21
Njedusalem u ngwo vy꞉êê ngópu
Mak 11:1-11; Luukî 19:28-40; Njon 12:12-19
Yesu, p꞉uu ndiye pyu knî yi k꞉ii, Njedusalem ghêlî daa nî dniye, yi kada p꞉aa ngmê doo ya, u pi Petepake, mbu y꞉i ngma a kwo, u pi Olipi, mu kópu u dîy꞉o nté kn꞉ââ kpê yi mbwini mbêmê ngmêdoo ya, yi yini yi pi dmi mye olipi. Dini ghi n꞉ii ngê yi mbwini mbêmê kee dniye, Yesu ngê p꞉uu ndiye pyu kada miyó kââ, yepê, Mu p꞉aani nmî kada choo kwo. Yepê, Dini ghi n꞉ii ngê y꞉i dpo taataa mo, ndonki ghee dpo mumu d꞉oo, yedê ńedê a t꞉a mo. Yepê, Dpo pywálî dóó, a ka dpo ńuw꞉o dóó. Yepê, Pini n꞉ii ngê kópu dpo ngmêdê vyi knomomê, ye ala kópu u kwo dpî vyi nyoo, kwipi, Nmî lémi ngê yi yi dê u ngwo wunê kwo mo. Yepê, Yi ngwo dpo wunê kuwo dê. Chóó Lémi u kópu n꞉ii pi ngmê ngê wunê a d꞉êê ngê, Yesu ngê yi ngwo ntiye ngê. Yi kópu ala,
Njedusalem tpémi,
nmyi king wunê pwiyé knî,
ndonki pyipwo wunê tóó.
Daa l꞉êê pyu ndîî, daa hósi pyipwo wunê tóó,
ndonki tp꞉oo pyipwo wunê tóó. * Zech 9:9
Yesu ngê yi tpódu ye kópuni vyu, yinté mî d꞉uu ngópu, ndonki ghee Yesu ka a ńuw꞉o dumo, yi nkuwo kpîdî dê yi mbwo a ngee dumo, ndonki ghee yi pyipwo talê dumo, Yesu ndonki pyipwo u nkwo yaa wo. Kada a y꞉ee ngópu, Njedusalem dnye lêpî, maa p꞉uu ndonki ngê Yesu doo dnyinêdnyinê. King ntee dnyimo chââchââ, Yesu yinté mye châpu ngópu, woni knî y꞉oo yi nkuwo kpîdî a ngee tumo, Yesu u kada maa p꞉uu talê tumo, woni knî y꞉oo yi knî ngmê vy꞉êê ngópu, nkoo vyi u kadakada yidi ngópu, ndonki ghee yi mbêmê dpumo paa, Yesu ndonki pyipwo doo ya. * 2 Kings 9:13; Psalm 118:25-26 Yoo u kada ngmêdoo kwo, yoo u kuwó mudoo kwo, Yesu yi kêlê ghê doo paa, Njedusalem nipi dnye lêpî, u nkwo dnye kââkââ, kópu, Munmîkó Nmî Lémi, Dépidi ntee pini. Kópu, Chóó Lémi ngê a ngee nyine. Kópu, U pi ngê nyinê loo. Kópu, Chóó Lémi chaa kîgha koo.
10 Dini ghi n꞉ii ngê Njedusalem taa dniye, yélini y꞉i doo kwo yintómu ngwéti dniye, noko dnye póó, yipu, Pi knî y꞉oo ló king yi châpu ngmê? 11 Yoo woni knî y꞉oo yepê, Yesu, pini n꞉ii ngê Chóó Lémi u komo a kapî ngê. Yepê, Nasalet pi, p꞉aani n꞉ii Nkálili Wee u kwo a tóó.
