TAITAS
Taitas daa Nju pi ngmê, ngmênê Póól p꞉uu dpîmo dpodo. Njedusalem nipi lee knopwo, (Nkalásiya 2:1-3) u kuwó dini ghi ngê p꞉aani p꞉aani nipi dpîmon꞉aa paa. Dini ghi n꞉ii ngê Póól Epeso doon꞉aa ya, Taitas Kódin tpémi ye dy꞉ââ ngê, u yi u ngwo doo kwo, Taitas ngê a ka mêdê kââdî téne. Taitas ngê yi kópu d꞉uu ngê, u kuwó dini ghi ngê Póól ka mê diyé wo. (2 Kódin 7:6)
U kuwó dini ghi ngê Póól mbwa k꞉oo doon꞉aa kwo, Lóma. (Dpodo 28:30-31) Dini ghi n꞉ii ngê pwii wo, p꞉aani p꞉aani dpîmon꞉aa dpodo. Yi ngwo Taitas Póól p꞉uu mê kele, dyámê ngmê mbêmê nipi lee knopwo, u pi Kîditi. Póól ngê y꞉i a kuwo ngê, kwo, Yesu u yoo chi wêdêwêdê kîgha dé, yed꞉oo kn꞉aa p꞉aani doon꞉aa dpodo. U kuwó dini ghi ngê Taitas ka ala pweepwee pee y꞉i mînê dy꞉ââ ngê.
1
Mw꞉ââkó Taitas, nê Póól, Chóó Lémi p꞉uu n꞉aa dpodo, myenté Yesu Kédisu ngê u dyépi ngê a pyódu noo.
Yinê a ngmidi noo, a ka pê, Yélini nê ngmidi ngê, a Tp꞉ee u pi ye chin꞉aa tpapê, a kópu dyuu ndêndê ye chin꞉aa tpapê, ghê kamî u ngwo wa a pyw꞉ee ngmê, ghéni n꞉ii chedê ngê daawa pyódu. Mwiyémwiyé dini ghi ngê nmî Mî ngê yi ghéni dmi u pi nmî l꞉êê dîy꞉o a vyu. Dêpwo a k꞉omodanê, u dye ghi ngê u kópu dyuu mbêmê yi ghéni dmi u pi nmî nyongo. Yi kópu dyuu tpapê u l꞉êê dîy꞉o nmî Mbwámê Chóó Lémi ngê a dpodo kalê noo.
Taitas a tp꞉ee, nmî Lémi ka ntee n꞉aa kêlîmî, ndêndê ngê yinté u kwo my꞉ee kêlîmî. Nmî Mî Chóó Lémi, nmî Mbwámê Yesu Kédisu mb꞉aamb꞉aa ngê ṉga dny꞉oo a vyuwo, ṉuw꞉o ngmidi ngê dny꞉oo a pyépi. * 2 Kódin 8:23
Kada pini pyw꞉êmî u kópu dyuu
Ala kópu u l꞉êê dîy꞉o Kîditi nê kuwo nyoo. Dpodoni dip꞉e chedê ngê, ṉ́yóó moo chedê ngi, p꞉aani p꞉aani Yesu u yoo vy꞉o kada pini dpo pyw꞉ee té, yi kada dpî kaa té. Yi kópu p꞉uu kópuni ṉga nê vyu, chi nuw꞉onuw꞉o. Pini n꞉ii kada pini ngê anyi pyépi, u dono kópu kîngmê ya, u kpâm ngmidi choo ya, tp꞉oo módó tp꞉oo mââ yoo yi p꞉uu pi knî y꞉oo alanté kópu dny꞉oo tpapê dé, Daa ndapî chedêchedê u yoo, myedaa ngópu dé, nmî Lémi ka a kêlîmî té. * 2 Tim 2:24-26 Nyââ, pini n꞉ii nmî Mî u dpodo p꞉uu kada pini ngê anyi pyépi, u dono kîngmê ya, yoo mbwódo kîngê m꞉uu té, mbodo l꞉âmo lîmîlîmî ngê kêdangê ngêpa, daa mbwaa ndanî pyu ndîî, daa gheteghete pyu, nté ndapî yi mb꞉aami ngê myekîngê ya. * 1 Tim 3:2-7 Yi pini u mênê dêêpî choo ya, pi my꞉oo knî ye mb꞉aamb꞉aa ngê choo vyuwo, kópuni mb꞉aamb꞉aa