6
Yesu ngê pi limo yono yono y꞉a u ngwo mbono ngê
Mátiyu 14:13-21; Mak 6:30-44; Luukî 9:10-17
U kuwó dini ghi ngê Yesu u k꞉ii Nkálili Kpéni Lêê nmî ngmópu. Yi kpéni lêê u pi mye Taipidiyas. Pi yilî tp꞉oo témi tap knî y꞉oo dnya a yâmuyâmu nmo, mu kópu u dîy꞉o Yesu ngê mbwudu yi ngópu yilî dpîmo chap, pwopwokopwe dpîmo pyipyi dé. Yesu u k꞉ii mbu mbêmê nmî kee dniye, y꞉i mbwódo nm꞉uu yaa dniye. Nju tpémi yi naa ndîî, Tp꞉ee Kaa W꞉êêw꞉êê u Naa, daa kêmakêma doo dyimêdyimê. Yesu ngê ngwolo dê yi kalê doo, apê, Yoo ndîî ngmêyedê pwiyé knî. Pilipi ka póó wo, kwo, Nté knî ló y꞉i ngmanmî pwila, kî yéli ndîî u ngwo wanmî mbono té? Pilipi doo a tókótókó, yi kópu u ngwo u kwo vyu. Yesu u lama doo ya, Kî yéli yi ngópu mbwudu ngmên꞉aa chap, u ngwo n꞉aa mbonombono té. Pilipi ngê kwo, Yoo ló mye ntoo. Kwo, Ndapî my꞉oo yono y꞉a doo u ntââ. Kwo, Nté pee tp꞉oo ye pîpî ngmê, awêde daawa pile dmi. 8-9 Yesu p꞉uu ndiye pyu m꞉uu, Saimon Pita u mbwó Andru, yi pini ngê Yesu ka kwo, Tp꞉ee ngmê ala. Kwo, Mbîdédi tp꞉oo limi yi tpyé, te miyó. Kwo, Ngmênê daa yoo u ntââ. 10 Yesu ngê nmopê, Ye vyi yó, Mbiye mbêmê yaa dniye. (Yi kêlî ghê mbiye dêpwo ghêdê.) Pi yilî yintómu mbwódo yaa dniye, yintómu limo yono yono y꞉a (5,000). 11 Yesu ngê yi mbîdédi limi knî a ngî too, pwaa too, Chóó Lémi yi l꞉êê dîy꞉o kwuno ngê, mbîdédi n꞉êê kuu nmo a kpo, yi yéli ye nmî y꞉ângo, yoo u ngwo nmî mbono ngê. Yi kópu te miyó dê y꞉e mye d꞉uu ngê, pi yintómu dnye kmaapî, pile dniye, nté daa chedê ngópu. 12 Dini ghi n꞉ii ngê yi ghê dmi a kee wo, Yesu ngê nmopê, Ntini n꞉ii kmono d꞉uu kê, mêdê wó yó, nté kmono pi daawa dyênê. 13 Wod꞉oo yi ntini kmono nmo wó, péé y꞉a mê miyó nmî ntówo.
14 Yélini y꞉oo yi ntini ma ngópu noko yepê, Yesu ngê mbwudu nmo ngmêdê chaa. Noko yepê, Chóó Lémi u komo kapî pyu n꞉ii nmo t꞉âât꞉ââ, kî vyîlo. * Deut 18:15; Njon 5:46 15 Yesu ngê a w꞉ee ngê, apê, Kî yéli y꞉oo wunê ny꞉ee nê, lede knî yi kada pini ngê a pyépi nê. Yesu ngê u yi dêpwo kwo, Yinté kada pini ngê pyódu nêne, wod꞉oo kada a y꞉ângo, mbu mbêmê u mo mî kee wo. * Njon 18:36
Yesu kpé mbêmê u ngwo doo paa
