19
Sîkiyîs u danêmbum
Dini ghi n꞉ii ngê Yesu p꞉uu Njédikó taa dniye, tákisi ngêêpî pyu yoo yi kada pini ngê yi nyongo, apê, Yesu Nasalet pi kêdê t꞉aa. Yi pini u pi Sîkiyîs, ndáápi pââ ndîî. U yi u ngwo doo kwo, Yesu nî m꞉uu, ngmênê u kwo, angênté pini, ngmênê pi ghi dêêkwédi, pi knî yi vy꞉o a dêê wo, wod꞉oo mbêpê a puwâ, Yesu u kada maa nkîgh꞉ê yi ngmêmî vy꞉ungo. Dini ghi n꞉ii ngê Yesu p꞉uu yi yini km꞉ee lee dniye, yi vyu dniye, apê, Sîkiyîs yi nkwodo mu kwo. Yesu ngê kwo, Sîkiyîs, lîmî k꞉ii a ghidi, awêde nmyi ngomo k꞉oo nîmo dpî. Wod꞉oo Sîkiyîs u gha mb꞉aamb꞉aa ngê pyodo, lîmîlîmî ngê a ghêpê wo, Yesu kóó mgîmî ngê, kwo, A p꞉aa pee lee kmêle. Njédikó tpémi yélini y꞉i doo kwo, dnye nuu mbumu, noko yepê, Lukwe dîy꞉o kî pini pi dono u p꞉aa pee a lêpî. Wod꞉oo Sîkiyîs mî ghê wo, nmî Lémi ka kwo, Nmî Lémi. Kwo, Tpileni yilî a ngópu a tóó, dyuu miyó ngê wanî pyódu, woni dyuu ngópuch꞉anê knî ye wanî y꞉oo, woni dyuu a ka wa a mbêpê. Kwo, N꞉ii dé wunê nî dóó too, yi ndapî nê t꞉âmo too, ntémwi nê t꞉âmo ngê, yi ntémwi ye mêdaanî y꞉oo, ngmênê páádi páádi ye am꞉aa y꞉oo. * Ex 22:1 Yesu ngê kwo, Chóó Lémi ngê awêde da ngee ngi, ṉono yilî dî chedê té. Pi knî ye yepê, Nmyi mo dp꞉ee Epîlaham u yoo vy꞉o yéli, ala pini mye Epîlaham u tii ńedê pini ngmê. 10 Yepê, Yélini y꞉oo maa kn꞉aadi ngópu, vyîlo yi yéli yi l꞉êê dîy꞉o Chóó Lémi ngê u Pi Ndêndê nmyi vy꞉o u ngwo a dy꞉ââ ngê, kwo, Chin꞉aa nmy꞉uu dé, a kêê k꞉oo myechin꞉aa kapî dé. * Njon 3:17; 1 Tim 1:15
Yesu chóó u yoo y꞉enê p꞉uu u ngwo doo mgongo
Mátiyu 25:14-30
11 N꞉ii knî y꞉oo yi kópu dyuu ny꞉ee tumo, yi nuw꞉o dmi alanté doo ya, apê, Daa kêmakêma Njedusalem nmo taataa té, Chóó Lémi ngê Yesu nmî king ngê u ngwo wunê pyépi. Yesu u lama doo ya, daa yi ngwo king ngê anî pyódu, wod꞉oo yi kópu p꞉uu mgongo ye ngmê kwólu, 12 yepê, Lémi ngmê, king ndîî ngê a ngmidi ngê, pi knî ngmê u kwo dy꞉ââ too, yepê, Yi lémi dpo pwiyé we, chóó u yoo yi king ngê wanî pyódu, u kuwó dini ghi ngê amê diyé, chóó u yoo adîn꞉aa y꞉enê dé. 13 Yepê, Kada ghêlî dêpê y꞉ângo, u dpodo pyu y꞉a knî a danê too, nkól pee ngmêngmênté ye y꞉ângo, yi nkól pee yi pywuu ndîî dé, d꞉ââ pyile yi dpodo u pywuu ntoo, nkól pee ngmê u pywuu mye yintoo. Yepê, Yi lémi ngê u dpodo pyu knî ye yepê, Ndapîni nmye d꞉a kê té, dpî