24
Yesu Chóó Lémi u ngomo pw꞉oopw꞉oo p꞉uu u ngwo ye doo danê
Mak 13:1-2; Luukî 21:5-6
Dini ghi n꞉ii ngê Yesu ngê Chóó Lémi u ngomo doo a kuwokuwo, p꞉uu ndiye pyu knî y꞉oo ngomo u kwo dnya a kêmakêma dé. Yepê, Ala ngwo mb꞉aamb꞉aa ngê yimi ngî m꞉uu tóó, mu dini ghi ngê chedê ngê wa pyaa dmi. Yepê, Chêêpî pywápê ngmê n꞉ii ngê kî ngomo a wuwó tumo, mu dini ghi ngê numo u pwo u pwo daangmadî ya. Yepê, Kn꞉aa lede knî y꞉oo kî ngomo pê d꞉ud꞉umbiy꞉e wa pwaa t꞉oo. * Luukî 19:43-44
Kópu dono yilî yi danêmbum
Mak 13:3-13; Luukî 21:7-19
Yesu, p꞉uu ndiye pyu yoo yi k꞉ii, Njedusalem a kuwo ngópu, mbwaa tp꞉oo ngmê ngmêê ngópu, mbwini n꞉ii u pi Olipi, yi mbwini mbêmê mî kee dniye, y꞉i dnyen꞉aa ya. Yi ngwo p꞉uu ndiye pyu knî ngmê Yesu ka yi mo lee dniye, kwo, Chóó Lémi u ngomo ngî mwini. Kwo, Ló dini ghi ngê wa a pw꞉oo ngmê? Kwo, Ló kópu ngmanmî ny꞉oo, nmî lama u ngwo wa yââ, nê, Nyi daa kêmakêma wunê diyédiyé, dyámê pê machedê ngê a pyodopyodo?
Yesu ngê yepê, Nmye mb꞉aamb꞉aa ngê dmyina a vyuwo, pi ngmê ngê kîngî dóó nmyo. Yepê, Pi yilî wa a lê, u yi y꞉e adî kwo, Nê u d꞉aa nmo kââdî, nmyewo, Pini n꞉ii Chóó Lémi ngê a ngmidi ngê, ala nê vyîlo. Yepê, Pi yilî yinté wa dóó t꞉oo. Yepê, L꞉êê pââ ndîî u pi ngmanmyi ny꞉ee ngmê, nmyi nkîgh꞉ê amyidnyi l꞉êê, ngmênê nkîngê ngê kêê nangê t꞉oo. Yepê, Yi kópu daawa têda dmi, ngmênê nangê vyi, Ala d꞉o kuwókuwó dini ghi. Yepê, Kn꞉aa dyámê tpémi kn꞉aa dyámê tpémi yi p꞉uu adnyi l꞉êê, yepê, daa ng꞉êêntómu m꞉uu wa ghîdî, yoo adnyi dómudómu, amyidnyi pwopwo, yepê, dyámê pee knî ngmê wadî ghêdê, pi yilî wa pw꞉oo dmi. Yepê, K꞉omo tpile yinté kópu yilî yi pi dmi wanmyi ny꞉ee ngmê, ngmênê nangê vyi, Ala d꞉o dyámê pê dpî chedê. Yepê, Yi kópu yilî têdê dé, ngmênê dono kópu ndîî dé dîyo kuwó wa pyaa dmi.
Yepê, Yi dini ghi ngê pi dono knî y꞉oo u yi y꞉e adî kwo, Nê u yoo nmî chedê, yepê, u l꞉êê dîy꞉o nmyi p꞉uu adnyi d꞉uu. Yepê, Adnyin꞉aa mgîmîmgîmî nmyo, nmyi vy꞉o woni yoo adnyin꞉aa kpadakpada dé, woni yoo wa vya t꞉oo. Yepê, A l꞉êê dîy꞉o pi yintómu knî ye wanmy꞉uu diya dmi. 10 Yepê, Yi ngwo pi yilî knî y꞉oo wa kéé nê, yoo dono knî ye a yoo wa kêma t꞉oo, ye anmyi diya dmi. 11 Yepê, Yi ngwo pi daa ngmidi knî y꞉oo Chóó Lémi u komo k꞉omodanê mbêmê adnyin꞉aa kapî, pi yilî u ngwo wa dóó t꞉oo. 12 Yepê, Yi ngwo yoo yi dono ndîî ngê wa pyódu, yi nuu ghi dmi numo nódo dnyinté adîn꞉aa ya. 13 Yepê, Ngmênê n꞉ii knî y꞉oo yi kópu dono adnya a vyîmî dé, myedaawa mb꞉ii nê, mu dini ghi ngê M꞉aa kóó k꞉oo wan꞉uu kaa té. 14 Yepê, Dyámê pee yintómu knî yi mbêmê Chóó Lémi kóó k꞉oo wowo u pi pi knî y꞉oo mwiyé wa ny꞉ee ngmê, u kuwó dini ghi ngê dyámê pê machedê ngê u ngwo wa pyódu.
