23
Yesu pi knî ye dêêpî pyu yoo yi p꞉uu u ngwo doo danê
Mak 12:38-40; Luukî 11:37-54; 20:45-46
Yesu p꞉uu ndiye pyu knî ye doo danêmbum, pi knî ye myedoo danêmbum, yepê, Chóó Lémi ngê dêêpî pyu yoo, Pádisi yoo nmyi kada kaa too, Mósisi u dêêpî kópu dyuu nmye y꞉oo a tpiyé tumo. Yepê, Yi dnye dmi dmyinê nyêmî dé, kópuni nmye dny꞉oo tpapê dé, dmyinê d꞉uud꞉uu dé. Yepê, Ngmênê kópuni a d꞉uud꞉uu tumo, yi kópu yi kêlê nangmê ngee, mu kópu u dîy꞉o kópuni nmye a tpapê tumo, yi chóó daa d꞉uud꞉uu tumo. Yepê, Mósisi ngê yoo u ntââ dêêpî kópu dyuu yi d꞉êê ngê, ngmênê dêêpî pyu knî y꞉oo yi chóó yilî ngê pyódu tumo, pi knî ye dpodo ndîî ngê u nkwo pyodo, ngmênê yi dpodo têdê yoo daa ngêêpî tumo. Yepê, Kópu yilî yintómu n꞉ii a d꞉uud꞉uu tumo, yi chaa kîgha u l꞉êê dîy꞉o a d꞉uud꞉uu tumo, dpo, Pi knî y꞉oo dny꞉oo chaa kîgha nmo. Yepê, Yi kópu u l꞉êê dîy꞉o dêêpî kópu dyuu pweepwee pee yedê dpî d꞉êê t꞉oo, yi kêpa dpî t꞉ee t꞉oo. Yepê, Myenté, yedê ghi tp꞉oo n꞉ii yi kpîdî kwódo knî yi p꞉uu dpî t꞉ee t꞉oo, daadîî ngê dpî pyódu t꞉oo, dpo, Pi knî y꞉oo ala kópu nmî p꞉uu pîdny꞉oo tpapê, Dêêpî kópu dyuu mb꞉aamb꞉aa ngê a chââchââ t꞉oo. Yepê, Ngêpê ngomo k꞉oo yi chóó kada dp꞉uu yaa dmi, naa têdê yi chóó kada myoon꞉aa yaa dmi. Yepê, U yi y꞉e a kwo yédi, Pi knî y꞉oo naa têdê mb꞉aamb꞉aa ngê dny꞉oo chââchââ nmo, ala kópu nmî p꞉uu pîdny꞉oo tpapê, Nmî ndiye kîgha pyu ndîî dé. Yesu ngê yepê, Pi knî y꞉oo nmyi p꞉uu kîngî vyi ngmê, Nmî ndiye kîgha pyu yoo, mu kópu u dîy꞉o nmyo numo tîdê mbwó yoo, nmyi ndiye kîgha pyu mu ngmidi. Yepê, Dyámê mbêmê pi ngmê ka nangê vyi, M꞉aa, mu kópu u dîy꞉o nmyi Mî mu ngmidi, mbóó p꞉uu wunê tóó. 10 Yepê, Myenté, pi knî y꞉oo Kada Pini u pi nmyi pyimo kîngê t꞉ee ngmê, mu kópu u dîy꞉o nmyi kada pini mu ngmidi, pini n꞉ii Chóó Lémi ngê a ngmidi ngê, nmyi kada kââ. 11 Yepê, Pini n꞉ii nmyi kada pini ngê adî ya, yi pini nmyi p꞉uu choo dpodo. 12 Yepê, N꞉ii ngê u pi chóó a kmîmî ngê, Chóó Lémi ngê yi pini u pi têdê ngê wa a pyódu, n꞉ii ngê chóó u pi wunê ghîpîghîpî ngê, Chóó Lémi ngê yini u pi ndîî ngê wa pyódu.