Mátiyu 14:22-33; Mak 6:45-52
16-17 Ntumokwodo dini ghi yi yó, Yesu p꞉uu yélini nmee ndiye, dinki k꞉oo nmî wo dniye, kada nmo y꞉ângo, Kîpêêniyêm nmee lêpî. Mgîdî maa p꞉uu nmo a ghay wo, Yesu nmo dêpêngê loo. 18 Yópu ndîî nmo ngma a pwaa wo, vyuwó mbêmê kpaapî ghê wo. 19 Daa kêmakêma Kîpêêniyêm nmee todotodo, Yesu ntii mbêmê paa têdê nmî módu, nmî nkîngê mbê dniye, noko nmomo, Lukwe nmî kêténi kîyedê pwiyé knî? 20 Yesu ngê nmopê, Namê nkîngê, ala nê. 21 U yi nmo doo kwo, Yesu dinki k꞉oo nmî ché, ngmênê lyoko yi dini ghi ngê nmî kee dniye.
Pi knî y꞉oo Yesu u ngwo dnye nmy꞉uu
22 Womumo mw꞉aandiye, Yesu ngê yoo kwéli mbono too, yoo y꞉i nipi a wó, Yesu dnye t꞉âât꞉ââ, mu kópu u dîy꞉o alanté dnye nuw꞉o, Yesu p꞉uu ndiye pyu knî yi k꞉ii ma dinki mu ngmidi ngê a lee dmi, p꞉uu ndiye pyu yoo yi dinki ngê yi mo mê diyé dmi. Noko yepê, Yesu al꞉ii ló y꞉i a tóó? 23-24 Dnye nmy꞉uu, ngmênê dêpê pyw꞉ee ngópu, noko yepê, Al꞉ii daa tóó, p꞉uu ndiye pyu yoo al꞉ii myedaa pyede. Dinki knî ngmê Taipidiyas a ndê dniye, nmî Lémi ngê Chóó Lémi kwéli kwuno ngê, yoo kwéli mye mbono ngê, y꞉i mî tee dniye. Yoo yi dinki knî yi k꞉oo wo dniye, Kîpêêniyêm u ngwo a lee dniye, Yesu dnyen꞉aa nmy꞉uu.
Yesu u kwo kêlîmî p꞉uu u ngwo ye doo mgongo
25 Pi knî y꞉oo Yesu dini ghi n꞉ii ngê Kîpêêniyêm a pyw꞉ee ngópu, kwo, Mââwe. Kwo, Al꞉ii anté nyi t꞉aa? 26 Yesu ngê yepê, Ndê kópu nmye ngmên꞉aa tpapê. Yepê, Anmye nmy꞉uu nê, mu kópu u dîy꞉o ma ntini n꞉ii nmye nê kê, yi ntini ngê nmyi pile dmi. Yepê, Yi ntini p꞉uu nmye nuw꞉o té, dpodoni nî dóó, yi kópu p꞉uu dp꞉ee nuw꞉o té. 27 Yepê, Ntini n꞉ii chedê ngê dpî pyódu, yi ntini p꞉uu namê dpodo, ngmênê ntini n꞉ii chedê ngê daawa pyódu, yi ntini p꞉uu dmyinê dpodo, ghê kamî u ngwo anmyinê pyw꞉ee ngmê, ghéni n꞉ii chedê ngê daawa pyódu. Yepê, Yi ntini Chóó Lémi u Pi Ndêndê ngê nmye yinê wa a kê, pini n꞉ii Chóó Lémi ngê a myââ, nmye myedê kêma ngê. 28 Yesu ka póó dniye, kwo, Ló dpodo ngmê Chóó Lémi u nuu u dpodo vyîlo ay꞉uu dóó, ghê kamî u ngwo anmo pyw꞉oo? 29 Yesu ngê yepê, Chóó Lémi ngê ala dpodo u yi ye kwo, Pini n꞉ii nmye a dy꞉ââ ngê, u kwo dmyinê kêlîmî. 