Yesu ngê Chóó Lémi u ngomo mbwa kalê ngmê k꞉oo yoo u ngwo a pw꞉oo ngê
Mak 11:15-19; Luukî 19:45-48; Njon 2:13-22
12 Yesu p꞉uu Chóó Lémi u ngomo mbwa kalê ngmê k꞉oo mî kee dniye, apê, Pi knî y꞉oo tpile tp꞉oo mu pywupwi t꞉oo, kpêê yiyé u l꞉êê dîy꞉o. Apê, Kn꞉aa dyámê ndapî nmî ndapî ngê mu ngmêêpî t꞉oo. Apê, Yélini al꞉ii a dpodo nyédi, yoo mu dódó t꞉oo, yi ndapî mu chedêchedê t꞉oo. Yi kópu u l꞉êê dîy꞉o Yesu ngê yi yéli a pw꞉oo ngê, kuwa pw꞉ii too, ndapî ngmêêpî têdê yi tépîl ye a pii too, ndapî tpii yi kpópu, ńmê tp꞉oo pywupwi têdê yi p꞉o a ngî too, yi ya têdê dnyi mye dy꞉ee too. 13 Chóó Lémi u kópu Yisaya ngê n꞉ii a d꞉êê ngê, yi kópu ye vyu, yepê, Puku yedê ala kópu mu tóó,
A ngomo kwéli a kwo,
ngêpê têdê ngê choo ya,
yepê, ngmênê kpaa têdê ngê dmye pyódu ngmê.
14 Yélini yi yi dmi kwolo ngmê dé, yi ngwolo kopwe dé, Yesu ka y꞉i ńuw꞉o tumo, yintómu pyi too. 15 Ngmênê yi kópu u l꞉êê dîy꞉o dêêpî pyu yoo Yesu ka nod꞉e dniye, kpêê yiyé pyu yoo yi kada pini yoo u kwo mye nod꞉e dniye. Noko yepê, Tp꞉ee dmââdîma y꞉oo Chóó Lémi u ngomo chedê lukwe dîy꞉o a chaa kîgha ngmê. Noko yepê, Lukwe dîy꞉o dpodombiy꞉e a kââ té, apu, Dépidi ntee pini chaa kîgha koo. 16 Wod꞉oo Yesu ka póó dniye, kwo, Kî kópu ka tpapê ngmê, nyi nyêmî? Kwo, Lukwe dîy꞉o a chaa kîgha ngi. Yesu ngê yepê, Nyââ, anî nyêmî. Yepê, Kópuni tp꞉ee dmââdîma y꞉oo a d꞉uud꞉uu ngmê, mumdoo yi kópu puku yedê dmyongê kp꞉aa ngópu? Yepê, Yi kópu alanté a tóó, Dépidi ngê Chóó Lémi ka kwo,
U yi ṉga a kwo,
Tp꞉ee dmââdîma y꞉oo dny꞉oo chaa kîgha ngi.
17 Wod꞉oo Yesu ngê a kuwo too, p꞉uu ndiye pyu knî yi k꞉ii Petani lee dniye, Njedusalem u nkîgh꞉ê p꞉aani n꞉ii tp꞉oo a tóó. Y꞉i mî dpî dniye.
