18
Yesu u ngwo mgîmî ngópu
Mátiyu 26:47-56; Mak 14:43-50; Luukî 22:47-53
Dini ghi n꞉ii ngê Yesu ngê u Mî ka ngêpê chedê ngê, Njedusalem nmo kuwo ngê, mbwaa tp꞉oo ngmênmî ngmópu, u pi Kidîlon, myângo ndîî ngmê u mênê nmî ch꞉iy꞉e dniye. Pini n꞉ii Yesu u kwódo ngê ghê wo, Njudas, yi pini u lama yi myângo doo ya, mu kópu u dîy꞉o Yesu ngê Njudas u k꞉ii daa ng꞉êêntómu y꞉i ńuw꞉o nmoo. Wod꞉oo Njudas ngê yi mgîdî ngê y꞉i a pyw꞉ee nmoo. Yoo ngmê yi kada doo kwo. Yi yéli yi vy꞉o Lóma lede yilî doo kwo, Chóó Lémi u ngomo t꞉âât꞉ââ pyu yoo yi vy꞉o myednye kwo. Kpêê yiyé pyu yoo yi kada pini yoo, Pádisi yoo yi k꞉ii yi yéli y꞉oo a dy꞉ââ tumo. Yi kaa taa a ńuw꞉o tumo, yi pywápê dmi yi lam dé myedê ńuw꞉o tumo, nmo u ngwo a lee dniye. Yesu u lama yaa wo, apê, Daa kêmakêma kópu yilî yintómu a nga a d꞉uud꞉uu ngmê, wod꞉oo ye loo, yepê, N꞉uu ka nmye vyuwo té? Kwo, Yesu, pini n꞉ii Nasalet pi. Yesu ngê yepê, Ala nê vyîlo, a chóó n꞉aa tóó. Pini n꞉ii Yesu u kwódo ngê ghê wo, Njudas, yi vy꞉o doo kwo. Yesu ngê Chóó Lémi u pi dini ghi n꞉ii ngê ye vyu, yepê, A chóó n꞉aa tóó, u ngwo ngwéti dniye, wod꞉oo a mbee ngópu, yoo woni têpê mbêmê tpalê dniye. Myombó Yesu ye mê póó wo, yepê, N꞉uu ka nmye vyuwo té? Kwo, Yesu, pini n꞉ii Nasalet pi. Yesu ngê yepê, Wunê nmye kîdî vyi, Ala nê vyîlo, a chóó n꞉aa tóó. Yepê, Pini n꞉ii ka nmye vyuwo té, kîdmyinê pyw꞉ee ngmê, ngmênê a p꞉uu ndiye pyu knî yi p꞉uu kêê nangmê yé, dpî dy꞉ââ tóó. (Yi kópu ye vyu, mu kópu u dîy꞉o u Mî ka kópuni vyu, ndê kópu ngê pyaa we, kwo, M꞉aa, yélini a ka nyinê kpo yi l꞉âmo dêpêngmê ngópu.)
10 Saimon Pita ngê u yi doo kwo, Lede yoo nî vya té, wod꞉oo u taa a ngêêdî, lede ngmê mbwámê pêdê châpwo, ngmênê kn꞉aadi ngê, u wéni pee ngwene ngópu. Yi lede u pi Mélika, kpêê yiyé pyu yoo yi kada pini u dpodo pyu ngmê. 11 Yesu ngê Pita ka kwo, Ṉ́aa u dópo mênê mê kédi. Kwo, Lukwe, u yi ṉga a kwo, M꞉aa ngê dono u mbwaa n꞉ii a ka a kpo u wépi nî puwâ? Kwo, Kêle, n꞉aa ndanî.
Anas u ngîma Yesu u ngwo mî kaa ngópu
12 Lede yoo yi kada pini ngê yepê, Mgîmî yó, yedê ngê kudu yó, wod꞉oo lede knî y꞉oo Nju tpémi yi k꞉ii Yesu mgîmî ngópu, kóó dê kudu dumo, 13 Anas ka mwiyé ńuw꞉o ngópu, pini n꞉ii tp꞉oo módó Kayapas ngê nyââ. 14 Kayapas kpêê yiyé pyu yoo yi kada pini ngê doo ya, yi m꞉aani ngê. Yi Kayapas ngê Nju tpémi yi kada pini knî ye mwiyé a vyu, yepê, Maa mb꞉aa ala, pi ngmidi pi yintómu yi l꞉êê dîy꞉o paa pw꞉oo we. * Njon 11:49-51
Pita ngê Yesu u ngwo a wópu ngê.
