18
Póól Kódin u ngwo doon꞉aa dpodo
Póól ngê Aténi a kuwo ngê, Kódin loo. Yi p꞉aani Nju pi ngmê módu, u pi Akwila, yi pini Pontós Wee u kwo ta. Yi pini u kpâm u pi Pîdisila, cha yi ngwo Yitali a ndê knopwo, mu kópu u dîy꞉o Lóma tpémi yi king ndîî Kîlódiyas ngê Nju tpémi l꞉êê too, yepê, Lóma a kuwo yó, kn꞉aa p꞉aani dmyinê lêpî. (Yesu m꞉aani n꞉ii ngê ta, m꞉ââ podoy꞉a mê chu mî loo, Nju tpémi y꞉oo Lóma u ngwo a kuwo ngópu.) Póól ngê Akwila cha mî m꞉uu doo, yi ngomo k꞉oo u k꞉ii dnye ya, mu kópu u dîy꞉o dpodo ngmidi p꞉uu dnye dpodo, tpile tp꞉oo too pee ngê dnyimo tpile lâmolâmo. * 1 Kódin 4:12 Lîmé wo ngê Póól Nju tpémi yi ngêpê ngomo k꞉oo dpîmo koko, Nju tpémi Kîdiki tpémi yi k꞉ii Yesu p꞉uu y꞉i nipi dnyimon꞉aa danêmbum.
Dini ghi n꞉ii ngê Sailas pini dê Timoti y꞉oo Másîdóniya Wee a kuwo ngópu, Kódin mî taa knopwo, Póól ngê u ndapî p꞉uu dpodo a kêlî ngê, dye ghi yintómu Nju tpémi ye dpîmo danêmbum, yipu, Chóó Lémi ngê pini n꞉ii a ngmidi ngê, wunê kî ta, u pi Yesu. * Dpodo 17:14-15 Ngmênê Póól ka daa ng꞉aa mbê dniye, u kwo dnye kwopwepe, u kwo myednye peede tpapê, wod꞉oo Póól ngê u kpîdî u mbwo a ngópu, vyêêdî ngê, yepê, Chóó Lémi ngê pini n꞉ii a ngmidi ngê, yi pini dmye mb꞉ii ngmê. Yepê, Dp꞉ee Chóó Lémi u yoo njini. Yepê, Nmyi tupwó a kpîdî p꞉uu daadî ya. Yepê, Mu dini ghi ngê Chóó Lémi ngê wa mb꞉ii nmyomomê, kîdmyongê yipe nê, nê kuu, nmyi chóó nmyo kn꞉ââ dé. Yepê, Wod꞉oo d꞉a kuwo nmyo, ala ngwo kn꞉aa yéli ye n꞉aa lêpî, yélini daa Nju tpémi. * Dpodo 13:46 Wod꞉oo yi ngêpê ngomo a kuwo ngê, u chedê ngomo n꞉ii doo kwo, yi ngomo k꞉oo mî kee wo, pi knî ye y꞉i dpîmon꞉aa danêmbum. Yi ngomo chóó u pi Titiyas Njastas, daa Nju pi, ngmênê Chóó Lémi ka myedpîmo ngêpê. Nju tpémi yi kada pini u pi Kîdisîpês. Yi pini mupwoknî nmî Lémi ka kêlîmî mbê dniye, Kódin pi yilî y꞉oo Yesu u kópu mye ny꞉ee ngópu, u kwo mye kêlîmî mbê dniye, Yesu u pi ngê mbwaa yi mbêmê mye yé ngópu.
Mgîdî ngmê ngê Póól até yedoo wóó. U wóó k꞉oo nmî Lémi ngê kwo, Namê nkîngê. Kwo, A p꞉uu danêmbum kidingê yé, a pi ye muchi tpapê. * 1 Kódin 2:3 10 Kwo, Ala p꞉aani pi yilî a ka wa kêlîmî mbê dmi, yi kópu u l꞉êê dîy꞉o ana a ngêêpî ngi, doo u ntââ pi ngmê ngê daawa vya ngi. 11 Wod꞉oo Póól y꞉i doo ya, m꞉ââ n꞉êê ngmê d꞉umu ngmê Chóó Lémi u kópu p꞉uu doo ndiye kîgha dé.
12 Dini ghi n꞉ii ngê Lóma tpémi y꞉oo Nkáliyó Kódin dy꞉ââ ngópu, Kîdiki tpémi yi kada pini ngê u ngwo pyódu ngópu, yi dini ghi ngê Nju tpémi y꞉oo a kââdî ngópu, Póól mgîmî ngópu, Nkáliyó u ngópu kóté kalê ngópu. 13 Nkáliyó ka kwo, Mósisi ngê Chóó Lémi u dêêpî kópu dyuu n꞉ii a d꞉êê too, ala pini ngê u yi a kwo, Pi knî y꞉oo yi kópu dyuu kéé y꞉e, daa yi dêêpî kópu dyuu mbêmê Chóó Lémi ka pîdny꞉oo ngêpê. 14 Póól ngê u yi doo kwo, Yi kópu nê wópu, ngmênê Nkáliyó ngê u dnye vyâ, Nju tpémi ye yepê, Nju tpémi. Yepê, Kî pini ngê kópu dono wongmê d꞉uu ngê, yepê, ye nmyi dnye dmi pîdî ny꞉oo. 15 Yepê, Ngmênê kópu dyuu u dîy꞉o, pi u pi u dîy꞉o, nmyi chóó nmyi l꞉êê ghi dmi u dîy꞉o u ngwo nmye nod꞉enod꞉e té, wod꞉oo yi kópu nmyi chóó moo lâmo yó. Yepê, Yinté kópu daangmanî lâmo. Yepê, Nê kuu. 16 Wod꞉oo kóté têdê pw꞉ii too. 17 Yélini Chóó Lémi ka dêdnye ngêpê, yi yéli y꞉oo Nju tpémi yi kada pini mgîmî ngópu, mye kpaka ngópu. Yi pini u pi Sosîténi. Nkáliyó ngê yi kópu yi módu, ngmênê ye daa kwódu ngê.