dpodo kalê tóó, a l꞉êê dîy꞉o knî mu u ngwo dpî kmênê yó, u dî dini ghi n꞉ii ngê amênê diyé. 14 Yesu ngê yepê, Wod꞉oo kada a y꞉ângo, kn꞉aa dyámê pee p꞉uu king ndîî ka loo. Yepê, Chóó u dyámê tpémi ye diya wo, wod꞉oo kópu u kuwó dy꞉ââ ngópu, king ndîî ka kwo, U yi nmo daa kwo, Yi pini nmî king ngê pyaa we. * Njon 1:11 15 Yepê, Ngmênê king ndîî ngê yi kópu daa nyongo, yi pini yi king ngê pyódu ngê. Yepê, U kuwó dini ghi ngê u dyámê pee p꞉uu mêdê diyé wo, u dpodo pyu y꞉a knî até yedê danê too, ye póó wo, yepê, Ndapîni nmye nê kê too, nmyi dpodo kalê tumo, ndapî yémi u ngwo m꞉ii kmênê ngópu? 16 Yesu ngê yepê, Mwiyémwiyéni u kwo loo, kwo, A lémi, nkól peeni a ka nyinê kpo, mê y꞉a u ngwo nê kmênê ngê. 17 Yi lémi ngê kwo, Y꞉ay꞉a chi pwiyé, nyi dpodo pyu mb꞉aa. Kwo, Daa ndîî dpodo ṉga yinî kpo, yi dpodo mb꞉aamb꞉aa ngê nyi dóó, p꞉aa y꞉a knî yi kada pini ngê n꞉aa pyépi ngi. * Luukî 16:10-11 18 Yesu ngê yepê, Myomoni u nkwo u kwo até yedê loo, kwo, A lémi, nkól peeni a ka nyinê kpo, mê limi u ngwo nê kmênê ngê. 19 Yi lémi ngê kwo, P꞉aa limi knî yi kada pini ngê n꞉aa pyépi ngi. 20 Yepê, U kwo m꞉uu até yedê loo, kwo, A lémi, nkól peeni a ka nyinê kpo, mê ala, kînoo ṉg꞉uu ńeńe. 21 Kwo, Ṉga nî nkîngê mbê wo, mu kópu u dîy꞉o a lama ka tóó, d꞉ii dódó u pi, nê, Ndapî l꞉âmo wanê ngee, nê, angênté a ka wa t꞉aa. Kwo, Pi knî ye ntooni nye yémî ngê, daa yintoo mêyinyinê pwapî ngê, pââ ndîî yinyinê pwapî ngê, ntini woo n꞉ii d꞉ii kapî ngê, vyîlo y꞉ee pîpî ngê. 22 Yepê, Yi lémi ngê kwo, Nyi dnyinté dpodo pyu. Kwo, Ṉ́yóó ṉgópu knî yi l꞉êê dîy꞉o n꞉aa kpadakpada ngi. Kwo, Ḻama ngee tóó, d꞉aa dódó u pi, pi knî ye ntooni n꞉aa yémî ngê, daa yintoo mêyinînê pwapî ngê, ntini woo n꞉ii dînî kapî ngê, vyîlo yinî pîpî ngê. 23 Kwo, Lukwe dîy꞉o a ndapî, ndapî u ngomo k꞉oo dipi yó, ndapî knî m꞉uu pînî puwâ. 24 Yesu ngê yepê, Yélini yoo y꞉i dnye kwo, yi lémi ngê yepê, Nkól pee kwulo a ngee yó, pini n꞉ii u ngópu y꞉a a tóó, u kwo y꞉ee yó. 25 Yesu ngê yepê, Yi yéli y꞉oo yi lémi ka kwo, Nmî lémi lukwe dîy꞉o? Kwo, U ngópu y꞉a ka tóó. 26 Yepê, Ndê kópu nmye ngmên꞉aa tpapê, N꞉ii u ngópu tpile yilî a tóó, mu dini ghi ngê knî m꞉uu wa a pyw꞉oo, n꞉ii u ngópu tpile pyile njini a tóó, yi tpile knî yi l꞉âmo wa a ngee té. * Mát 13:12; Luukî 8:18 27 Yepê, N꞉ii knî y꞉oo a wépi pwaa ngópu, apê, Nê nmî king ngê kîngî pyódu, yepê, a ńuw꞉o tóó, a ngópu anyi vya tóó.
