10
Kpîpî te u danêmbum
Mátiyu 19:1-12; Luukî 16:18
U kuwó dini ghi ngê Yesu p꞉uu ndiye pyu knî yi k꞉ii Nkálili Wee a kuwo ngópu, Njuda Wee u kwo lee dniye, Njódan mbwááni ndîî mî ngmêê ngópu, Pédiya Wee u kwo lee dniye. Nkálili wee u kwo Yesu ngê pi yilî ntee dpîmo ndiye kîgha dé, y꞉i yinté myedoo ndiye kîgha dé. Pádisi yoo u kwo ngmê loo, u yi y꞉e doo kwo, Yesu danêmbum têdê nmî dóó, kwo, Nmî dêêpî kópu dyuu lónté a kwo, kwo, u ntââ mââ ngê u kpâm wa kpîpî? Yesu ngê yepê, Kópuni Mósisi ngê a d꞉êê ngê, yi kópu a ka vyi yó. Kwo, Mósisi ngê ala kópu nmo kî ch꞉ee ngê, apê, Mââ ngê u kpâm dî kpîpî knomomê, u kópu dyuu dpî d꞉êê ngê, u kwo dpî y꞉ee ngê, u ngwo dpî dy꞉ââ ngê. Yesu ngê yepê, Mósisi ngê yi kópu nmye mu d꞉êê ngê, mu kópu u dîy꞉o nmyi kpâm knî ye vyuwo dnyinté nmyi lama a tóó, Chóó Lémi u dnye dnyinté my꞉ee nyêmî ngópu. Yepê, Mwiyémwiyé dini ghi ngê, Chóó Lémi ngê pyââ mââ l꞉âmo doo, yepê, Noko mb꞉aamb꞉aa ngê choo ya. * Gen 1:27 Yepê, Yi kópu u l꞉êê dîy꞉o mââ u pye mî yi kêlê dpo pwii, u kpâm k꞉ii ngmidi ngê dpî pyaa knî. * Gen 2:24; Epeso 5:31 Yepê, Wod꞉oo yéé yepe daa miyó a tóó, ngmênê mu ngmidi. Yepê, Cha cha n꞉ii Chóó Lémi ngê dpo kââdî dê, pi ngê d꞉uudpî chámê dê.
10 Dini ghi n꞉ii ngê ngomo k꞉oo mê diyé dniye, Yesu p꞉uu ndiye pyu yoo yi kópu p꞉uu u kwo póó dniye. 11 Yesu ngê yepê, Pini n꞉ii ngê u kpâm dpî kpîpî, yi pini ngê kn꞉aa pyópu kîmungê nya. Yepê, Yi pini ngê kn꞉aa pyópu muwa nya knomomê, ye daa yééyéé u kópu ayi d꞉uu, ngmênê pyââ ti u kópu ayi d꞉uu. * 1 Kódin 7:10-11 12 Yepê, Myenté, pyópu n꞉ii ngê u moo wa kpîpî, kn꞉aa pini p꞉uu amî yéé, yepê, daa yééyéé u kópu ayi d꞉uu, ngmênê mââ ti u kópu ayi d꞉uu.
Pi knî y꞉oo yi tp꞉ee dmââdîma Yesu ka u ngwo ńuw꞉o tumo
Mátiyu 19:13-15; Luukî 18:15-17
13 Pi knî y꞉oo Yesu ka yi tp꞉ee dmââdîma ńuw꞉o tumo, apê, Kóó yi mbêmê nyi yé ngê, ngmênê Yesu p꞉uu ndiye pyu knî y꞉oo ye kwódu ngópu. 14 Dini ghi n꞉ii ngê Yesu ngê m꞉uu too, p꞉uu ndiye pyu knî ye nod꞉e wo, yepê, Ye namê kwódu yé, a ka a ńuw꞉o teńe, mu kópu u dîy꞉o tp꞉ee dmââdîma ntee yéli Chóó Lémi ngê chóó adî y꞉enê dé. 15 Yepê, Ndê kópu nmye ngmên꞉aa tpapê. Yepê, Tp꞉ee ngê u mî u dnye ntee a nyêmî ngê, n꞉ii ngê Chóó Lémi u dnye yinté daadî nyêm, Chóó Lémi ngê yi pini wa mb꞉ii, kóó k꞉oo daawa kââ. 16 Wod꞉oo Yesu ngê tp꞉ee dmââdîma doo a ng꞉êênî dé, u pa doo t꞉emî dé, kêê yi mbêmê doo yiyé, doo kpaapîkpaapî dé, yipu, Chóó Lémi mb꞉aamb꞉aa ngê nmye choo a vyuwo.