Mátiyu 26:69-70; Mak 14:66-68; Luukî 22:55-57
15 Dini ghi n꞉ii ngê Yesu mgîmî ngópu, Njedusalem ńuw꞉o ngópu, Saimon Pita k꞉ii nyipu yâmuyâmu dé. Kpêê yiyé pyu yoo yi kada pini u ngomo mbwa kalê ngmê k꞉oo dini ghi n꞉ii ngê Yesu km꞉êê ngópu, Pita kuwa nê kuwo ngê, a k꞉ii nmî kee dniye, mu kópu u dîy꞉o kada pini u lama noo ya. 16 Myombó mênê diyé wo, keńe dmââdîni ngê doo t꞉âât꞉ââ, kwonê, Kî pini a kmini. 17 Pita yedê kee wo, yi dmââdî ngê kwo, D꞉ii wu pini p꞉uu ndiye pyu ngmê, apii? Pita ngê kwo, Nyââ, nê kuu. 18 Yi dini ghi ngê nkuwo ndîî ngê pyodo, wod꞉oo ndyuw꞉e ngmê kpê ngópu, yi ngomo chóó u dpodo pyu yoo, Chóó Lémi u ngomo t꞉âât꞉ââ pyu yoo yi k꞉ii, ndoo chedê dnye kwo. Pita yi vy꞉o myimî ghê wo, myedoon꞉aa ndê vyîlî.
Anas ngê Yesu u ngwo doo poopoo
Mátiyu 26:59-66; Mak 14:55-64; Luukî 22:66-71
19 Kpêê yiyé pyu yoo yi kada pini Yesu ka p꞉uu ndiye pyu knî yi l꞉êê dîy꞉o doo póó, kópuni nmo doo tpapê dé yi l꞉êê dîy꞉o u kwo myedoo póó. 20 Yesu ngê kwo, Pi yilî yi ngîma nîmo danêmbum. Kwo, Nju tpémi kwéli wunê wó ngê, Chóó Lémi u ngomo k꞉oo, ngêpê ngomo knî yi k꞉oo, y꞉i ye nîmo a danêmbum. Kwo, Tumu kópu d꞉oongmê vyu. 21 Kwo, Lukwe dîy꞉o nye p꞉oop꞉oo nê. Kwo, A kópu dyuu n꞉ii knî y꞉oo ny꞉ee tumo, ye ngî péé, yi kópu yi lama a pyede. 22 Dini ghi n꞉ii ngê Yesu ngê yi kópu yi vyu, lede ngmê ngê kopwe u te knâpwo puwâ, kwo, Lukwe dîy꞉o nmî kada pini u dnye nye vyee. 23 Yesu ngê kwo, Pi knî ye kópu dono w꞉aangmê vyu, ye ala léma ye yi kópu yuu pîcha y꞉oo. Kwo, Ntênê n꞉aa mbumu, lukwe dîy꞉o kopwe a te knâpwo chi puwâ.
24 U kuwó dini ghi ngê Anas ngê Kayapas ka Yesu dy꞉ââ ngê. Yedê kwulo daa pywálî ngópu, p꞉uu modoo ya.
Pita ngê Yesu u ngwo mêdê wópu ngê
Mátiyu 26:71-75; Mak 14:69-72; Luukî 22:58-62
25 Yi dini ghi ngê Pita ndoo chedê modoo kwo. Pi ngmê knî y꞉oo kwo, D꞉ii wu pini p꞉uu ndiye pyu ngmê, apii? Pita ngê a wópu ngê, yepê, Nê kuu. 26 Pita ngê pini n꞉ii ngwene ngópu, yi pini u mbwó kada pini u dpodo pyu ngmê, ndoo chedê myedoo ya, Pita ka kwo, Ndoo apê nyi vyîlo, wu pini p꞉uu myângo vy꞉o kîdî m꞉uu ngi. 27 Pita ngê mêdê wópu ngê, wod꞉oo kêmkêm ka wo.
