TPYUU U KÓPU DÉ
Nmî Mî ngê Njon u ngópu kópuni dyuu tpyó
Dini ghi n꞉ii ngê Yesu Kédisu a pwene, a pii wo, u Mî ka kee wo, yi ngwo m꞉ââ podoy꞉a mî loo, Lóma lede knî y꞉oo Njedusalem u ngwo a pw꞉oo ngópu, Chóó Lémi u ngomo myedê pw꞉oo ngópu, Nju pi yilî tp꞉oo témi tap vya ngópu.
U kuwó dini ghi ngê m꞉ââ myoy꞉a mê limi mî loo, Lóma tpémi Yesu u yoo yi p꞉uu dnye d꞉uu. Yi ngwo yi yéli y꞉oo Yesu u dyépi Njon mgîmî ngópu, dyámê w꞉uu ngmê mbêmê dy꞉ââ ngópu, u pi Patîmos. Njon y꞉i doo ya, nmî Mî ngê kópu ndîî yilî y꞉i u ngópu tpyé too. Njon ngê yi kópu yilî m꞉uu too, kópu yilî mye ny꞉ee too, u ngwo d꞉êê too. Dêpwo dpî, daa wóó k꞉oo yi kópu yilî m꞉uu too. Yélini Yesu ka yi ngwo dnye kêlîmî yi l꞉êê dîy꞉o d꞉êê too, nmî l꞉êê dîy꞉o mye d꞉êê too. Mgongo danêmbum ntee anyinê w꞉ee, Njon ngê kópuni m꞉uu too, yinté dpo w꞉ee tóó.
1
U kakêmê chámêchámê u kópu dyuu
Kópuni daa kêmakêma adnyi pyodopyodo, nmî Mî ngê Yesu Kédisu ka a kêma too. Yesu ngê u dpodo pyu Njon ka enjel ngmê dy꞉ââ ngê, yi kópu yilî u kwo u ngwo mînê kêma too. Yesu ngê u yi doo kwo, A dpodo pyu yoo yi lama yi kópu dny꞉oo ya. Chóó Lémi mupwo Yesu Kédisu y꞉oo kópuni Njon ka a kêma tumo, Njon ngê u nkwo d꞉êê too, dêpwo k꞉omodanê. Nmî Lémi u kópu dyuu ala, daa pi ngmê u kópu dyuu. N꞉ii knî y꞉oo yoo yi ngêêdî adnya a kpââ dé, n꞉ii knî y꞉oo adnyi nyêmî dé, yi gha vy꞉o adnyi yiyé dé, yi kópu dyuu ngê yi yéli wa ngee té, yi gha dmi wa pywálî té. Wa ngee té, mu kópu u dîy꞉o ala kópu dé daa kêmakêma a pyodopyodo té.
Njon ngê Yesu u yoo u ngwo kwuno too
Nê Njon, Yesu u yoo knî ye nînê d꞉êê, yélini p꞉aa pyudu knî yi kwo a pyede, Esiya Wee u kwo.
Nmî Mî nmye choo a vyuwo, nmyi nuw꞉o dmi ngmidi ngê myechoo a pyépi. Yi pini ala ngwo a tóó, dye ghi yintómu doo a ya, chedê ngê daawa pyódu. U Ghê Dmi nmye myechoo a vyuwo, ghéni dmi n꞉ii u ngîma wunê kwo, myenté dpodo pyudu a dódó ngê. Yesu Kédisu nmye myechoo a vyuwo, pini n꞉ii ngê nmî Mî u kópu dyuu ntênê nmo a ńuwo. Yi pini nmî Mî ngê kpêênî mwiyé a pyidu ngê, dyámê mbêmê king yintómu yi kada pini ngê pyódu ngê.
Nmî nuu ghi dmi nódo a tóó, wêê n꞉ii p꞉uu pwii wo, nmî dono chedê too. Kóó k꞉oo kaa nmoo, nmî king ngê pyodo. Kêlî pini ngê pyódu nmoo. U Mî Chóó Lémi wéni pee ngê a tóó, mgîdî u yoo t꞉anê pee ngê a pyede, yi kêlî kaa nmoo. U yi u ngwo a kwo, A yoo knî y꞉oo kn꞉aa yéli a ka myedê diyédiyé kalê téne. Pi knî y꞉oo dny꞉oo chaa kîgha, u wêdêwêdê myedny꞉oo chaa kîgha, chedê ngê kîngê pyódu. Yinté choo ya.