Ndáápi ngmê u danêmbum
Mátiyu 19:16-30; Luukî 18:18-30
17 Dini ghi n꞉ii ngê Yesu ngê kada doo a yém, pi ngmê mbêpêmbêpê ngê u kwo loo, yu mbodo dê y꞉e k꞉ame u kwo ghê wo, u kwo póó wo, kwo, Nmî ndiye pyu mb꞉aa. Kwo, Ló kópu ngmanî d꞉uu, ghê kamî u ngwo anê pyw꞉oo, ghéni n꞉ii chedê ngê daawa pyódu? 18 Yesu ngê kwo, Lukwe dîy꞉o mb꞉aamb꞉aa u pi a pyimo chi t꞉oo? Kwo, Pi mb꞉aamb꞉aa daangma a tóó, Chóó Lémi mu ngmidi yi mb꞉aamb꞉aa. 19 Kwo, Dêêpî kópu dyuu ḻama a kwo, kwo, Pi nangmê vy꞉a, pi u kuwó nangmê pwiyé, pi u tpile nangmê t꞉âmo, pi nangmê yipe, pi nangmê dóó, m̱ye m̱î chi chââchââ dê. 20 Yi pini ngê kwo, Mââwe, kwo, tp꞉ee têdê noo a ya, yi kópu dyuu noo a chââchââ, ala ngwo myenî chââchââ té. 21 Yesu ngê até doo y꞉enê, u gha vy꞉o apê, Kî pini a nuu u pi. Yi pini ka kwo, Kópu mu ngmidi chuungê d꞉uu ngê, kwo, Chi lêpî, kwo, tpile yilîni ṉgópu a tóó, ngópuch꞉anê knî ye nyi yéépi, yed꞉oo dpo ngm꞉êê nédi, cha a yâmuyâmu nê, kwo, ya mb꞉aa mbóó p꞉uu u ngwo anyimo pyw꞉oo. 22 Dini ghi n꞉ii ngê yi pini ngê yi kópu nyongo, u gha dono ngê pyodo, apê, A tpile yilî angênté anî yêê, wod꞉oo Yesu a kuwo ngê, mu kópu u dîy꞉o ndáápi ndîî, u tpile yilî.
23 Yesu yi diyé wo, p꞉uu ndiye pyu knî ye yepê, N꞉ii ndáápi ndîî, a maa p꞉uu paa dpodo ndîî ngê u kwo wa pyódu, Chóó Lémi kóó k꞉oo angênté amî ghê. 24 Yesu p꞉uu ndiye pyu yoo ngwéti dniye, apê, E! Apê, Kî lónté kópu? Yesu ngê yepê, Kî tp꞉eema. Yepê, Chóó Lémi kóó k꞉oo wowo dpodo ndîî. 25 Yepê, Mbwêmê ndîî, tee kn꞉ââ puu u mênê daawa kee, yepê, myenté Chóó Lémi kóó k꞉oo ndáápi d꞉uudpî ghê. 26 P꞉uu ndiye pyu knî y꞉oo dini ghi n꞉ii ngê ny꞉ee ngópu, ghê yi mênê ghipé wo, noko yepê, Wu lónté kópu? Noko yepê, Ndáápi yoo Chóó Lémi kóó k꞉oo daangmêwa ghê knomomê, ye n꞉uu ngmê u ntââ y꞉i amî ghê? 27 Yesu ngê doo y꞉enê dé, yepê, Doo u ntââ Chóó Lémi kóó k꞉oo pi chóó daangmêmî ghê, ngmênê Chóó Lémi chóó u ntââ, pi chóó kóó k꞉oo wa kââ. Yepê, Kópu yilî yintómu Chóó Lémi u ntââ.
