4
Póól ngê Timoti u dpodo u l꞉êê dîy꞉o u ngwo wêdêwêdê kwólu
Timoti a tp꞉ee, nmî Mî ngîma myenté Tp꞉oo Yesu Kédisu u ngîma, kópu ṉga ngmênînê tpapê. Dini ghi n꞉ii ngê Yesu Kédisu wa a diyé, u pi ndîî ngê wa pyódu, wa kóté kalê nmo. Yélini mwiyé pw꞉oo dniye, wa kóté kalê té, yélini yi ngwo adnyi ya, wamye kóté kalê té. * Dpodo 10:42; Lóma 14:9-10 Yi kópu u l꞉êê dîy꞉o u kópu dyuu pi knî ye chi tpapê. K꞉omo tpile ṉga adnya a ng꞉aa, ó daadnya a ng꞉aa, ngmênê ye chi tpapê. Yélini dnyinté a nuw꞉o nyédi, chi wátiwáti dé. Yélini a dono nyédi, yi dono ye chi kwódukwódu dé. Yélini mb꞉aamb꞉aa ngê maa p꞉uu a wee, chi wêdêwêdê kîgha dé, chi ndiye kîgha dé, m̱odo l꞉âmo lîmîlîmî ngê kîdangê ngêpa. * Dpodo 20:20,31 Ala ngwo dpodombiy꞉e chi dpodo, mu kópu u dîy꞉o mu dini ghi ngê yoo ndê kópu dyuu ka daadnyin꞉aa ng꞉aa, u yi y꞉e adî kwo, Kn꞉aa kópu knî m꞉uu nmî nyêmî. Yi ngwo n꞉ii knî y꞉oo yi nuu u kópu dé ye adnyi tpapê dé, vyîlo yi yéli ye adnyi ng꞉aa. * 1 Tim 4:1 Nmî Mî u ndê kópu dyuu u wépi wa pwaa ngmê, w꞉êê danêmbum knî yi p꞉uu adnyi nuw꞉o. Ngmênê yinté pini ngê nangmê pyódu. Dye ghi yintómu mb꞉aamb꞉aa ngê chi nuw꞉o, dono cha a vyîmî dé, pi knî ye nmî Lémi u kópu dyuu chin꞉aa tpapê dé, ntênê p꞉uu chi dpodo.
Póól, Timoti ka u pwopwo p꞉uu u ngwo doo d꞉êê
A chóó a p꞉uu kópu ṉga ngmênînê tpapê. Pi knî y꞉oo tpile tp꞉oo kpêê ngê ntee dpî yé t꞉oo, Chóó Lémi u ngwo dpî châpu ngmê, daa kêmakêma dyámê nînê kuwokuwo, yinté n꞉aa pyodopyodo, Chóó Lémi u pi u ngwo anî knî. Mbêpê têdê dpodombiy꞉e noo mbêpê, dîpî kede wo, u ndê kópu dyuu d꞉oongê ngmópu. A dpodo u pywuu ngê mbóó p꞉uu kîyedê t꞉âât꞉ââ nê, Chóó Lémi ka d꞉ud꞉umbiy꞉e pi mb꞉aa ngê u ngwo an꞉uu pyódu. Kuwókuwó wéni ngê nmî Lémi ngê ntênê wa kóté kalê nmo, a pywuu u ngwo a ka wa a kê. Ngmênê daa a mo. Yélini yi k꞉ii nmo t꞉âât꞉ââ, nmî pywuu dmi kwodonkwodo nmo wa a kê. * Tpyuu 2:10
Póól ntee doo mgînî vyîmî
