14
Yesu mgî k꞉oo ghayghay p꞉uu u ngwo ye doo danê
Lîme wo ngmê ngê Pádisi yoo yi kada pini ngmê u ngomo k꞉oo Yesu doon꞉aa kmaapî. Yélini y꞉i dnye ya yi ngwolo dmi Yesu p꞉uu doo kwo, dêpê y꞉ee tumo. Pi ngmê, kóó kpâlî mbó ngmê dé, Yesu ka loo, wod꞉oo Yesu dêêpî pyu knî ye Pádisi knî ye póó wo, yepê, Nmî dêêpî kópu dyuu angênté a kwo? Yepê, Lîme wo ngê pi ngmanyi pyi, ó doo u ntââ? Ngmênê u póó u kwo daa vya ngópu, kópu u kwo myedaa vyi ngópu. Wod꞉oo Yesu ngê yi pini pyi ngê, p꞉o mê dy꞉ââ ngê. Wod꞉oo ye mê póó wo, yepê, Nmyi vy꞉o pini ngmê, tp꞉oo lîme wo ngê mgî k꞉oo wa ghîî knomomê, doo u ntââ chóó mêdaawa a kee, yepê, lukwe, lîme wo u l꞉êê dîy꞉o u mî ngê yi tpémi yi mgini k꞉oo wa a kuwo? Yepê, Kêle, daawa a kuwo, lîmîlîmî ngê amêdê pêêdî. Yepê, K꞉omo tpile daa tp꞉oo yedê ghîî, ngmênê u pudumakó ayedê ghîî, k꞉omo tpile lîme wo, wamyedê pêêdî. Yepê, Daa pudumakó ntee tpile yidî pyi, ngmênê pi yidî pyi. Yesu ka u kópu daangmê vya ngópu, dêê dniye.
Yesu kada yââyââ p꞉uu u ngwo ye doo mgongo
Dini ghi n꞉ii ngê kmaapî têdê dnye koko, kada pini yoo yââyââ têdê mb꞉aa mî yaa dniye. Wod꞉oo Yesu ngê mgongo ye ngmê kwólu, yepê, * Mát 23:2-3,6 Dini ghi n꞉ii ngê pi ngmê ngê kmaapî têdê amênê dóó kalê nmyo, yââyââ têdê mb꞉aa ghêlî k꞉ii kada nangmên꞉aa yââ. Yepê, Nmyi lama daadî ya, yi pini ngê kada pini ndîî ngmêdumu dóó kwolo. Yepê, Yi pini ngê ala kópu nmye wa vyi, nmyewo, Ghêlî k꞉ii kada pini u ya têdê dmyen꞉aa yaa dmi, nmyewo, mwada y꞉i nyinê yaa dmyeno, kada pini yoo al꞉ii a yââyââ té. Yepê, Mywene nmye wa ghê, pi kamî yoo yi vy꞉o anmy꞉uu yaa dmi. 10 Yepê, Yélini yi pi dmi têdê, yi vy꞉o p꞉ee dmyina a yââyââ, naa chóó ngê ala kópu chóó nmye choo a tpapê, A léma, a pwiyé dmyeno, léma yi vy꞉o myanyi yaa dmyeno. Yepê, Pi knî yi ngîma nmyi pi dmi ndîî ngê u ngwo wa pyódu. 11 Yepê, N꞉ii ngê u pi chóó a kmîmî ngê, Chóó Lémi ngê yi pini u pi têdê ngê wa a pyódu, n꞉ii ngê chóó u pi wunê ghîpîghîpî ngê, Chóó Lémi ngê yini u pi ndîî ngê wa pyódu.
* Luukî 18:9-14 12 U kuwó dini ghi ngê Yesu ngê ngomo chóó ka kwo, Dini ghi n꞉ii ngê nté nyimo l꞉âmol꞉âmo knomomê, m̱yipe yoo, m̱wó yoo, ṉêni yoo, ndáápi ndîî yoo nama a dóó kîgha dé, mu kópu u dîy꞉o dîyo yi kmaapî têdê kmaapî têdê u nkwo adnya a dóó kîgha ngi, yi ntini u ngwo moo ngomontaa ngmê. * Luukî 6:32-35 13 Kwo, Ngópuch꞉anê yoo, kóó kpêê dé, kpâlî kpêê dé, ngwolo kopwe dé p꞉ee yicha a dóó kîgha dé. 14 Kwo, K꞉omo tpile doo u ntââ dé, yi ntini daawa ngomontaa ngmê, ngmênê Chóó Lémi ngê dini ghi n꞉ii ngê yoo mb꞉aa kpêênî wa a pyidu té, wamyedê pyidu ngi, ya mb꞉aa u ngwo wanyimu pyw꞉oo.
