18
Kóté y꞉enê pyu dono u mgongo danêmbum
U kuwó dini ghi ngê Yesu ngê p꞉uu ndiye pyu knî ye mgongo ngmê kwólu, u nt꞉u kópu, dye ghi yintómu Chóó Lémi ka dny꞉oo ngêpê, kîngî yé ngmê. * Lóma 12:12; Kîlosa 4:2; 1 Tes 5:17 Yepê, P꞉aa ngmê, kóté y꞉enê pyu ngmêdoo ya, Chóó Lémi dêdpîmo chââchââ, yoo myedêdpîmo chââchââ. Yepê, Yi p꞉aani kuknwe ngmêdoo ya, pi ngmê ngê u tpile knî mwiyé ngma a t꞉âmo ngê. Yi kuknwe kóté y꞉enê pyu ka dpîmo lêpî, kópu, Ngee nédi, pini n꞉ii ngê a tpile t꞉âmo too, u kwo vyi ngi, a ka mêdê kê téne. Yepê, Dye ghi daadîî kóté y꞉enê pyu ngê yi kuknwe dêdpîmo ngêêpî, u kuwó dini ghi ngê apê, K꞉omo tpile Chóó Lémi dînî chââchââ, yoo myedînî chââchââ, ngmênê kî kuknwe ngê dyaa yono a ka dê chedê, a ngîma dê kaalî, ala ngwo n꞉aa ngêêpî, yi kpáápi n꞉aa kóté kîgha, kuknwe ka u tpile yintómu u kwo mêwunê diyédiyé kîgha. Nmî Lémi ngê yepê, Kópuni yi kóté y꞉enê pyu dono ngê vyu, yi kópu p꞉uu dmyinê nuw꞉o. Ye póó wo, yepê, W꞉êênî mgîdî vy꞉o Chóó Lémi ka chóó u yoo adnyi ngêpê knomomê, lukwe, u kwo wa ch꞉anê dmi, ó daawa ch꞉anê dmi, lîmîlîmî ngê wa ngee té, ó daawa ngee té? * Tpyuu 6:9-11 Yepê, Mgî daawa puwâ, lîmîlîmî ngê wa ngee té. Yepê, Ngmênê dini ghi n꞉ii ngê amênê diyé, a yoo vy꞉o pi yémi adî kwo. Yepê, Kuwa yéli y꞉oo kîngî chedê nmyo. Yepê, Yi kuknwe dmyina a nj꞉ii, ngêpê têdê chaa dmyinê chedêchedê, Chóó Lémi ngê u ngwo wa a ngee nmyo, wo yéli wa dêê dmi, daawa chedê nmyo.
Pádisi pini dê tákisi ngêêpî pyu yi mgongo danêmbum
Yélini y꞉oo apu, Nmo mb꞉aamb꞉aa dé, wo yéli dono dé, yi yéli yi p꞉uu Yesu ngê mgongo ngmê kwólu, 10 yepê, Pi miyó, Chóó Lémi u ngomo k꞉oo ngêpê têdê lee knopwo, woni Pádisi, woni tákisi ngêêpî pyu. 11 Yepê, Pádisi ghêêdî wo, yoo yi ngîma u mo mînê ghê wo, alanté doo ngêpê, Chóó Lémi ka kwo, Mw꞉ââkó a Lémi, dye ghi yintómu nyinê ngêêpî noo, u l꞉êê dîy꞉o a l꞉êê ghi mb꞉aamb꞉aa dé, pi yilî ntee, d꞉aa yinté, d꞉aa kmungo pyu, d꞉aa kêêmî kapî pyu, d꞉aa pyââ ti pyu, d꞉aa kî tákisi ngêêpî pyu ntee pini. * Luukî 16:15 12 Kwo, Wiki yintómu knî yi k꞉oo wo miyó dê yi k꞉oo nté dînî pîpî ngê, ṉga u ngwo nînê ngêpê yédi. Kwo, Ntini n꞉ii dpo pyw꞉oo, dînî mgîpa kîgha ngê, dyuu y꞉a dp꞉o pyidu, yononi mbwó ṉmodo pyu knî ye dpî y꞉oo. * Mát 23:23,28 13 Yesu ngê yepê, Pádisi yinté doo ngêpê, ngmênê tákisi ngêêpî pyu mwada y꞉i u mo a ghê wo, u dono knî yi l꞉êê dîy꞉o k꞉ame doo kwo, tpéé kópu yilî doo tpapê, mbodo a ny꞉ii ngê, Chóó Lémi ka kwo, A Lémi, ṉga d꞉oo ch꞉anê wo, a dono yilî ṉguwó wanyi kéé té? 14 Yesu ngê yepê, Ala kópu ny꞉ee yó. Yepê, Tákisi ngêêpî pyu u dono yilî p꞉ee chedê ngê pyodo, ngmênê daa Pádisi, mu kópu u dîy꞉o n꞉ii ngê chóó u pi a kmîmî ngê, Chóó Lémi ngê yi pini u pi têdê ngê wa a pyódu, n꞉ii ngê chóó u pi wunê ghîpîghîpî ngê, Chóó Lémi ngê yini u pi ndîî ngê wa pyódu.
