9
Sóól ngê u nuw꞉o u ngwo ngmópu, Yesu ka u ngwo kêlîmî mbê wo
Dpodo 22:6-16; 26:12-18
Dini ghi n꞉ii ngê yi kópu dnye pyodopyodo, Sóól ngê u yi dpîmo kwo, Yesu u yoo nmî vya té, yi vyee u pi pi knî ye dpodombiy꞉e dpîmo tpapê. * Dpodo 8:3 U yi u ngwo myedoo kwo, Dîmaskîs nî lê, yélini Yesu u maa p꞉uu a m꞉ii, yi yéli n꞉uu mgîmî té, pyââ mââ yoo yi kpadakpada têdê Njedusalem mênê diyédiyé kalê té. Yi kópu u l꞉êê dîy꞉o kpêê yiyé pyu yoo yi kada pini ka loo, yi kópu u kwo mî vyu, kwo, Nju tpémi yélini a kwo, Dîmaskîs, u ntââ yi kada pini knî ye wanyi dy꞉ââ nê, a kakêmê ye am꞉ii chámê, u ngwo ye n꞉aa lêpî. Kwo, Kópu dyuu ngmê d꞉êê ngi, ye n꞉aa ńeńe. Wod꞉oo Sóól ngê pi knî ngmê ńuwo, Njedusalem a kuwo ngópu, Dîmaskîs dnye lêpî. Daa kêmakêma Dîmaskîs dnye taataa, tpile u wuu ndîî mbóó p꞉uu yi pwo ngma a kwólu. Sóól ngê yi tpile u wuu ndîî dini ghi n꞉ii ngê módu, wod꞉oo têpê mbêmê dyimê wo, dnye ngmê nyongo, kwo, Sóól, Sóól. Kwo, Lukwe dîy꞉o dono kópu ndîî yilî a nga nye d꞉uud꞉uu? Sóól ngê kwo, A Lémi. Kwo, Nyi n꞉uu? Nmî Lémi ngê kwo, Nê Yesu, pini n꞉ii ngê dono kópu ndîî yilî nye d꞉uud꞉uu. * Dpodo 5:39 Kwo, A pyidu, kwo, Dîmaskîs chi lêpî. Kwo, Kópuni u ya a nga a kwo, y꞉i ṉga an꞉uu vyi, dîyo yi kópu anyin꞉aa d꞉uud꞉uu. Pini n꞉ii knî y꞉oo Sóól dnye yâmuyâmu, mbóó p꞉uu dnye dini ghi n꞉ii ngê ny꞉ee ngópu, yi paa u dî dmi puwâ, noko kópu daa vyi ngópu, myenté pi myedaa m꞉uu ngópu. Sóól têpê mbêmê yeda pii wo, ngwolo dê yi pywálî doo, ngmênê yélî daa módu, wod꞉oo kwulo kaa dniye, Dîmaskîs ńuw꞉o ngópu. Wo pyile knî yi k꞉oo yélî dêpwo y꞉enê, tpéé kópu yi ngwo mî vyu, nté mbwaa chóó u kwo kwódu doo, Chóó Lémi ka doo ngêpê, kwo, U ntââ a dono yilî ṉguwó wanyi kéé.
