16
Lémi dódó pyu u mgongo danêmbum
Yesu ngê p꞉uu ndiye pyu knî ye mgongo ngmê kwólu, yepê, Ndáápi ngmê, u stówa ndîî ngmêdoo kwo. Yepê, Pini n꞉ii ngê yi stówa dpîmo y꞉enê, ndáápi p꞉uu dpîmo dpodo, u lémi u ndapî chóó dpîmo pîpî. Yepê, Ndáápi ngê yi kópu u tuu kââ pee dini ghi n꞉ii ngê nyongo, stówa y꞉enê pyu ka pi ngmê dy꞉ââ ngê, kwo, A pwiyé we. Yepê, Ndáápi ka loo, ndáápi ngê kwo, Ṉgópu ngmêkîdî ny꞉oo, lukwe dîy꞉o a ndapî nye pîpî. A stówa k꞉oo tpile yilî mb꞉aamb꞉aa ngê nyi l꞉âmo té, n꞉aa dyede ngi, a p꞉uu mêdaanyi dpodo. Yepê, Stówa y꞉enê pyu ngê ala kópu vyu, apê, A lémi ngê kuwa ka kapî nê, angênté wanî pyódu. Apê, Nê pi vy꞉ee, mêd꞉aa kîlî dpodo u ntââ, myenté doo u ntââ a nêni knî ye daanîn꞉aa ndapî dmyinê, mywene a nga amî ghê. Yesu ngê yepê, U kuwó dini ghi ngê nuw꞉o ghi ngma a pyw꞉ângo, apê, Pi yilî a pyipe ngê n꞉aa pyépi, dini ghi n꞉ii ngê a lémi ngê kuwa wa kaa nê, yi ngomo k꞉oo ngomo k꞉oo u nkwo anîn꞉aa kmaapî. Yepê, N꞉ii dé yi tp꞉uu yilî yi ndáápi u piy꞉e dnye kwo, yini knî ye pi dy꞉ââ ngê, yepê, A pwiyé dniye. Yepê, Ngmêngmênté doo taataa, stówa y꞉enê pyu k꞉ii tumutumu dpîmon꞉aa danêmbum. Yepê, Stówa y꞉enê pyu ngê ngmê ka kwo, Ṉ́m꞉uuni a lémi u piy꞉e a kwo, yonoy꞉a. Kwo, N꞉aa ngêêpî ngi, puku yedê limoy꞉a módó n꞉aa vyee, mwo mo u p꞉aa, mê limoy꞉a ṉ́yóó modo kêlî ngi. Kwo, Kópuni dî d꞉uu, pi ka nangê vyi. Yepê, Myomoni ka kwo, Ṉ́m꞉uu yono yonoy꞉a a lémi u piy꞉e a kwo, n꞉aa ngêêpî ngi, puku yedê my꞉oo yonoy꞉a módó n꞉aa vyee, mwo mo u p꞉aa, wolo yonoy꞉a ṉ́yóó modo kêlî ngi. Kwo, Kópuni dî d꞉uu, pi ka nangê vyi. Yepê, Stówa y꞉enê pyu ngê yinté doo kê, pi yilî u pyipe ngê u ngwo pyódu ngê.
Nmî Lémi ngê yi stówa y꞉enê pyu dono chaa kwólu, mu kópu u dîy꞉o nuw꞉o ndîî u kópu yi d꞉uu ngê. Dyámê mbêmê tpémi nuw꞉o ndîî mbêmê yi chóó ye wunê vyuwo nyédi, ngmênê pywápê u yoo, nuw꞉o têdê mbêmê yi chóó ye wunê vyuwo nyédi.
Yi kópu u l꞉êê dîy꞉o Yesu ngê yepê, Chóó Lémi nmyi pyipe ngê pyódu yó. Yepê, Ndapîni nmyi ngópu a tóó, ngópuch꞉anê yoo u ngwo dmyinê ngêêpî dé, Chóó Lémi ngê u nkwo wa ngee nmyo, ya mb꞉aa n꞉ii chedê ngê daawa pyódu, u ngwo anmyimo pyw꞉ee ngmê. * Luukî 12:33-34; 14:12-14 10 Yepê, Tpile pywupwi têdê pi ngmanyi dy꞉ââ, u l꞉êê dîy꞉o ndapî u kwo anyi y꞉oo, n꞉ii ka ndapî têdê ngmanyi y꞉oo, daangmêwa mgîpa kwolo, u ntââ yi pini ka ndapî ndîî am꞉ii y꞉oo, myedaawa mgîpa kwolo. Yepê, Ngmênê n꞉ii ka ndapî têdê ngmanyi y꞉oo, wa dóó ngi, ṉapî wa mgîpa kwolo, yi pini ka ndapî ndîî nangmê y꞉oo, wamye dóó ngi. * Luukî 19:17-26 11 Yepê, Chóó Lémi ngê