópu dyuu vyîlo yi ndêndê kópu dyuu. Ngmê knî y꞉oo apu, Wu yéli yi pi dmi têdê dé, Yesu Kédisu mu ngmidi vyîlo yino chââchââ. 13 A tîdê mbwó yoo, yinté daadî ya. Lukwe dîy꞉o Yesu Kédisu nmyi pepe kalê ngópu. Lukwe, nmyinê nmye Póól kîdosi ńedê nmyi l꞉êê dîy꞉o vyîlo yi pwene? Kêle, nê kuu. Daa a chóó a pi mbêmê nî mbápitisîm kalê nmyoo. 14 A gha mb꞉aamb꞉aa ngê dê pyódu, nmyi vy꞉o pini daa yilî nî mbápitisîm kwólu, Kîdisîpês pini dê Nkayas yi mo nî mbápitisîm kalê doo. * Dpodo 18:8 15 Doo u ntââ daanmy꞉ee vyi ngmê, Nê ngê chóó u yoo vy꞉o kaa nmoo. 16 (Ó, myenté, Stepanas mupwoknî a nuwo dê kuwo dmi, mbápitisîm a chóó ye my꞉aa y꞉ângo, ngmênê a lama daa tóó, apê, Pi m꞉uu nî mbápitisîm kwólu.) * 1 Kódin 16:15 17 Daa yoo yi mbápitisîm kîgha u l꞉êê dîy꞉o Yesu Kédisu ngê a ngmidi noo, ngmênê u kópu dyuu tpapê u l꞉êê dîy꞉o nmye a dy꞉ââ noo. Daa nuw꞉o ndîî u kópu knî yi mbêmê yoo yi nuw꞉o n꞉aa ngmêêpî too, ngmênê Yesu ngê kîdosi ńedê kópuni nmî l꞉êê dîy꞉o d꞉uu ngê, yi kópu vyîlo yinî tpapê ngê, yi kópu mbêmê Yesu ka u ngwo dpî kêlîmî mbê dmi. U ya a nga daa kwo, Yi kópu têdê kópu ngê nî pyódu. * 1 Kódin 2:1-2,5
Yesu Kédisu ngê Chóó Lémi u wêdêwêdê ndîî, u nuw꞉o ndîî nmo u ngwo a kêma doo
18 Yélini ndê u maa p꞉uu a wee, Yesu ngê kîdosi ńedê kópuni d꞉uu ngê, yinê ye mbodo podo mbodo podo u kópu, ngmênê yi kópu nmî nyongo, u kwo nmî kêlîmî mbê dniye, Chóó Lémi ngê u wêdêwêdê mbêmê u ngwo wunê ngêêpî nmo, kóó k꞉oo wa kaa nmo. * Lóma 1:16 19 Chóó Lémi u kópu puku yedê alanté a tóó, apê,
Yélini yinê ye yi nuw꞉o dmi ndîî,
mbodo podo ngê wanî pyódu té.
Ndiye pyu ndîî knî ye daanî ng꞉aa. * Is 29:14
20 Yélini yi nuw꞉o dmi ndîî, yi yéli y꞉oo maa ndêndê kn꞉aadi ngópu, dêêpî pyu knî y꞉oo mye kn꞉aadi ngópu. N꞉ii yoo yi lama yoo yi nuw꞉o ngmêêpî mb꞉aamb꞉aa ngê a tóó, yi yéli y꞉oo mye kn꞉aadi ngópu. Dyámê mbêmê yélini yi nuw꞉o dmi ndîî dé, Chóó Lémi ka ngmênê u kwo yi mbodo podo dé, ye daa ng꞉aa yédi.
21 Chóó Lémi chóó u nuw꞉o u pono vyápê mbê wo, doo u ntââ ngê pyódu nmoo, pi ngê chóó u nuw꞉o mbêmê Chóó Lémi d꞉uuwodê pyw꞉oo. Ngmênê Chóó Lémi ngê maa komo ngmê kpêmî ngê, pi knî ye yi máádi komo u kêmakêma u l꞉êê dîy꞉o a dy꞉ââ nmoo. N꞉ii nmî kópu ka dpî kêlîmî mb꞉anê, Chóó Lémi ngê dpî ngee. 22 Nmyo Kîdiki tpémi nmyi ndiye pyu knî ye nmî kópu dyuu mbodo podo mbodo podo u kópu dyuu, mu kópu u dîy꞉o nuw꞉o u kópu dé yinê ye ndîî kópu dé. Nju tpémi nmî kópu dyuu ka daa kêlîmî nyédi, mu kópu u dîy꞉o dpo, N꞉ii ngê mbwudu nmî ngópu angmê chaa, u ngwo u kwo anmî kêlîmî. * Mát 12:38; Dpodo 17:18 23 P꞉aani p꞉aani Nju tpémi y꞉oo dpî mb꞉ii nmo, kn꞉aa yéli y꞉oo myoo mb꞉ii nmo, mu kópu u dîy꞉o ye nmo tpapê