Póól Ántiyóka u ngwo mê diyé wo
18 Póól ngê u gha nmî Lémi ka d꞉ud꞉umbiy꞉e y꞉ângo, wod꞉oo Nju tpémi yi kópu ngmê d꞉uu ngê, yi kópu u l꞉ii yi t꞉ângo, nkéli mbwaa wain kpîpî ngê, mbodo mgamê kwólu, myedêpê châpwo. Wo yilî Kódin doo ya, Yesu u yoo vy꞉o, wod꞉oo Akwila cha yi k꞉ii kada a y꞉ee ngópu, Sénkîdiya lee dniye. Yi p꞉aani Póól ngê u mgamê yimênê ngêêdî, mbodo a châpwo, mbwaa mye ndâ. 19 U kuwó dini ghi ngê liyé nkéli k꞉oo wó dniye, Epeso mî tee dniye, Póól Nju tpémi yi ngêpê ngomo k꞉oo mî kee wo, yi tpóknî yi k꞉ii Yesu p꞉uu dnyen꞉aa danêmbum. * Dpodo 17:17 20 Yi yéli y꞉oo kwo, Dye ghi daadîî ṉg꞉ii mwiyé mî ya kmêle. Ngmênê Póól ngê yepê, Kêle. Yepê, Doo u ntââ. 21 Yepê, Chóó Lémi ngê a ka yinê wa vyi, u ngwo amênê diyé. Wod꞉oo Póól liyé nkéli k꞉oo wo wo, Epeso a kuwo ngê, Akwila cha y꞉i myedê kuwo doo. * Lóma 1:10; 1 Kódin 4:19; Njems 4:15
22 Póól dini ghi n꞉ii ngê Sisadiya mî tee wo, Njedusalem mî loo, Yesu u yoo y꞉i mî módu, Ántiyóka u ngwo mê diyé wo. 23 U kuwó dini ghi ngê Ántiyóka mêdê kuwo ngê, Nkalásiya Wee u kwo loo, p꞉aani p꞉aani dpîmo taataa, Yesu u yoo dpîmo wêdêwêdê kîgha dé, u kuwó dini ghi ngê Pîdichiya Wee u kwo yinté mye loo.
Apolosa u danêmbum
24 Nju pi ngmê, u pi Apolosa, pini n꞉ii Aleksándîdiya ta, yi pini Epeso loo. Chóó Lémi u komo kapî pyu knî y꞉oo kópuni d꞉êê tumo, Apolosa u lama yi kópu mb꞉aamb꞉aa ngê dnyimo ya, yi kópu knî yi p꞉uu pi knî ye mb꞉aamb꞉aa ngê dpîmo dêêpî. 25 Nmî Lémi u kópu dyuu u lama doo kwo, yi kópu dyuu u nuu u kópu dyuu, pi knî ye mb꞉aamb꞉aa ngê dpîmo tpapê dé, ngmênê yi pini daa Yesu u pi ngê mbápitisîm kalê ngópu, wunê Njon ngê yoo ntee dpîmo a mbápitisîm kîgha dé, yi pini yinté mye mbápitisîm kalê ngópu. * Dpodo 19:3 26 Apolosa daa nkîngê mbê wo, Nju tpémi yi ngêpê ngomo k꞉oo Yesu p꞉uu danêmbum kn꞉ââ yi chópu. Dini ghi n꞉ii ngê Akwila cha y꞉oo u kópu dyuu ny꞉ee ngópu, yi chóó yi ngomo k꞉oo ńuw꞉o ngópu, Chóó Lémi u kópu p꞉uu u nuw꞉o yimîmê wáti ngópu. 27 Apolosa ngê u yi doo kwo, Kîdiki nî lê, wod꞉oo Yesu u yoo n꞉ii Epeso doo kwo, pweepwee pee ngmê d꞉êê ngópu, Apolosa u kakêmê y꞉i chámê ngópu, Apolosa ka y꞉ee ngópu. Apolosa dini ghi n꞉ii ngê Kîdiki Wee u kwo mî tee wo, yi pweepwee pee u mbwó knî ye y꞉ângo. Kîdiki doo ya, Yesu u yoo mb꞉aamb꞉aa ngê doo ngêêpî, yélini Chóó Lémi ngê a ngmidi ngê. * 2 Kódin 3:1; Kîlosa 4:10 28 Nju tpémi yi kópu dyuu dpîmo vyee dé, yipu, Pini n꞉ii Chóó Lémi ngê a ngmidi ngê, vyîlo yi Yesu. Chóó Lémi u komo kapî pyu knî y꞉oo kópuni wunê a d꞉êê tumo, Apolosa ngê pi knî yi ngêêdî dpîmo a kpââ dé, Yesu u kópu yinté ndê kópu ngê ye dpîmo pyépi. * Dpodo 9:22

*18:3: 1 Kódin 4:12

*18:5: Dpodo 17:14-15

*18:6: Dpodo 13:46

*18:9: 1 Kódin 2:3

*18:19: Dpodo 17:17

*18:21: Lóma 1:10; 1 Kódin 4:19; Njems 4:15

*18:25: Dpodo 19:3

*18:27: 2 Kódin 3:1; Kîlosa 4:10

*18:28: Dpodo 9:22