Lóma lede knî y꞉oo Njedusalem ghêlî dêpê pw꞉oo ngópu, yi kópu p꞉uu Yesu u ngwo ye doo danêmbum
Mak 13:14-23; Luukî 21:20-24
15 Yesu ngê yepê, Njuda Wee u kwo yélini adnyi ya, tpile dyede u tpile dono yâpwo ghê angmê m꞉uu ngmê. Yepê, Yi tpile p꞉uu Dániyél ngê Chóó Lémi u komo wunê a kââ. (Pini n꞉ii ngê ala puku choo a kpââ, yi kópu mb꞉aamb꞉aa ngê choo a wopwe.) * Dan 9:27; 11:31; 12:11 16 Yepê, Yi tpile dono dini ghi n꞉ii ngê wa t꞉aa, Njuda Wee u kwo yélini adnyi ya, dpî mbêpê dniye, mbu knî yi vyuwo dp꞉uu mbwolo dniye. 17 Yepê, Pini n꞉ii u ngomo maknopwo adî ya, lîmîlîmî ngê dpî mbêpê we, u ngomo k꞉oo mêkîngî kee, u tpile kîdangmên꞉aa ngî. 18 Yepê, Pini n꞉ii yâpwo têdê adîn꞉aa dpodo, u p꞉o mêkîngî diyé, u tpile kîngmê nya, lîmîlîmî ngê dpî mbêpê we, mbu mbêmê dp꞉uu mbwolo we. 19 Yepê, Dini ghi n꞉ii ngê yi kópu wa pyódu, mbwili knî y꞉oo dpodo ndîî wa a pyw꞉ee ngmê, p꞉aa knî y꞉oo dpodo ndîî amyedê pyw꞉ee ngmê. 20 Yepê, Chóó Lémi ka dny꞉oo ngêpê, Tpii yópu yi dye ghi ngê daapîdny꞉oo mbêpê, lîme wo ngê yi kópu daapaa pyaa we. Yepê, Kî p꞉aani u mbwa keńe kuwo ngmê ngê adî ya, ye angênté wa mbêpê dmi. 21 Yepê, Yi dini ghi ngê Nju tpémi y꞉oo dono ndîî wa a pyw꞉ee ngmê. Yepê, Dono kópuni pi knî y꞉oo wunê a pyw꞉ee tumo, yini têdê dé, kn꞉ââ Chóó Lémi ngê dyámê pê mwo a l꞉âmo ngê, u dî ala ngwo. Yepê, Yi dono ndîî u kuwó dini ghi ngê, yintoo dono daamuwa a pyw꞉ee ngmê. 22 Yepê, Chóó Lémi ngê yinê a vyu, apê, Yélini nê ngmidi ngê yi l꞉êê dîy꞉o, yi yéli yi pw꞉oopw꞉oo u dye ghi dêêkwédi ngê wanî pyódu. Yepê, Wodaa vyu, ye pi yintómu pî pw꞉oo dniye. 23 Yepê, Yi dini ghi ngê, pini n꞉ii ngê nmye wa vyi, nmyewo, Chóó Lémi ngê n꞉ii a ngmidi ngê vyîlo ka kwo, yepê, yi pini ka kîdmyongê kêlîmî mbê dmi. 24 Yepê, Pi yilî knî y꞉oo kêêmî wa kaa t꞉oo, pi knî ye wadnyi k꞉omodanê, yewo, Chóó Lémi ngê a ngmidi noo. Yepê, Pi knî y꞉oo yoo wamye dóó ngmê, Chóó Lémi u komo k꞉omodanê ngê wa kaa ngmê. Yepê, Yi pini knî y꞉oo mbwudu yilî wa chaa ngmê, mu kópu u dîy꞉o u yi y꞉e adî kwo, Chóó Lémi ngê yélini a ngmidi ngê, nmî dóó té. * 2 Tes 2:9; Tpyuu 13:13-14 25 Yepê, Yi k꞉omodanê pyu knî y꞉oo kîngî dóó nmyo. Yepê, Kópuni wa pyaa dmi, yi kópu knî yi p꞉uu nmyi ng꞉aa dmi yidî t꞉oo.