Timoti, u ya a nga a kwo, Lîmîlîmî ngê a ka dpo pwiyé. 10 Dimas ngê a kuwo noo, Tesalonika loo, mu kópu u dîy꞉o u nuw꞉o dyámê u kópu knî yi p꞉uu a kwo. Kîdesens Nkalásiya Wee u kwo loo, Taitas Dalîmesiya Wee u kwo loo. 11 Luukî mu ngmidi a p꞉uu ayedê t꞉a. Mak amîm꞉aa dpo ngépi, u k꞉ii nipi dpo lee cho, mu kópu u dîy꞉o a dpodo têdê yinê pîchoo ngêêpî nê. * Dpodo 15:37-39 12 Tikikas Epeso kînî dy꞉ââ ngê. * Epeso 6:21-22 13 Dini ghi n꞉ii ngê Tîdówas nê kuwo ngê, a nkuwo kpîdî puku dmi péé Kapas u ngomo k꞉oo nê kuwo doo, u kwo dpo ngee dé, a ka dpo ńuw꞉o dé. A puku dmi n꞉ii tpile tp꞉oo too pee ngê l꞉âmo tumo, yi yi dmi a nga mb꞉aamb꞉aa ngê a kwo. * Dpodo 20:6
14 Pini n꞉ii ngê nkéli chêêpî pee ngê tpile a l꞉âmol꞉âmo too, Aleksándê, a pi yono dyênê ngê. Nmî Lémi ngê ntââ u ngwo wa a vy꞉u. * 1 Tim 1:20; Lóma 2:6 15 Ṉga cha a vyuwo, kîngê dyênê ngi. Kópuni noo tpapê dé, d꞉ud꞉umbiy꞉e doo u nuu u kópu ngê pyaa dniye, a ka doo a kwopwepe.
16 Dini ghi n꞉ii ngê kada pini ngê mwiyé a kóté kalê noo, pi a nkîgh꞉ê dêpwongmê kwo, a pyipe knî y꞉oo a mo a kuwo noo. U ya a nga daa kwo, Nmî Mî ngê ntââ ye dpo vy꞉ee ngê. 17 Pi a nkîgh꞉ê dêpwongmê kwo, ngmênê nmî Lémi a nkîgh꞉ê vyîlo yidoo kwo, yinê doo wêdêwêdê kîgha nê. U yi u ngwo doo kwo, Yélini daa Nju tpémi nê ngê a kópu dyuu ye vyi ngê, yi yéli y꞉oo ny꞉ee y꞉e. Nmî Lémi ngê wodêpê ngee noo, ye a vyee têdê pî dy꞉ââ noo, layóni knî y꞉oo pî ma noo. * Dpodo 23:11; 27:23 18 Yi ngwo ntee a ngee noo, dono yintómu yi kêlê yinté amye dyé nê, kóó k꞉oo amî kaa nê. Yi kópu u l꞉êê dîy꞉o dye ghi yintómu u pi kmîmî koo, chedê ngê kîngê pyódu. Yinté choo ya.
Póól u nd꞉uu tpapê
19 Akwila cha Pîdisila ye a mb꞉aamb꞉aa dpî yéni, Onésipódas mupwoknî ye a mb꞉aamb꞉aa myoo yéni. * Dpodo 18:2-3 20 Edastas Kódin nê kuwo ngê, Tîdopimas Militas nê kuwo ngê, mu kópu u dîy꞉o doo a mbii. * Dpodo 19:22 21 Yópu ndîî u dye ghi ghêlî k꞉ii kîngê d꞉ii, u ngwo dpo pwiyé.
Yupulas, Pudens, Lainas, yi pini pyile knî yi k꞉ii nmî mb꞉aamb꞉aa ṉga dpo dy꞉ââ, nmî tîdê Kîlódiya ngê u mb꞉aamb꞉aa ṉga myeda dy꞉ââ. Yélini nmî Lémi ka al꞉ii wunê kêlîmî té, yi mb꞉aamb꞉aa ṉga myedê dy꞉ââ ngmê.
22 Nmî Lémi ṉga choo a vyuwo, nmî Mî ngê choo a ngêêpî nmyo.
Wu u dî.

*4:1: Dpodo 10:42; Lóma 14:9-10

*4:2: Dpodo 20:20,31

*4:3: 1 Tim 4:1

*4:8: Tpyuu 2:10

*4:11: Dpodo 15:37-39

*4:12: Epeso 6:21-22

*4:13: Dpodo 20:6

*4:14: 1 Tim 1:20; Lóma 2:6

*4:17: Dpodo 23:11; 27:23

*4:19: Dpodo 18:2-3

*4:20: Dpodo 19:22