16
Kada pini knî y꞉oo Yesu u ngwo dnya a tókótókó
Mak 8:11-13; Luukî 12:54-56; 11:29-32
Wo ngmê ngê Pádisi yoo Sadyusi yoo Yesu ka knî ngma a loo. U yi y꞉e doo kwo, Yesu nmo tókó. Alanté dnye nuw꞉o, apê, Pini n꞉ii nmo t꞉âât꞉ââ kî pini wo vyîlo, ye Chóó Lémi ngê u l꞉êê dîy꞉o mbwudu ngmêpaa chaa. Yi kópu u l꞉êê dîy꞉o Yesu ka kwo, Mââwe, u yi nmo a kwo, Mbwudu nmî ngópu ngmê chépi. * Mát 12:38; Njon 6:30 Yesu ngê yepê, Kââdî dini ghi n꞉ii ngê dpî ghîî, ala kópu nmye tpapê ngópu, nye, Mbu vyuwo kpêm kêdê d꞉ii, mââ kââdî y꞉ay꞉a wa pwiyé. Yepê, Dini ghi n꞉ii ngê nkalî nmye mumu ngópu, ala kópu nmye tpapê ngópu, nye, Nkalî ngmêka kwo, daa kêmakêma tpii wunê ghayghay. Yepê, Lukwe dîy꞉o my꞉oo nmye pyede. Yepê, Kópuni mbóó p꞉uu nmye mumu tumo, mb꞉aamb꞉aa ngê nmyinê wopwe tumo, ngmênê kópuni n꞉aa d꞉uud꞉uu too, lukwe dîy꞉o dênmyinê wopwe t꞉oo. Yepê, Lukwe dîy꞉o dp꞉ee myeme nê. Yepê, Nmyo yoo dono, Chóó Lémi dnyinté nmyi lama a tóó. Yepê, Yinté kópu nmyi ngópu daangmanî d꞉uu, ngmênê dîyo kópu ndîî mu ngmidi wanmyi m꞉uu ngmê. Yepê, Kópuni Njóna ngê a pyodo, yinté kópu dîyo a nga ngmêwa pyódu. Wod꞉oo yi yéli a kuwo ngê. * Mát 12:39-40; Luukî 11:29
Yesu yis p꞉uu u ngwo doo mgongo
Mak 8:14-21
Yesu, p꞉uu ndiye pyu yoo yi k꞉ii, dinki k꞉oo wo dniye, kpé lêê mwada pee dnye lêpî. Dini ghi n꞉ii ngê mî tee dniye, Yesu p꞉uu ndiye pyu knî y꞉oo mbîdédi yimî nuw꞉o kalê ngópu, noko yepê, Mbîdédi pi doo ńuwo. Yesu ngê yepê, Nmye dmyina a vyuwo. Yepê, Pádisi yoo Sadyusi yoo yi yis ngê kîngî dyênê nmyo. Wod꞉oo yi kópu p꞉uu noko dnye danê, noko yepê, Wu kópu kêdê vyi, mu kópu u dîy꞉o mbîdédi nmî ngópu daa kwo. Kópuni dnye tpapê dé, Yesu ngê a w꞉ee too, yepê, Lukwe dîy꞉o ala kópu nmye tpapê ngmê, Mbîdédi nmî ngópu daa kwo. Yepê, Lukwe dîy꞉o dnyinté a ka nmye kêlîmî té. Yepê, Dini ghi n꞉ii ngê pi yilî nî mbono ngê, yepê, mumdoo yi kópu dmyongê w꞉ee ngópu? Yepê, Dini ghi n꞉ii ngê mbîdédi limi knî munî pwaa too, pi limo yono yono y꞉a u ngwo munî mbono too, yepê, nté kmono péé yémi nmyi ntówo ngópu? 10 Yepê, Dini ghi n꞉ii ngê mbîdédi pyudu knî mumy꞉aa pwaa too, pi podo yono yono y꞉a u ngwo muy꞉aa mbono too, yepê, nté kmono péé yémi nmyi ntówo ngópu? 11 Yepê, Lukwe dîy꞉o dmyongê w꞉ee ngópu. Yepê, Dómu ngê daawa ngee nmo. Yepê, Daa mbîdédi p꞉uu nmye n꞉aa mgongo. Yepê, Nmye dmyina a vyuwo. Yepê, Pádisi yoo Sadyusi yoo yi yis ngê kîngî dyênê nmyo. 12 Yi ngwo p꞉uu ndiye pyu knî y꞉oo yi mgongo mînê w꞉ee ngópu, apê, Daa mbîdédi nk꞉êênî u yis p꞉uu nmo a mgongo. Apê, Pádisi yoo Sadyusi yoo yi kópu dyuu p꞉uu nmo a mgongo.