Pi knî y꞉oo yi tp꞉ee dmââdîma Yesu ka u ngwo ńuw꞉o tumo
Mátiyu 19:13-15; Mak 10:13-16
15 Pi ngmê knî y꞉oo yi tp꞉ee mbópó Yesu ka a ńuw꞉o tumo, apê, Kóó yi mbêmê nyi yé ngê, ngmênê Yesu p꞉uu ndiye pyu knî y꞉oo yi m꞉uu tumo, ye kwódu ngópu. 16 Ngmênê Yesu ngê yepê, A ka a ńuw꞉o teńe, ye namê kwódu yé, mu kópu u dîy꞉o tp꞉ee dmââdîma ntee yéli Chóó Lémi ngê chóó adî y꞉enê dé. 17 Yepê, Ndê kópu nmye ngmên꞉aa tpapê, yepê, Tp꞉ee ngê u mî u dnye ntee a nyêmî ngê, n꞉ii ngê Chóó Lémi u dnye yinté daadî nyêmî, Chóó Lémi ngê yi pini wa mb꞉ii, kóó k꞉oo daawa kââ.
Ndáápi ngmê u danêmbum
Mátiyu 19:16-30; Mak 10:17-31
18 Kada pini ngmê Yesu ka póó wo, kwo, Nmî ndiye kîgha pyu mb꞉aa. Kwo, Ló kópu ngmanî d꞉uu, ghê kamî u ngwo anê pyw꞉oo, ghéni n꞉ii chedê ngê daawa pyódu? 19 Yesu ngê kwo, Lukwe dîy꞉o mb꞉aamb꞉aa u pi a pyimo chi t꞉oo? Kwo, Pi mb꞉aamb꞉aa daangma a tóó, Chóó Lémi mu ngmidi yi mb꞉aamb꞉aa. 20 Kwo, Dêêpî kópu dyuu ḻama a kwo, kwo, Pi u kuwó nangmê pwiyé, pi nangmê vy꞉a, pi u tpile nangmê t꞉âmo, pi nangmê yipe, m̱ye m̱î chi chââchââ dê. * Ex 20:12-16; Deut 5:16-20 21 Yi pini ngê kwo, Tp꞉ee têdê noo a ya, yi kópu dyuu noo a chââchââ, ala ngwo myenî chââchââ té. 22 Yesu ngê yi kópu yi nyongo, kwo, Kópu mu ngmidi chuungê d꞉uu ngê, tpile yilîni ṉgópu a tóó, ngópuch꞉anê knî ye nyi yéépi, yed꞉oo dpo ngm꞉êê nédi, cha a yâmuyâmu nê, kwo, ya mb꞉aa mbóó p꞉uu u ngwo anyimo pyw꞉oo. * Mát 6:20; Luukî 12:33 23 Dini ghi n꞉ii ngê yi pini ngê yi kópu nyongo, u gha dono ngê pyodo, mu kópu u dîy꞉o ndáápi ndîî, u tpile yilî.
24 Yesu ngê a w꞉ee ngê, apê, Wu pini u tpile yilî yi p꞉uu a nuw꞉o, wod꞉oo pi knî ye yepê, N꞉ii ndáápi ndîî, a maa p꞉uu paa dpodo ndîî ngê u kwo wa pyódu, Chóó Lémi kóó k꞉oo angênté amî ghê. 25 Yepê, Mbwêmê ndîî, tee kn꞉ââ puu u mênê daawa kee, yepê, myenté Chóó Lémi kóó k꞉oo ndáápi d꞉uudpî ghê. 26 N꞉ii knî y꞉oo yi kópu ny꞉ee ngópu, noko yepê, Wu lónté kópu? Noko yepê, Ndáápi yoo Chóó Lémi kóó k꞉oo daangmêwa ghê knomomê, ye n꞉uu ngmê u ntââ y꞉i amî ghê? 27 Yesu ngê yepê, Doo u ntââ Chóó Lémi kóó k꞉oo pi chóó daangmêmî ghê, ngmênê Chóó Lémi chóó u ntââ, pi chóó kóó k꞉oo wa kââ. Yepê, Kópu yilî yintómu Chóó Lémi u ntââ.