Yesu ngê yi ngmê nt꞉ââ ngê, Yisîléli tpémi yi p꞉uu mgongo u ngwo ngmê kwólu
Mak 11:12-14,20-24
18 Womumo mw꞉aandiye Yesu, p꞉uu ndiye pyu knî yi k꞉ii, Njedusalem mê diyé dniye. Maa p꞉uu Yesu ngê dómu kele. 19 Maa nkîgh꞉ê kuwe kn꞉ââ ngmê módu, apê ngmênê, Kîgha p꞉uu ngma a kwo. Yesu yi yini km꞉ee yi loo, apê, K꞉omo tpile yââ yilî nkwodo mu kwo, ngmênê kîgha p꞉uu daangma a kwo. Wod꞉oo Yesu ngê p꞉uu ndiye pyu yoo yi ngópu mgongo ntee kópu ngmê d꞉uu ngê, yi yini ka kwo, Nté kîgha m̱꞉uu daamuwa ghê. Yi ngwo yi yini pwene. 20 Dini ghi n꞉ii ngê p꞉uu ndiye pyu knî y꞉oo yi kópu m꞉uu ngópu, ngwéti dniye. Noko yepê, Kî yini lukwe dîy꞉o lîmîlîmî ngê da yââ? Yi mgongo dnyinté a w꞉ee ngópu. 21 Yesu ngê yepê, Ndê kópu nmye ngmên꞉aa tpapê. Yepê, A ka dpodombiy꞉e anmya a kêlîmî knomomê, nmyi nuw꞉o dmi ngmidi ngê adnyi ya knomomê, ye kópuni wanmyi vyi t꞉oo, wa pyaa dmi. Yepê, Mgongo ntee kópu n꞉ii wu yini ngê nmyi ngópu dî d꞉uu, u nt꞉u kópu ntênê wanmyi d꞉uu ngmê. Yepê, Myenté, kî mbwini ka wanmyi vyi ngmê, kwonye, A yumwe, nt꞉ee nyi ghé, yepê, yi kópu wa d꞉uu. * Luukî 17:6; 1 Kódin 13:2; Njon 14:12 22 Yepê, A ka ntênê anmya a kêlîmî knomomê, ye kópuni M꞉aa ka anmyinê dmy꞉ee ngmê, yi kópu nmyi l꞉êê dîy꞉o ntênê wa a d꞉uu. * Mát 7:7-11; 18:19; Njon 14:13-14
Yesu pini n꞉ii u pi mbêmê doo dpodo
Mak 11:27-33; Luukî 20:1-8
23 Dini ghi n꞉ii ngê Yesu p꞉uu Chóó Lémi u ngomo mbwa kalê ngmê k꞉oo kee dniye, Yesu ngê yoo y꞉i doo ndiye kîgha dé. Kada pini yoo, kpêê yiyé pyu yoo yi kada pini yoo yi k꞉ii, Yesu ka a lee dniye, kwo, Chóó Lémi u ngomo nmî chóó nmo y꞉enê. Kwo, Kópuni nye d꞉uud꞉uu too, n꞉uu ngê ṉga vyu, u ngwo nye d꞉uud꞉uu too? Kwo, N꞉uu u pi mbêmê ye kópu yilî nye d꞉uud꞉uu ngê? 24 Yesu ngê yepê, Kópu nmye mwiyé ngmên꞉aa poopoo. Yepê, Yi kópu nmyinê vyee ngmê, ye pini n꞉ii ngê a dy꞉ââ noo, u pi nmye u ngwo n꞉aa tpapê. 25 Yepê, N꞉uu u pi mbêmê Njon ngê pi mbwaa lêê u mênê dpîmo kmênêkmênê dé? Yepê, Chóó Lémi u pi mbêmê ó chóó u pi mbêmê? Noko yepê, Ló kópu u kwo ngmanmî vyi? Noko yepê, Ala kópu u kwo nmo tpapê, Chóó Lémi u pi mbêmê, noko yepê, ala kópu nmo a tpapê, Lukwe dîy꞉o Njon ka dpîp꞉e kêlîmî mbê dniye. 26 Noko yepê, Ala kópu u kwo nmo tpapê, Chóó u pi mbêmê, noko yepê, pi knî y꞉oo ló kópu nmo angmê d꞉uu ngmê, mu kópu u dîy꞉o yinê ye Njon Chóó Lémi u komo kapî pyu ngmê. 27 Yi kópu u l꞉êê dîy꞉o kede dniye, Yesu ka kwo, Nmî lama daa tóó. Myenté, Yesu ngê yepê, pini n꞉ii u pi mbêmê kópu yilî n꞉aa d꞉uud꞉uu ngê, nmye myedaanî vyi.