dé, u nuu u kópu ngê dny꞉oo ya. Chóóchóó mb꞉aamb꞉aa ngê choo a tpyuu, kópu mb꞉aa yichoo d꞉uud꞉uu dé, nmî Mî u nuu u pi ngê choo ya. Ndêndê kópu dyuu n꞉ii nmye n꞉uu vyu, yi kópu p꞉uu u nuw꞉o ntênê choo kwo, yoo yi ndiye kîgha u l꞉êê dîy꞉o u ntââ mbêmê u ngwo wa yââ, n꞉ii knî y꞉oo u yi y꞉e adî kwo, Yi kópu dyuu nmî ngmêê, yi pini yi pwo paa lee we.
Pi dódó pyu yoo yi kópu dyuu
10 Yélini yi lama ndê kópu dyuu mb꞉aamb꞉aa ngê a kwo, vyîlo yi yéli kada pini ngê chi pyépi dé, mu kópu u dîy꞉o pi dódó pyu yilî a m꞉ii. Yi yéli yi vy꞉o woni Nju tpémi, ndê kópu dyuu ka kpeme a yaa dniye, daa yi lama a mbumu nyédi, u yi y꞉e a kwo, Nmî Lémi u yoo knî y꞉oo nmî dêêpî kópu dyuu dny꞉oo chââchââ dé. 11 Yi yéli ye yi kópu dpî kwódu yó, mu kópu u dîy꞉o daa ndêndê kópu dyuu pi knî ye a tpapê tumo, kn꞉aa máádi p꞉uu myaa kaa t꞉oo. U yi y꞉e a kwo, Nmî pee nmî kaa té, ndapî ndîî nmo pêdny꞉oo a kuwo. Mywenemywene u kópu ye d꞉uud꞉uu ngmê. 12 Wunê Kîditi pi ngmê ngê ala kópu yi p꞉uu a d꞉êê ngê, apê, Kîditi tpémi dye ghi yintómu a k꞉omodanê nyédi, a mgeemgee nyédi, a ńuknweńuknwe nyédi, chii w꞉ââ ntee tpile ngê a pyede. 13 Kópuni a vyu, ndê kópu. Yi kópu u l꞉êê dîy꞉o pi dódó pyu yoo ntênê mîcha a wátiwáti dé, nmî Lémi ka ndêndê ngê mêpaa kêlîmî mbê dniye. 14 Yipi, Nju tpémi yi w꞉êê danêmbum dé mênamê nyepênyepê dé. Yipi, Nmyi dêêpî kópu dyuu mênamê chââchââ dé. Yipi, N꞉ii knî y꞉oo a vyi tumo, ndê kópu dyuu ka kpeme a yaa dniye. 15 Yi yéli y꞉oo pi knî ye nté woni a kwódukwódu tumo, yinê ye yi ntini knî y꞉e Chóó Lémi ka pi tupwótupwó ngê dpî pyaa dmi, ngmênê k꞉omodanê kópu yila. N꞉ii Chóó Lémi ka pi mb꞉aa ngê dpî pyódu, doo u ntââ nté ngmê ngê yi pini Chóó Lémi ka tupwótupwó ngê daawa pyódu. Ngmênê yoo dono, yélini nmî Lémi ka daa kêlîmî té, Chóó Lémi ka tupwótupwó ngê a pyede. K꞉omo tpile nté woni dpî kpîpî t꞉oo, ngmênê yi kópu ngê Chóó Lémi ka pi mb꞉aa ngê daawa pyódu té, mu kópu u dîy꞉o yi nuw꞉o dmi dono dé, l꞉êê ghi dono yinê ye mb꞉aamb꞉aa dé. 16 Yi yéli y꞉oo dpo, Chóó Lémi nmî lama a tóó, ngmênê yi l꞉êê ghi dmi mbêmê nmo w꞉ee ngê, Chóó Lémi yi lama daa tóó. Doo u nuu u kópu yilî a d꞉uud꞉uu ngmê, u dnye daa nyêmî ngópu, doo u ntââ kópu mb꞉aa daangmêwa d꞉uu ngmê. * 2 Tim 3:5; 1 Njon 1:6; 2:4

*1:4: 2 Kódin 8:23

*1:6: 2 Tim 2:24-26

*1:7: 1 Tim 3:2-7

*1:16: 2 Tim 3:5; 1 Njon 1:6; 2:4