NJON
Pini n꞉ii ngê ala danêmbum d꞉êê ngê, u pi Njon, Sepédi tp꞉oo, Yesu u dyépi ngmê.
1
Mwiyémwiyé dini ghi ngê, nmî Kêlî Pini doo ya. Yi pini nmî Mî Tp꞉oo, nmî Mî nmo yinê a kêma ngê. Nmî Mî k꞉ii dpîmo ya, yi gha ngmidi ngê doo ya. * Njon 17:5; 1 Njon 1:1-2; Tpyuu 19:13 Dyámê pê ghêlî daangê l꞉âmo ngê, ngmênê nmî Mî k꞉ii nipi dpîmo ya. Tpile yilî yintómu nipi l꞉âmo ngópu, wu tpile Kêlî Pini k꞉ii daa l꞉âmo ngópu, daa tóó. * 1 Kódin 8:6; Kîlosa 1:16-17; Hipîlu 1:2 Kêlî Pini Ghê Njini u Kn꞉ââ, kamî ngê yinê dpî pyódu nmo. Yi Ghéni Kn꞉ââ nmî pywápê ngê vyîlo yi pyodo. * Njon 5:26 Yi pywápê ngê mgîdî yinê chópu. Mgîdî dêê wo, yi pywápê daa nt꞉ââ ngê. * Njon 8:12 6-7 Yi pywápê, nmî Mî Tp꞉oo. Ghêlî daa ta, u mdoo tpapê pyu ngmê Chóó Lémi ngê a ngmidi ngê, nmo a dy꞉ââ ngê. Yi pini u pi Njon Baptist. Pi knî ye yi pywápê p꞉uu doon꞉aa danêmbum, mu kópu u dîy꞉o apê, Pi yintómu u kwo paa kêlîmî mbê dniye. Chóó vyîlo daa pywápê, ngmênê pywápê p꞉uu pi knî ye doon꞉aa danêmbum.
Pywápê njini p꞉uu ye doon꞉aa danêmbum. Pi yintómu yi l꞉êê dîy꞉o yi pywápê dyámê mbêmê doo a lêpî. 10 Nyââ, nmî pywápê dyámê mbêmê doo ya, dyámêni Chóó Lémi k꞉ii l꞉âmo ngópu, ngmênê yi dyámê tpémi y꞉oo daa mya ngópu. 11 Chóó u dyámê pee p꞉uu a loo, chóó u yoo y꞉oo u wépi pwaa ngópu. 12 Ngmênê ngmê knî y꞉oo daa mb꞉ii ngópu, u kwo kêlîmî mbê dniye. Yi yéli Chóó Lémi tp꞉oo módó tp꞉oo mââ ngê pyódu too. 13 Daa pi ngê yinté pyódu too, daa yi chóó Chóó Lémi u yoo vy꞉o ghê dniye, ngmênê Chóó Lémi ngê chóó tp꞉oo módó tp꞉oo mââ ngê pyódu too. * Njon 3:3-6; Njems 1:18; 1 Pita 1:23
14 Kêlî Pini pi ngê pyodo, nmî vy꞉o doo kwo. Ala kópu nmo w꞉ee ngê, Kî nmî Mî Tp꞉oo mu ngmidi. Nmî ngêêpî pyu ndîî, u kópu yintómu ndê kópu dé. * Nkal 4:4; Pilipay 2:7; Hipîlu 2:14
15 Nmî Kêlî Pini pi ghêlî daa myââ, Njon Baptist yi pini p꞉uu nmo doo danêmbum. Pi knî yi k꞉ii dpodombiy꞉e nmo mbwolo, nmopê, Pini n꞉ii p꞉uu nmye noo danêmbum, munmyenê, A kuwó wunê kwo, nmopê, yi pini a kada pini ngê a tóó, mu kópu u dîy꞉o ghêlî dîpîngê ta, ngmênê yi pini dye ghi yintómu doo a ya.