Pi mbwémi miyó yi mgongo danêmbum
28 Yesu ngê kada pini knî ye yepê, Danêmbum ngmê ngî ny꞉ee yó, p꞉uu dmyinê nuw꞉o. Yepê, Pi ngmê, tp꞉oo miyó doo ya. Yepê, Yi pini ngê tp꞉oo kaa ka kwo, A tp꞉ee, wain kpê u mênê chin꞉aa dpodo. 29 Yepê, Tp꞉oo ngê u mî ka kwo, U p꞉o, ngmênê daa n꞉ee. 30 Yepê, U kuwó dini ghi ngê yi pini tp꞉oo tpuu ka u nkwo adî lê, kópu mu ngmidi u kwo mye vyu. Yepê, Yi tpémi ngê kwo, Daanî nî, ngmênê u kuwó dini ghi ngê yi tpémi ngê u nuw꞉o mê ngmópu, dpodo têdê mê loo. 31 Yesu ye póó wo, yepê, Yi tpémi dê yi mî ka n꞉uu ngmê ng꞉aa mbê wo? Kada pini knî y꞉oo kwo, Tp꞉ee tpuu ni. Yesu ngê yepê, Ndê kópu nmye ngmên꞉aa tpapê. Yepê, Tákisi ngêêpî pyu yoo, téli pyââ yoo, pi dono yilî mye yi k꞉ii, yi nuw꞉o dmi ka ngmêêpî t꞉oo, Chóó Lémi kóó k꞉oo ka wowo té. Yepê, Vyîlo yi yéli u kwo ye ng꞉aa té. Yepê, K꞉omo tpile nmyi komo knî y꞉oo Chóó Lémi nmye chââchââ ngópu, ngmênê u nuu u kópu dp꞉ee d꞉uud꞉uu tumo. Yepê, Doo u ntââ, kóó k꞉oo daangmanmyi ghê. 32 Yepê, Njon Baptist ngê maa mb꞉aa nmye mênê kêma ngê, ngmênê u kwo dpîp꞉e kêlîmî mbê dniye, u wépi nmyi pwaa ngópu. Yepê, Tákisi ngêêpî pyu yoo, téli pyââ yoo, yoo dono mye yi k꞉ii, vyîlo dé u kwo yi kêlîmî mbê dniye. Yepê, K꞉omo tpile Chóó Lémi u wépi mwiyé a pwaa ngópu, ngmênê kuwó yi nuw꞉o dmi mê ngmêê ngópu, u kwo ntênê ng꞉aa mbê dniye. Yepê, K꞉omo tpile yi kópu nmyi m꞉uu ngópu, ngmênê lukwe dîy꞉o nmyi nuw꞉o dmi dpîp꞉e ngmêê ngópu, Njon ka myedpîp꞉e kêlîmî mbê dniye.
Yesu Nju tpémi yi kada pini knî yi p꞉uu u ngwo doo mgongo
Mak 12:1-12; Luukî 20:9-19
33 Yesu ngê kada pini knî ye yepê, Danêmbum m꞉uu ala, mye ny꞉ee yó. Yepê, Pi ngmê ngê wain kpê ngmê yó, mbwa ngê a yina ngê, wain kîgha u vyilêvyilê têdê ngmê l꞉âmo ngê. Yepê, Ghi my꞉oo l꞉âmo ngê, yi wain kpê y꞉enê pyu u ya têdê. Yepê, Wain kpê chóó ngê pi ngmê knî ye yepê, A wain kpê ka dmyinê vyuwo, dini ghi n꞉ii ngê nt꞉u dê kaa knomomê, kîgha dmyina a ngêêpî dé, dmyinê vyilêvyilê dé, wain u ngwo dmyinê l꞉âmol꞉âmo, knî a ka ngmêdmyina a dyede, woni nmyi nêni. Yepê, U kuwó dini ghi ngê yi pini ngê wain kpê a kuwo ngê, kn꞉aa p꞉aani loo, dye ghi daadîî y꞉i doon꞉aa ya. 34 Yepê, Wain kpê dini ghi n꞉ii ngê kyopwo wo, wain kpê chóó ngê pi knî ngmê dy꞉ââ ngê, yepê, A wain kpê u mênê dmyinê lêpî, u y꞉enê pyu knî y꞉oo a wain knî nmye ngmêdo kê y꞉e, a ka dpo ńuw꞉o yó. 35 Yepê, Dini ghi n꞉ii ngê y꞉i mî taa dniye, wain kpê y꞉enê pyu knî y꞉oo mgîmî tumo, ngmê kpaka ngópu, ngmê taa ngê vya ngópu, ngmê chêêpî ngê vya ngópu. 