11
Lasadas u ngwo pwene
1-2 Pi ngmê, u pi Lasadas, u tîdê dê yi k꞉ii p꞉aa ngmê dnyimo ya, Petani. U tîdê dê yi pi dê Mata mbwémi Méli. (Pyópuni ngê nmî Lémi yu p꞉uu mbwááni n꞉ii tuu mb꞉aa a pii ngê, chóó u mbodo gh꞉aa dmi ngê mê pyi ngê, yi pyópu vyîlo yi Méli.) * Luukî 10:38-39; Njon 12:3 Yi pyópu dê yi tîdê Lasadas mbila wo, wod꞉oo Yesu ka kópu dy꞉ââ ngópu, kwo, M̱yipe mb꞉aa kêdê mbil꞉a, y꞉ay꞉a dê pwiyé. * Njon 11:36 Dini ghi n꞉ii ngê Yesu ngê a nyongo, nmopê, Wu mbii daa pwopwo u mbii, ngmênê u nt꞉u kópu ala, Chóó Lémi u pi ndîî ngê paa pyaa we, Tp꞉oo u pi ndîî ngê u ngwo myepaa pyaa we. * Njon 9:3; 11:40 Yesu nódo Lasadas lémi knî yi nuu ghi dmi mb꞉aamb꞉aa ngê doo ya. K꞉omo tpile Lasadas u mbii u pi a nyongo, ngmênê ghêlî u kwo daa n꞉ee. Kwéli nmee ya, wo mê miyó y꞉i nmî chedê ngê. U kuwó dini ghi ngê nmopê, Njuda Wee u kwo mê diyé kmêle. Kwonmo, Mââwe. Kwonmo, Nju tpémi y꞉oo m꞉ii tuwo chêêpî ngê mupî vya nyoo, lukwe dîy꞉o y꞉i mono diyédiyé té. * Njon 8:59; 10:31 Yesu ngê nmopê, Ghêlî daawa vya nê. Nmopê, Kââdî nmo doongê ghêpê wo. Nmopê, N꞉ii w꞉êênî a dpodo yédi, ńedê d꞉uudpî kaalî, mu kópu u dîy꞉o w꞉êênî a dpodo yédi, tpile yilî a y꞉enê ngê. 10 Nmopê, Ngmênê kââdî dini ghi n꞉ii ngê dpî ghîî, n꞉ii ngê u dpodo d꞉uudpo kêlî, mgîdî vy꞉o a dpodo yédi, ńedê u ngwo dpî kaalî, mu kópu u dîy꞉o wo daa ya yédi. 11 Yi kópu nmo yi vyu, u kuwó dini ghi ngê nmopê, Nmî pyipe Lasadas kîyedê dpî, n꞉aa lêpî, u dpî nîmo ny꞉ââny꞉ââ. * Luukî 8:52 12 Kwonmo, Mââwe. Kwonmo, Wunê dpî knomomê, ye chóó mê pyiyépyiyé. 13 Nmînê nmo u mbii machedê ngê wunê pyodopyodo, wunê dpî, ngmênê Yesu Lasadas u pwopwo p꞉uu nmo doo mgongo. 14 Wod꞉oo Yesu ngê yimi nmopê, Lasadas kêdê pw꞉onu, 15 ngmênê nmyi l꞉êê dîy꞉o a gha mb꞉aamb꞉aa ngê dê pyódu. Nmopê, U kwo w꞉aa loo, ye kópu têdê yip꞉ee m꞉uu ngópu, d꞉ud꞉umbiy꞉e a ka daap꞉ee kêlîmî mbê dniye. Nmopê, U kwo lee kmêle, nmyi kêlîmî ndîî ngê paa pyaa we. 16 Nmî vy꞉o pini ngmê Tomas, pini n꞉ii u mbwó k꞉ii nipi taa knopwo, yi pini ngê nmopê, Nmî mââwe u k꞉ii nipi lee kmêle, u k꞉ii nipi paa pw꞉oo kmêle. * Mak 14:31