10 Yesu u yoo vy꞉o pi ngmê Dîmaskîs doo ya, u pi Ananayas. Yi pini ngê nmî Lémi módu, kwo, Ananayas. Ananayas ngê kwo, A Lémi, ala nê. 11 Nmî Lémi ngê kwo, Ala p꞉aani ghi a kuwo ngi, máádini u pi Kpêêlî Ghi Daa Tóó, yi máádi dp꞉uu kwéli, yi máádi p꞉uu Njudas u ngomo a kwo. Kwo, Yi ngomo k꞉oo pi ngma a tóó, u pi Sóól, Taasîs pi. Kwo, Yi pini ye dpî poo ngi. 12 Kwo, Yi pini wunê ngêpê, kwo, u nuw꞉o k꞉oo kêdê m꞉uu ngi, kwo, ala kópu dê vyi, Pi ngmê wunê pwiyé knî, u pi Ananayas, kóó dê a mbêmê wumê yiyé dê, yed꞉oo yélî mb꞉aamb꞉aa ngê mênê mumu. 13 Ananayas ngê kwo, A Lémi. Kwo, Pi yilî knî y꞉oo ye pini u pi a ka ka tpapê ngmê, ṉyoo knî y꞉e kópu dono yilî doo d꞉uud꞉uu, Njedusalem. 14 Kwo, Kpêê yiyé pyu yoo yi kada pini knî y꞉oo ala kópu u kwo a vyi ngópu, Dîmaskîs chi lêpî, Yesu u yoo nyinê mgîmî tóó. 15 Nmî Lémi ngê kwo, Chi lêpî, mu kópu u dîy꞉o yi Sóól d꞉a ngmidi, a p꞉uu pîchoo dpodo, Yisîléli tpémi ye, king knî ye, myenté kn꞉aa yéli ye a pi yi lama myepaan꞉aa kalê ngê. * Dpodo 25:23; Lóma 1:5 16 Kwo, Dono kópu yilîni pi knî y꞉oo a l꞉êê dîy꞉o u ngwo wadnyi d꞉uud꞉uu dé, a chóó u kwo wanê kêma té. * 2 Kódin 11:23-28 17 Wod꞉oo Ananayas ngê Sóól yi ngomo k꞉oo a pyw꞉ângo, kóó dê mbêmê yé doo, kwo, Sóól a mbwó. Kwo, Nmî Lémi ngê até dê dy꞉ââ nê, amêma pini n꞉ii nyinê módu, yi pini Yesu, chóó ṉga até dê dy꞉ââ nê. Kwo, Ala p꞉eeni kópu u dîy꞉o até dê dy꞉ââ nê, yélî m꞉ee mumu, Chóó Lémi u Ghê Dmi ngê wunê nt꞉eent꞉ee ngi. 18 Te too pee ntee tpile dê Sóól ngîma yi ngwo a ghay knopwo, wod꞉oo yélî mê módu. Yi ghêêdî wo, wod꞉oo Yesu u pi ngê mbwaa paa kmênê ngópu. 19 U kuwó dini ghi ngê nté yi ndîî, u wêdêwêdê u kwo mêdê diyé wo.
Sóól Yesu p꞉uu u ngwo ye doo danêmbum, Dîmaskîs
20 Yesu u yoo yélini Dîmaskîs dnye ya, Sóól ngê wo knî ngmê yi vy꞉o chedê ngê, wod꞉oo Nju tpémi yi ngêpê ngomo knî yi k꞉oo dpîmon꞉aa koko, ye dpîmon꞉aa danêmbum, yipu, Yesu ndêndê ngê Chóó Lémi tp꞉oo. 21 N꞉ii knî y꞉oo yi kópu ny꞉ee ngópu, ghê dmi yi mênê ghipé wo, noko yepê, Pini n꞉ii ngê Yesu u yoo doo vyee dé, Njedusalem, mumdoo kî vyîlo? Apê, Mumdoo al꞉ii a loo, mu kópu u dîy꞉o u yi u ngwo doo kwo, Yesu u yoo n꞉uu mgîmî té, kpêê yiyé pyu knî yi kada pini knî ye n꞉uu y꞉ee té, Njedusalem? Apê, Lukwe dîy꞉o Yesu u pee ngê maa ghê? 22 Ngmênê Sóól ngê pi knî yi pwo mînê dyîngo. Kópuni Chóó Lémi u komo kapî pyu knî y꞉oo a d꞉êê tumo, Sóól ngê pi knî yi ngópu u nkwo dpîmo a kpââ dé, yipu, Ala kópu yilî Yesu ngê ndêndê ngê ntiye ngê. Yipu, Yi kópu u l꞉êê dîy꞉o, Pini n꞉ii Chóó Lémi ngê a ngmidi ngê, yi pini Yesu. Yi kópu Sóól ngê wêdêwêdê ngê ye dpîmo tpapê dé, Nju tpémini Dîmaskîs dnye ya, doo u ntââ Sóól u dnye daapî vya ngópu.
