23
Póól Nju tpémi yi kada pini knî yi ngîma doo vyuwo, kn꞉aa daa vyu wo, yepê, A mbwó yoo. Yepê, Monî ta, Chóó Lémi u ngîma noo a paa, kópu dono dîpîngmê d꞉uu ngê. Kpêê yiyé pyu yoo yi kada pini Ananayas ngê Póól u nkîgh꞉ê yéli ye yepê, Kî pini komo t꞉âmo ngmê kpêê yó, wod꞉oo ngmê ngê komo t꞉âmo puwâ. Póól ngê kpêê yiyé pyu knî yi kada pini ka kwo, Ndêndê ngê Chóó Lémi ngê u nkwo wa vya ngi. Kwo, Pi knî yi ngîma nyi mb꞉aamb꞉aa, ngmênê ṉga dono. Kwo, Anye kóté kîgha nê, ngmênê nmî dêêpî kópu ṉ́yóó chuu châpu ngê, wâpu ye chi vyi, Kî pini komo t꞉âmo ngmê kpêê yó. Póól u nkîgh꞉ê yéli y꞉oo Póól ka kwo, Lukwe dîy꞉o Chóó Lémi u kpêê yiyé pyu yoo yi kada pini ndîî ka nye dono kópu tpapê. Póól ngê yepê, A lama wo tóó, Yi pini kpêê yiyé pyu yoo yi kada pini, ye yi kópu daapîdî vyi, mu kópu u dîy꞉o puku yedê alanté a tóó, apê, Ṉyoo yi kada pini p꞉uu dono kópu kidingmê vyi. * Ex 22:28
Póól ngê dini ghi n꞉ii ngê a w꞉ee ngê, apê, Kada pini yoo woni Pádisi yoo, woni Sadyusi yoo, yi yéli ye kaa wo, yepê, A mbwó yoo. Yepê, Nê Pádisi, a kn꞉ââ yoo mye Pádisi yoo. Yepê, Awêde nmye kóté kîgha nê, mu kópu u dîy꞉o ala kópu ka nî kêlîmî mbê wo, nê, Pi wa pw꞉onu, amêdê pyidu. * Dpodo 24:15,21 Yi kópu dini ghi n꞉ii ngê ny꞉ee ngópu, wod꞉oo Pádisi yoo Sadyusi yoo noko kwopwepe mbê dniye, yoo chaa ngópu. (Yoo chaa ngópu, mu kópu u dîy꞉o Sadyusi knî y꞉oo apu, Pi dpî pw꞉onu, mêd꞉uuwodê pyidu, myenté apu, Enjel daa tóó, ghê dmi myedaa m꞉ii. Ngmênê Pádisi yoo pyidepyide ka a kêlîmî té, enjel knî ye a kêlîmî té, ghê dmi knî ye mye kêlîmî té.) * Mát 22:23 Wod꞉oo dnyengi ndîî ngê pyodo, Dêêpî pyu knî ngmê, n꞉ii dé Pádisi yoo, ghêêdî dniye, ye a tpêpwo dniye, yepê, Kî pini ngê dono kópu daa d꞉uu ngê. Yepê, Ndoo apê ghê dmi u kwo yidoo danêmbum ó enjel u kwo yidoo danêmbum. 10 Dnyengi ndîî ngê mê pyodo, wod꞉oo Lóma lede yoo yi kada pini ngê apê, Póól wa yéti ngmê, wod꞉oo lede knî ye yepê, Póól yi vy꞉o a y꞉ee yó, mbwa k꞉oo mê km꞉êê yó.
11 Yi mgîdî vy꞉o nmî Lémi Póól u nkîgh꞉ê ghê wo, kwo, Namê nkîngê. Kwo, Ala Njedusalem a kópu ntee ye chi vyi, Lóma yinté ye myoon꞉aa vyi. * Dpodo 28:16,23
Póól u vyee u dy꞉oo u ngwo a châpwo ngópu
12 Womumo mw꞉aandiye Nju pi ngmê knî y꞉oo Póól u vyee u dy꞉oo a châpwo ngópu, noko Chóó Lémi ngê kpaa dniye, apê, Nté ghêlî daanmî ma, mbwaa ghêlî myedaanmî nda, Póól mwiyé anm꞉uu vy꞉a. 13 N꞉ii knî y꞉oo Póól u vyee u dy꞉oo a châpwo ngópu yintómu podo y꞉a pwodo doon꞉aa ya. 14 Nju tpémi yi kada pini knî ye lee dniye, yepê, Chóó Lémi ngê nipi dpî kpaa dmi, nté ghêlî daanmî ma, mbwaa ghêlî myedaanmî nda, Póól mwiyé anm꞉uu vy꞉a. 15 Yepê, Yi kópu u l꞉êê dîy꞉o Lóma lede yoo yi kada pini ka pi ngmê dy꞉ââ yó, Póól a ńuw꞉o ngê, u póópóó u l꞉êê dîy꞉o. Yepê, Anmî t꞉âât꞉ââ, al꞉ii ghêlî daamî t꞉aa, maa p꞉uu anmo vy꞉a.