ngópuch꞉anê knî yi l꞉êê dîy꞉o ndapîni nmyeda kê, ye daanmyi y꞉ee knomomê, anmyi mgîpa kalê knomomê, ye tpile mb꞉aa ndêndê nmye daawa a kê. 12 Yepê, U ndapî wanmyi mgîpa kalê knomomê, ye tpile mb꞉aa nmye daamuwa a kê. 13 Yepê, Doo u ntââ pi ngmidi lémi miyó dê yi p꞉uu daadî dpodo. Yepê, Woni u kwo adî diya, woni u nuu u pi ngê adî ya, woni ka dnyinté adî ng꞉aa, woni u dnye mb꞉aamb꞉aa ngê adî nyêmî. Yepê, Doo u ntââ ndapî Chóó Lémi yi p꞉uu kwodonkwodo daanyi dpodo. Yepê, Chóó Lémi chââchââ ndîî kópu ngê nmye choo ya, ndapî kmênêkmênê têdê kópu ngê nmye choo ya.
14 Yi danêmbum têdê Pádisi yoo ngmêdoo kwo, Yesu u danêmbum dini ghi n꞉ii ngê ny꞉ee ngópu, dnye yumuyumu, mu kópu u dîy꞉o ndapî u yi mb꞉aamb꞉aa ngê y꞉e doo kwo. 15 Wod꞉oo Yesu ngê Pádisi knî ye yepê, Pi knî yi ngîma nmyi chóó nmyi pi dmi nmye kmîmî tumo, ngmênê Chóó Lémi ngê nmyi gha dmi u lama dé. Yepê, Kópuni nmyi gha vy꞉o dpo m꞉uu, ngmênê u kwo dono, mu kópu u dîy꞉o pi knî yi nuu u kópu dé, Chóó Lémi ka ngmênê u kwo doo u nuu u kópu dé.
Yesu ngê Pádisi yoo yi ng꞉aa dmi u ngwo t꞉ângo.
16 Yesu ngê yepê, Dêêpî kópuni Mósisi ngê a d꞉êê too, kópuni Chóó Lémi u komo kapî pyu knî y꞉oo myedê d꞉êê tumo, dye ghi daadîî pi knî ye yi kópu dyuu kînmyee a tpapê dé, myenmyee a tpiye dé. Yepê, Nmyi chóó nmyi dêêpî kópu dyuu pi knî ye myenmyee tpapê dé, nmyi pi dmi u ngwo nmyee a kmîmî, ngmênê yi dêêpî kópu dyuu yi chââchââ pi knî ye doo u nt꞉ââ ngê dpî pyódu, u nkwo nmyimo kéké dé, yi yoo kuwa nmyimo kapî dé. Yepê, Ngmênê Njon Baptist ngê kópu kamî kn꞉ââ ngmê chópu. Yepê, Ala ngwo pi knî ye yenîmo, Nmyi dono a kuwo tóó, Chóó Lémi kóó k꞉oo ghê dmyeno. Yepê, Yi dono u nkwo wunê kuwokuwo tumo, a kadakada nyédi, apu, Chóó Lémi kóó k꞉oo nmî kee dmi. 17 Yepê, Ngmênê mbóó dyámê ntee chedê ngê ghêlî k꞉ii daawa pyaa knî, Chóó Lémi u dêêpî kópu dyuu ndêndê yinté chedê ngê daawa pyódu. Yepê, Nmyi dono yilî daanmyinê kuwo knomomê, ye Chóó Lémi ngê yi dêêpî kópu dyuu mbêmê wa ndyîko nmyo, wamye kpada nmyo. * Mát 5:18 18 Yepê, Dyimê pywuu nmye ngmênînê kuwo. Yepê, Yééyéé u dêêpî kópu dyuu ndêndê chedê ngê daawa pyódu, doo u ntââ myedaanmyi ngmêê ngmê. Yepê, Pini n꞉ii ngê u kpâm dpî kpîpî, yi pini ngê kn꞉aa pyópu kîmungê nya. Yepê, Yi pini ngê kn꞉aa pyópu muwa nya knomomê, ye daa yééyéé u kópu ayi d꞉uu, ngmênê pyââ ti u kópu ayi d꞉uu. Yepê, Myenté, pyópuni u moo ngê mwiyé dpî kpîpî, n꞉ii ngê yi pyópu wa nya, daa yééyéé u kópu ayi d꞉uu, ngmênê pyââ ti u kópu ayi d꞉uu. * Mak 10:11-12; 1 Kódin 7:10-11
Ndáápi pini dê Lasadas yi danêmbum