Yesu ngê Pádisi yoo dêêpî pyu yoo yi pi dmi u ngwo dyênê ngê
Mak 12:40; Luukî 11:39-42,44,52; 20:47
13 Yesu ngê kada pini knî ye yepê, Pádisi yoo, dêêpî pyu yoo, dmyinê nkîngê. Yepê, Nmyi too pee mbêmê nmyo mb꞉aamb꞉aa dé, ngmênê nmyi gha dmi dono dé. Yepê, Nmyi chóó nmyi dêêpî kópu yilî nmyi d꞉êê ngópu, pi knî ye Chóó Lémi kóó k꞉oo wowo dpodo ndîî ngê u ngwo nmyi pyódu ngópu. Yepê, Nmyi chóó y꞉i dp꞉ee koko nyédi, lukwe dîy꞉o yoo yi maa nmyi nkoko ngópu. 14 (-)
15 Yepê, Pádisi yoo, dêêpî pyu yoo, dmyinê nkîngê. Yepê, Nmyi too pee mbêmê nmyo mb꞉aamb꞉aa dé, ngmênê nmyi gha dmi dono dé. Yepê, Kn꞉aa dyámê kn꞉aa dyámê nmye lêpî nyédi, nyimo, Ndiye pyu knî m꞉uu nmîmo pyw꞉oo, nmî yoo vy꞉o paa ghê dniye. Yepê, Yi dpodo p꞉uu dpodombiy꞉e nmye dpodo nyédi. Yepê, Pini n꞉ii nmyi yoo vy꞉o dpî ghê, nmyi nt꞉anê dpî yââ. Yepê, Yi pini ngê nmyi dêêpî kópu dyuu mb꞉aamb꞉aa ngê a chââchââ ngê, ngmênê pi ka vyuwo u lama daa ya yédi. Yepê, Yinté pini ngê nmyi maa p꞉uu dpo kp꞉anê nmyo, ngmênê yi máádi u dî ndiya.
16 Yepê, Dmyinê nkîngê. Yepê, U yi nmye a kwo, Pi knî ye maa nmo kêma, ngmênê nmyi ngwolo dmi kopwe dé. Yepê, Pi knî ye ala kópu nmye tpapê ngópu, yenmyimo, Pi ngmê, kópu ngmê u l꞉êê dîy꞉o Chóó Lémi u ngomo u pi ngê wa kp꞉aa, ye yi kópu daa ndîî kópu, ngmênê yi ngomo k꞉oo nkól n꞉ii a tóó, yi pini yi nkól ngê wa kp꞉aa, ye kópuni u l꞉êê dîy꞉o dpî kp꞉aa, ntênê dpî d꞉uu ngê. 17 Yepê, Nmyi mbodo dmi podo dé, nmyi ngwolo dmi kopwe dé. Yepê, Nkól daa yâpwo. Yepê, Dini ghi n꞉ii ngê Chóó Lémi u ngomo k꞉oo kee wo, yâpwo ngê u ngwo pyodo. 18 Yepê, Myenté, ala kópu ye my꞉ee tpapê ngópu, yenmyimo, Pi ngmê, kópu ngmê u l꞉êê dîy꞉o kpêê yiyé têdê u pi ngê wa kp꞉aa, ye yi kópu daa ndîî kópu. Yenmyimo, Yi pini ngê yi kópu daawa d꞉uu knomomê, ye u kópu daa tóó. Yenmyimo, Ngmênê tpile tp꞉oo n꞉ii kpêê ngê dpî yé ngmê, yi pini yi tpile tp꞉oo u pi ngê wa kp꞉aa, ye ndîî kópu yu d꞉uu, kópuni u l꞉êê dîy꞉o dpî kp꞉aa, ntênê dpî d꞉uu ngê. 19 Yepê, Nmyi ngwolo dmi kopwe dé. Yepê, Tpile tp꞉oo daa yâpwo. Yepê, Kpêê yiyé têdê yi yâpwo. Yepê, Dini ghi n꞉ii ngê tpile tp꞉oo kpêê ngê dpî yé ngmê, yâpwo ngê u ngwo dpî pyódu. 20 Yepê, Yi kópu u l꞉êê dîy꞉o n꞉ii kpêê yiyé têdê u pi ngê dpî kp꞉aa, tpile tp꞉oo n꞉ii kpêê ngê dpî yé ngmê, u ngwo myoo kp꞉aa. 21 Yepê, N꞉ii Chóó Lémi u ngomo ngê dpî kp꞉aa, ye Chóó Lémi ngê dpî kp꞉aa, mu kópu u dîy꞉o Chóó Lémi y꞉i a tóó. 22 Yepê, N꞉ii mbóó u pi ngê dpî kp꞉aa, Chóó Lémi ngê dpî kp꞉aa, mu kópu u dîy꞉o Chóó Lémi y꞉i wunê tóó, y꞉i wunê y꞉enê nmo.
