17
Yesu ngê kópuni vyu, dono p꞉uu
Mátiyu 18:6-7,21-22; Mak 9:42
Yesu ngê p꞉uu ndiye pyu knî ye yepê, Kópuni knî yi l꞉êê dîy꞉o pi knî y꞉oo maa mb꞉aa wa kn꞉aadi ngmê, yi kópu dyuu maa nkîgh꞉ê adnyi kwo, ngmênê n꞉ii ngê yinté kópu yi máádi nkîgh꞉ê ngmada a ńeńe, yi pini d꞉ud꞉umbiy꞉e choo nkîngê. Yepê, Pini n꞉ii u l꞉êê ghi mbêmê pi kamî knî y꞉oo maa mb꞉aa wa kn꞉aadi ngmê, Chóó Lémi ngê yi pini dnyinté daawa kpada. Yepê, Pi knî y꞉oo yi pini mwiyé wo mgîmî ngópu, chêêpî pââ ndîî nódo ngmêwo kudu ngópu, mbéli u kwo wumê kalê ngópu, ye yi dono ndîî daapî d꞉uu ngê, Chóó Lémi ngê dpodombiy꞉e daapaa kpada. Yepê, Nmyi chóó nmye dmyina a vyuwo.
Yepê, Nmyi mbwó ngê dono kópu angmê d꞉uu, ye u kwo dpî kwódu yó. Yepê, U dono dpo kuwo knomomê, ye u dono nmyi mbodo kn꞉ââ vyuwo dpî kéé yó. Yepê, Ntââ u ngwo nangê vy꞉u. * Mát 18:15-17 Yepê, K꞉omo tpile wo ngmidi k꞉oo yi pini nmyi p꞉uu pyud꞉o adî dono knomomê, tpéé kópu pyud꞉o wa vyi knomomê, nmyewo, Dî kn꞉aadi, daamunî d꞉uu, ye u dono nmyi mbodo kn꞉ââ vyuwo pyud꞉o dpî kéé yó, mênangê ngî. Yepê, Ntââ u ngwo myenangê vy꞉u.
Yesu ngê kópuni vyu, kêlîmî p꞉uu
Yesu u dyépi knî y꞉oo nmî Lémi ka kwo, Nmî kêlîmî ndîî ngê pyódu ngi. * Mak 9:24 Nmî Lémi ngê yepê, Lukwe dîy꞉o nmyi kêlîmî daa ndîî tp꞉oo? Yepê, Chipa w꞉uu u mênê w꞉uu n꞉ii a kwo, yi tpile daa ndîî tp꞉oo, apii? Yepê, Nmyi kêlîmî wo yintoo, ye kî nkêpe ka pîdmyi vyi ngmê, Kada yéni, nt꞉ee nyi ghé, yepê, yi kópu ntênê paa d꞉uu, nt꞉ee paan꞉aa ghê. * Mát 17:20; 21:21
Yesu ngê u yoo yi pi dmi kmîmî u ngwo ye kwódu ngê
Yesu ngê u yi dêpwo kwo, A yoo knî y꞉oo yi pi dmi dny꞉oo kmîmî dé, yi kópu u l꞉êê dîy꞉o dyimê pywuu ye ngmê y꞉ângo, yepê, Pi mupwoknî ngmê yâpwo têdê adnyin꞉aa dpodo. Yepê, Lukwe, ntumokwodo yi pini ngê u kpâm ka wa vyi, kwowo, Chi lîme, nté n꞉aa ch꞉eech꞉ee? Yepê, Kêle. Yepê, Yi pini ngê u kpâm ghee knî p꞉o kada wa kaa té, u kpâm ka kwowo, Chin꞉aa nté ch꞉eech꞉ee, kuwó nînê kwo. Yepê, Yi pini p꞉o dini ghi n꞉ii ngê wa t꞉aa, nté tpyópu ndiya wa m꞉uu, lukwe, u kpâm wa chaa kwolo, kwowo, Y꞉ay꞉a chi pwiyé? Yepê, Kêle, u dpodo y꞉i a tóó. 10 Yepê, Nmyo myenté dé. Yepê, Chóó Lémi u dêêpî kópu dyuu yintómu wanmyi châpu t꞉oo, ye nmyi chóó nmyi pi dmi nangê knî. Yepê, Ala kópu dpî vyi yó, Dpodoni nmo a kpo, vyîlo yidu dóó, daa chaa kîgha u dpodo yidu dóó.