30 Yesu ka kwo, Lóntoo mbwudu nmî ngópu ngmanyi chaa, u ngwo ṉga anmo kêlîmî mbê dmi? Kwo, Ló kópu ngmanyi d꞉uu? 31 Kwo, Nmî kn꞉ââ knî y꞉oo nko mênê mana yidnya a pîpî. Kwo, Puku yedê alanté a tóó, Ntini n꞉ii mbóó p꞉uu doo a ndiyendiye, vyîlo ye yedoo a yém. * Ex 16:14-15 32 Yesu ngê yepê, Ala ndê kópu nmye yinî tpapê, Ntini n꞉ii mbóó p꞉uu doo a ndiyendiye, daa Mósisi ngê vyîlo nmye yedê kpo. Yepê, M꞉aa ngê nté njini nmye wunê kuwo. Yepê, Chóó Lémi ngê ntini n꞉ii nmye wunê kuwo, daa nté ntee ntini, 33 ngmênê pini n꞉ii mbóó p꞉uu a ndê wo, ghê kamî nmye yinê wunê kuwo, wu vyîlo. 34 Yesu ka kwo, Mââwe. Kwo, Dye ghi yintómu yinté ntini nmo yicha a kuwo. 35 Yesu ngê yepê, Nê nmyi nté njini. Yepê, N꞉ii a yoo vy꞉o dpî ghê, yini daa dómudómu yédi. Yepê, N꞉ii a ka ada a kêlîmî, yini myedaadî mbwaambwaa. * Njon 4:14
36 Yesu ngê yepê, Ala kópu wunê mu nmye nî vyu, K꞉omo tpile nmyi m꞉uu noo, ngmênê a ka dp꞉ee kêlîmî té. 37 Yepê, M꞉aa ngê yélini a ka wunê kuwo, yi yéli yintómu a ka wa a lee dmi, yi wépi dmi daanî puwâ, * Njon 17:6-8 38 mu kópu u dîy꞉o daa a chóó a pono vyápê u l꞉êê dîy꞉o mbóó p꞉uu nê ndê wo, ngmênê pini n꞉ii ngê a dy꞉ââ noo, yi pini u pono vyápê u l꞉êê dîy꞉o nê loo. 39 Yepê, Yélini a ka a kpo, l꞉âmo daangmanî ngee, ngmênê kuwókuwó wéni ngê anê pyidu té. Yepê, Vyîlo yi kópu u l꞉êê dîy꞉o nê loo. * Njon 10:28-29; 17:12 40 Yepê, M꞉aa ngê ala kópu u yi ye kwo, Yélini y꞉oo a tp꞉ee wa m꞉uu ngmê, u kwo amyidnyi kêlîmî, yi yéli yi nuw꞉o dmi kamî ngê pyaa we, ghê kamî a pyw꞉ee y꞉e, ghéni n꞉ii chedê ngê daawa pyódu. Yepê, Kuwókuwó wéni ngê yi yéli wanê pyidu té.
41 Kópuni Yesu ngê Nju tpémi ye mwiyé vyu, yepê, Ntini n꞉ii mbóó p꞉uu a ndê wo, ala nê vyîlo, yi kópu u l꞉êê dîy꞉o Nju tpémi u ngwo dnye nuu mbumu. 42 Noko yepê, Kî pini Njósép tp꞉oo, u pye mî nmî lama dê. Noko yepê, Ala kópu lukwe dîy꞉o dê vyi, Mbóó p꞉uu nê ndê wo. 43 Yesu ngê yepê, Noko namê nuu mbumu. 44 Yepê, Pi módó a yoo vy꞉o daangmêwa a ghê, ngmênê M꞉aa ngê a ka yinê wa a ńuw꞉o, yi pini a yoo vy꞉o u ngwo wa ghê, kuwókuwó wéni ngê yi pini anê pyidu. 