16 Nmo yintómu kópu mb꞉aa yilî Kêlî Pini ngê nmo wunê d꞉uud꞉uu. Kópu mb꞉aa nmo daangmê w꞉êê ngê. 17 Mósisi ngê kópu mb꞉aa ngmê d꞉uu ngê, Chóó Lémi u dêêpî kópu dyuu nmo a ńuwo, ngmênê Yesu Kédisu ngê daa yintoo kópu yi d꞉uu ngê, kópu ndîî yi d꞉uu ngê. Yesu ngê Chóó Lémi u módó yeedeyeede ndîî nmo a kpo, u Mî ka maa njini u ngwo a yó. 18 Pi ngê Chóó Lémi doo u kpêê. Chóó Lémi Tp꞉oo mu ngmidi, pini n꞉ii u nuu ghi Chóó Lémi nódo a tóó, Chóó Lémi nmî nuw꞉o yinê kwólu.
Njon Baptist ngê Yesu u maa u ngwo a yó
Mátiyu 3:1-12; Mak 1:1-8; Luukî 3:1-18
19 Dini ghi n꞉ii ngê Njon Baptist mbwaa ndîî Njódan u nkîgh꞉ê doo dpodo, Nju tpémi yi kada pini yoo yi nuw꞉o dmi alanté pyodo, apê, Pini n꞉ii Chóó Lémi ngê a ngmidi ngê, ndoo apê wu vyîlo. Yi kópu u l꞉êê dîy꞉o Chóó Lémi u ngomo k꞉oo dpodo pyu knî ngmê u kwo a dy꞉ââ tumo, yepê, U kwo nye póó dmyeno, kwipi, Nyi n꞉uu? 20 Njon Baptist ngê yepê, Chóó Lémi ngê pini n꞉ii a ngmidi ngê, ndêndê ngê d꞉aa vyîlo. 21 Kwo, Chóó Lémi ngê wunê kópuni a vyu, apê, Ilacha dîyo dyámê mbêmê amêdê diyé, yi kópu vyîlo yichi ntiye? Yepê, D꞉aa vyîlo. Kwo, Mósisi pini n꞉ii p꞉uu nmî kn꞉ââ knî ye doo a danêmbum, yepê, Chóó Lémi ngê pi ngmê wa a ngmidi, komo yinê adîn꞉aa kapî, kwo, lukwe, nyi vyîlo? Yepê, Kêle. 22 Kwo, Pini n꞉ii knî y꞉oo a dy꞉ââ nmoo, módó ye mêdaanmî diyé dmi. Kwo, Ṉgakêmê ṉ́yóó nmo mê chámê ngi. 23 Njon Baptist ngê yepê, Yisaya ngê ala kópu mwo a d꞉êê ngê, yepê,
W꞉amî mbêmê pi ngma adî kââ, yewo,
Nmî Lémi u maa mb꞉aamb꞉aa ngê a yé yó.
Njon Baptist ngê yepê, Yi kópu vyîlo yinî ntiyentiye. 24-25 Yélini Pádisi knî y꞉oo u kwo a dy꞉ââ tumo, yi yéli y꞉oo kwo, D꞉ii nmî Lémi, d꞉ii Ilacha, d꞉ii Chóó Lémi u komo kapî pyu. Kwo, Lukwe dîy꞉o pi yilî mbwaa paa nye kmênêkmênê? 26 Njon Baptist ngê yepê, Yoo mbwaa ngê mun꞉aa mbápitisîm kîgha too, ngmênê yi dpodo daa ndîî, têdê. Yepê, Nmî Lémi nmî vy꞉o ka kwo, ngmênê dmyongê mya ngópu. 27 Yepê, K꞉omo tpile u kada d꞉a ghê, ngmênê nê têdê. Yepê, N꞉ii a kuwó wunê kwo, u pi ndîî. Yepê, Doo u ntââ u nkîgh꞉ê daanî nî.
28 Yi kópu yintómu Petani pyodo, daa Njedusalem u nkîgh꞉ê p꞉aani n꞉ii a tóó, ngmênê Njódan mwada mbwááni pee Petani, Njon Baptist ngê mbwaa paa yoo kwéli doo kmênêkmênê dé, yi Petani.
