6
Yesu yoo yi chaa kîgha p꞉uu u ngwo ye doo danêmbum
Yesu ngê yepê, Ala kópu ny꞉ee yó. Yepê, N꞉ii ngê kópu mb꞉aa yoo yi ngîma dpî d꞉uu, dpo, Pi knî y꞉oo chaa kalê nêne, yi pini ngê k꞉omodanê kópu yu d꞉uu, Chóó Lémi ngê d꞉uudpî chaa kwolo. Yepê, Nmyi chaa kîgha u l꞉êê dîy꞉o yinté kópu nangmê d꞉uu. * Mát 23:5
Yepê, Dini ghi n꞉ii ngê ngópuch꞉anê ngmanmyi yeedeyeede, pi knî yi ngópu yinté kópu nangmê d꞉uu, tumu dpî yeede yó. Yepê, K꞉omodanê pyu yoo yi nt꞉anê nangmê yââ. Yepê, K꞉omodanê pyu yoo tumutumu daa yeede nyédi, ngêpê ngomo k꞉oo a yeede nyédi, naa têdê yoo vy꞉o mye yeede nyédi, u yi y꞉e a kwo yédi, Pi knî y꞉oo m꞉uu nmîne, nmî pi dmi ndîî ngê pyódu téne. Yepê, Pi knî y꞉oo dpî chaa kalê t꞉oo, ngmênê Chóó Lémi ngê d꞉uudpî chaa kalê té, yi yeedeyeede u l꞉êê dîy꞉o kópu mb꞉aa y꞉e daangmêwa a d꞉uu. Yepê, Dini ghi n꞉ii ngê ngópuch꞉anê yoo ngmanmyi ngêêpî, tumutumu dmyinê yeedeyeede dé. Yepê, Nmyi pyipe knî y꞉oo yi tuu kââ pee tp꞉oo kîngmê ny꞉ee ngmê. * Mát 25:37-40 Yepê, Nmyi Mî u lama tumu kópu yilî yintómu u lama a pyede, yinê wa a chaa kalê nmyo, kópu mb꞉aa yilî nmye u ngwo wa d꞉uu. * Kîlosa 3:23-24
Yesu nmî Mî ka ngêpê p꞉uu u ngwo ye doo danêmbum
Luukî 11:2-4
Yesu ngê yepê, Dini ghi n꞉ii ngê nmyimo ngêpê knomomê, k꞉omodanê pyu yoo yi nt꞉anê nangmê yââ. Yepê, Dye ghi yintómu ngêpê ngomo k꞉oo a ghodoghodo nyédi, a ngêpê nyédi, yi ngêpê daadîî ngê dpî pyódu t꞉oo, u yi y꞉e a kwo yédi, Pi knî y꞉oo pîdny꞉oo chaa kîgha nmo. Yepê, Yi chaa kîgha u l꞉êê dîy꞉o kuwa myewumê ngêpê nyédi, yoo vy꞉o. Yepê, Ndê kópu nmye ngmên꞉aa tpapê, pi knî y꞉oo a chaa kîgha tumo, ngmênê Chóó Lémi ngê daawa chaa kalê té. * Mát 23:5; Luukî 18:9-14 Yepê, Yi nt꞉anê nangmê yââ. Yepê, Dini ghi n꞉ii ngê nmyimo ngêpê knomomê, nmyi ngomo k꞉oo ngomo k꞉oo dmyinê koko, keńe dmyina a kuwokuwo dé, tumutumu nmyi Mî ka y꞉i dmyinên꞉aa ngêpê. Yepê, Nmyi Mî u lama tumu kópu yilî yintómu a pyede, nmyi ngêpê u l꞉êê dîy꞉o kópu mb꞉aa yilî nmye wa d꞉uu.