Yesu ngê pi y꞉a u ngwo pyi ngê n꞉ii knî yi p꞉uu too pee mbii leprîsi doo ya
11 Dini ghi n꞉ii ngê Yesu, p꞉uu ndiye pyu knî yi k꞉ii, Njedusalem dnye lêpî, Nkálili Wee Samédiya Wee yi kêlî ghê dnye paa. 12 Daa kêmakêma p꞉aa ngmê dnye taataa, pi y꞉a maa p꞉uu a pyódu ngópu, too pee mbii leprîsi ye doo ya. Yi pini y꞉a knî y꞉oo Mósisi u dêêpî kópu dyuu châpu ngópu, Yesu p꞉uu yi nkîgh꞉ê daa nî dniye, * Lev 13:45-46 13 dpodombiy꞉e u kwo mbó dniye, kwo, Yesu, nmî lémi, ṉga dp꞉oo ch꞉anê dniye? 14 Yesu ngê yi m꞉uu too, yepê, Njedusalem lee dmyeno, kpêê yiyé pyu ngê amî m꞉uu nmyo, wod꞉oo kada a y꞉ee ngópu. Maa p꞉uu too pee mbii yi p꞉uu machedê ngê pyodo. * Lev 14:1-4; Luukî 5:14 15 Yi vy꞉o pini ngmê ngê dini ghi n꞉ii ngê a w꞉ee ngê, apê, Aténgê dî pyiyé, mêdê diyé wo, Chóó Lémi dpodombiy꞉e tââ doo chaa kîgha. 16 Yesu yu km꞉ee dyimê wo, doo kwunokwuno. Yi pini daa Nju pi, Samédiya pi. * Njon 4:9 17 Yesu ngê pi knî ye yepê, Pi y꞉a kîdî pyi, angênê mê chu. 18 Yepê, Lukwe dîy꞉o Chóó Lémi u yoo vy꞉o pini chu knî y꞉oo, Chóó Lémi doon꞉aa kwuno ngópu, kn꞉aa p꞉aani pi ngmê ngê u mo até d꞉uu kwuno. 19 Wod꞉oo Yesu ngê kwo, Gh꞉êêdé, kada a yéni, ṉgêlîmî u l꞉êê dîy꞉o chi pyiyé.
Chóó Lémi ngê dini ghi n꞉ii ngê u yoo chóó ada a y꞉enê
Mátiyu 24:23-28,37-41
20 Pádisi knî ngmê Yesu ka póó dniye, kwo, Chóó Lémi ngê u yoo y꞉enê kn꞉ââ chóó anté dini wa chaa? Yesu ngê yepê, Chóó Lémi u yoo y꞉enê doo u ntââ ngwolo ngê daanmyi m꞉uu ngmê. * Njon 3:3; 18:36 21 Yepê, Doo u ntââ pi ngê daawa vyi, Al꞉ii kn꞉ââ kêdê chaa, ó mwi kn꞉ââ kêda chaa, mu kópu u dîy꞉o wod꞉oo yi kópu nmyi vy꞉o ka tóó.
22 Wod꞉oo Yesu ngê p꞉uu ndiye pyu knî ye yepê, Dîyo Chóó Lémi u Pi Ndêndê wanmy꞉uu tpy꞉oo ngmê, anmyi t꞉âât꞉ââ, ngmênê lîmîlîmî ngê daawa t꞉aa. * Luukî 21:7-8 23 Yepê, Dye ghi knî ngmê ngê pi knî y꞉oo ala kópu nmye wa vyi ngmê, nmyewo, Chóó Lémi u Pi Ndêndê al꞉ii ka tóó, ó mu p꞉aani kîyedê tóó. Yepê, Ye n꞉uungmê ng꞉aa mb꞉anê, y꞉i nangmê nî. 24 Yepê, Daa p꞉aa ngmidi tpémi y꞉oo Chóó Lémi u Pi Ndêndê wa m꞉uu ngmê, ngmênê pi yintómu knî y꞉oo wa m꞉uu ngmê. Yepê, Lîmî ntee dpî pywálî, pi yintómu knî y꞉oo ntee dpî m꞉uu ngmê, Chóó Lémi u Pi Ndêndê yinté amye m꞉uu ngmê. 25 Yepê, Ngmênê ala dini ghi u yoo knî y꞉oo mwiyé wa mb꞉ii ngmê, dono u ngwo wa d꞉uu ngmê.