26 Yepê, Pi knî y꞉oo nmye wa vyi ngmê, Nê chii mênê kîyedê tóó, ye y꞉i nangmê nî. Yepê, Nmye wa vyi ngmê, Ngomo k꞉oo kêdê mbwolî, ye ng꞉aa ngê kêê nangê t꞉oo. 27 Yepê, Daa p꞉aa ngmidi tpémi y꞉oo Chóó Lémi u Pi Ndêndê wa m꞉uu ngmê, ngmênê pi yintómu knî y꞉oo wa m꞉uu ngmê. Yepê, Lîmî ntee dpî pywálî, pi yintómu knî y꞉oo ntee dpî m꞉uu ngmê, Chóó Lémi u Pi Ndêndê yinté amye m꞉uu ngmê.
28 U kuwó dini ghi ngê Yesu ngê mgongo ye ngmê kwólu, yepê, Chaapyu w꞉uu nt꞉ee ngmanmyi m꞉uu ngmê, anmyinê w꞉ee ngmê, anye, Mgomo k꞉ii a kwo. Yepê, Doo u ntââ yi kópu daanmyi kn꞉aadi ngmê.
Chóó Lémi u Pi Ndêndê dini ghi n꞉ii ngê wa a diyé
Mak 13:24-27; Luukî 21:25-28
29 Yesu ngê yepê, Yi dye ghi dono u kuwó dini ghi ngê, d꞉ââ kââdî wa a mgêdê knî, mêdaadpî pil꞉apil꞉a, pudu yilî yintómu wa a ghay dmi, Chóó Lémi ngê mbóó p꞉uu tpile dé yi dînê dmi wa ghêê té. * 2 Pita 3:10; Tpyuu 6:12-13 30 Yepê, U kuwó dini ghi ngê dyámê mbêmê pi dyêêdî yintómu knî y꞉oo ayi m꞉uu nê, tpéé kópu amî vyi ngmê, adnyi nkîngê, amyednyi mbê. Yi ngwo wa m꞉uu nê, wamye mya nê, awo, Chóó Lémi u Pi Ndêndê kîyedê pwiyé knî, u pi ndîî ngê dê pyódu, u wêdêwêdê ndîî ngê myaa pyódu, nkalî too pee dmi mbêmê ka kwo. * Tpyuu 1:7 31 Yepê, Pi knî y꞉oo nkéli dpuwo u dnye ndîî angmê ny꞉ee ngmê, enjel yoo wanê dy꞉ââ té, dyámê mbêmê ghi yintómu y꞉i wa lee dmi, Chóó Lémi ngê yélini a ngmidi ngê wa a danê t꞉oo, y꞉i ye anîn꞉aa vyuwo. * 1 Kódin 15:52; 1 Tes 4:16
Yesu Njedusalem u pw꞉oopw꞉oo p꞉uu u ngwo doo mgongo
Mak 13:28-31; Luukî 21:29-33
32 Yesu ngê p꞉uu ndiye pyu knî ye mgongo ngmê kwólu. Yepê, Dini ghi n꞉ii ngê kpêdê vyi dpî ghê, nmyi lama u ngwo dpî yââ, nmyimo, Daa kêmakêma nt꞉eemi wunê mbumu. 33 Yepê, Kpêdê ngê ntee nmye dpî vyi, Daa kêmakêma nt꞉eemi wunê mbumu, yepê, kópuni p꞉uu nmye nî danê, dini ghi n꞉ii ngê yi kópu wanmyi m꞉uu t꞉oo, yinté nmyi lama u ngwo wa yââ, anye, Yi kópu daa kêmakêma a pyodopyodo. 34 Yepê, Ndê kópu nmye ngmên꞉aa tpapê. Yepê, Yélini ala ngwo a pyede, ghêlî daawa pw꞉oo dmi, Njedusalem p꞉uu kópuni nmye dî vyi, yi kópu mwiyé wa pyódu. 35 Yepê, Mbóó dyámê chedê ngê wa pyaa knî, ngmênê a kópu dyuu chedê ngê daawa pyódu.
Pi ngmê u lama daa tóó Yesu ló wéni ngê wa a diyé
Mak 13:32-37; Luukî 17:26-30,34-36