16 Ngmênê Póól u chênê ngê u kênê u vyee u pi yi nyongo, wod꞉oo mbwa k꞉oo kee wo, u kênê ka yi kópu yuu adumu y꞉oo. 17 Wod꞉oo Póól lede yoo yi mââwe ndîî ngmê ka mbwolo, kwo, Nga a pwiyé. Kwo, A chênê kada pini ka ńuw꞉e, kópu u mênê ngmêka tóó, u kwo amî vyi. 18 Wod꞉oo mââwe ngê yi pini adî ńuw꞉o, kada pini ka, kwo, Pini n꞉ii mbwa k꞉oo a kwo Póól, a ka kêda mbwólu, a ka dê, A chênê kada pini ka ńuw꞉e, kópu u mênê ngma tóó, u kwo amî vyi. 19 Kada pini Póól u chênê kwulo kele, mwada y꞉i ńuwo, y꞉i u kwo mî póó wo, kwo, Ló kópu m̱ênê ngma tóó? 20 Póól u chênê ngê kwo, Mââ mw꞉aandiye Nju tpémi yi kada pini knî y꞉oo ṉga amî vyi ngmê, Póól dpo pwiyé we, u yi nmo a kwo, U kwo yimi nmî póó dmi. 21 Kwo, Ngmênê ye ng꞉aa ngê kêê kidangê t꞉oo, mu kópu u dîy꞉o pi podo y꞉a pwodo wumê t꞉a, wa mbwolo dmi, maa p꞉uu wa t꞉ââ ngmê. Kwo, Dê kpaa dmi, nté ghêlî daawa ma ngmê, mbwaa ghêlî myedaawa nda ngmê, Póól mwiyé amî vya ngmê. Kwo, Yi kópu wunê kêdê l꞉âmo ngmê, ka t꞉âât꞉ââ ngi. 22 Kada pini ngê kwo, Pi ngmê ka kidingê vyi, Nê ka yuu mîdîn꞉aa y꞉oo. Wod꞉oo kada pini ngê Póól u chênê mê dy꞉ââ ngê.
Lede knî y꞉oo Póól Sisadiya u ngwo mênê kuwo ngópu
23-24 Kada pini ngê lede yoo yi mââwe ndîî miyó dê ye yepê, Sisadiya n꞉aa dyede dp꞉o, nmî kada pini Piliks ka Póól dpî ńuw꞉o nyoo. Yepê, Taa ngê l꞉êê pyu yoo my꞉oo yono y꞉a dpî ńuw꞉o nyoo, keete ngê l꞉êê pyu yoo my꞉oo yono y꞉a myoo ńuw꞉o nyoo, hósi mbêmê l꞉êê pyu yoo pyudu y꞉a myoo ńuw꞉o nyoo, Póól hósi mbêmê dpî yé nyoo, mgîdî vy꞉o kada dpo y꞉ee yó, Sisadiya dpî lee dmyeno. 25 U kuwó dini ghi ngê kada pini ngê Piliks u pweepwee pee ngmê d꞉êê ngê, yi mââwe dê ye y꞉ângo.
26 Pweepwee pee p꞉uu ala kópu yi d꞉êê ngê, apê, Nê Kîlódiyas Lisiyas, Mw꞉ââkó a Lémi Piliks. 27 Kwo, M꞉ii tuwo Nju tpémi y꞉oo ala pini a mgîmî ngópu, kîpî vya ngópu. Kwo, A lama kî yaa wo, Lóma u pi ala pini p꞉uu a t꞉a, wod꞉oo lede yoo nî ńuwo, nm꞉uu dyé ngê. * Dpodo 21:30-33; 22:25-27 28 Kwo, U ya a nga doo kwo, Nju tpémi yi dnyengi u nt꞉u kópu nê pyw꞉oo, wod꞉oo yi kada pini yoo ma nipi nê dono, ala pini yi ngîma kînî kââ. * Dpodo 22:30 29 Kwo, Ngmênê u pwopwo u kópu dîp꞉ê pyw꞉oo, u mbwa k꞉oo kmîmî u kópu myedîp꞉ê pyw꞉oo. Kwo, Yi chóó yi dêêpî kópu dyuu u dîy꞉o kîdnyi dnyengi. * Dpodo 18:14-15 30 Kwo, Dini ghi n꞉ii ngê u vyee u pi dî ny꞉oo, u ngwo ṉga d꞉a dy꞉ââ. Kwo, Yélini p꞉uu a d꞉uu té, ala kópu ye wanî vyi, yenê, Yi pini Piliks ka kîdî dy꞉ââ, u ngópu dp꞉uu kóté kalê yó.
31 Yi mgîdî vy꞉o lede knî y꞉oo kada a y꞉ee ngópu, Póól ńuw꞉o ngópu, Antipatîdis mw꞉aa mgîdî vy꞉o taa dniye. 32 Ledeni yoo dêdê doo paa Njedusalem mê diyé dniye, n꞉ii dé hósi mbêmê dnye paa Póól Sisadiya mînê kuwo ngópu. 33 Pweepwee pee Piliks kóó yedê mî yé ngópu, Póól u kwo mînê kuwo ngópu. 34 Piliks ngê pweepwee pee yedê kp꞉aa ngê, wod꞉oo Póól ka póó wo, kwo, Nyi ló dyámê ghi pi? Póól ngê kwo, Nê Silisiya Wee u kwo pi. 35 Piliks ngê kwo, W꞉ii Helodi u k꞉oo ghi pi, ye yinê paa kóté kalê ngi. Kwo, N꞉ii dé m̱꞉uu a d꞉uu té, wa taa dmi, u ngwo anê kóté kalê ngi. Piliks ngê lede knî ye yepê, Ala pini a ngomo ghi ngmê k꞉oo nye km꞉êê yó, y꞉i dmyinên꞉aa y꞉enê, kîngî pwii.

*23:5: Ex 22:28

*23:6: Dpodo 24:15,21

*23:8: Mát 22:23

*23:11: Dpodo 28:16,23

*23:27: Dpodo 21:30-33; 22:25-27

*23:28: Dpodo 22:30

*23:29: Dpodo 18:14-15