28 Pita ngê Yesu ka kwo, Mââwe. Kwo, Nmî p꞉aa dmi nmo kuwo too, anmînê yâmuyâmu ngi. 29 Yesu ngê yepê, Ndê kópu nmye ngmên꞉aa tpapê, pini n꞉ii ngê a l꞉êê dîy꞉o u p꞉aa dpo kuwo, u kpâm ghee knî dpo kuwo té, u tîdê mbwó yoo dpo kuwo té, u pye mî dpo kuwo dê, 30 yepê, yi pini ngê yinté tpile mê yilî ala dini ghi ngê amêdê pyw꞉oo, mu dini ghi ngê ghê kamî amyemînê pyw꞉oo, ghéni n꞉ii chedê ngê daawa pyódu.
Yesu pyolombó u pwopwo p꞉uu u ngwo ye doo danê
Mátiyu 20:17-19; Mak 10:32-34
31 Yesu ngê u dyépi y꞉a mê miyó kn꞉aa ńuw꞉o too, yi mo yepê, Ala kópu ny꞉ee yó. Yepê, Ala ngwo Njedusalem nmo lêpî té, Chóó Lémi u komo kapî pyu knî y꞉oo Chóó Lémi u Pi Ndêndê p꞉uu kópuni a d꞉êê tumo, yi kópu yilî y꞉i wumê ntiyentiye té. 32 Yepê, Lóma tpémi yi kêê k꞉oo wa kaa nê, wadnyi nkwitinkwiti nê, a p꞉uu wadnyi peede tpapê, a p꞉uu wadnyi tpyîpwi. 33 Yepê, Wadnyi kpakakpaka nê, wa vya nê, ngmênê wo pyoloni ngê wamênî pyidu. 34 P꞉uu ndiye pyu knî y꞉oo yi kópu dyuu d꞉ud꞉umbiy꞉e dêpê w꞉ee tumo, apê, Lukwe dîy꞉o kînté nmo a mbumu. Apê, Chóó Lémi u Pi Ndêndê u pi ndîî ngê wa pyódu, dono daawa a pyw꞉oo. Yinê ye ngmee u kópu ye yi vyu, dêpê w꞉ee ngópu.
Yesu ngê ngwolo kopwe ngmê pyi ngê, Njédikó
Mátiyu 20:29-34; Mak 10:46-52
35 Daa kêmakêma Yesu p꞉uu Njédikó dnye taataa, maa nkîgh꞉ê pi ngmêdoo ya, ngwolo dê kopwe dê. Daa dpodo u ntââ, dye ghi yintómu maa nkîgh꞉ê dpîmo ya, pi knî ye ndapî dpîmo dmyinê. 36 Dini ghi n꞉ii ngê yoo u nkîgh꞉ê doon꞉aa lêpî, yi dnye dmi yi ny꞉ee too, ye póó wo, yepê, Lukwe ngmêdê pyódu? 37 Kwo, Yesu Nasalet pi kîyedê pwiyé knî. 38 Wod꞉oo dpodombiy꞉e ka wo, kwo, Yesu. Kwo, N꞉ii Chóó Lémi ngê a ngmidi ngê, Dépidi ntee pini, u ntââ ṉga wanê ch꞉anê? 39 K꞉omo tpile yélini u kada dnye kwo, u kwo a tpêpwo dniye, kwo, Tumu chi ya, ngmênê yi dnye dmi daa nyongo, dpodombiy꞉e modoo kââ, kwo, Dépidi ntee pini. Kwo, U ntââ ṉga wanê ch꞉anê? 40 Wod꞉oo Yesu ngê paa u dî puwâ, yepê, Kî pini a ka a ńuw꞉o yó. Dini ghi n꞉ii ngê u kwo a ńuw꞉o ngópu, Yesu u kwo póó wo, 41 kwo, Lukwe ṉga ngmanî mdo? Yi pini ngê kwo, A Lémi. Kwo, U ya a nga a kwo, Yélî m꞉aa m꞉uu. 42 Yesu ngê kwo, Yélî mê mwini. Kwo, Ṉgêlîmî mbêmê chi pyiyé. 43 Wod꞉oo yi ngwo yélî mê módu, Yesu u kuwó mye ghê wo, Chóó Lémi doo chaa kîgha. N꞉ii knî y꞉oo m꞉uu ngópu, Chóó Lémi myednye chaa kîgha.

*18:1: Lóma 12:12; Kîlosa 4:2; 1 Tes 5:17

*18:7: Tpyuu 6:9-11

*18:11: Luukî 16:15

*18:12: Mát 23:23,28

*18:20: Ex 20:12-16; Deut 5:16-20

*18:22: Mát 6:20; Luukî 12:33