Yepê, Dini ghi n꞉ii ngê nmyimo ngêpê knomomê, nmyi ngêpê daadîî ngê nangmê pyódu. Yepê, N꞉ii knî y꞉oo yâpwo ndêndê daa chââchââ ngópu, módó kópu yilî a tpapê ngópu, yi kópu yilî daa ng꞉êêntómu dpî vyi t꞉oo, yi ngêpê daadîî ngê u ngwo dpî pyódu t꞉oo, yinê ye yi yâpwo ngê yi ngêpê daadîî dpo ny꞉ee té. Yepê, Yi yéli yi nt꞉anê nangmê yââ, nmyi ngêpê daadîî ngê nangmê pyódu, mu kópu u dîy꞉o kópuni knî yi l꞉êê dîy꞉o u ntââ mbêmê dp꞉ee pyede, ghêlî k꞉ii u kwo dmy꞉oongê dmy꞉ee tumo, nmyi Mî u lama wunê kîyedê pyede. * Mát 6:32 Yepê, Ala ngêpê yidmyina a ng꞉êênî, apii
Munmîkó M꞉aa, nmî pwo nye tóó.
Pi knî y꞉oo ntênê dny꞉oo chââchââ ngi.
10 Nmî y꞉enê kn꞉ââ lîmî k꞉ii a chépi,
ṉgîma yéli y꞉oo ṉuu u kópu ntee wunê d꞉uud꞉uu t꞉oo,
dyámê mbêmê tpémi y꞉oo yinté myedny꞉oo d꞉uud꞉uu dé.
11 Wonêwodiyédiyé u ntââ ntini nmo cha a kuwo.
12 Pi knî yi dono kópu ntee nmî kuwó nmî kéé too,
nmî dono kópu yinté ṉguwó myoo kéé té,
mêdaanyi nuw꞉onuw꞉o dé. * Mát 18:21-35
13 Nmî tókótókó ndîî têdê nangê ńuw꞉o nmo,
ngmênê Dono u Kn꞉ââ kwulo dpî dyé nmédi. * Luukî 22:40; Njon 17:15; 2 Tes 3:3; 2 Tim 4:18
14 Yepê, Dono kópuni pi knî y꞉oo nmye a d꞉uud꞉uu tumo, nmyi kuwó wanmyi kéé t꞉oo, ye nmyi Mî ngê nmyi dono kópu dé u kuwó u nkwo wa kéé té, mêdaawa a ngî té. * Mak 11:25-26 15 Yepê, Ngmênê dono kópuni pi knî y꞉oo nmye a d꞉uud꞉uu tumo, nmyi nuw꞉o ńedê adnyi ya, nmyi kuwó daanmyi kéé t꞉oo, ye kópu n꞉ii dono nmyi d꞉uu tumo, Chóó Lémi ngê mbodo kn꞉ââ vyuwo daawa kéé té, yi l꞉êê dîy꞉o ntââ nmye wa vy꞉u.
Yesu nté kpîpîkpîpî p꞉uu u ngwo ye doo danêmbum
16 Yesu ngê yepê, Wéni n꞉ii knî yi k꞉oo dpodombiy꞉e nmye ngêpê nyédi, u l꞉êê dîy꞉o nté nmye kpîpîkpîpî ngópu, yepê, k꞉omodanê pyu yoo yi nt꞉anê nangmê yââ, ch꞉anêch꞉anê u pi ngê kîdmyengê ya. Yepê, K꞉omodanê pyu yoo yi ngîma ndîdî dpî kaalî, mu kópu u dîy꞉o dpo, Yoo yi lama ala kópu paa yaa we, Kî tpóknî y꞉oo nté kêdê kpîpî ngmê, u ngwo paa chaa kalê nmîne. Yepê, Ndê kópu nmye ngmên꞉aa tpapê, pi knî y꞉oo dpî chaa kalê t꞉oo, ngmênê Chóó Lémi ngê d꞉uudpî chaa kalê té. 17 Yepê, Dini ghi n꞉ii ngê nté nmyimo kpîpîkpîpî knomomê, ndîdî nmyi ngîma kîngî kelekele. Yepê, Nmyi kwódo ng꞉oo dmi dmyina a pyw꞉êmî dé, nmyi mbodo dmyinê dyimêdyimê dé, 18 mu kópu u dîy꞉o pi knî y꞉oo daapêdê w꞉ee y꞉e, awo, Kî tpóknî y꞉oo nté dê kpîpî ngmê. Yepê, Nmyi Mî mu ngmidi u lama yi kópu wa yââ. Yepê, Nmyi Mî u lama tumu kópu yilî yintómu a pyede, nmyi ngêpê u l꞉êê dîy꞉o kópu mb꞉aa yilî nmye wa d꞉uu.
