3
Nju tpémi yi ya
Ala kópu mwiyé kîdî d꞉êê, d꞉ê, Pini n꞉ii u too pee mu ngmidi p꞉uu Chóó Lémi u l꞉ii a t꞉a, yi pini daa ndêndê ngê Nju pi. D꞉ê, Pini n꞉ii u gha mênê Chóó Lémi u l꞉ii a t꞉a, yi pini ndêndê ngê Nju pi. Yi kópu u l꞉êê dîy꞉o a ka wanmyinê póó dmi, a ka nye, Chóó Lémi u l꞉ii ngê Nju tpémi lónté a ngêêpî too? A ka amy꞉ee póó dmi, a ka nye, Nju tpémi y꞉oo ló kópu mb꞉aa ngmêwunê pyw꞉êmî ngópu, kópuni kn꞉aa yéli y꞉oo dêdê pyw꞉êmî ngópu? Nmyenê, Nju tpémi y꞉oo kópu mb꞉aa yilî wunê pyw꞉êmî ngópu. Ala mwiyémwiyé kópu. Vyîlo Nju tpémi ye Chóó Lémi ngê chóó u kópu dyuu ye a y꞉ângo, u ngwo yi lama yaa wo, a w꞉ee ngópu, apê, Chóó Lémi alanté pini. Chóó Lémi ngê u yi doo kwo, A yoo nê ntee pini ngê paa pyaa dniye, kn꞉aa yéli y꞉oo yi vy꞉o u ngwo myepaa m꞉uu nêne. K꞉omo tpile woni knî y꞉oo Chóó Lémi u kópu dny꞉ii dy꞉ee tumo, ngmênê kópuni Chóó Lémi ngê ndêndê ngê ye a vyi too, yi kópu dyuu chóó daawa kéé té, ndêndê ngê wa d꞉uu té. * 2 Tim 2:13 K꞉omo tpile pi yintómu adnyi k꞉omodanê, ngmênê Chóó Lémi mu ngmidi ngê k꞉omodanê ngê kêê daawa a t꞉oo. Puku yedê alanté a tóó,
Chóó Lémi u kópu yintómu ndê kópu dé.
Pi ngê k꞉omodanê kópu Chóó Lémi p꞉uu daawa a pyw꞉oo. * Psalm 51:4
5-8 Ngmê knî y꞉oo alanté a tpapê ngópu, apu, Nmo mgîdîmgîdî dé, Chóó Lémi mu ngmidi pywápê, yi kópu u l꞉êê dîy꞉o dono kópu yilî paa d꞉uud꞉uu koo, mgîdî ndîî ngê paa pyépi koo, pi knî y꞉oo Chóó Lémi u wuu mb꞉aamb꞉aa ngê u ngwo paa m꞉uu y꞉e. Apu, K꞉omodanê kópu yilî paa tpapê koo, pi knî y꞉oo ala kópu u ngwo paa vyi y꞉e, Chóó Lémi mu ngmidi u mênê k꞉omodanê kópu daa tóó modaa tóó. Apu, Chóó Lémi ngê nmî dono knî yi l꞉êê dîy꞉o kîngî kpada nmo, mu kópu u dîy꞉o u pi ndîî ngê u ngwo nmo pyépi.
A tîdê mbwó yoo, yinté daa tóó. Ngmê knî y꞉oo a pi dyênê ngópu, apê, Nê ngê yi kópu yinê vyu. Nê kuu. Chóó Lémi ngê yi yéli ndêndê ngê wa kpada té. A tîdê mbwó yoo, Chóó Lémi ngê dnyinté daawa kóté kalê nmo. Pini n꞉ii ngê dono dpî d꞉uu, Chóó Lémi ngê ndêndê ngê wa kpada.
Nmo yintómu dono dé