Pita ngê Yesu p꞉uu kópuni vyu
Mak 8:27-30; Luukî 9:18-21
13 Yesu, p꞉uu ndiye pyu knî yi k꞉ii, kada a y꞉ee ngópu, Sisadiya Pilipay wee u kwo lee dniye, wod꞉oo Yesu p꞉uu ndiye pyu knî ye póó wo, yepê, Pi knî ye yinê ye nê n꞉uu? 14 Kwo, Ngmê knî y꞉oo alanté a tpapê ngmê, Nyi Njon Baptist. Kwo, Ngmê knî y꞉oo alanté a tpapê ngmê, apu, Nyi Ilacha. Kwo, Ngmê knî y꞉oo alanté a tpapê ngmê, apu, Nyi Njedîmaiya. Kwo, Ngmê knî y꞉oo alanté a tpapê ngmê, apu, N꞉ii knî y꞉oo Chóó Lémi u komo wunê dnyimo a kapî, ngmêkêda pyidu, nyi vyîlo. 15 Yesu u nkwo ye póó wo, yepê, Nmyinê nmye nê n꞉uu? 16 Pita ngê kwo, Chóó Lémi ngê pini n꞉ii a ngmidi ngê, nmî Mbwámê ngê a pyódu ngê, nyi vyîlo. Kwo, Yâpwoni ghê a t꞉a, nyi Tp꞉oo. 17 Yesu ngê kwo, Saimon, Njóna tp꞉oo. Kwo, M꞉aa ngê ndêndê ngê da ngee ngi. Kwo, Yi kópu daa ṉ́yóó nyinê w꞉ee ngê, daa pi ngê ṉga yinê mye vyu, kwo, M꞉aa ngê yinê ṉga da vyi. 18 Kwo, Kópu ṉga ngmên꞉aa tpapê. Kwo, Chêêpî kpiyé pââ ndîî ntee a kwo, nyi yinté tpile. Kwo, T꞉ââ ngê d꞉uuwodê y꞉oo, myed꞉uudpî ghêdê kwolo. Kwo, Yinté a yoo kamî yi kn꞉ââ ngê dî pyódu ngi. Kwo, Kópuni u l꞉êê dîy꞉o wanî dy꞉ââ nmyo, yi kópu anmyin꞉aa d꞉uud꞉uu. Kwo, Setan u yoo knî y꞉oo nmyi maa dmi daawa nkoko ngmê, wa dêê dmi, yi pwo wanmyi lee dmi. * Njon 1:42; 1 Kódin 3:11; Nkal 2:6-9; Epeso 2:20 19 Kwo, A yoo yi tpii kââ dmi ṉgêê yedê wanî yé, a ngomo u kii tîpî ṉgêê yedê amy꞉aa yé. Kwo, M꞉aa u pono mb꞉aamb꞉aa ngê anyin꞉aa vyápê. Kwo, Kópuni dyámê mbêmê pi knî ye anyinê kwódu, M꞉aa ngê ye amyedê kwódu. Kwo, Kópuni dyámê mbêmê pi knî ye daanyi kwódu, M꞉aa ngê ye myedaawa a kwódu.
20 U kuwó dini ghi ngê Yesu ngê p꞉uu ndiye pyu knî ye yepê, Pi knî ye nangê vyi, Pini n꞉ii Chóó Lémi ngê a ngmidi ngê, n꞉ii nmo t꞉âât꞉ââ, yi pini wunê kî ta.
Yesu p꞉uu ndiye pyu knî ye u pwopwo p꞉uu u ngwo ye doo danê
Mak 8:30–9:1; Luukî 9:22-27