28 Dini ghi n꞉ii ngê Yesu ngê danêmbum ye a kêlî ngê, kada a y꞉ee ngópu, Njedusalem dnye lêpî, p꞉uu ndiye pyu yoo yi kada doo kwo.
Njedusalem u ngwo vy꞉êê ngópu
Mátiyu 21:1-11; Mak 11:1-11; Njon 12:12-19
29 Yesu, p꞉uu ndiye pyu knî yi k꞉ii Njedusalem ghêlî daa nî dniye, yi kada p꞉aa miyó doo ya, Petani p꞉aani dê Petepake, mbu y꞉i ngma a kwo, u pi Olipi, mu kópu u dîy꞉o nté kn꞉ââ kpê yi mbwini mbêmê ngmêdoo ya, yi yini yi pi dmi mye olipi. Dini ghi n꞉ii ngê yi mbwini mbêmê kee dniye, Yesu ngê p꞉uu ndiye pyu kada miyó kââ, 30 yepê, Mu p꞉aani nmî kada choo kwo. Yepê, Dini ghi n꞉ii ngê y꞉i dpo taataa mo, ndonki tp꞉oo dpo mumu ngmê, yedê ńedê a t꞉a. Yepê, Yi ndonki tp꞉oo pyipwo pi doongmê yaa wo. Yepê, Dpo pywálî nyoo, a ka dpo ńuw꞉o nyoo. 31 Yepê, Pini n꞉ii ngê dpo dê vyi knomomê, Ndonki tp꞉oo lukwe dîy꞉o dpo ńeńe ngmê, yepê, ala kópu u kwo dpî vyi nyoo, kwipi, Nmî lémi ngê u yi u ngwo wunê kwo. 32 Pini n꞉ii dê Yesu ngê dy꞉ââ doo, yi p꞉aani lee knopwo, ndonki p꞉uu kópuni ye vyu, yinté a pyw꞉ee ngópu. 33 Yedêni ndonki nódo doo ya, dini ghi n꞉ii ngê k꞉ââ ghi p꞉uu dpîmo a pywálîpywálî, yi ndonki chóó knî y꞉oo yepê, Lukwe dîy꞉o dpo pywálîpywálî ngmê. 34 Yi tpódu y꞉oo yepê, Nmî lémi ngê u yi u ngwo wunê kwo. 35 Wod꞉oo Yesu ka ńuw꞉o ngópu, yi nkuwo kpîdî dê yi mbwo a ngee dumo, ndonki pyipwo talê dumo, Yesu pyipwo u nkwo yaa wo. Kada a y꞉ee ngópu, Njedusalem dnye lêpî, maa p꞉uu ndonki ngê Yesu doo dnyinêdnyinê. 36 King ntee dnyimo chââchââ, Yesu yinté mye châpu ngópu, woni knî y꞉oo yi nkuwo kpîdî a ngee tumo, Yesu u kada maa p꞉uu talê tumo. * 2 Kings 9:13 37 Dini ghi n꞉ii ngê mbu vyuwo a ghêpê dniye, Njedusalem u nkîgh꞉ê, yélini yilî u kwo dnye kêlîmî, yi yéli y꞉oo Chóó Lémi dpodombiy꞉e dnye kwunokwuno, myednye chaa kîgha, mu kópu u dîy꞉o Yesu ngê kópu ndîî yilî yi ngópu mwiyé a d꞉uu too. 38 Kópu, Munmîkó Nmî king. Kópu, Chóó Lémi ngê a ngee nyine. Kópu, U pi ngê nyinê loo. Kópu, Chóó Lémi ngê nmî Mbwámê ngê a pyódu nyoo, chaa kîgha koo. * Psalm 118:26 39 Wod꞉oo Pádisi knî ngmê, yélini yoo vy꞉o dnya a kwo, Yesu ka kwo, Kî pini, m̱꞉uu ndiye pyu knî y꞉oo lukwe dîy꞉o a chaa kîgha ngi. Kwo, Ye kwódu ngi. * Mát 21:14-16 40 Yesu ngê yepê, Doo u ntââ ala p꞉aani módó daanî vy꞉u. Yepê, Tumu wo pyede, ye chêêpî knî y꞉oo y꞉oopê chaa kîgha nê.