28 Pita ngê Yesu ka kwo, Mââwe. Kwo, Tpile yilî yintómu nmo kuwo ngê, anmînê yâmuyâmu ngi. 29-30 Yesu ngê yepê, Ndê kópu nmye ngmên꞉aa tpapê, Pini n꞉ii ngê a l꞉êê dîy꞉o u p꞉aa dpo kuwo, u tîdê mbwó yoo dpo kuwo té, u pye mî dpo kuwo dê, u tp꞉ee dmââdîma dpo kuwo té, u yâpwo têdê dmi myedo kuwo té, yepê, ala dini ghi ngê yi pini ngê yinté tpile yilî amêdê pyw꞉oo. Yepê, Pini n꞉ii ngê a kópu dyuu u l꞉êê dîy꞉o tpile ngmidi wa a kuwo, yepê, yi pini ngê yinté tpile mê yonoy꞉a amêdê pyw꞉oo, yepê, ngomo dé, u tîdê mbwó yoo, u pye mî yoo, u tp꞉ee dmââdîma, u yâpwo têdê dmi. Yepê, Nyââ, yepê, ala dini ghi ngê yi pini ngê u tpile yilî yinté amêdê pyw꞉ee té, yepê, dye ghi knî ngmê ngê pi knî y꞉oo a l꞉êê dîy꞉o yi pini wamye kpaka ngmê. Yepê, Mu dini ghi ngê yi pini ngê ghê kamî amînê pyw꞉oo, ghéni n꞉ii chedê ngê daawa pyódu. 31 Yepê, Kada yéli mê kuwó, kuwó yéli mê kada. Yepê, Ala ngwo ndáápi yoo kada a wee, ngmênê dîy꞉o kuwó amêdê ghê dmi.
Yesu pyolombó u pwopwo p꞉uu u ngwo ye doo danê
Mátiyu 20:17-19; Luukî 18:31-34
32 Dini ghi n꞉ii ngê Yesu p꞉uu maa p꞉uu dnye m꞉ii, Njedusalem dnye lêpî, Yesu yi kada doo kwo. Yi kópu u dyépi yoo yi nuw꞉onuw꞉o u kópu ngê pyodo, yélini y꞉oo dnye yâmuyâmu dé, mye nkîngê mbê dniye. Yesu ngê p꞉uu ndiye pyu yoo kn꞉aa ńuw꞉o too, u pwopwo p꞉uu yi mo ye doon꞉aa danê. 33 Yepê, Ala kópu ny꞉ee yó. Yepê, K꞉omo tpile nê Chóó Lémi u Pi Ndêndê, ngmênê dini ghi n꞉ii ngê Njedusalem anm꞉uu taa dmi, Kpêê yiyé pyu yoo yi kada pini yoo, dêêpî pyu yoo yi k꞉ii, a vyee u dy꞉oo wa a châpwo ngmê, wa mgîmî nê, wa kóté kalê nê, wamye ch꞉ee nê, Lóma tpémi yi kêê k꞉oo wa kaa nê. 34 Yepê, Yi tpóknî y꞉oo wadnyi nkwitinkwiti nê, a p꞉uu wadnyi tpyîpwi, wadnyi kpakakpaka nê, wa vya nê, yepê, ngmênê wo pyoloni ngê wamênî pyidu.
Njems mbwémi Njon y꞉oo Yesu ka kópuni dpîmo dmyinê
Mátiyu 20:20-28
35 U kuwó dini ghi ngê Sepédi tp꞉oo dê Yesu ka lee knopwo, Njems mbwémi Njon. Yesu ka kwo, Mââwe. Kwo, U yi nye a kwo, Kópu nye ngmê d꞉uu ngi. 36 Yesu ngê yepê, Ló kópu dp꞉o ngmanî d꞉uu? 37 Kwo, Dini ghi n꞉ii ngê m̱i ndîî ngê wa pyódu, Chóó Lémi u yoo anyi y꞉enê, u yi nye a kwo, Yoo yi kada dpî kaa nyédi. 38 Yesu ngê yepê, Kópuni a ka dpo dmyinê ngmê, daa dpî lama dpo mbumu mo. Yepê, Dpî u ntââ dê, pi knî y꞉oo kópuni a nga wa d꞉uu ngmê, u ntââ dpo amye d꞉uu ngmê? 39 Kwo, Nyo u ntââ dê. Yesu ngê yepê, Kópuni pi knî y꞉oo a nga wa d꞉uu ngmê, ndêndê ngê dpo amye d꞉uu ngmê. * Dpodo 12:2; Tpyuu 1:9 40 Yepê, Ngmênê doo u ntââ a che p꞉ââ pee a chóó daanî ngmidi. Yepê, Chóó Lémi ngê yi kópu yinê wa a vyi. Yepê, Pini n꞉ii kada adî kwo, yi pini wunê ka a ngmidi ngê.