36 Yepê, Myombó wain kpê chóó ngê pi mê yilî ye dy꞉ââ ngê, ngmênê kópu mu ngmidi y꞉e myemînê d꞉uu ngópu. 37 Yepê, U kuwó dini ghi ngê tp꞉oo ye u nkwo dy꞉ââ ngê, apê, A tp꞉ee amînê châpu ngmê, daawa a vya ngmê. 38 Yepê, Ngmênê yi wain kpê y꞉enê pyu knî y꞉oo daa châpu ngópu. Noko yepê, Kî wain kpê chóó tp꞉oo. Noko yepê, Vya koo, yed꞉oo wain kpê nmo wa ghay. 39 Yepê, Wod꞉oo mgîmî ngópu, vya ngópu, ntóó chii mênê mî kéé ngópu. * Hipîlu 13:12
40 Yesu ye póó wo, yepê, Dini ghi n꞉ii ngê yi wain kpê chóó wa a lê, yi tpóknî y꞉e ló kópu angmê d꞉uu? 41 Kada pini knî y꞉oo kwo, Wa a lê, pi dono yoo wa vya té, kn꞉aa yéli y꞉oo yi d꞉aa dmi u nkwo amênê kââdî ngmê. Kwo, Yi yéli y꞉oo mgî daadnyi pwapî, lîmîlîmî ngê nt꞉u knî u kwo angmêdnyi dyede. 42 Wod꞉oo Yesu ngê yepê, Kópuni puku yedê a tóó, a w꞉ee yó. Yepê, Yi kópu ala, yepê,
Yi pââni ngomo wuwó pyu knî y꞉oo kéé ngópu,
yi yini pââ pw꞉eni ngê vyîlo mêyi pyodo.
Nmî Lémi ngê yi kópu yinté d꞉uu ngê,
nyepênyepê u kópu yi d꞉uu ngê. * Dpodo 4:11; Lóma 9:33; 1 Pita 2:6-8
43 Yesu ngê yepê, Pw꞉eni ndêndê nmyi kéé ngópu, Chóó Lémi ngê u nkwo wa kéé nmyo, u wain kpê mêdaanmyi y꞉enê, kn꞉aa yéli y꞉oo nmyi d꞉aa dmi wa a kââdî ngmê. Yepê, Chóó Lémi u kópu dyuu yi yéli yi mênê nt꞉u mb꞉aamb꞉aa ngê wa kaalî. 44 Yepê, Nê chêêpî kpiyé ntee tpile. Yepê, N꞉ii yi chêêpî kpiyé p꞉uu wa a lvêêdî, mbodo wa pwââ. Yepê, N꞉ii mbêmê yi chêêpî kpiyé wa a ghay, koo dyuu ngê wa pyódu.
45 Pádisi yoo, kpêê yiyé pyu yoo yi kada pini yoo yi k꞉ii, yi ngwo a w꞉ee ngópu, apê, Kî nmî p꞉uu a mgongo. 46 U yi y꞉e doo kwo, Yesu nmî mgîmî, ngmênê kêê u ngwo dêpê t꞉ee ngópu, mu kópu u dîy꞉o pi knî ye nkîngê mbê dniye, yinê ye Chóó Lémi u komo kapî pyu ngmê.

*21:5: Zech 9:9

*21:8: 2 Kings 9:13; Psalm 118:25-26

*21:21: Luukî 17:6; 1 Kódin 13:2; Njon 14:12

*21:22: Mát 7:7-11; 18:19; Njon 14:13-14

*21:39: Hipîlu 13:12

*21:42: Dpodo 4:11; Lóma 9:33; 1 Pita 2:6-8