Yesu Chóó Lémi kóó k꞉oo kmaapî ndîî p꞉uu u ngwo ye doo mgongo
Mátiyu 22:1-10
15 Yélini y꞉i dnye kmaapî, yi vy꞉o pi ngmê ngê Yesu ka kwo, Dyámê mbêmê nipi kmaapî daa ndîî kópu. Kwo, Dini ghi n꞉ii ngê Chóó Lémi ngê kmaapî têdê kóó k꞉oo wa a dóó kalê nmo, yi ngwo w꞉aa d꞉ud꞉umbiy꞉e wanmîmo pyw꞉oo, apii. * Luukî 13:29; Tpyuu 19:9 16 Yesu ngê mgongo ye ngmê kwólu, yepê, Lémi ngmê ngê kmaapî ndîî u l꞉êê dîy꞉o wo ngmê ngmidi ngê, pi yilî mînê dóó kwólu, yepê, a kmaapî têdê dp꞉uu taa dmyeno. 17 Yesu ngê yepê, Yi wéni dini ghi n꞉ii ngê dyimê wo, u dpodo pyu ngmê dy꞉ââ ngê, kwo, Yoo a pwiyé we, ala kópu ye nyi vyi, Tpile yilî yintómu machedê, kmaapî ala. 18 Yepê, Wod꞉oo yi pini ye loo, u lémi u kópu ye doon꞉aa tpapê, ngmênê u kwo nganê mbê dniye. Yepê, Pi ngmê ngê kwo, Doo u ntââ daanî nî. Ṉgada pini ka dpî vyi ngi, A yâpwo têdê kamî kwéli adî ya, yi ghi nîmo mumu. 19 Yepê, Ngmê ngê kwo, Doo u ntââ daanî nî. Ṉgada pini ka dpî vyi ngi, Pudumakó y꞉a dî pwila, p꞉o nînê ńeńe té. 20 Yepê, Ngmê ngê kwo, Doo u ntââ daanî nî. Ṉgada pini ka dpî vyi ngi, Ala ngwo até dî yéé. * 1 Kódin 7:33 21 Yepê, Yi dpodo pyu u lémi ka mê diyé wo, yi kópu yilî u kwo mînê nté ngê, wod꞉oo yi lémi d꞉ud꞉umbiy꞉e nod꞉e wo, apê, A wépi lukwe dîy꞉o da pwaa ngmê. Yepê, U dpodo pyu ka kwo, P꞉aani pee p꞉aani pee chi lêpî, ngópuch꞉anê yoo, kóó kpêê dé, kpâlî kpêê dé, ngwolokopwe dé a ńuw꞉o té. 22 Yepê, Wod꞉oo loo, yi ngópuch꞉anê yoo a ńuw꞉o too, u lémi u ngomo k꞉oo km꞉êê too, u kuwó dini ghi ngê u lémi ka kwo, Pi knî m꞉uu yi p꞉aa dmi ka tóó. 23 Yepê, Wod꞉oo yi lémi ngê kwo, Kn꞉aa p꞉aani tpémi al꞉ii myedê ńuw꞉o té, a ngomo pêdê nt꞉ee y꞉e. 24 Kwo, Yélini mwiyé nê dóó kalê too, a nté pee tp꞉oo daangmêwa ma ngmê.
Mwiyé nuw꞉o u dyimê pywuu dê
Mátiyu 10:37-38
25 U kuwó dini ghi ngê Yesu ngê kada a y꞉ângo, doo paa, maa p꞉uu pi yilî knî y꞉oo dnye yâmuyâmu, wod꞉oo ye diyé wo, * Luukî 18:28-30 26 yepê, N꞉ii ngê a p꞉uu dpodo u l꞉êê dîy꞉o, u pye mî, u kpâm ghee knî, u tîdê mbwó yoo u mbodo kn꞉ââ vyuwó daawa yé té, doo u ntââ a p꞉uu daawa kaalî. Yepê, Myenté, n꞉ii ngê chóó u nuu u kópu dé u mbodo kn꞉ââ vyuwó daawa yé té, doo u ntââ a p꞉uu myedaawa kaalî. 