23 Yepê, Pádisi yoo, dêêpî pyu yoo, dmyinê nkîngê. Yepê, Nmyi too pee mbêmê nmyo mb꞉aamb꞉aa dé, ngmênê nmyi gha dmi dono dé. Yepê, Lukwe dîy꞉o pi knî ye dp꞉ee vyuwo nyédi, ngópuch꞉anê knî ye myedp꞉ee vyuwo nyédi, lukwe dîy꞉o yoo nmye dódó tumo. Yepê, Dmyinê nkîngê. Yepê, Têdê kópu ndîî kópu ngê nmyi pyódu tumo, ndîî kópu têdê kópu ngê nmyi pyódu tumo. Yepê, Mósisi ngê nmî kn꞉ââ knî ye ala kópu a vyu, yepê, Ntini n꞉ii pi ngê yâpwo têdê dpo ńuw꞉o, dyuu y꞉a dpo pyidu ngê, yononi dyuu Chóó Lémi u dpodo pyu knî ye dpî y꞉ee ngê. Yepê, Yi kópu dnyinté dp꞉ee chââchââ ngmê. Yepê, K꞉omo tpile nkêpe w꞉uu y꞉a, ó kpono w꞉uu y꞉a nmyinê pyw꞉êmî ngópu, ngmênê myenmyinê kpââ ngópu, Chóó Lémi u dpodo pyu knî ye yononi ntênê nmye yémî ngópu. Yepê, Yi kópu ndîî kópu ngê nmyi pyódu ngópu. Yepê, Kópuni Chóó Lémi ka ndîî kópu, lukwe dîy꞉o têdê kópu ngê nmyi pyódu ngópu. Yepê, Têdê kópu dmyinê d꞉uud꞉uu dé, kópuni Chóó Lémi ka ndîî kópu dé, myedmyinê d꞉uud꞉uu dé. 24 Yepê, Nmyi ngwolo kopwe dé, yoo dnyinté ghîghê anmyi ńeńe t꞉oo. Yepê, Kpitimw꞉ee ngê dpî kiye nmyo, ye lîmîlîmî ngê nmye vyee tumo, lukwe dîy꞉o kulu yilî nmyi p꞉uu a kiye nyédi, dp꞉ee vyee tumo. Yepê, Têdê kópu ntênê nmye chââchââ tumo, lukwe dîy꞉o ndîî kópu dnyinté nmye chââchââ tumo.
25 Yepê, Pádisi yoo, dêêpî pyu yoo, dmyinê nkîngê. Yepê, Nmyi too pee mbêmê nmyo mb꞉aamb꞉aa dé, ngmênê nmyi gha dmi dono dé. Yepê, Nmyi d꞉ââ pîléti yi kpadama yinmye ghêêghêê tumo, lukwe dîy꞉o yi kó dp꞉ee ghêêghêê t꞉oo. Yepê, Nmyi too pee yinmye ghêêghêê tumo, ngmênê nmyi gha dmi tupwótupwó dé. Yepê, Nmyo ndapî u mb꞉aami yoo, nmyi gha dmi dono dé. 26 Yepê, Pádisi yoo, lukwe dîy꞉o my꞉oo nmye pyede. Yepê, Nmyi gha dmi mb꞉aamb꞉aa ngê pyódu tóó, kópu mb꞉aa yilî u ngwo anmyi d꞉uu t꞉oo.
27 Yepê, Pádisi yoo, dêêpî pyu yoo, dmyinê nkîngê. Yepê, Nmyi too pee mbêmê nmyo mb꞉aamb꞉aa dé, ngmênê nmyi gha dmi dono dé. Yepê, Poki n꞉ii u mênê pi ntóó dpî yé ngmê, nmyo yinté tpile dé. Yepê, Kuwa mb꞉aamb꞉aa, k꞉oo dono. Yepê, Nmyi gha dmi nkîpwi dé. 28 Yepê, Nmyi too pee mbêmê pi knî ye yinê ye nmyo mb꞉aamb꞉aa dé, ngmênê nmyi gha dmi dono dé, yoo nmye dódó tumo.