Yesu Paléti ka u ngwo ńuw꞉o ngópu
Mátiyu 27:1-2,11-14; Mak 15:1-20; Luukî 23:1-5,13-25
28 Kââdî dini ghi n꞉ii ngê a kee wo, Yesu Kayapas u ngomo k꞉oo a pw꞉ii ngópu, Lóma lede yoo yi mââwe ndîî Paléti ka ńuw꞉o ngópu. Nju tpémi yi kada pini yoo Paléti u ngomo k꞉oo daa kee dniye, mu kópu u dîy꞉o apê, Daa Nju pi u ngomo. Apê, Nmo koko té, ye dono pee nmî p꞉uu ngma a kelekele, Chóó Lémi ka dono ngê nmo pyodopyodo té, yed꞉oo Tp꞉ee Kaa W꞉êêw꞉êê u Naa nté doo u ntââ daanmî ma. 29 Yi Nju tpémi Paléti u ngomo k꞉oo daa kee dniye, wod꞉oo kuwa ye a pwii wo, yepê, Wu pini ngê ló dono kópu ngmêdê d꞉uu? 30 Paléti ka kwo, Dono kópu wodaa d꞉uu ngê, ye ṉga daapód꞉oo ńuw꞉o. 31 Paléti ngê yepê, Ńuw꞉o yó, nmyi chóó nmyi dêêpî kópu dyuu mbêmê nyi kóté kalê yó. Kwo, Machedê. Kwo, Wunê kudu kóté kwolo, ala d꞉o pw꞉oo we. Kwo, Ngmênê pi vyee nmo nmyi kwódu ngópu. Kwo, Nmyi l꞉êê ghi mbêmê nyi vya ngi, kîdosi ńedê nyi t꞉ee ngi. * Dpodo 18:15 32 (Yesu ngê kópuni wunê a vyu, nmopê, Tââ wa km꞉êê nê, u pwopwo p꞉uu kîdosi ńedê u ngwo doo danê, yi kópu Nju tpémi y꞉oo ala ngwo d꞉uu ntiye ngmê.) * Njon 12:32-33 33 Paléti u ngomo k꞉oo mê diyé wo, lede knî ye yepê, Yesu al꞉ii a ńuw꞉o yó, wod꞉oo u kwo ńuw꞉o ngópu. Yesu ka kwo, Mumdoo nyi Nju tpémi yi king? 34 Yesu u kwo póó wo, kwo, Ye kópu ṉ́yóó m̱ênê cha ngî, ó pi knî y꞉oo ṉga y꞉oodê vyi ngmê? 35 Paléti ngê kwo, D꞉aa Nju pi. Kwo, Ṉ́yóó ṉyoo knî y꞉oo, yi kpêê yiyé pyu yoo yi kada pini knî yi k꞉ii y꞉oo a ka da ńuw꞉o ngi. Kwo, Ló dono kópu ngmêchi d꞉uu? 36 Yesu ngê kwo, Daa dyámê mbêmê tpémi y꞉oo king ngê y꞉oo pyódu noo. Kwo, W꞉aa dyámê pê u king ntee pini, ye a dpodo pyu yoo a l꞉êê dîy꞉o pî l꞉êê té, Nju tpémi y꞉oo daapaa mgîmî nê. Kwo, Daa dyámê mbêmê tpémi y꞉oo king ngê y꞉oo pyódu noo. 37 Paléti ngê kwo, Mumdoo nyi king? Kwo, Yi kópu awêde dî ny꞉oo. Yesu ngê kwo, Ṉ́yóó ṉuw꞉o ngê chi vyi, nyimo, Nê king. Kwo, Ngmênê ala kópu mu ngmidi u l꞉êê dîy꞉o dyámê mbêmê nî pyodo, nê, Pi knî y꞉oo ndê kópu yintómu knî yi kn꞉ââ paa m꞉uu y꞉e. Kwo, N꞉ii knî y꞉oo ndê kópu knî yi maa a kîgha ngmê, a dnye y꞉oo nyêmî ngmê. * 1 Tim 6:13 38 Paléti ngê kwo, N꞉uu u ntââ, ndê kópu dé yi kn꞉ââ dpo pyw꞉oo? Wod꞉oo Paléti kuwa mê pwii wo, Nju tpémi ye yepê, Wu pini u kpadakpada u kópu d꞉oongmê pyw꞉ângo. 39 Yepê, Tp꞉ee Kaa W꞉êêw꞉êê u Naa dye ghi ngê mbwa k꞉oo tpémi yi vy꞉o pi ngmên꞉aa pw꞉iipw꞉ii ngê. Yepê, Nju tpémi. Yepê, U yi nmye a kwo, Nmyi king nî pw꞉ii? 40 Dpodombiy꞉e u kwo mbwó dniye, kwo, Daa ye pini. Kwo, Mbadapas yi pw꞉ii ngi. (Yi Mbadapas Lóma lede yoo yi p꞉uu mwiyé dpîmo a l꞉êê, mbwa k꞉oo u ngwo kee wo.)

*18:14: Njon 11:49-51

*18:31: Dpodo 18:15

*18:32: Njon 12:32-33

*18:37: 1 Tim 6:13