23 Wo yilî mî loo, u kuwó dini ghi ngê Nju tpémi nipi a wó, noko yepê, Sóól paa vya koo, ngmênê Sóól ngê yi kópu u tuu kââ pee ngmê nyongo. 24 Nju tpémi y꞉oo noko yepê, Sóól kîngê mbêpê, Dîmaskîs kîdangê kuwo. Yi kópu u l꞉êê dîy꞉o yi p꞉aani mbwa keńe w꞉êênî dnyimo t꞉âât꞉ââ, mgîdî vy꞉o myednyimo t꞉âât꞉ââ. U yi y꞉e doo kwo, Sóól nmî vy꞉a. 25 Ngmênê mgîdî ngmê ngê Sóól p꞉uu ndiye pyu knî y꞉oo Sóól a ngî ngópu, kpéni ndîî k꞉oo ché ngópu, yi kpéni kpê t꞉ee ngópu, yi p꞉aani mbwa mbêmê l꞉uu ngópu, kuwa kalê ngópu. P꞉uu ndiye pyu knî yedê kpê p꞉uu dnya a ya, yi yedê ngê kpéni dnye ghîpîghîpî, Sóól k꞉oo doo kwo, dini ghi n꞉ii ngê mbwódo mî ghê wo, wod꞉oo Sóól mbêpê wo.
Sóól Njedusalem u ngwo loo
26 Dini ghi n꞉ii ngê Sóól Njedusalem mî ta, u yi u ngwo doo kwo, Yesu u yoo yi p꞉uu n꞉uu kaalî, ngmênê u kwo daa kêlîmî mbê dniye, apê, Ngmênê daa Yesu u yoo vy꞉o pini ngmê. Yintómu u kwo nkîngê mbê dniye. 27 Ngmênê pi ngmê u kwo daa nkîngê mbê wo, u pi Mbanapas. Mbanapas ngê Yesu u dyépi knî yi vy꞉o yinê ńuwo, yepê, Dini ghi n꞉ii ngê Sóól Dîmaskîs doo lêpî, nmî Lémi maa p꞉uu módu, Sóól ka y꞉i a mbwolo. Yepê, Sóól Dîmaskîs Yesu u pi ngê dpodombiy꞉e doo dêêpî, myedaa nkîngê mbê wo. 28 Wod꞉oo Sóól Njedusalem doo ya, p꞉aani pee p꞉aani pee dpîmon꞉aa dêêpî, Yesu u pi ngê dpodombiy꞉e doon꞉aa dêêpî, myedaa nkîngê mbê wo. 29 Nju tpémini Kîdiki dnye ngê dnyimo mbumu, Sóól ye dpîmon꞉aa dêêpî, Sóól u k꞉ii noko myednyimon꞉aa kwopwepe, ngmênê u yi y꞉e doo kwo, Sóól nmî vy꞉a. 30 Yesu u yoo knî y꞉oo yi kópu dini ghi n꞉ii ngê ny꞉ee ngópu, Sóól Sisadiya ńuw꞉o ngópu, u p꞉aa njini Taasîs mî dy꞉ââ ngópu.
31 U kuwó dini ghi ngê Yesu u yoo mb꞉aamb꞉aa ngê dnye ya, pi ngê kópu dono y꞉e daa d꞉uu ngê. Ala wee pyile knî yi kwo dnye ya, Njuda Wee ngmê, Nkálili Wee myomo, Samédiya Wee pyolo. Chóó Lémi u Ghê Dmi ngê doo a ngêêpî dé, pi yilî Yesu ka kêlîmî mbê dniye, u yoo yilî ngê u ngwo doo pyodopyodo. Nmî Lémi mb꞉aamb꞉aa ngê dnyimo chââchââ.