19 Yesu ngê Pádisi knî yi p꞉uu mgongo ngmê kwólu, yepê, P꞉êê nmye ngmênînê nj꞉ii, p꞉uu dmyinê nuw꞉o. Yepê, Pi miyó, woni ndáápi ndîî, woni pinté. Yepê, Ndáápi u kpîdî mb꞉aa dé, u nté mb꞉aa, u tpile yilî yintómu mb꞉aamb꞉aa dé. 20 Yepê, Pinté u pi Lasadas, ngópuch꞉anê, u pââ yimo vyi, dye ghi yintómu ndáápi u ngomo nkîgh꞉ê dpîmon꞉aa ya, y꞉i myedpîmon꞉aa dpî. 21 Yepê, U yi u ngwo doo kwo, Ndáápi ngê ngee nêne, nté kmononi d꞉uu kê, a ka a kê ngê, ngmênê yi ndáápi ngê dêdpîmo ngêêpî, u kwo myedaa ch꞉anê wo. Yepê, Doo dómudómu, mye mg꞉eme wo, k꞉omo tpile w꞉ââ knî y꞉oo u yimo dnyimon꞉aa dêêdêê dé, ngmênê doo u ntââ daapodo ngm꞉ii kîgha dé, ndáápi ka myedaa ch꞉anê wo. 22 Yepê, Dini ghi n꞉ii ngê pwene, enjel knî y꞉oo Chóó Lémi kóó k꞉oo ńuw꞉o ngópu, Epîlaham u nkîgh꞉ê mî yé ngópu, y꞉i doon꞉aa ya. Yepê, U kuwó dini ghi ngê ndáápi mye pwene, ntóó kmênê ngópu, yed꞉oo ndiya mî gho, wélîlî ndîî mînê pyw꞉ângo. 23 Yepê, Yi vyu wo, apê, Lasadas Epîlaham u nkîgh꞉ê moda tóó ó! 24 Yepê, Wod꞉oo Epîlaham ka mbwolo, kwo, Kââkââ, ṉga d꞉oo ch꞉anê wo, u ntââ Lasadas anyinê dy꞉ââ, mbwaa kuu k꞉oo kóó pyââ a kmênêkmênê, a dêê yedê wumî nkênkê kîgha, mu kópu u dîy꞉o mgînî vyîmî ndîî atéd꞉a pyw꞉oo, ndiya. 25 Yepê, Epîlaham ngê kwo, A kee, dyámê mbêmê munyoo a ya, y꞉i nuw꞉o ngî kwéli. Kwo, Tpile mb꞉aa ṉgópu dêpwo a ghêdê, Lasadas u ya dono, tpile u ngópu dêpwo a ya. Kwo, Ala ngwo ya mb꞉aa até dumu pyw꞉oo, ngmênê anyinê wélîlî mgînî vyîmî. 26 Myenté, kwo, nmî kêlî ghê nkéli weelyunkoo ntee ghi ye tóó, y꞉i maa daa t꞉a. Kwo, N꞉ii ngê u yi adî kwo, Nmye nê lê, doo u ntââ, nmye daawa a lê, myenté n꞉ii ngê u yi amya a kwo, Al꞉ii nê lê, myedoo u ntââ, daawa a lê. 27 Yepê, Ndáápi ngê kwo, Kââkââ, u ntââ Lasadas M꞉aa u p꞉o wanyi dy꞉ââ, a mbwó y꞉i limi kîyedê tóó. 28 Kwo, Ala kópu ye dp꞉uu vyi ngê, Nmyi mbwó nt꞉anê nangmê yââ, mînê wélîlî mgînî vyîmî. 29 Yepê, Epîlaham ngê kwo, Kópuni Mósisi ngê a d꞉êê too, kópuni Chóó Lémi u komo kapî pyu knî y꞉oo myedê d꞉êê tumo puku yedê ka pyede. Kwo, M̱wó knî y꞉oo dny꞉oo a kpââ dé. 30 Yepê, Ndáápi ngê kwo, Kââkââ, kwo, yenté doo u ntââ, ngmênê pi kpêênî ngmêwa a pyidu, ye wa lê, yed꞉oo yi dono wa kéé t꞉oo, a nt꞉anê daawa a yaa dmi. 31 Yepê, Epîlaham ngê kwo, Kópuni puku yedê a pyede daawa ny꞉ee t꞉oo, ye k꞉omo tpile pi kpêênî ngmêwa pyidu, u kwo myedaawa ng꞉aa mbê dmi, yi nuw꞉o dmi myedaawa ngmêê t꞉oo. * Njon 11:44-48

*16:9: Luukî 12:33-34; 14:12-14

*16:10: Luukî 19:17-26

*16:17: Mát 5:18

*16:18: Mak 10:11-12; 1 Kódin 7:10-11

*16:31: Njon 11:44-48