Yesu nmî pyidepyide u kn꞉ââ mye nmî ghê u kn꞉ââ
17 Dini ghi n꞉ii ngê Petani nmî taa dniye, nmopê, Lasadas paa tuwo kî kmênê ngópu. 18-19 Nmopê, Pi yilî Njedusalem kêda ndê, Mata mbwémi Méli ye kêdê lee dmi, yi nuw꞉o dê ka l꞉âmol꞉âmo d꞉oo, yi tîdê u l꞉êê dîy꞉o. (Petani Njedusalem u nkîgh꞉ê a tóó, daa kuughê, 3 km.)
20 Dini ghi n꞉ii ngê Mata ngê nyongo, apê, Yesu maa p꞉uu kîyedê pwiyé knî, wod꞉oo u mbwó Méli ngomo k꞉oo a kuwo ngê, maa p꞉uu mênê pyódu nmoo. 21 Yesu ka kwo, A Lémi. Kwo, Al꞉ii wonyoo ya, a tîdê daapî pwene, * Njon 11:32 22 ngmênê a lama ka tóó Chóó Lémi ka kópuni nye dmyinê, yi kópu vyîlo ye d꞉uud꞉uu. 23 Yesu ngê kwo, Ṉ́îdê mêwunê pyidepyide. 24 Mata ngê kwo, A lama ka tóó, kuwókuwó wéni ngê Chóó Lémi ngê pi yintómu wa pyidu té. Kwo, A tîdê u ngwo amêdê pyidu. * Njon 5:29; 6:39-40 25 Yesu ngê kwo, A chóó nê yoo yi pyidepyide u kn꞉ââ, mye yi ghê kamî u kn꞉ââ. Kwo, N꞉ii a ka ada a kêlîmî, k꞉omo tpile wa pw꞉onu, ghê amaa ya. 26 Kwo, N꞉ii u ghê a t꞉a dyámê mbêmê, a ka ada a kêlîmî, ghê kamî wa a pyw꞉oo, ghéni n꞉ii chedê ngê daawa pyódu. Kwo, Yi kópu ka nye kêlîmî? 27 Mata ngê kwo, A Lémi. Kwo, Yi kópu ka n꞉aa kêlîmî. Kwo, A lama ka tóó, Pini n꞉ii Chóó Lémi ngê a ngmidi ngê, n꞉ii nmo t꞉âât꞉ââ, nyi vyîlo, Chóó Lémi Tp꞉oo. * Njon 6:68-69
Yesu ngê mbê u ngwo a puwâ
28 Mata ngê maa p꞉uu a kuwo nmoo, Petani mê diyé wo, u mbwó Méli ka tumu u kwo mbwolo, kwo, Mââwe kêda t꞉a, ka poopoo ngi. 29 Dini ghi n꞉ii ngê Méli ngê nyongo, wod꞉oo ghêêdî wo, Yesu u k꞉ii nmo a loo. 30 (Ghêlî k꞉ii p꞉o pi dêmî ta, Mata ngê maa p꞉uu kwéli a pyódu nmoo, y꞉i nmee ya.) 31 Dini ghi n꞉ii ngê Méli lîmîlîmî ngê ghêêdî wo, ngomo k꞉oo a pwii wo, Nju tpémini Méli u nuw꞉o l꞉âmol꞉âmo u l꞉êê dîy꞉o yi ngomo k꞉oo dnye kwo, mye ghêêdî dniye, Méli mye ngmêê ngópu. Apê ngmênê, Kpê chedê dê lê, wumê mbê.
