2
Kada pini knî y꞉oo Póól u kópu dyuu u ngwo daa ngmêê tumo
M꞉ââ y꞉a mê páádi Yesu p꞉uu noo dpodo, yi ngwo Taitas a p꞉uu nî t꞉ângo, Mbanapas u k꞉ii Njedusalem nmî lee dniye. * Dpodo 11:30 Léma n꞉ii Njedusalem doo a kwo, dêpa dóó kalê noo, ngmênê nmî Lémi ngê Njedusalem yinê dy꞉ââ noo. Pita, Njems mbwémi Njon, yélini yi pi dmi nmyi ndiye kîgha pyu knî ye ndîî dé, yi pini pyile knî ye yi mo a dpodo u kakêmê ye kîn꞉uu chámê ngê. Kópuni dyuu pi knî ye nîmo tpapê too, yi pini pyile knî ye kînê nté too, mu kópu u dîy꞉o u ya a nga dêpwo kwo, Dpodoni nî dóó, k꞉omo tpile ngê pyaa we. Myenté dpodoni n꞉aa dódó ngê, u ya a nga daa kwo, K꞉omo tpile ngê mye pyaa we. K꞉omo tpile a mbwó Taitas daa Nju pi, ngmênê yi lémi pyile knî y꞉oo Chóó Lémi u l꞉ii p꞉uu daa t꞉ee ngópu. Nyââ, A dpodo u kakêmê ye n꞉uu chámê ngê, mu kópu u dîy꞉o Nju pi knî ngmê y꞉oo nmo Yesu u yoo tumu dnye ngetengete nmo. Yesu u yoo vy꞉o pi yilî dóó tumo, yinê ye, Nmî mbwó yoo, ngmênê daa nmî mbwó yoo. Yi Nju tpémi y꞉e u yi doo kwo, Kópuni u l꞉êê dîy꞉o Yesu u yoo knî y꞉oo nmî dêêpî kópu dyuu daa chââchââ tumo, yi kópu nmo pyw꞉oo. U yi y꞉e doo kwo, Yesu u yoo knî y꞉oo nmî dêêpî kópu dyuu yintómu dny꞉oo chââchââ dé. Ngmênê yi Nju tpémi ye dpîp꞉ê ng꞉aa mbê dniye. U yi nmo dêpwo kwo, Nmî Lémi u kópu ndêndê ngmêê y꞉e. Yi kópu dyuu wo ngmêê tumo, ye yi dêêpî kópu yilî p꞉ee chââchââ tumo, dpodo ndîî ngê nmye pî pyodo.
Nmyi ndiye kîgha pyu knî y꞉oo yi lémi pyile knî a chââchââ tumo, mu kópu u dîy꞉o Yesu p꞉uu dnya a ya, ngmênê yi kópu a ka daa ndîî kópu. Nmî Mî ngê yoo daa yi pi dmi mbêmê a myeme too, nmî gha dmi u kpêê. Nyââ, yi lémi pyile knî y꞉oo a kópu dyuu daa ngmêê tumo, ngmênê ala kópu a w꞉ee ngópu, nmî Lémi ngê Pita ka ntee a vyu, kwo, Nju tpémi ye a kópu dyuu chi tpapê, a ka yinté mye vyu, a ka pê, Yélini daa Nju tpémi, a kópu dyuu ye michin꞉aa tpapê. Nyââ, nmî Lémi ngê Pita ntee a wêdêwêdê kwólu, Nju tpémi yi l꞉êê dîy꞉o u dyépi ngê pyódu ngê, yi pini mu ngmidi ngê yinê myedê wêdêwêdê kalê noo, u dyépi ngê a pyódu noo, yélini daa Nju tpémi, ye dy꞉ââ noo. Nyââ, nmyi ndiye kîgha pyu knî y꞉oo pini n꞉ii pyile knî a chââchââ tumo, Pita, Njems mbwémi Njon, vyîlo yi pini pyile knî y꞉oo a w꞉ee ngópu, apê, Nmî Mî ngê nê ndêndê ngê a ngmidi ngê. Yi kópu u l꞉êê dîy꞉o yi tpóknî y꞉oo Mbanapas k꞉ii nyi kêê dê mgîmî dumo. Nmî nuw꞉o dmi ngmidi ngê nmî pyódu ngê, nyepê, Nju tpémi yi vy꞉o anmî dpodo, kn꞉aa yéli yi vy꞉o choon꞉aa dpodo. 10 Kópu mu ngmidi nye vyi ngópu, nyepê, Nmî vy꞉o pinté yoo choo a ngêêpî dé. U ya a nga doo kwo, Vyîlo yi kópu yinî d꞉uud꞉uu.
Póól ngê Pita u ngwo wáti ngê
Dpodo 15:1-2
11 A tîdê mbwó yoo, nmyi ndiye kîgha pyu knî y꞉oo apu, Pita u kópu dyuu, ndêndê kópu dyuu, nê a kópu dyuu daa ndêndê kópu dyuu, ngmênê dini ghi n꞉ii ngê Pita Antiyóka a loo, a chóó nî wáti ngê, mu kópu u dîy꞉o daa nmî Mî u nuu u kópu ngmê d꞉uu ngê. 12 Dini ghi n꞉ii ngê Pita mwiyé Antiyóka nmo a loo, yélini daa Nju tpémi, u k꞉ii nmîmon꞉aa yakmaapî. U kuwó dini ghi ngê Nju pi knî ngmê Njedusalem a ndê dniye, Antiyóka a lee dniye. Yi yéli Njems p꞉uu dnya a ndiye. Dini ghi n꞉ii ngê taa dniye, Pita kn꞉aa yéli yi vy꞉o mêdêpwon꞉aa yakmaapî, mu kópu u dîy꞉o Nju tpémi ye nkîngê mbê wo. 13 Nju tpémi n꞉ii Yesu u yoo vy꞉o dnye kwo, Pita u nt꞉anê mye yaa dniye, Mbanapas myedê pêêdî ngópu, Pita u nt꞉anê mye yé ngópu. 