Ngî m꞉uu yó. Nkalî too pee dmi mbêmê kîyedê pwiyé knî. Pi yintómu knî y꞉oo yi ngwolo knî y꞉oo wa m꞉uu ngmê, pi kuwa daangmêwa ghê. U yoo yintómu knî yi k꞉ii wanmî m꞉uu, n꞉ii knî y꞉oo kîdosi ńedê vya ngópu amye m꞉uu ngmê. Dyámê mbêmê yoo yintómu u l꞉êê dîy꞉o adnyi mbê. Yi kópu daawa têd꞉a, ndêndê ngê wa pyódu. * Mát 24:30; Dpodo 1:11
Kada pini ndêndê, Chóó Lémi, dye ghi yintómu doo a ya, ala ngwo a tóó, chedê ngê daawa pyódu. Yi pini u wêdêwêdê mo daa mu tp꞉oo komo, apu, Kn꞉ââ nê chópu, nkoo an꞉uu yé.
Njon ngê nmî Lémi u ngwo módu
Nê nmyi mbwó Njon, Yesu kóó k꞉oo a k꞉ii nmo wee. U l꞉êê dîy꞉o a k꞉ii myino mgînî vyîmî té. Chóó Lémi u kópu dyuu pi knî ye noon꞉aa tpapê, Yesu p꞉uu kópuni nî m꞉uu too, ye myenoon꞉aa tpapê dé. Yi kópu u l꞉êê dîy꞉o Lóma lede knî y꞉oo mgîmî noo, ala dyámê w꞉uu Patîmos mbwa k꞉oo até mî km꞉êê noo. 10 Nmî Lémi u wo ngê u Ghê Dmi mbêmê nmî Lémi noo chaa kîgha. Yi ngwo dnye ndîî ngmênî nyongo, a kuwó a mbwolo. Dpuwo dpodombiy꞉e ntee anyi wuu, yi dnyeni yinté nî nyongo, 11 a ka pê, Kópuni nye mumu té, dpî d꞉êê té, yi puku dmi a yoo knî ye dpî dy꞉ââ ngi, yélini ala p꞉aani pyudu knî yi kwo a pyede. A ka pê, Epeso ngmê, Sîmêêna myomo, Pêêkamîm pyolo, Taiyataida podo, Sadis limo, Piladelîpiya wono, Leyodisiya pii.
12 A kuwó nî diyé wo, nê, Pini n꞉ii a ka wunê mbumu, nî m꞉uu. Y꞉aa vyu wo, lam pyudu nî módu, yi kwo têdê kwo têdê dnye kwo. Yi lam pyudu knî nkól ngê l꞉âmo tumo. 13 Yi kêlî ghê pi ntee pini ngmênî módu, u kpîdî u mbwo ngmêdoo ya, u dî yu dmyeno doon꞉aa ya. U mbalêti yodo p꞉uu ngmêdoo t꞉a, nkól ntee tpile. 14 U mbodo gh꞉aa dmi d꞉ud꞉umbiy꞉e kpaapîkpaapî, koo ntee kpaapîkpaapî, mye yinté. Ngwolo dê ndiya ndyuw꞉e puu ntee tpile dê. 15 Nkéli chêêpî pee ntee wunê wuu mbele yédi, yu dê yinté myedpîmo a wuu mbele. Mbwaa paa t꞉ââ ntee wunê dpudu yédi, u dnye mye yinté. 16 U wéni pee kóó ngê pudu pyudu doo tpyé. L꞉êê taa u kwo ngmêdoo kwo, wope ńuwo, wope mye ńuwo. Kââdî dpodombiy꞉e ntee a pil꞉apil꞉a yédi, kwodo ng꞉oo dmi mye yinté. 17 Dini ghi n꞉ii ngê nî módu, yu km꞉ee nî dyimê wo, mbwee ntóó ntee tpile ngê nî pyodo. Kóó wéni peeni a p꞉uu yó, a ka pê, Namê nkîngê. A ka pê, Kn꞉ââ nê chópu, nkoo an꞉uu yé. 18 A ka pê, Nê Ghê u Kn꞉ââ. A ka pê, K꞉omo tpile nî pwene, ngmênê a ghê mê t꞉a, mêdaanî pw꞉onu, dye ghi yintómu anî ya. A ka pê, Pwopwo a yi yodo u maknopwo nî yó. A ka pê, A yoo yélini a pwopwo té, amênî pyidu té, a ka pê, Kwéli a pyede, yi ghi u keńe u kii a ngópu a tóó, keńe y꞉e wanî kpêmî. 19 A ka pê, Kópuni nye mumu té, dpî d꞉êê té. A ka pê, Yi kópu woni ala ngwo a pyodopyodo té, woni dîyo wa pyaa dmi. 20 A ka pê, Pudu pyudu knî n꞉ii a wéni pee kêê yedê chi m꞉uu té, lam pyudu knî n꞉ii yi kwo têdê kwo têdê chi m꞉uu té, yi nt꞉u kópu dê ṉga n꞉aa tpapê dê. A ka pê, Lam pyudu knî yi kwo têdê yi nt꞉u kópu ala, a yoo pyudu, yi p꞉aani pyudu knî yi kwo a pyede. A ka pê, Pudu pyudu knî yi nt꞉u kópu, yi kada pini yoo.

*1:7: Mát 24:30; Dpodo 1:11