Yesu Njedusalem tpémi yi dîy꞉o u ngwo doo mbê
41 Yesu p꞉uu Njedusalem modnyen꞉aa lêpî, Yesu ngê Njedusalem doo y꞉enê, u nuw꞉o p꞉uu doo kwo, u yoo u kwo ch꞉anê wo, wod꞉oo yi l꞉êê dîy꞉o doo mbê, myedoo tpyóókaa yiiyaa, * Njon 11:35; Luukî 13:34-35 42 apê, Ayii! Njedusalem tpémi ee! Apê, Lukwe dîy꞉o my꞉oo nmye pyede, daanmyi mya nê. Apê, Kópuni a nga wanmyi d꞉uu ngmê, M꞉aa ngê ntââ nmye wa a vy꞉u. Apê, Awêde wodmyi mya nê, ye pîdmyi châpu nê, M꞉aa ngê a ntââ nmye daapêdê vy꞉u. * Mát 13:14; Lóma 11:8 43 Apê, Mu dini ghi ngê Lóma lede knî y꞉oo nmyi p꞉aa téli k꞉oo wa kaa ngmê, mbwa pw꞉ono maa ngmê wa a yé ngmê, mbêmê u ngwo wa lóó dmi, 44 d꞉ud꞉umbiy꞉e wa vya nmyo, nmyi ngomo dé, nmyi p꞉aa u mbwa dé d꞉ud꞉umbiy꞉e wa dyênê t꞉oo, wa pwaa t꞉oo, chêêpîni knî y꞉oo nmyi wó tumo, yi p꞉uu ngmidi myedaadî ya. Apê, Yi kópu nmye wa pyódu, mu kópu u dîy꞉o nmyi Mbwámê dpîp꞉e mya ngópu.
Yesu p꞉uu Chóó Lémi u ngomo mbwa kalê ngmê k꞉oo u ngwo kee dniye
Mátiyu 21:12-17; Mak 11:15-19; Njon 2:13-22
45 Yesu p꞉uu Chóó Lémi u ngomo mbwa kalê ngmê k꞉oo yimî kee dniye, apê, Pi knî y꞉oo tpile tp꞉oo mu pywupwi t꞉oo, kpêê yiyé u l꞉êê dîy꞉o. Apê, Yélini al꞉ii a dpodo nyédi, yoo mu dódó t꞉oo, yi ndapî mu chedêchedê t꞉oo. Yi kópu u l꞉êê dîy꞉o Yesu ngê a pw꞉oo too, 46 Chóó Lémi u kópu Yisaya ngê n꞉ii a d꞉êê ngê, yi kópu ye vyu, yepê, Puku yedê ala kópu mu tóó,
A ngomo kwéli a kwo,
ngêpê têdê ngê choo ya,
yepê, ngmênê kpaa têdê ngê dmye pyódu ngmê. * Is 56:7; Jer 7:11
47 U kuwó wéni knî yi k꞉oo Yesu ngê Chóó Lémi u ngomo mbwa kalê ngmê k꞉oo yoo doo ndiye kîgha dé. Kpêê yiyé pyu yoo yi kada pini yoo, dêêpî pyu yoo, yoo yi kada pini yoo mye yi k꞉ii, u yi y꞉e doo kwo Yesu nmî vy꞉a, * Njon 18:20 48 ngmênê doo u ntââ ngê ye pyodo, mu kópu u dîy꞉o pi yintómu u kwo dnye ng꞉aa, kada pini knî y꞉oo u mo dêpê pyw꞉ee ngópu. * Mát 21:46

*19:8: Ex 22:1

*19:10: Njon 3:17; 1 Tim 1:15

*19:14: Njon 1:11

*19:17: Luukî 16:10-11

*19:26: Mát 13:12; Luukî 8:18

*19:36: 2 Kings 9:13

*19:38: Psalm 118:26

*19:39: Mát 21:14-16

*19:41: Njon 11:35; Luukî 13:34-35

*19:42: Mát 13:14; Lóma 11:8

*19:46: Is 56:7; Jer 7:11

*19:47: Njon 18:20

*19:48: Mát 21:46