26 Yepê, U kuwó dini ghi ngê Chóó Lémi u Pi Ndêndê amêdê diyé. Wéni n꞉ii ngê amêdê diyé, pi lama daadî ya. Yepê, Nówa u dye ghi ngê yoo ntee doo a kwo, wéni n꞉ii ngê Chóó Lémi u Pi Ndêndê amêdê diyé, yoo yinté amyaa kwo. 27 Yepê, Nówa u dye ghi ngê yoo dêdnyimo a nkîngê, dnya a kmaapî, dnya a mbwaa ndanî, dnyimo a yééyéé, u dî wéni n꞉ii ngê Nówa p꞉uu nkéli k꞉oo wo dniye, wo yéli vyi ngê vyâ. 28 Yepê, Nówa u dye ghi ngê yoo daa yi lama ntee a pw꞉oo dniye, Loté u dye ghi ngê mye yinté. Yepê, Yoo dnya a kmaapî, dnya a mbwaa ndanî, dnya a tpile pywupwi, dnya a nté woo kapî, dnya a ngomo wuwó. 29 Yepê, Wéni n꞉ii ngê Loté ngê Sodom a kuwo ngê, ndê mbóó p꞉uu ngma a ndê wo, yi p꞉aani d꞉ud꞉umbiy꞉e a vyuwó ngê, pi yintómu ma too. 30 Yepê, Wéni n꞉ii ngê Chóó Lémi u Pi Ndêndê amêdê diyé, mye yinté, yoo dono daa yi lama yi kpadakpada têdê wa lee dmi.
31 Yepê, Yi wéni ngê n꞉ii u ngomo maknopwo adî ya, lîmîlîmî ngê dpî mbêpê we, u ngomo k꞉oo mêkîngê kee, u tpile kîdangmên꞉aa ngî. Yepê, Myenté pini n꞉ii u yâpwo têdê adîn꞉aa dpodo, u p꞉o mêkîngê diyé, u tpile kîngmê nya, lîmîlîmî ngê dpî mbêpê we. * Mak 13:15-16 32 Yepê, Loté u kpâm p꞉uu nuw꞉o ngî kalê yó, pyópuni mêdê diyé wo, apê, A p꞉aa ndê ngê modo pîpî, u ngwo pwene. 33 Yepê, N꞉ii chóó u ghê p꞉uu adî nuw꞉o, u ghê l꞉âmo wa a ngee, n꞉ii u ghê p꞉uu daadî nuw꞉o, ghê ndêndê wa a pyw꞉oo. 34 Yepê, Yi mgîdî ngê pi miyó ngmîtédmino adpî dpî, enjel knî y꞉oo woni wa ngî ngmê, woni wa a kuwo ngmê. 35 Yepê, Pyââ miyó adpî ghee, enjel knî y꞉oo woni wa ngî ngmê, woni wa a kuwo ngmê. 36 Yepê, Pi miyó yâpwo têdê adpî dpodo, enjel knî y꞉oo woni wa ngî ngmê, woni wa a kuwo ngmê. 37 Yesu ka p꞉uu ndiye pyu yoo u kwo póó dniye, kwo, Nmî Lémi, yi kópu ló y꞉i wa pyódu? Yesu ngê yi póó ye daa vyâ, ngmênê ala mgongo ye yi kwólu, yepê, Chaapyu w꞉uu nt꞉ee ngmanmyi m꞉uu ngmê, anmyinê w꞉ee ngmê, anye, mgomo k꞉ii a kwo. Yepê, Doo u ntââ yi kópu daanmyi kn꞉aadi ngmê.

*17:3: Mát 18:15-17

*17:5: Mak 9:24

*17:6: Mát 17:20; 21:21

*17:12: Lev 13:45-46

*17:14: Lev 14:1-4; Luukî 5:14

*17:16: Njon 4:9

*17:20: Njon 3:3; 18:36

*17:22: Luukî 21:7-8

*17:31: Mak 13:15-16