45 Yepê, Chóó Lémi u komo kapî pyu ngmê ngê ala kópu a d꞉êê ngê, apê, Pi yilî yintómu Chóó Lémi p꞉uu adnyi ndiye. Yepê, N꞉ii knî y꞉oo M꞉aa u dnye a nyêmî ngmê, p꞉uu a ndiye té, yi yéli a ka vyîlo yiwunê lêpî. 46 Yepê, K꞉omo tpile u dnye a nyêmî ngmê, ngmênê daa mumu ngmê. Yepê, Nê mu ngmidi M꞉aa a mo n꞉uu módu, mu kópu u dîy꞉o nipi nyipu a ya.
47 Yesu ngê yepê, Ala ndê kópu nmye yinî tpapê, N꞉ii a ka ada a kêlîmî, yi pini u nuw꞉o anî ngmêê, ghê kamî u ngwo wa a pyw꞉oo, ghéni n꞉ii chedê ngê daawa pyódu. 48 Yepê, Nê nmyi nté njini. 49 Yepê, K꞉omo tpile nmyi kn꞉ââ knî y꞉oo mana nko mênê dnya a pîpî, ngmênê mye pw꞉oo dniye. 50 Yepê, Nté njini n꞉ii mbóó p꞉uu a ndê wo, daa mana ntee ntini. Yepê, Pini n꞉ii ngê yi ntini ndêndê wa ma, daawa pw꞉onu. 51 Yepê, Nê nmyi nté njini, mbóó p꞉uu nê ndê wo, ghê njini a mênê a tóó. Yepê, N꞉ii ngê ala ntini wa ma, u ghê chedê ngê daawa pyódu. Yepê, Ntini n꞉ii u kwo anî y꞉oo, a chóó a mbyuu u kwo ay꞉ii y꞉oo, mu kópu u dîy꞉o dyámê mbêmê tpémi y꞉oo ghê kamî pêdê pyw꞉ee y꞉e.
52 Yesu u kópu dyuu u l꞉êê dîy꞉o Nju tpémi noko kwopwepe mbê dniye, noko yepê, Kî pini ngê chóó u mbyuu pee lónté nmo wa a kê, wanmî ma? 53 Yesu ngê yepê, Ala ndê kópu nmye yinî tpapê, Chóó Lémi u Pi Ndêndê mbyuu daanmyi ma knomomê, u wêê myedaanmyi nda knomomê, ye ghê kamî nmyi mênê daawa yââ. 54 Yepê, N꞉ii ngê a mbyuu wa ma, a wêê amye nda, yini u mênê ghê kamî wa yââ, kuwókuwó wéni ngê anê pyidu. 55 Yepê, Nté ntee ntini u pîpî daa ndîî kópu, a mbyuu u pîpî yi ndîî kópu. Yepê, Mbwaa ntee mbwááni u ndanî daa ndîî kópu, a wêê u ndanî yi ndîî kópu. 56 Yepê, N꞉ii ngê a mbyuu wa ma, a wêê amye nda, yini k꞉ii ngmidi ngê anyi pyaa knî. 57 Yepê, M꞉aa, ghê u kn꞉ââ. Yepê, Yinê a dy꞉ââ noo. Yepê, M꞉aa u ghê a mênê ntee a tóó, pini n꞉ii ngê wa ma nê, a ghê u mênê yinté adî ya. 58 Yepê, Nté njinini mbóó p꞉uu a ndê wo, ala vyîlo yi ntini. Yepê, Daa mana ntee ntini. Yepê, Nmyi kn꞉ââ knî y꞉oo w꞉amî mbêmê mana dnya a pîpî, myedê pw꞉oo dniye, ngmênê n꞉ii ngê ala ntini wa ma, yini daawa pw꞉onu, adî ya, chedê ngê daawa pyódu.
59 Yi kópu dyuu Yesu ngê u dêêpî têdê ye vyu, dini ghi n꞉ii ngê Kîpêêniyêm ngêpê ngomo k꞉oo doo dêêpî.