32 Dini ghi n꞉ii ngê Méli ngê Yesu módu, u kwo a loo, yu km꞉ee dyimê wo, kwo, A Lémi. Kwo, Al꞉ii wonyoo ya, ye a tîdê daapî pwene. 33 Yesu ngê Méli yi módu, apê, Mu mbê. Apê, Kî yéli myeka mbê té. U gha dyênê wo, kwodo ng꞉oo dmi mye tpalê wo. 34 Yepê, Ló y꞉i nmyi kmênê ngópu? Kwo, Nmî Lémi. Kwo, Lee kmêle, nga anyi mwini. 35 Yesu ngê mbê u ngwo myedê puwâ. * Luukî 19:41 36 Nju tpémi y꞉oo noko apê, U pyipe mb꞉aa. 37 Pi ngmê knî y꞉oo apê, Kî pini ngê ngwolo kopwe angênté pyi ngê, lukwe dîy꞉o Lasadas daa pyi ngê. * Njon 9:6-7
Yesu ngê Lasadas u ngwo mêdê pyidu ngê
38 Myombó Yesu u gha mê dyênê wo, wod꞉oo kpê chedê nmî lee dniye. Kpomo u mênê ntóó y꞉i mî kmênê ngópu, chêêpî ndîî u kpê komo t꞉âmo ngmê kaa ngópu. 39 Yesu ngê yepê, Chêêpî tpiyé wupu kalê yó. Mata ngê Yesu ka kwo, Tuu wunê yiyé. Kwo, Paa tuwo nmî kmênê ngê. 40 Yesu ngê kwo, Ala kópu ṉga dî vyi, A ka nye kêlîmî, ye Chóó Lémi u wêdêwêdê ndîî awêde nye mumu. Kwo, Lukwe. Kwo, Yi kópu ka d꞉ee kêlîmî? 41 Wod꞉oo chêêpî a tpiyé wupu kalê ngópu. Yesu mbóó p꞉uu vyu wo, u Mî ka kwo, Mw꞉ââkó M꞉aa. Kwo, Kópuni ṉga d꞉a dmyinê, kîcha d꞉uu. 42 Kwo, A lama ka tóó, dye ghi yintómu a ka nyinê ng꞉aa, ngmênê ala yéli yi l꞉êê dîy꞉o yi kópu dî vyi, mu kópu u dîy꞉o ala kópu ka paa kêlîmî mbê dniye, Pini n꞉ii Chóó Lémi ngê a dy꞉ââ ngê, kî vyîlo. 43 Yi kópu yi vyu, wod꞉oo dpodombiy꞉e mbwolo, apê, Lasadas, a pwii. 44 Wod꞉oo ntóó a ghêêdî wo, kpomo u mênê a pwii wo. Ntee kmênê ngópu, yinté mêdê pii wo, kóó yu yi p꞉uu kpîdî pee n꞉ii t꞉ee tumo, yinté p꞉uu dnye ya, kpîdî pee n꞉ii ngê mbodo a kmongo ngópu, yi kpîdî pee mbêmê myedoo ya. Yesu ngê yepê, Kî pini p꞉uu kpîdî pee a ngee tóó. Yepê, Paa wunê yém.
Yesu u vyee u dy꞉oo u ngwo a châpwo ngópu
Mátiyu 26:1-5; Mak 14:1-2; Luukî 22:1-2
45 Nju tpémini Méli ka lee dniye, u nuw꞉o l꞉âmol꞉âmo u l꞉êê dîy꞉o, yi yéli yi ngópu Yesu ngê Lasadas a pyidu ngê. 46 Pi yilî u kwo kêlîmî mbê wo, ngmênê woni knî Njedusalem mê diyé dniye, Pádisi knî ye yi kópu u yuu ye mênê y꞉ee ngópu. 