21 Yi ngwo dini ghi ngê Yesu ngê p꞉uu ndiye pyu knî ye u pwopwo p꞉uu danê u kn꞉ââ chópu. Yepê, Dpodoni M꞉aa ngê a ka a kpo, doo u ntââ u wépi daanî puwâ. Yepê, Dîyo Njedusalem wanmî lee dmi, y꞉i nmî kada pini knî y꞉oo wamî mb꞉ii nê. Yepê, Kpêê yiyé pyu yoo yi kada pini knî y꞉oo wa mb꞉ii nê, dêêpî pyu knî y꞉oo wamye mb꞉ii nê. Yepê, Dono kópu yilî a nga wa d꞉uu ngmê, wa vya nê, wo pyoloni ngê amênê pyidu. 22 Wod꞉oo Pita ngê Yesu u mo kuwa ńuwo, kwo, A Lémi. Kwo, Ye kópu kidimê tpapê. Kwo, Chóó Lémi ka wanyinê ch꞉anê. Kwo, Yinté ṉga daawa pyódu. 23 Ngmênê Yesu yi diyé wo, Pita ka kwo, A nkîgh꞉ê a yumwe. Kwo, Nyi Setan ntee pini. Kwo, Kn꞉aa máádi p꞉uu anyi kapî nê. Kwo, Daa Chóó Lémi u komo y꞉ee kapî, ye pi knî yi komo y꞉ee kapî.
24 U kuwó dini ghi ngê Yesu ngê p꞉uu ndiye pyu knî ye yepê, N꞉ii ngê u yi adî kwo, Nê u yoo vy꞉o nî ghê, yi pini ngê choo a yâmuyâmu nê, u gha d꞉ud꞉umbiy꞉e a ka dpo kê ngê, chóó u kópu knî yi p꞉uu mêkîngî nuw꞉o, k꞉omo tpile a l꞉êê dîy꞉o dê pw꞉oo knomomê, ngmênê dpo ngm꞉êê nêne. * Luukî 14:27 25 Yepê, Pini n꞉ii u ghê p꞉uu adî nuw꞉o, awo, Kîngê vya nê, u ngwo wa kede, a yoo vy꞉o daawa ghê, yepê, yi pini ndêndê ngê wa pw꞉onu, ndê ngê amî ma. Yepê, Pini n꞉ii a l꞉êê dîy꞉o wa pw꞉onu, yi pini amêdê pyidu, ghê kamî u ngwo wa a pyw꞉oo, mb꞉aamb꞉aa ngê adîn꞉aa ya. 26 Yepê, Pini n꞉ii chóó u tpile knî yi p꞉uu adî nuw꞉o, u l꞉êê dîy꞉o Chóó Lémi wa mb꞉ii, yi pini dini ghi n꞉ii ngê wa pw꞉onu, yed꞉oo dono wa a pyw꞉oo. Yepê, K꞉omo tpile dyámê u tpile yintómu yi pini u ngópu adî ya knomomê, ngmênê doo u ntââ ghê kamî u ngwo daawa pwila, dono wa a pyw꞉oo. 27 Yepê, A kuwó a l꞉êê dîy꞉o adnyi kpadakpada nmyo, ngmênê mu dini ghi ngê a enjel knî yi k꞉ii anmo diyé dmi. Yepê, Yi dini ghi ngê a pi ndîî ngê adî ya, M꞉aa u pi ntoo, a pi yintoo ngê wa pyódu. Yepê, Yoo yi ngwo an꞉uu chámê. Yepê, A yoo mb꞉aa a kêê k꞉oo wanî kaa té, yoo dono wanî kpada té. * Lóma 2:6; Tpyuu 22:12 28 Yepê, Ndê kópu nmye ngmên꞉aa tpapê, yepê, Pi knî nmyi vy꞉o ngma a kwo, ghêlî daawa pw꞉oo dmi, noko yewo, Chóó Lémi u Pi Ndêndê u pi ndîî ngê kêdê pyódu, u yoo y꞉enê kn꞉ââ wunê kêdê chaa.

*16:1: Mát 12:38; Njon 6:30

*16:4: Mát 12:39-40; Luukî 11:29

*16:18: Njon 1:42; 1 Kódin 3:11; Nkal 2:6-9; Epeso 2:20

*16:24: Luukî 14:27

*16:27: Lóma 2:6; Tpyuu 22:12