Yesu p꞉uu ndiye pyu yilî knî y꞉oo Yesu u ngwo a kuwo ngópu
60 Yesu p꞉uu ndiye pyu woni knî y꞉oo yi kópu dyuu dini ghi n꞉ii ngê ny꞉ee ngópu, noko yepê, Wu kópu dyuu u nyêm nmo doo u ntââ. Nanê wa ny꞉ee té. 61 Yesu ngê yi kópu chóó a w꞉ee ngê, apê, A p꞉uu ndiye pyu yoo ka nuu mbumu té. Yesu ngê yepê, Yi kópu dyuu u l꞉êê dîy꞉o a wépi wanmyi pwaa ngmê? 62 Yepê, Mbóó p꞉uu kwéli nê ndê wo dini ghi n꞉ii ngê nmyi ngópu am꞉aa diyé, ye yi ngwo a ka anmyinê kêlîmî mbê dmi? 63 Yepê, Kópuni nmyi chóó wanmyi d꞉uu t꞉oo, doo u ntââ dé, ghê kamî u ngwo daanmyinê pyw꞉ee ngmê, ngmênê Chóó Lémi u Ghê Dmi mu ngmidi u ntââ, ghê kamî nmye yinê wa a kê. Yepê, A kópu dyuu Chóó Lémi u Ghê Dmi mbêmê nmye dî vyi, ghê kamî u ngwo wanmyinê pyw꞉ee ngmê, ngmênê nmyi vy꞉o ngmê knî daa kêlîmî té. * 2 Kódin 3:6 64 Yesu ngê yi kópu vyu, mu kópu u dîy꞉o yélini u kwo dêdnye kêlîmî, yi yéli wunê mwiyé a m꞉uu too, pini n꞉ii u kwódo ngê ghê wo, wunê myedê módu. 65 Yesu ngê yepê, Yi kópu u l꞉êê dîy꞉o nmyenê, Pi ngmê a yoo vy꞉o módó daangmêwa ghê. M꞉aa ngê u ntââ ngê mwiyé wa a pyódu, a yoo vy꞉o u ngwo wa ghê. * Njon 6:44
66 Yi kópu dyuu u l꞉êê dîy꞉o, yélini y꞉oo Yesu dnye yâmuyâmu, yi yéli yi vy꞉o pi yilî knî y꞉oo Yesu a kuwo ngópu, mêdêdnye yâmuyâmu. 67 Wod꞉oo nmo y꞉a mê miyó, Yesu ngê nmopê, U yi nmye a kwo, Amy꞉ee lee dmi? 68 Saimon Pita ngê kwo, A Lémi. Kwo, N꞉uu ka am꞉oo lee dmi? Kwo, Kópuni dyuu nye tpapê, yi kópu dyuu mbêmê ghê kamî anmo pyw꞉oo. 69 Kwo, Ṉga dp꞉o kêlîmî mbê dmi. Kwo, Ala kópu nmî lama kêdê yââ, Nyi Chóó Lémi u ngmidi ngmê u pi. * Mát 14:33; 16:16 70 Yesu ngê nmopê, K꞉omo tpile nmyi y꞉a mê miyó a chóó nê ngmidi nmyoo, ngmênê nmyi vy꞉o Setan u pénta ngma a kwo. 71 Njudas p꞉uu nmo doo mbumu, pini n꞉ii Saimon tp꞉oo, Kédiyót pi. K꞉omo tpile nmî y꞉a mê myomoni, ngmênê Yesu u lama doo ya, A kwódo ngê vyîlo ayi ghê.

*6:14: Deut 18:15; Njon 5:46

*6:15: Njon 18:36

*6:31: Ex 16:14-15

*6:35: Njon 4:14

*6:37: Njon 17:6-8

*6:39: Njon 10:28-29; 17:12

*6:63: 2 Kódin 3:6

*6:65: Njon 6:44

*6:69: Mát 14:33; 16:16