NJUDA
Njuda, Yesu u mbwó, ngmênê u pweepwee pee yedê yi kópu daa d꞉êê ngê. U yi u ngwo dêpwo kwo, A pi nî knî. Ala kópu yi d꞉êê ngê, Nê Njuda, Njems u mbwó.
Pweepwee pee n꞉ii Njuda ngê d꞉êê ngê, ala yi pweepwee pee.
1
Nê Njuda, Yesu Kédisu u dpodo pyu ngmê, myenté nê Njems u mbwó. A tîdê mbwó yoo, nmî Mî Chóó Lémi nódo nmyi nuu ghi dmi wunê tóó, yinê a ngmidi nmyoo, Yesu Kédisu kóó k꞉oo kaa nmyoo. U ya a nga a kwo, Nmî Mî ka dmyinê ch꞉anêch꞉anê, mb꞉aamb꞉aa ngê nmye choo a vyuwo, nmyi nuu ghi dmi d꞉ud꞉umbiy꞉e nódo dny꞉oo ya.
Pi dódó pyu yoo yi danêmbum
A tîdê mbwó yoo, u ya a nga doo kwo, Nmî Lémi kóó k꞉oo wowo p꞉uu pweepwee pee nmye ngmênê d꞉êê, ngmênê ala ngwo kópu ngmê ndîî kópu ngê a ka dê pyódu. Kópuni dyuu ka nmyi kêlîmî mbê dniye, dpodombiy꞉e dmyinê tpyé. Yi kópu dyuu Chóó Lémi ngê nmo a kpo, pi ngmê ngê kîngê ngmêê té. Yinté pini knî ngmê nmî Lémi u yoo vy꞉o tumutumu a ghê dniye. Yi yéli y꞉oo nmî Mî dnyinté a chââchââ ngópu, u módó yeedeyeede p꞉uu kópu dyuu dpî ngmêê ngmê, yinê ye, K꞉omo tpile kópu dono yilî anmî d꞉uud꞉uu, nmî Mî ngê daawa kpada nmo. Nmî Lémi mu ngmidi Yesu Kédisu ngê kópuni d꞉uu ngê, k꞉omo tpile ngê u ngwo dpî pyódu ngmê. Nmî Mî ngê yi yéli ló dini a m꞉uu too, ntênê wa kpada té. * 2 Njon 1:9-10; Lóma 6:15
A tîdê mbwó yoo, pi kpadakpada u kópu dé nmyi lama a pyede, ngmênê nmye mênînê vyilêvyilê té. K꞉omo tpile nmî Lémi ngê Yisîléli tpémi Yichip u mênê a pw꞉ii too, ngmênê yélini kuwó u kwo dêdnyimo kêlîmî, yi yéli a vya too. * 1 Kódin 10:5-10; Num 14:32-35 Enjel yoo yi p꞉uu myedmyinê nuw꞉o. N꞉ii yoo yi chóó yi pono dnyimo a vyápê, yi chóó yi pi dmi dnya a kmîmî dé, yi enjel yoo Chóó Lémi ngê mbwa k꞉oo km꞉êê too, puwóma té yi kêlê t꞉ee too. Mgîdî vy꞉o y꞉i a pyede, doo u ntââ daawa pwii dmi, u dî kuwókuwó wéni ngê Chóó Lémi ngê d꞉ud꞉umbiy꞉e wa dyênê té. * Gen 6:1-2 Myenté Sodom p꞉aani dê Kîmoda yi p꞉uu dmyinê nuw꞉o, yi nkîgh꞉ê p꞉aani knî yi p꞉uu myedmyinê nuw꞉o. Enjel yoo ntee dnya a dono, yi yéli yinté myednya a dono. Máádini p꞉uu Chóó Lémi ngê a kaa too, yi máádi a kuwo ngópu, dnyimo a numo kpêêpî. Yi p꞉aani dê dyimê pywuu ngê a pyódu doo, n꞉ii ngê yinté kópu dono adî d꞉uud꞉uu dé, ndiya wa ghîî, y꞉i chedê ngê daawa pyódu. * Gen 19:1-10,15-16,24-25; 2 Pita 2:6-9