Sipi tp꞉oo n꞉ii Chóó Lémi ngê nmo a kpo
29 Womumo Njon Baptist ngê Yesu yi módu, nmopê, Ó. Kî pini kîyedê pwiyé knî, pini n꞉ii p꞉uu nmye noo danê. Nmopê, Sipi tp꞉oo n꞉ii Chóó Lémi ngê nmo a kpo, kî vyîlo. Nmopê, Pi ngê chóó u dono u l꞉êê dîy꞉o sipi tp꞉oo ntee dpî vy꞉a, kî pini yinté sipi tp꞉oo ngê wa pyódu, pi knî y꞉oo wa vya ngmê. Nmopê, Dyámê mbêmê tpémi nmo yintómu nmî yikî dmi u pwo wa ghay. * Is 53:6-7; 1 Pita 1:18-19 30 Nmopê, Pini n꞉ii p꞉uu nmye noo danêmbum, vyîlo nmye kîyedê pwiyé knî. Nmopê, Munmyenê, A kuwó kîyedê kwo, ngmênê a kada pini ngê a tóó, mu kópu u dîy꞉o ghêlî dîpîngê ta, ngmênê yi pini dye ghi yintómu doo a ya. 31 Nmopê, Pini n꞉ii Chóó Lémi ngê a ngmidi ngê, ghêlî dîpî módu, Yisîléli tpémi ye noo danêmbum, mbwaa paa myenoo kmênêkmênê dé, mu kópu u dîy꞉o nê, Yi ngwolo dmi paa pywálî y꞉e, yi pini paa mya y꞉e. 32-33 Nmopê, Chóó Lémi ngê a dpodo dini ghi n꞉ii ngê a ka a kpo, a ka pê, Mu dini ghi ngê a Ghê Dmi wanyi m꞉uu, pi ngmê u pwo wa ghîî, p꞉uu adî ya. A ka pê, Yi pini ngê a Ghê Dmi mbêmê yoo yi gha dmi wa ghêê té. Njon Baptist ngê nmopê, Kî pini nmye vyîlo, Chóó Lémi u Ghê Dmi mbóó p꞉uu a ndê wo, vy꞉êmê k꞉ii ntee tpile ngê u pwo a gho, mbêmê doo kwo. 34 Nmopê, Yi kópu ndêndê ngê kînî módu. Nmopê, Ala kópu ny꞉ee yó, Chóó Lémi ngê pini n꞉ii a ngmidi ngê, kî vyîlo.
Yélini Yesu p꞉uu mwiyé kele
35 Womumo Njon Baptist u k꞉ii y꞉i nmee ya, p꞉uu ndiye pyu ngmê mye u k꞉ii. 36 Yesu paambwi têdê nmî módu, Njon Baptist ngê nyepê, Sipi tp꞉oo n꞉ii Chóó Lémi ngê nmo a kpo, kî vyîlo. * Njon 1:29 37 Dini ghi n꞉ii ngê nyi nyongo, Njon Baptist nyinê kuwo ngê, Yesu nyi ngm꞉êê ngê. 38 Yesu nye mênê diyé wo, nyepê, Lukwe u pyinê dpo ngmêê ngmê? Kwonyenê, Mââwe. Kwonyenê, Ló y꞉i nyinê tóó? 39 Nyepê, A pwiyé choo, anye m꞉uu nyoo. Wod꞉oo nyi ngm꞉êê ngê, kwéli doo a ya, yi ghi ny꞉uu módu. Ntumokwodo nmî lee dniye, wo y꞉i nm꞉uu chedê ngê.