Daa tpile ndapî yi p꞉uu nuw꞉o u danêmbum
Luukî 12:33-34; 11:34-36; 16:13
19 Yesu ngê p꞉uu ndiye pyu knî ye yepê, Dyámê mbêmê tpile yilî nmyi ngópu kîngmê ya. Yepê, Dyámê mbêmê tpile knî yi p꞉uu nmyi nuw꞉o dmi myekîngê kwo. Yepê, Yi tpile yilî kwétikwéti ngê dpî pyaa dmi, tpile we knî y꞉oo woni dpî ma t꞉oo, kpáápi knî y꞉oo myoo t꞉âmo t꞉oo. * Njems 5:1-6; 1 Tim 6:9-10 20-21 Yepê, Nmyi tpile yilî kwéli a pyede, dye ghi yintómu nmyi nuw꞉o dmi y꞉i adî kwo. Yepê, Nmyi nuw꞉o dmi dyámê mbêmê kîngî kwo, ngmênê mbóó p꞉uu choo kwo. Yepê, Ngópuch꞉anê yoo dmyinê yeedeyeede dé, Chóó Lémi ngê mbóó p꞉uu ya mb꞉aa ngê nmye amîmê wumo. Yepê, Doo u ntââ yi yáni mb꞉aa kpáápi knî y꞉oo daawa t꞉âmo ngmê, tpile we knî y꞉oo myedaawa dyênê ngmê, kwétikwéti ngê myedaawa pyódu. * Luukî 18:22; Kîlosa 3:1-2
22 Yepê, Nmyi ngwolo dmi lam ntee tpile dé. Yepê, Mgîdî vy꞉o lam u wo maa p꞉uu ntee anyi m꞉ii, nmyi ngwolo dmi mye yinté dé. Yepê, N꞉ii ngwolo dê mb꞉aamb꞉aa dê, maa d꞉uudpî kn꞉aadi, ngmênê n꞉ii ngwolo dê dono dê, maa dpî kn꞉aadi. 23 Yepê, Dyámê mbêmê tpile knî yi p꞉uu nmyi ngwolo dmi adnyi kwo knomomê, ngópuch꞉anê yoo daanmyi yeedeyeede dé, ye Chóó Lémi ka máádi wanmyi kn꞉aadi ngmê, mgîdî vy꞉o anmyin꞉aa kwo.
24 Yepê, Doo u ntââ pi ngmidi lémi miyó yi p꞉uu daadî dpodo. Yepê, Woni u kwo adî diya, woni u nuu u pi ngê adî ya, woni ka dnyinté adî ng꞉aa, woni u dnye mb꞉aamb꞉aa ngê adî nyêmî. Yepê, Doo u ntââ ndapî Chóó Lémi yi p꞉uu kwodonkwodo daanyi dpodo. Yepê, Chóó Lémi chââchââ ndîî kópu ngê nmye choo ya, ndapî kmênêkmênê têdê kópu ngê nmye choo ya.
Tpile p꞉uu nuw꞉o u danêmbum
Luukî 12:22-31
25 Yesu ngê p꞉uu ndiye pyu knî ye yepê, Ala kópu mye ny꞉ee yó. Yepê, Ntini n꞉ii nmye pîpî ngmê, mbwááni n꞉ii nmye ndanî ngmê, nmyi nuw꞉onuw꞉o u kópu ngê kîngî pyaa knî, kpîdîni nmye t꞉emî ngmê, nmyi nuw꞉onuw꞉o u kópu ngê myekîngî pyódu. Yepê, Nté kpîdî daa ndîî kópu dê, nmyi ghê dmi yi ndîî kópu. * Pilipay 4:6; 1 Tim 6:6-8; Hipîlu 13:5; 1 Pita 5:7 26 Yepê, Ńmê knî yi p꞉uu dmyinê nuw꞉o. Yepê, Nté