ngê, yenmîmo, Yesu Kédisu kîdosi ńedê nmî l꞉êê dîy꞉o pwene. Yi kópu p꞉uu Nju tpémi dpo lvêêdî té, dpo, Wu pini daa vyîlo. Dpo, Pini n꞉ii nmo t꞉âât꞉ââ, dono daawa a pyw꞉oo, u pi ndîî ngê wa pyódu. Yélini daa Nju tpémi, nmî kópu dyuu yinê ye mbodo podo mbodo podo u kópu dyuu. 24 Ngmênê Chóó Lémi ngê Nju tpémi yélini dpo ngmidi té, Yesu Kédisu ka dpî kêlîmî mbê dmi, Chóó Lémi u wêdêwêdê u ngwo dpo pyw꞉ee ngmê. Yélini daa Nju tpémi, Chóó Lémi ngê n꞉ii dpo ngmidi té, Yesu Kédisu ka myoo kêlîmî mbê dmi, Yesu p꞉uu Chóó Lémi u nuw꞉o ndîî u ngwo dpî m꞉uu ngmê. 25 Chóó Lémi ngê kópuni d꞉uu ngê, k꞉omo tpile pi knî ye mbodo podo mbodo podo u kópu yi d꞉uu ngê, ngmênê ndêndê ngê nuw꞉o ndîî u kópu yi d꞉uu ngê. K꞉omo tpile pi knî ye yinê ye Yesu u wêdêwêdê dêpwo ya, kîdosi ńedê u ngwo pwene, ngmênê Chóó Lémi ngê u wêdêwêdê mbêmê kpêênî mêdê pyidu ngê. Ló pini ngmê u ntââ yinté kópu angmê d꞉uu?
26 A tîdê mbwó yoo, nmyi chóó nmyi p꞉uu a nuw꞉o mbê dmyeno. Chóó Lémi ngê u yoo vy꞉o kaa nmyoo, ngmênê pi knî ye yinê ye, Nuw꞉o pyu ndîî yi vy꞉o yilî daa kwo, kada pini yi vy꞉o yilî daa kwo, yélini yi pi dmi ndîî yi vy꞉o yilî myedaa kwo. * Mát 11:25 27 K꞉omo tpile yinê ye nmyi nuw꞉o dmi daa ndîî dé, ngmênê Chóó Lémi ngê a ngmidi nmyoo, mu kópu u dîy꞉o yélini ye yi nuw꞉o dmi ndîî dé, mywene ye paa ghê we. K꞉omo tpile yinê ye kada pini nmyi vy꞉o daa kwo, ngmênê Chóó Lémi ngê a ngmidi nmyoo, mu kópu u dîy꞉o kada pini knî ye mywene ye paa ghê we. 28 K꞉omo tpile nmyi yi dmi y꞉e daa kwo, yinê ye nmyi pi dmi daa ndîî, yinê ye nmyo k꞉omo tpile dé, ngmênê Chóó Lémi ngê a ngmidi nmyoo, mu kópu u dîy꞉o yélini kada a wee, dîyo k꞉omo tpile ngê u nkwo paa pyaa dniye. * Njems 2:5 29 Yélini nmyi pi dmi daa ndîî, Chóó Lémi ngê a ngmidi nmyoo, kada pini yoo mb꞉ii too, mu kópu u dîy꞉o u yi u ngwo daa kwo, Pi ngê chóó u pi a ngópu choo kmîmî. 30 Kada pini yoo mb꞉ii too, ngmênê Yesu Kédisu ka a kââdî nmyoo. Yesu ngê Chóó Lémi u nuw꞉o ndîî nmo a kêma ngê, nmî yikî dmi u pwo ghay wo, Chóó Lémi u momu yéli ngê pyódu nmoo, dîyo kóó k꞉oo wa kaa nmo. * 2 Kódin 5:21 31 Yesu Kédisu ngê ngee nmoo, daa nmî chóó nmî wêdêwêdê mbêmê mb꞉aamb꞉aa nmo pyw꞉ângo. Yi kópu u l꞉êê dîy꞉o kópuni puku yedê a tóó, dpî ny꞉ee yó.
Pi ngmê ngê chóóchóó kîngî chaa kwolo,
nmî Lémi yichoo chaa kîgha. * Jer 9:24; 2 Kódin 10:17

*1:4: Kîlosa 1:3-4

*1:8: Pilipay 1:6; 1 Tes 3:13

*1:9: 1 Njon 1:3

*1:10: Pilipay 2:2

*1:11: Dpodo 18:24-28; 19:1-2

*1:14: Dpodo 18:8

*1:16: 1 Kódin 16:15

*1:17: 1 Kódin 2:1-2,5

*1:18: Lóma 1:16

*1:19: Is 29:14

*1:22: Mát 12:38; Dpodo 17:18

*1:26: Mát 11:25

*1:28: Njems 2:5

*1:30: 2 Kódin 5:21

*1:31: Jer 9:24; 2 Kódin 10:17