Pita ngê mbwudu n꞉ii dê chaa doo
32 Dye ghi yintómu Pita p꞉aani p꞉aani dpîmo lêpî, Yesu u yoo dpîmon꞉aa mumu dé. Wo ngmê ngê Lida u nkwo até yi loo. 33 Yi p꞉aani pi ngmêdoo ya, u pi Aniyês. Yi pini yu dê ntóó dê, paa doo u ntââ ngê u kwo dpîmo ya. M꞉ââ wááli ngmîtédmi mbêmê dpîmo ya. 34 Pita ngê kwo, Aniyês. Kwo, Yesu Kédisu ngê ala ngwo dê pyi ngi, ṉgmîtédmi mbêmê a pyidu, ṉgmîtédmi a kmongo ngi. Wod꞉oo Aniyês ada pyidu. 35 Yi wee ndîî u kwo yélini dnye kwo, Aniyês paa têdê dini ghi n꞉ii ngê m꞉uu ngópu, yi yéli nmî Lémi ka u ngwo mêdê diyé dniye.
36 Njopa Yesu u yoo vy꞉o pyââ ngmêdoo kwo, u pi Tapîta. (Kîdiki dnye ngê u pi Dókîs.) Dye ghi yintómu yi pyópu ngê kópu mb꞉aa yilî dpîmo d꞉uud꞉uu, pinté knî y꞉e. 37 Yi dini ghi ngê mbii u ngwo ngmê kele, yed꞉oo mye pwene. Ntóó ghêê ngópu, a ngî ngópu, ngomo k꞉oo yé ngópu. 38 Yesu u yoo n꞉ii Njopa doo kwo, yi lama doo ya, Pita chono a tóó, Lida, wod꞉oo pi miyó dê ye yepê, Lida choo lêpî, Pita lîmî k꞉ii ngê dpo pwiyé we. 39 Wod꞉oo Pita ka lee knopwo, yi pini dê yi p꞉uu a kele, Njopa lee dniye. Dini ghi n꞉ii ngê taa dniye, yi pyópu ntóó ngomoni k꞉oo doo ya, Pita y꞉i km꞉êê ngópu. Kuknwe knî y꞉oo a yina ngópu, dnye mbê. Yi pyópu ngê kpîdîni dmya too, ye y꞉ee too, yi kpîdî Pita u ngópu dnye tpyuu dé. 40 Pita ngê yi ngomo ghi k꞉oo pi yintómu pw꞉ii ngê, yu mbodo dê y꞉oo ghê wo, wod꞉oo doo ngêpê. Yi pyópu ntóó ka diyé wo, kwo, Tapîta, a pyidu. Wod꞉oo ngwolo dê pywálî doo, Pita yi módu, wod꞉oo ntênê yaa wo. 41 Wod꞉oo Pita ngê yi pyópu ka kóó dp꞉ee ngê, kwulo kele, ghêêmî kââ. U kuwó dini ghi ngê Pita Yesu u yoo knî ye mbwolo, kuknwe knî ye mye mbwolo, yepê, A pwiyé dmyeno, ala pyópu ghê até maa kaalî. 42 Njopa tpémi ye yi kópu u mdoo yi ńuw꞉o ngópu, pi yilî nmî Lémi ka kêlîmî mbê wo. 43 Pita Njopa doo ya, wo yilî. Pini n꞉ii u ngomo k꞉oo doo kwo, yi pini u pi Saimon, tpile tp꞉oo too pee l꞉âmol꞉âmo pyu.

*9:1: Dpodo 8:3

*9:5: Dpodo 5:39

*9:15: Dpodo 25:23; Lóma 1:5

*9:16: 2 Kódin 11:23-28