27 Yepê, Ala kópu ny꞉ee yó. Yepê, Mu dini ghi ngê pi dono knî y꞉oo a yoo vy꞉o yéli adnyin꞉aa kpakakpaka dé, woni amyimî vya t꞉oo. Yepê, N꞉ii ngê a l꞉êê dîy꞉o dono daawa a vy꞉u, a l꞉êê dîy꞉o myedaawa pw꞉onu, yepê, yi pini wa dîpî, a kêê k꞉oo daamî ghê. * Luukî 9:23 28 Yepê, A yâmuyâmu ngê ghêlî k꞉ii kêê nangê t꞉oo, yi kópu p꞉uu mb꞉aamb꞉aa ngê mwiyé dmyinê nuw꞉o, anmya a yâmuyâmu nê, ó daanmya a yâmuyâmu nê. Yepê, Dyimê pywuu nmye ngmênînê kuwo. Yepê, N꞉ii ngê u yi adî kwo, Nkéli ndîî ngmênî pwila, lémi ngê u ngwo nî pyódu, yepê, yi pini ngê chóó u ndapî mb꞉aamb꞉aa ngê mwiyé dpo kp꞉aa ngê, mu kópu u dîy꞉o nkéli ńuknî a tóó. 29 Yepê, Chóó u ndapî mwiyé dnyinté wa a kp꞉aa knomomê, u ndapî doo u ntââ ngê wa pyódu, u nêni knî ye amêdîn꞉aa nkêpê. Yepê, Wa dêê knomomê, nkéli daawa pwila knomomê, ye pi knî y꞉oo wa yumu ngmê, wamye nkwiti ngmê. 30 Yepê, Yi pini p꞉uu adnyi danê, noko yewo, U yi u ngwo doo kwo, Kópu ndîî ngmênî d꞉uu, ngmênê kêdê dîpî. Yepê, A yâmuyâmu ngê ghêlî k꞉ii kêê nangê t꞉oo, yi kópu p꞉uu mb꞉aamb꞉aa ngê mwiyé dmyinê nuw꞉o. 31 Yepê, Myenté, dyimê pywuu nmye munînê kuwo. Yepê, Lede yoo yi kada pini ngmê, dini ghi n꞉ii ngê ala kópu wa ny꞉oo, awo, Kn꞉aa lede yoo yilî kîyedê pwiyé dniye, nmî lede yoo daa yilî, yepê, yi pini mbwódo wa yââ, mb꞉aamb꞉aa ngê adî nuw꞉o. 32 Yepê, U yoo doo u ntââ ngê adî ya knomomê, ye yi pini ngê u pi knî angmê dy꞉ââ, wo lede yoo yi kada pini ka kwowo, L꞉êê u yi nmo daa kwo, mb꞉aamb꞉aa u yi nmo ye kwo, kópu mb꞉aamb꞉aa ngê mêpaa l꞉âmo koo. Yepê, Mwiyé daadî nuw꞉o knomomê, u lede yoo l꞉êê têdê wa dy꞉ââ tumomê, wo yéli y꞉oo wa vya t꞉oo, kada pini wamye pw꞉onu. 33 Yepê, Myenté, mb꞉aamb꞉aa ngê mwiyé dmyinê nuw꞉o. Yepê, N꞉ii ngê chóó u kópu dé daawa kéé té, doo u ntââ a p꞉uu daawa kaalî. * Mát 5:27-28
K꞉omo ntii u mgongo danêmbum
Mátiyu 5:13; Mak 9:50
34 Yepê, Ntii mb꞉aamb꞉aa. Yepê, Nté tpyópu u mênê ntii daanyi yé knomomê, u n꞉uu daadî ya, pwópwó ngê wa pyódu, nanê wa ma. Yepê, Ntii vy꞉êmî têdê nmyi tp꞉ee ngmanmyi dy꞉ââ knomomê, pye nkwodo ntii wa vy꞉êê knomomê, yini pwópwó, u n꞉uu daadî ya, ye lónté mb꞉aamb꞉aa ngê wa pyódu? 35 Yepê, Doo u ntââ. Yepê, U dpodo daadî ya, wanmyi pii ngmê. Yepê, N꞉ii knî yi ngópu puu a pyede, yi kópu ny꞉ee y꞉e, p꞉uu dny꞉oo nuw꞉o. Yepê, N꞉ii ngê k꞉omo ngê wunê yâmuyâmu nê, mye yinté pini, u dpodo daadî ya, wanî kéé.

*14:7: Mát 23:2-3,6

*14:11: Luukî 18:9-14

*14:12: Luukî 6:32-35

*14:15: Luukî 13:29; Tpyuu 19:9

*14:20: 1 Kódin 7:33

*14:25: Luukî 18:28-30

*14:27: Luukî 9:23

*14:33: Mát 5:27-28