36 Yesu ngê yepê, Wéni n꞉ii ngê dyámê mbêmê amênê diyé, yi wéni pi u lama daa tóó. Yepê, Enjel yoo yi lama myedaa tóó. Yepê, K꞉omo tpile nê Chóó Lémi tp꞉oo, a lama myedaa tóó. Yepê, Ngmênê M꞉aa mu ngmidi u lama wunê tóó. * Dpodo 1:7; 1 Tes 5:1-2 37 Yepê, Nówa u dye ghi ngê yoo ntee doo a kwo, wéni n꞉ii ngê Chóó Lémi u Pi Ndêndê amêdê diyé, yoo yinté amyaa kwo. * Gen 6:5-8 38 Yepê, Nówa u dye ghi ngê yoo dêdnyimo a nkîngê, dnya a kmaapî, dnya a mbwaa ndanî, dnyimo a yééyéé, u dî wéni n꞉ii ngê Nówa p꞉uu nkéli k꞉oo wo dniye, 39 wo yéli vyi ngê vyâ, daa yi lama pw꞉oo dniye. Yepê, Chóó Lémi u Pi Ndêndê wéni n꞉ii ngê wa a diyé, yinté wa t꞉aa. * Gen 6:13–7:24; 2 Pita 3:6 40 Yepê, Yi dini ghi ngê pi miyó yâpwo têdê adpî dpodo, enjel knî y꞉oo woni wa ngî ngmê, woni wa a kuwo ngmê. 41 Yepê, Pyââ miyó adpî ghee, enjel knî y꞉oo woni wa ngî ngmê, woni wa a kuwo ngmê. 42 Yepê, Mb꞉aamb꞉aa ngê dmyinê t꞉ââ, mu kópu u dîy꞉o wéni n꞉ii ngê nmyi Lémi wa a diyé, nmyi lama daa tóó. 43 Yepê, Ala kópu ny꞉ee yó. Yepê, Nmyi lama daa tóó wéni n꞉ii ngê kpáápi ngê nmyi ngomo wa pwââ. Yepê, Yi wéni nmyi lama adî ya knomomê, wanmyi t꞉ââ ngmê, am꞉ii ngm꞉ii kalê ngmê. * Tpyuu 3:3 44 Yepê, Yinté myedmyinê t꞉âât꞉ââ nê, mu kópu u dîy꞉o dini ghi n꞉ii ngê nmyinê nmye Chóó Lémi u Pi Ndêndê daawa t꞉aa, yepê, vyîlo yi dini ghi ngê wanê t꞉aa. 45 Yesu ngê yepê, Ala kópu ny꞉ee yó. Yepê, Lémi ngmê ngê pi ngmê wa ngmidi, u dpodo pyu yoo yi kada pini ngê wa pyódu, u kwo wa vyi, kwowo, Dy꞉oo ye cha a châpwo, yi nté ndapî ye chi yémî dê. Yepê, Yi lémi kuughê wa lê, dye ghi daadîî y꞉i adîn꞉aa ya. Yepê, Pini n꞉ii wa ngmidi, dpodo pyu yoo yi kada wa kââ, yepê, yi pini u nuw꞉o ndîî ngê adî ya knomomê, u l꞉êê ghi mb꞉aamb꞉aa ngê a myaa ya, ye yi pini lónté adî dpodo? 46 Yepê, Dini ghi n꞉ii ngê yi lémi u p꞉o amêdê diyé, tpile yilî yintómu mb꞉aamb꞉aa ngê wa m꞉uu té, ye u gha mb꞉aamb꞉aa ngê wa pyódu, 47 dpodo pyu yoo yi kada pini wa chaa kwolo, u tpile yilî yintómu u kwo wa y꞉ee té, yi kada pini ngê wa pyódu. 48 Yepê, Ngmênê yi lémi ghêlî daawa taa knomomê, dpodo pyu knî yi kada pini alanté adî nuw꞉o, awo, Nmî lémi kêma amêdê diyé, yepê, yi pini pi dono ngê wa pyódu, 49 adî ńuknweńuknwe, mbwaa ndanî pyu knî yi vy꞉o adîn꞉aa mbwaa ndanî, dpodo pyu dpodo módó yoo adî kpakakpaka dé, 50 ye dpodo pyu yoo yi kada pini doo u lama, yi lémi ayi t꞉aa. 51 Yepê, Yi kópu dini ghi n꞉ii ngê wa ny꞉ee té, d꞉ud꞉umbiy꞉e yi pini ka wa nod꞉e, dnyinté daawa kpada, k꞉omodanê pyu yoo yi vy꞉o wa kââ, y꞉i adnyin꞉aa mbê, yi kpéngi ti dmi kelekele adnyin꞉aa paa.

*24:2: Luukî 19:43-44

*24:15: Dan 9:27; 11:31; 12:11

*24:24: 2 Tes 2:9; Tpyuu 13:13-14

*24:29: 2 Pita 3:10; Tpyuu 6:12-13

*24:30: Tpyuu 1:7

*24:31: 1 Kódin 15:52; 1 Tes 4:16

*24:36: Dpodo 1:7; 1 Tes 5:1-2

*24:37: Gen 6:5-8

*24:39: Gen 6:13–7:24; 2 Pita 3:6

*24:43: Tpyuu 3:3