A ka anmyinê póó dmi, A ka nye, Lukwe, Nju tpémi Chóó Lémi ka yoo mb꞉aa, kn꞉aa yéli Chóó Lémi ka yoo dono? Nmyenê, Kêle, yinté daa tóó. Ala kópu wunê kîdî d꞉êê, Nuw꞉o dono ngê pi yintómu mgîmî too, daa kn꞉aa yéli yi mo, ngmênê Nju tpémi mye yi k꞉ii. * Lóma 3:23 10 Yinté kópu puku yedê mye tóó,
N꞉ii ngê dono daa d꞉uu ngê, yinté pini daa tóó. * Psalm 14:1-3
11 Pini n꞉ii ngê Chóó Lémi u kópu wunê wopwe,
yinté pini daa tóó.
Pi ngmê ngê Chóó Lémi daa nmy꞉uu.
12 Pi yintómu Chóó Lémi ka kpeme yaa dniye,
dono kópu yilî a d꞉uud꞉uu ngmê.
Pi ngmê ngê kópu mb꞉aa daangma a d꞉uud꞉uu.
13 Yi yéli y꞉oo kópuni a tpapê tumo,
tuu a wee,
yi komo t꞉âmo kpêênî mbwee wââ tuu yiwunê yiyé.
K꞉omodanê pyu yoo, daa ndê kópu ye tpapê tumo,
Mg꞉ee ngê pi ntee dpî kiye,
yi kópu dé mye yinté dé,
pi yinté dpî vya t꞉oo. * Psalm 5:9; 140:3
14 Peede tpapê pyu yoo. * Psalm 10:7
15 A pi vyuwó nyédi, pi lîmîlîmî ngê dpî vya t꞉oo. * Prov 1:16
16 Kwéli dpî lee dmi, kópu dono y꞉i wumê d꞉uud꞉uu tumo,
yoo myoo yii kalê t꞉oo.
17 Pi u némi dyede yi lama ye tóó,
p꞉êê kópu l꞉âmol꞉âmo yi lama mêdaa tóó.
18 Chóó Lémi u chââchââ ndêndê ngê yi lama daa tóó. * Psalm 36:1
19 A tîdê mbwó yoo. Yi kópu dyuu daa kn꞉aa yéli yi mo yi p꞉uu a d꞉êê tumo, ngmênê Nju tpémi yi k꞉ii nipi yi p꞉uu a d꞉êê tumo, mu kópu u dîy꞉o nmî lama ka tóó, puku yedê kópuni a pyede, Nju tpémi yi l꞉êê dîy꞉o a d꞉êê tumo. Dini ghi n꞉ii ngê Chóó Lémi ngê wa kóté kalê nmo, pi ngê u kwo daawa vyi, A nt꞉u kópu daa tóó. 20 Daa dêêpî kópu dyuu chââchââ mbêmê pi Chóó Lémi ka pi mb꞉aa ngê dpî pyódu. Dêêpî kópu dyuu mbêmê ala kópu yunon꞉aa w꞉ee ngê, nê, Ala dpî kn꞉aadi. * Psalm 143:2; Nkal 2:16; Lóma 7:7
Chóó Lémi ka kêlîmî mbêmê pi u ngwo dpo kââdî
21-22 Chóó Lémi ka pi u kââdîkââdî, Chóó Lémi u komo kapî pyu yoo wunê yi kópu p꞉uu puku yedê dnya a d꞉êê, yi kópu ala ngwo kudu m꞉uu. Daa dêêpî kópu dyuu mbêmê Chóó Lémi u k꞉ii anmo kââdî, ngmênê pini n꞉ii Yesu Kédisu ka adî kêlîmî, yi pini Chóó Lémi ka pi mb꞉aa ngê wa pyódu, u k꞉ii wa a kââdî ngmê. * Lóma 1:17; Nkal 2:16 23-24 Dp꞉oo u mo u mo dé, pi yintómu nmo dono dé, dp꞉oo Chóó Lémi u pee dé, ngmênê Chóó Lémi ngê nmî módó yeedeyeede nmo