woo d꞉uudpî kaa ngmê, nté nt꞉u d꞉uudpî t꞉ee ngmê, p꞉o d꞉uuwodê ńuw꞉o ngmê, ngomo k꞉oo d꞉uuwumê yé ngmê. Yepê, Kêle, nmyi Mî ngê yinê dpo mbono té, pini n꞉ii mbóó p꞉uu wunê tóó. Yepê, Dp꞉ee ńmê ntee tpile dé, nmyi Mî ngê mb꞉aamb꞉aa ngê wamyedê mbono nmyo. * Luukî 12:6-7 27 Yepê, Dini ghi n꞉ii ngê anmya a pwopwo, k꞉omo tpile nmyi nuw꞉onuw꞉o u kópu ngê adî pyodopyodo, ngmênê doo u ntââ nmyi ya daadîî ngê daanmya a pyépi.
28 Yepê, Lukwe dîy꞉o kpîdî knî yi p꞉uu nmye nuw꞉o nyédi. Yepê, Yinênê knî yi p꞉uu ngî nuw꞉o mbê dmyeno. Yepê, Yi kpîdî p꞉uu daa dpodo nyédi, myedaa kpile nyédi. 29 Yepê, K꞉omo tpile Solomon u ndapî ndîî, u kpîdî mb꞉aa dé, ngmênê yinênê knî y꞉oo Solomon u kpîdî mêdê ch꞉ii tumo. 30 Yepê, K꞉omo tpile chii mênê yi awêde a kwo, mââ m꞉ii ndê ngê dpî ma, ngmênê Chóó Lémi ngê nênê yi nkwodo dpî kââ, kpile ye yinê wunê yémî. Yepê, Dp꞉ee yi ntee tpile dé, Chóó Lémi ngê mb꞉aamb꞉aa ngê wamye kpîlê nmyo. Yepê, Lukwe dîy꞉o dnyinté u kwo nmye kêlîmî té. 31 Yepê, Nté mbwaa kpîdî knî yi pyw꞉êmî nmyi nuw꞉onuw꞉o u kópu ngê kîngî ya. 32 Yepê, Yélini Chóó Lémi ka daa kêlîmî nyédi, vyîlo yi kópu knî yi p꞉uu yi nuw꞉o dmi a mbêpê té. Yepê, Nmyi Mî u lama ka tóó, yi tpile daadnyi ya knomomê, ye nmyi ya dono ngê wa pyódu. 33 Yepê, Chóó Lémi kóó k꞉oo wowo ndîî kópu ngê nmye choo ya, u nuu u kópu yidmyinê d꞉uud꞉uu dé, ye yi tpile dé nmye u ngwo wa a kê té. * Luukî 18:29-30 34 Yepê, Kópuni yi yi dmi mââ m꞉ii nmye adî kwo, awêdewêde ngê yi kópu ngê nmyi nuw꞉o dmi kîngî dyênê. Yepê, Yi wéni knî yi k꞉oo nmyi Mî ngê adî ngêêpî nmyo. Yepê, Lukwe, awêde u nuw꞉onuw꞉o u kópu dé nmyinê nmye doo u ntââ dé? Yepê, Mumdoo u yi nmye a kwo, nmyemo, Mââ m꞉ii yi kópu knî y꞉oo awêde mye dyênê nmîne? Yepê, Yinté nuw꞉o ngê kêê nangê t꞉oo.

*6:1: Mát 23:5

*6:3: Mát 25:37-40

*6:4: Kîlosa 3:23-24

*6:5: Mát 23:5; Luukî 18:9-14

*6:8: Mát 6:32

*6:12: Mát 18:21-35

*6:13: Luukî 22:40; Njon 17:15; 2 Tes 3:3; 2 Tim 4:18

*6:14: Mak 11:25-26

*6:19: Njems 5:1-6; 1 Tim 6:9-10

*6:20-21: Luukî 18:22; Kîlosa 3:1-2

*6:25: Pilipay 4:6; 1 Tim 6:6-8; Hipîlu 13:5; 1 Pita 5:7

*6:26: Luukî 12:6-7

*6:33: Luukî 18:29-30