Yesu ngê Pádisi yoo dêêpî pyu yoo yi kpadakpada p꞉uu yi ng꞉aa dmi u ngwo t꞉ângo
Luukî 11:47-51
29 Yepê, Pádisi yoo, dêêpî pyu yoo, dmyinê nkîngê. Yepê, Nmyi too pee mbêmê nmyo mb꞉aamb꞉aa dé, ngmênê nmyi gha dmi dono dé. Yepê, Nmyi kn꞉ââ knî y꞉oo Chóó Lémi u komo kapî pyu yoo wunê kwéli a kmênê tumo, ngomo mb꞉aa yi pwo nmyi wuwó tumo, yi mti ngê a pyede. Yepê, Chóó Lémi u nuu u pi yoo yi kpî dmi mb꞉aamb꞉aa ngê my꞉ee kpîlêkpîlê tumo. 30 Yepê, Ala kópu nmye tpapê ngópu, nmyimo, Nmî kn꞉ââ yoo yi dye ghi ngê wonmee a ya, ye yi vy꞉o daap꞉oo ghê dniye, Chóó Lémi u komo kapî pyu yoo nmî k꞉ii daap꞉oo vya too. 31 Yepê, Yi kópu mbêmê nmyi chóó nmyi komo knî y꞉oo ala kópu nmye tpapê ngópu, nmyimo, Yélini y꞉oo Chóó Lémi u komo kapî pyu yoo a vya tumo, nmo yi tp꞉ee yoo. Nmyimo, Nmî kn꞉ââ knî y꞉oo kópuni kn꞉ââ a chaa ngópu, nmo chedêchedê. * Dpodo 7:52 32 Yepê, Nmyi kn꞉ââ yoo máádini p꞉uu a ghê dniye, yi máádi p꞉uu my꞉ee wee. Yepê, Lukwe dîy꞉o u yi nmye a kwo, nmyimo, Yi máádi p꞉uu nmî t꞉ee kalê té. Yepê, Lukwe dîy꞉o a vyee u yi nmye a kwo. 33 Yepê, K꞉omodanê pyu yoo, nkwépi ntee yéli. Yepê, Chóó Lémi ngê ntââ nmye amînê vy꞉u, daamî kede, ndiya amî kéé nmyo. * Mát 3:7 34 Yepê, Pi mb꞉aa knî a chóó nmye u nkwo angmanê dy꞉ââ, woni knî y꞉oo a komo adnyin꞉aa kapî, woni yoo nuw꞉o ndîî mbêmê nmye adnyin꞉aa danê, woni yoo a p꞉uu nmye adnyin꞉aa dêêpî. Yepê, Ngmênê yi wépi dmi wanmyi pwaa ngmê, wanmyi mgîmî t꞉oo, woni yoo taa ngê wanmyi vya t꞉oo, woni yoo kîdosi ńedê wanmyi t꞉ee t꞉oo. Yepê, Woni yoo ngêpê ngomo y꞉enê pyu knî y꞉oo wa kóté kalê t꞉oo, wa kpaka t꞉oo, woni yoo p꞉aani p꞉aani wa ngm꞉ii kalê t꞉oo. * 1 Tes 2:15 35 Yepê, Dye ghi yintómu nmyi kn꞉ââ knî y꞉oo pi mb꞉aa yoo yidnya a vyee dé, kn꞉ââ Kéén ngê Epel mwo a vyâ, nkoo nmo, a vyee u yi nmye mye kwo. Yepê, Kêlî ghê, king Njehu u dye ghi ngê, dini ghi n꞉ii ngê Mbadakaiya tp꞉oo Sekîdaiya Chóó Lémi u ngomo chedê vya ngópu, Chóó Lémi ngê dnyinté a kpada too, Sidiya tpémi dy꞉ââ too, Njedusalem tpémi yi ndapî mî t꞉âmo tumo, yi tpile yilî mye t꞉âmo tumo, ngmênê yi p꞉aa dêpê pw꞉oo ngópu. * Gen 4:8; Hipîlu 11:4 36 Yepê, Ala ngwo Chóó Lémi ngê u komo kapî pyu ndêndê nmye da dy꞉ââ, dmy꞉oo mya ngópu. Yepê, Wanmyi vya knomomê, Chóó Lémi ngê dnyinté u nkwo daawa kpada nmyo, nmyi p꞉aa d꞉ud꞉umbiy꞉e wa a pw꞉ono. Yepê, Nmyi kn꞉ââ yoo yi yikî dmi nmyi pwo wa ghay.
Yesu ngê Njedusalem tpémi yi ng꞉aa dmi u ngwo t꞉ângo
Luukî 13:34-35
37 Yesu ngê Njedusalem tpémi ye yepê, Ee Njedusalem tpémi, nmye vyuwo pyu lukwe dîy꞉o dmyongê mya ngópu. Yepê, N꞉ii knî y꞉oo Chóó Lémi u komo nmye dnyimo a kapî, nmyimo a kpadakpada dé, woni yoo chêêpî ngê nmyi vya tumo. Yepê, Kêmkêm ngê tp꞉oo w꞉uu ńuupee dê yi maknopwo ntee dpî w꞉êê té, daa ng꞉êêntómu nê, Yinté nî w꞉êê nmyo, ngmênê a wépi nmyi pwaa ngópu. 38 Yepê, Mu dini ghi ngê Chóó Lémi ngê nmyi p꞉aa d꞉ud꞉umbiy꞉e wa a kuwo, amyinê kuwo, mêdaamunmyi m꞉uu nê, 39 u dî wéni n꞉ii ngê ala kópu anmyi vyi ngmê, anye, Pini n꞉ii Chóó Lémi u pi mbêmê a m꞉ii, Chóó Lémi ngê ntênê choo a ngêêpî.

*23:31: Dpodo 7:52

*23:33: Mát 3:7

*23:34: 1 Tes 2:15

*23:35: Gen 4:8; Hipîlu 11:4