41 Yesu p꞉uu ndiye pyu yoo wo y꞉a knî y꞉oo dini ghi n꞉ii ngê ny꞉ee ngópu, Njems mbwémi Njon ye nod꞉e dniye. 42 Wod꞉oo Yesu ngê p꞉uu ndiye pyu yoo nipi a danê ngê, yepê, Nmyi lama a tóó, yélini daa Nju tpémi, yi vy꞉o pini n꞉ii kada pini ngê dpî pyódu, yoo yinê a y꞉enê ngê, yinê a dpodo kîgha too. 43-44 Yepê, Ngmênê nmyi vy꞉o yinté daadî ya. Yepê, Nmyi vy꞉o pini n꞉ii ngê u yi adî kwo, Kada pini ngê nî pyódu, yi pini ngê choo ngêêpî nmyo, nmyi p꞉uu choo dpodo. 45 Yepê, K꞉omo tpile Chóó Lémi ngê a ngmidi noo, nê u Pi Ndêndê, ngmênê daa lémilémi u l꞉êê dîy꞉o nê loo, yoo p꞉ee n꞉aa ngêêpî too, yi l꞉êê dîy꞉o wanî pw꞉onu, pi yilî yi pywuu ngê amy꞉aa pyódu. * 1 Tim 2:5-6
Yesu ngê ngwolo kopwe u ngwo pyi ngê, Njédikó
Mátiyu 20:29-34; Luukî 18:35-43
46 Njédikó taa dniye, y꞉i dnye ya, dini ghi n꞉ii ngê Njédikó dnya a kuwokuwo, pi yilî yi k꞉ii, pi ngmê maa nkîgh꞉ê doo ya, u pi Mbatîmeyas, Tîmeyas tp꞉oo. Yi pini ngwolo dê kopwe dê, daa dpodo u ntââ, maa nkîgh꞉ê dpîmo ya, pi knî ye ndapî dpîmo dmyinê. 47 Yi pini ngê dini ghi n꞉ii ngê nyongo, apê, Yesu Nasalet pi kîyedê pwiyé knî, wod꞉oo dpodombiy꞉e ka wo, kwo, Yesu. Kwo, N꞉ii Chóó Lémi ngê a ngmidi ngê, Dépidi ntee pini, u ntââ ṉga wanê ch꞉anê? 48 K꞉omo tpile pi yilî yintómu u kwo a tpêpwo dniye, kwo, Tumu chi ya, ngmênê yi dnye dmi daa nyongo, dpodombiy꞉e modoo kââ, kwo, Dépidi ntee pini. Kwo, U ntââ ṉga wanê ch꞉anê? 49 Wod꞉oo Yesu ngê paa u dî puwâ, yepê, Kî pini a ka a pwiyé we. U kwo até yi mbwóó dniye, kwo, Ṉga mb꞉aamb꞉aa ngê pyaa we, gh꞉êêdé. Kwo, Yesu ngê apu, A ka a pwiyé we. 50 Ngwolo kopwe ngê u nkuwo kpîdî a pywálî ngê, m꞉ii kéé ngê, mbêka wo, Yesu ka loo. 51 Yesu u kwo póó wo, kwo, Lukwe ṉga ngmanî mdo? Yi ngwolo kopwe ngê kwo, Mââwe. Kwo, U ya a nga a kwo, Yélî m꞉aa m꞉uu. 52 Yesu ngê kwo, U ntââ, kwo, mêchi lêpî. Kwo, Ṉgêlîmî mbêmê chi pyiyé. Wod꞉oo yi ngwo yélî mê módu, Yesu u kuwó maa p꞉uu mye ghê wo.

*10:6: Gen 1:27

*10:7: Gen 2:24; Epeso 5:31

*10:11: 1 Kódin 7:10-11

*10:39: Dpodo 12:2; Tpyuu 1:9

*10:45: 1 Tim 2:5-6