Pi dódó pyu yoo n꞉ii nmî Lémi u yoo vy꞉o tumutumu a ghê dniye, mye yinté yéli. Kópuni yi wóó k꞉oo dpî m꞉uu t꞉oo, yi kópu knî yi l꞉êê dîy꞉o yi pââ dmi dpî dyênê t꞉oo. Yélini kada a wee, daa chââchââ tumo, enjel yoo yi p꞉uu mye peede tpapê nyédi. K꞉omo tpile enjel yoo yi kada pini Maikel u pi ndîî, ngmênê yinté dêpwo peede tpapê. Dini ghi n꞉ii ngê Mósisi pwene, Maikel Setan y꞉oo ntóó numo kwulo dpîmo a pwapî, ngmênê Maikel ngê Setan ka peede kópu daangmê vyu, kwo, Nmî Lémi ngê paa kpada nyine. * Dan 10:13; Deut 34:6; Tpyuu 12:7-8 10 Ngmênê pi dódó pyu knî y꞉oo kópuni dêdê wopwe tumo, yi kópu knî yi p꞉uu a peede tpapê nyédi. Chii w꞉ââ ntee yéli. Kópuni chii w꞉ââ w꞉uu yi lama a pyede, yi yéli yi lama yi kópu mye pyede, a d꞉uud꞉uu tumo, u l꞉êê dîy꞉o yi kpadakpada têdê wa lee dmi. 11 Dny꞉oo nkîngê. Keen u nt꞉anê dê yaa dmi. Ndapî kmênêkmênê u l꞉êê dîy꞉o Mbalaam u nt꞉anê dê yaa dmi, pi ka daa ng꞉aa nyédi. Kóda ngê u yi u ngwo ntee dêpwo kwo, Mósisi nmî kada choo kwo, yi yéli mye yinté dé, u yi y꞉e daa kwo, Pi nmî kada ngmêchoo kwo. Nmî Mî ngê ntênê wa kpada té. * Gen 4:8; 1 Njon 3:12; 2 Pita 2:15-16; Tpyuu 2:14; Num 31:15-16; 16:1-33 12 Dini ghi n꞉ii ngê nmî Lémi u mgamê u l꞉êê dîy꞉o nipi nmye kmaapî nyédi, yi yéli nmyi vy꞉o dpî ghê dmi, a ńuknweńuknwe nyédi, ngmênê mywene y꞉e d꞉uudpî ghê. K꞉ii wulu ngê kpîdî ntee dpî dyênê, yi yéli y꞉oo yinté myoo dyênê nmyo. Yi chóó ye a vyuwo nyédi, yoo daa ngêêpî tumo. Dini ghi n꞉ii ngê kââdî ndîî dpî kee, têpê wêdêwêdê ngê dpî pyódu, pi knî y꞉oo u yi y꞉e a kwo yédi, Tpii a ghay we. Dini ghi n꞉ii ngê yópu ngê nkalî dpî t꞉âmo té, tpii d꞉uuwodê ghay, yoo daa yi nuu u kópu ngê dpî pyódu. Pi dódó pyu yoo mye yinté yéli, yoo daa ngêêpî tumo. Nté kn꞉ââ n꞉ii nkwodo nt꞉u d꞉uudpî kaalî, yópu ngê u nkwo dpî tpaa, ntóó ngê dpî pyódu, pi dódó pyu yoo mye yinté yéli, yi nt꞉u dmi d꞉uudpî kaalî. * 1 Kódin 11:20-22; 2 Pita 2:13 13 Myenté, ntii mênê tupwóni a tóó, mg꞉êênî ngê tii vyuwo ntee dp꞉uu t꞉oo, yi yéli mye yinté yéli, mywenemywene u kópu dé pi knî yi ngîma a tpyuu tumo. Myenté, mye pudu ntee tpile dé, Chóó Lémi ngê yi p꞉aa wunê ka a l꞉âmo ngê, mgîdî vy꞉o y꞉i adnyin꞉aa ya, chedê ngê daawa pyódu.
14 Adam u mêêdupu Inóki ngê yi k꞉omodanê pyu knî yi p꞉uu wunê ala kópu a vyu, apê,
Nmî Lémi dini ghi n꞉ii ngê wa a lê,
u enjel yilî tp꞉oo témi tap knî yi k꞉ii wa a lee dmi,
15 pi yintómu amî kóté kalê t꞉oo.
Yélini yintómu nmî Lémi pono daa vyápê nyédi,
yi kpadakpada têdê wa dy꞉ââ t꞉oo,
mu kópu u dîy꞉o a dono nyédi,
nmî Lémi p꞉uu a peede tpapê nyédi.