47 Wod꞉oo Pádisi yoo, kpêê yiyé pyu yoo, kada pini yintómu nipi a wó, noko yepê, Lukwe ngmanmî md꞉o, wu pini ngê kópu yilî ka d꞉uud꞉uu. 48 Noko yepê, Yi kópu adî d꞉uud꞉uu dé, pi yintómu u kwo wa kêlîmî mb꞉anê, Lóma tpémi y꞉oo wa ny꞉ee ngmê, awo, Wu pini ngê u pi lukwe dîy꞉o mudu y꞉i a kmîmî. Noko yepê, U kuwó dini ghi ngê lede yilî ala Njuda Wee u kwo wa a dy꞉ââ ngmê, wamî vya nmo, Chóó Lémi u ngomo wamye pwaa ngmê. 49 Pi ngmê yi vy꞉o doo kwo, u pi Kayapas, yi m꞉aani ngê kpêê yiyé pyu yoo yi kada pini ngê doo ya. Yi pini ngê yepê, Nuw꞉o nmyi mênê daa tóó. 50 Yepê, Ala kópu dmyongê w꞉ee ngópu. Yepê, Pi ngmidi pi yintómu yi l꞉êê dîy꞉o paa pw꞉oo we, ye Lóma tpémi y꞉oo daawa a pw꞉oo nmo. * Njon 18:14 51 Yi pini doo u lama doo mbumu, ngmênê ndê kópu yedoo tpapê. Yi m꞉aani ngê kpêê yiyé pyu yoo yi kada pini ngê doo ya, Chóó lémi u komo u ngwo kââ. 52 A tîdê mbwó yoo, nmî lama ka tóó, Yesu Nju tpémi yi l꞉êê dîy꞉o pwene, kn꞉aa yéli yi l꞉êê dîy꞉o mye pwene, mu kópu u dîy꞉o Chóó Lémi tp꞉oo módó tp꞉oo mââ yoo dyámê mbêmê dyámê mbêmê yélini a kwo, yoo ngmidi ngê u ngwo paa pyaa we. Kayapas u lama yi kópu dêpwo ya, ngmênê yinté kópu ye yi vyu. * Njon 10:16; 17:21; 1 Njon 2:2 53 Yi wéni ngê Nju tpémi yi kada pini knî y꞉oo Yesu u vyee u dy꞉oo a châpwo ngópu, 54 wod꞉oo Yesu tumutumu doo paa, Njuda Wee nmo kuwo ngê, pi kwéli dêpwo paa, y꞉i nmî lee dniye, p꞉aa ngmê u pi Epîdayim y꞉i nmeen꞉aa ya. * Njon 7:1
55 Nju tpémi yi naa ndîî, Tp꞉ee Kaa W꞉êêw꞉êê u Naa, daa kêmakêma doo dyimêdyimê, wod꞉oo pi yilî Njedusalem loo, daa dyámê ghi mu ngmidi tpémi y꞉i mî taa dniye. Yi nááli ghêlî daa kê ngópu, Njedusalem u ngwo lee dniye, Chóó Lémi ka tupwóni yi p꞉uu doo ya, u ngwo chedê ngópu. 56 Yesu dnye nmy꞉uu, Chóó Lémi u ngomo mbwa kalê ngmê k꞉oo noko dnye póó, noko yipu, Naa têdê daawa t꞉aa, apii? 57 Yi kópu vyi ngópu, mu kópu u dîy꞉o Pádisi yoo kpêê yiyé pyu yoo yi kada pini knî yi k꞉ii, ala kópu pi knî ye mwiyé vyi ngópu, yepê, N꞉ii u lama Yesu choo ya, yi pini ngê nmo dpî vyi ngê, yed꞉oo nmo mgîmîmgîmî.

*11:1-2: Luukî 10:38-39; Njon 12:3

*11:3: Njon 11:36

*11:4: Njon 9:3; 11:40

*11:8: Njon 8:59; 10:31

*11:11: Luukî 8:52

*11:16: Mak 14:31

*11:21: Njon 11:32

*11:24: Njon 5:29; 6:39-40

*11:27: Njon 6:68-69

*11:35: Luukî 19:41

*11:37: Njon 9:6-7

*11:50: Njon 18:14

*11:52: Njon 10:16; 17:21; 1 Njon 2:2

*11:54: Njon 7:1