14 Dini ghi n꞉ii ngê yi kópu yi p꞉uu nî módu, nê, Nmî Lémi u kópu dyuu ndêndê dê kn꞉aadi ngmê. Nê, Yélini daa Nju tpémi, lukwe dîy꞉o kpeme ye dê yaa dmi. Yi ngwo Pita yi ngópu nî ghââ kwólu, kwono, Nyi Nju pi, ngmênê yélini daa Nju tpémi yi k꞉ii kînmyee a yakmaapî. Kwono, Lukwe dîy꞉o ḻ꞉êê ghi ala ngwo chi ngmêê, kpeme ye chi yââ. Kwono, Lukwe dîy꞉o u yi ṉga a kwo, Yélini daa Nju tpémi, nmî dêêpî kópu dyuu dny꞉oo chââchââ.
15 Kwono, Yélini daa Nju tpémi, nmî dêêpî kópu dyuu daa chââchââ tumo. Kwono, D꞉ee yinté pini dê. Kwono, Nye Nju pi dê, dêêpî kópu dyuu nyipu a chââchââ, 16 ngmênê ala kópu nyinê w꞉ee ngê, daa dêêpî kópu dyuu chââchââ mbêmê pi Chóó Lémi ka pi mb꞉aa ngê dpî pyódu, ngmênê pini n꞉ii Yesu Kédisu ka a kêlîmî, yi pini Chóó Lémi ka pi mb꞉aa ngê dpî pyódu. Kwono, K꞉omo tpile nye Nju pi dê, ngmênê Yesu Kédisu ka nyi kêlîmî mbê knopwo. Kwono, U yi nye doo kwo, Yesu Kédisu ka kêlîmî mbêmê Chóó Lémi ka pi mb꞉aa ngê nyi pyaa knî. Kwono, Dêêpî kópu dyuu chââchââ p꞉uu nyi nuw꞉o dê dêdpîmo a kwo, mu kópu u dîy꞉o ala kópu puku yedê a tóó, Doo u ntââ dêêpî kópu dyuu chââchââ mbêmê pi Chóó Lémi ka pi mb꞉aa ngê daawa pyódu. * Lóma 3:20-28; 11:6
17 Kwono, Nyââ, u yi nye doo kwo, Yesu Kédisu ka kêlîmî mbêmê Chóó Lémi ka pi mb꞉aa ngê nyi pyaa knî. Kwono, Yi kópu u l꞉êê dîy꞉o nmî kn꞉ââ yoo yi dêêpî kópu dyuu chââchââ daa ndîî kópu ngê nye pyodo. Kwono, Kî Nju tpémi ye yinê ye, Yesu Kédisu ngê pi dono ngê da pyódu nyo. Kwono, Kî yéli yi kópu nangê ndê kópu? Kwono, Daa ndê kópu. 18 Kwono, Nmî kn꞉ââ yoo yi dêêpî kópu chââchââ pi knî ye têdê kópu ngê nî pyódu ngê. Kwono, Ye wanî vyi knomomê, Yi dêêpî kópu dyuu mêdmyinê chââchââ dé, ye ala kópu a ka wa vyi ngmê, a ka wo, Ṉ́yóó nyi kn꞉aadi ngê, dênyoo a chââchââ dé. 19 Kwono, Dêêpî kópu dyuu mbêmê nê w꞉ee ngê, nê, Nî kn꞉aadi ngê, Chóó Lémi ngê u l꞉êê dîy꞉o wamî dyênê nê. Kwono, Ngmênê a yikî Yesu Kédisu u pwo ghay wo, a l꞉êê dîy꞉o pwene. Kwono, Dini ghi n꞉ii ngê Yesu k꞉ii ngmidi ngê nyi pyaa knopwo, kwono, na a ka yi ngwo my꞉aa pwene, dêêpî kópu dyuu ngê mêdaa mbêpê kîgha nê. Kwono, Yesu Kédisu kpêênî mêdê pii wo, u l꞉êê dîy꞉o ghê kamî nê pyw꞉ângo, Chóó Lémi u Ghê Dmi ngê yinê a mbêpê kîgha nê. * Lóma 6:6; 7:6; Njon 13:1; Nkal 1:4 20 Kwono, Daa a chóó a pono n꞉aa vyápê, Yesu Kédisu u pono n꞉aa vyápê, a p꞉uu mye t꞉a. Kwono, Ala ngwo Chóó Lémi Tp꞉oo ka n꞉aa kêlîmî, u ngwo n꞉aa dpodo. Kwono, Yi pini nódo a nuu ghi a tóó, chóóchóó a l꞉êê dîy꞉o y꞉ângo. 21 Kwono, Chóó Lémi ngê kópuni nmî l꞉êê dîy꞉o d꞉uu ngê, u wépi dîpî puwâ. Kwono, Kî Nju tpémi y꞉oo apu, Dêêpî kópu dyuu chââchââ mbêmê, pi Chóó Lémi ka pi mb꞉aa ngê dpî pyódu. Kwono, Yi kópu wo ndê kópu, ye Yesu Kédisu módó pî pwene, u pwopwo mbêmê daapî ngee nmoo.

*2:1: Dpodo 11:30

*2:16: Lóma 3:20-28; 11:6

*2:19: Lóma 6:6; 7:6; Njon 13:1; Nkal 1:4