40 Pini n꞉ii k꞉ii Yesu nyi ngm꞉êê ngê, u pi Andru, Saimon Pita u mbwó. 41 Yi ngwo Andru ngê u mbwó até yedê pyw꞉ângo, kwo, Kédisu kîdnyinê pyw꞉oo. (Kédisu u nt꞉u kópu, Chóó Lémi ngê pini n꞉ii a ngmidi ngê.) 42 Andru ngê u mbwó Saimon Yesu ka adê ńuw꞉o. Yesu ngê até doo y꞉enê, kwo, Nyi Saimon, Njon tp꞉oo, ngmênê m̱i dî nt꞉ââ, Pita. (Pita u nt꞉u kópu, chêêpî kpiyé.) * Mát 16:18
Yesu ngê Pilipi pini dê Nêtániyel u ngwo ngmidi doo
43 Womumo Yesu ngê u yi doo kwo, Nkálili nî lê. Pilipi ada pyw꞉oo, kwo, A ngm꞉êê nédi. 44 (Pilipi Mbetîsaida pi, Andru mbwémi Pita yi k꞉ii yi p꞉aa mu ngmidi.) 45 Pilipi ngê Nêtániyel ada pyw꞉oo, kwo, Mósisi pini n꞉ii p꞉uu doo a d꞉êê, yi pini kîdp꞉o pyw꞉oo. Kwo, Chóó Lémi u komo kapî pyu yoo p꞉uu myednya a d꞉êê. Kwo, Yi pini Yesu, Njósép tp꞉oo, Nasalet pi. * Deut 18:18 46 Nêtániyel ngê kwo, Doo u ntââ. Kwo, Yintoo pini Nasalet daawa chaa. Pilipi ngê kwo, A pwiyé, ṉ́yóó anyi mwini. Wod꞉oo Yesu ka adî lee knî. * Njon 7:41,52 47 Yesu ngê Nêtániyel yi módu, nmopê, Daa dnyinté Yisîléli pi ngmêkîyedê pwiyé knî, k꞉omodanê pee tp꞉oo p꞉uu daa t꞉a. 48 Nêtániyel ngê yi kópu yi nyongo, Yesu ka kwo, Lónté ḻama n꞉aa tóó? Yesu ngê kwo, Pilipi ngê ghêlî doon꞉aa pyw꞉ee nyoo, dini ghi n꞉ii ngê yi km꞉ee nyinê ngêpê, a nuw꞉o k꞉oo d꞉a pyw꞉ee ngi, a lama u ngwo chi yââ. 49 Nêtániyel ngê kwo, A Lémi. Kwo, Nyi Chóó Lémi Tp꞉oo, Yisîléli tpémi yi k꞉ii nyi nmî king. 50 Yesu ngê kwo, Kópuni ṉga dî vyi, yi km꞉ee ngêpê têdê mudî m꞉uu ngi, yi kópu u dîy꞉o mumdoo a ka che kêlîmî mb꞉anê? Kwo, Yi kópu têdê. Kwo, Dîyo ndîî kópu knî wanyi m꞉uu té. 51 Nmopê, Ndê kópu nmye ngmên꞉aa tpapê. Nmopê, Nê Chóó Lémi u Pi Ndêndê. Nmopê, Njakóp ngê máádini a wâdîvyîngo, enjel knî y꞉oo mudnye vy꞉eevy꞉ee ńuw꞉ońuw꞉o, yi máádi ntee máádi ngê wanî pyódu. Nmopê, Chóó Lémi ka u ngwo wanê kââdî nmyo. Nmopê, Yi kópu wanmyinê w꞉ee ngmê, ndê kópu ngê nmye wa pyódu. * Gen 28:12

*1:1: Njon 17:5; 1 Njon 1:1-2; Tpyuu 19:13

*1:3: 1 Kódin 8:6; Kîlosa 1:16-17; Hipîlu 1:2

*1:4: Njon 5:26

*1:5: Njon 8:12

*1:13: Njon 3:3-6; Njems 1:18; 1 Pita 1:23

*1:14: Nkal 4:4; Pilipay 2:7; Hipîlu 2:14

*1:29: Is 53:6-7; 1 Pita 1:18-19

*1:36: Njon 1:29

*1:42: Mát 16:18

*1:45: Deut 18:18

*1:46: Njon 7:41,52

*1:51: Gen 28:12