16 Pi dódó pyu yoo a nuu mbumu nyédi, kada pini yoo yi p꞉uu a danê nyédi. Yi chóó yi pono a vyápê nyédi, yi chóó yi pi dmi mye kmîmî tumo. Ndáápi yoo k꞉omo ngê a chaa kîgha tumo, dpo, Tpile knî nmo ngmêpêdê kê y꞉e.
Njuda ngê yoo u ngwo wêdêwêdê kalê too
17 A tîdê mbwó yoo, nmî Lémi Yesu Kédisu u dyépi knî y꞉oo wunê kópuni nmye a vyi tumo, yi kópu dmyinê nuw꞉onuw꞉o dé. 18 Ala kópu nmye mwo a vyi ngópu, nmyepê, Mu dini ghi ngê nmyi vy꞉o yoo angmê chaa. Nmyepê, Nmî Mî chââchââ yi yéli ye têdê kópu ngê adî ya. Nmyepê, Kópu dono yilî adnyi d꞉uud꞉uu, yi chóó yi pono adnyi vyápê. * 1 Tim 4:1; 2 Tim 3:1-2 19 Yi yéli y꞉oo dpî chámê nmyo. Yi chóó yi nuw꞉o mbêmê a mbumu nyédi, nmî Mî u Ghê Dmi yi mênê daa tóó. 20 A tîdê mbwó yoo, yi nt꞉anê nangmê yââ. Nmî Lémi p꞉uu ntênê dmyinê ndiye, ntênê u kwo myedmyinê kêlîmî. U Ghê Dmi u wêdêwêdê mbêmê dmyinê ngêpê. * Kîlosa 2:6-7; 1 Kódin 3:9-11 21 Nmyi nuu ghi dmi nmî Mî nódo mudny꞉oo ya, nmî Lémi Yesu Kédisu u ngwo dmyinê t꞉âât꞉ââ. U kwo nmyi ch꞉anê dniye, ghê kamî nmye yinê wa a kê, ghéni n꞉ii chedê ngê daawa pyódu.
22 Yélini a nuw꞉o miyó miyó nyédi, nmye dny꞉oo ch꞉anêch꞉anê, * Lóma 15:1; 1 Kódin 15:33 23 ndê u nkîgh꞉ê a wee. Modo diyédiyé kalê tóó, maa ndêndê p꞉uu dpî kaa tóó. Yélini a dono nyédi, nmye myedny꞉oo ch꞉anêch꞉anê. Mb꞉aamb꞉aa p꞉uu modo diyédiyé kalê tóó, ngmênê dmyinê nkîngê, yi l꞉êê ghi nangmê d꞉uu, kminté wa dyênê nmyo, nmî Mî ka tupwótupwó ngê wanmyi pyaa dmi.
Chóó Lémi u chaa kîgha
24-25 Chóó Lémi chaa kîgha koo. Kn꞉aa yâpwo daamu a tóó, d꞉o mu ngmidi. Tp꞉oo Yesu Kédisu nmo a dy꞉ââ ngê, nmî Mbwámê ngê pyódu ngê, nmî Lémi ngê mye pyódu ngê. Nmye wunê vyuwo yédi, doo u ntââ daanmyinê lvêêdî dmi. Nmyi dono chedê too, ngîma amî kaa nmyo, w꞉aa ndîî u ngwo anmyimo pyw꞉ee ngmê. Nyââ, ntênê chaa kîgha koo, mu kópu u dîy꞉o dono p꞉uu daa t꞉a, u pi ndîî ngê a tóó, u wêdêwêdê mye ndîî, pi yintómu u maknopwo a pyede. Dye ghi yintómu yinté doo a ya, dye ghi yintómu yinté amyedîn꞉aa ya, chedê ngê daawa pyódu.
Wu u dî. * 2 Pita 3:14; Hipîlu 13:8; 1 Pita 1:5

*1:4: 2 Njon 1:9-10; Lóma 6:15

*1:5: 1 Kódin 10:5-10; Num 14:32-35

*1:6: Gen 6:1-2

*1:7: Gen 19:1-10,15-16,24-25; 2 Pita 2:6-9

*1:9: Dan 10:13; Deut 34:6; Tpyuu 12:7-8

*1:11: Gen 4:8; 1 Njon 3:12; 2 Pita 2:15-16; Tpyuu 2:14; Num 31:15-16; 16:1-33

*1:12: 1 Kódin 11:20-22; 2 Pita 2:13

*1:18: 1 Tim 4:1; 2 Tim 3:1-2

*1:20: Kîlosa 2:6-7; 1 Kódin 3:9-11

*1:22: Lóma 15:1; 1 Kódin 15:33

*1:24-25: 2 Pita 3:14; Hipîlu 13:8; 1 Pita 1:5