a kpo, Yesu Kédisu nmo a dy꞉ââ ngê, dono vy꞉o yinê wunê pw꞉iipw꞉ii nmoo, u l꞉êê dîy꞉o Chóó Lémi ka pi mb꞉aa ngê nmî pyaa dniye. * Epeso 2:8 25-26 Chóó Lémi ngê Yesu Kédisu nmo a dy꞉ââ ngê, nmî kpêê ngê yaa wo, nmî yikî dmi u pwo ghay wo. Yesu ka pini n꞉ii adî kêlîmî, Chóó Lémi ngê yi pini u dono u kuwó wa kéé té, mêdaawa a ngî té. K꞉omo tpile dye ghi daadîî Chóó Lémi ngê pi knî yi dono u dîy꞉o daa kpada too, ngmênê daa kedekede pyu, mu kópu u dîy꞉o ala ngwo Yesu yi yéli yi pywuu ngê dê pyódu, Chóó Lémi ngê mêdaawa kpada té. Pini n꞉ii Yesu ka adî kêlîmî, Chóó Lémi ngê daawa kpada, chóó u kwo wa a kââdî, mu kópu u dîy꞉o pi mb꞉aa ngê u kwo wa pyódu. Chóó Lémi ngê Tp꞉oo nmo a kpo, nmî l꞉êê dîy꞉o pwene, mu kópu u dîy꞉o ala kópu nmî lama yaa we, nmî dono yilî daa módó ghêê too, ngmênê nmî yikî dmi Tp꞉oo u pwo ghay wo. * Epeso 1:7
27 Yi kópu u l꞉êê dîy꞉o pi ngê chóó u pi d꞉uudpî knî, d꞉uudpî vyi, Nê u ntââ, Chóó Lémi u dêêpî kópu dyuu n꞉aa chââchââ, u l꞉êê dîy꞉o u kwo wa a kââdî nê. Kêle, yinté daa tóó. 28 Chóó Lémi ngê daa dêêpî kópu dyuu mbêmê u kwo wa a kââdî nmo, ngmênê Yesu ka kêlîmî mbêmê u kwo wa a kââdî nmo. * Nkal 2:16 29 Myenté, Nju tpémi y꞉oo yi chóó yi pi dmi d꞉uudpî km꞉êê ngmê, d꞉uudpî vyi ngmê, Chóó Lémi daa kn꞉aa yéli yi yâpwo, ngmênê nmî mo nmî yâpwo. Kêle. Chóó Lémi mye kn꞉aa yéli yi yâpwo. * Lóma 10:12 30 Chóó Lémi daa miyó, mu ngmidi. Nju tpémi n꞉ii dé Yesu ka a kêlîmî té, Chóó Lémi ka yoo mb꞉aa ngê dpî pyaa dmi. Kn꞉aa yéli mye yinté dé. Yi vy꞉o yélini Yesu ka a kêlîmî té, Chóó Lémi ka yoo mb꞉aa ngê myoo pyaa dmi. 31 A ka wanmyinê póó dmi, a ka nye, Lukwe? Yesu ka kêlîmî mbêmê dêêpî kópu dyuu dpî chedê? Nmyenê, Kêle, dp꞉oo chedê ngê, ngmênê dêêpî kópu dyuu mbêmê nmînê wopwe ngê, anye, Ala dpî kn꞉aadi.

*3:3: 2 Tim 2:13

*3:4: Psalm 51:4

*3:9: Lóma 3:23

*3:10: Psalm 14:1-3

*3:13: Psalm 5:9; 140:3

*3:14: Psalm 10:7

*3:15: Prov 1:16

*3:18: Psalm 36:1

*3:20: Psalm 143:2; Nkal 2:16; Lóma 7:7

*3:21-22: Lóma 1:17; Nkal 2:16

*3:23-24: Epeso 2:8

*3:25-26: Epeso 1:7

*3:28: Nkal 2:16

*3:29: Lóma 10:12