24
Yesu u ngwo a pii wo
Mátiyu 28:1-10; Mak 16:1-8; Njon 20:1-10
Pyópuni knî y꞉oo tpileni tuu mb꞉aa mwiyé a l꞉âmo tumo, Sandé mw꞉aa mgîdî vy꞉o ńuw꞉o tumo, apê, Yesu ntóó p꞉uu nm꞉uu d꞉ii té. Kpomo chedê dini ghi n꞉ii ngê taa dniye, apê, Chêêpî ndîî kpomo t꞉âmo lukwe ngê atédê tpiyé wupu kwolo, wod꞉oo kpomo u mênê kee dniye, ngmênê nmî Lémi Yesu ntóó daa m꞉uu ngópu. Yi kópu dêpê w꞉ee ngópu, yi nuw꞉onuw꞉o u kópu ngê pyodo, wod꞉oo pi miyó anya a pwiyé knopwo, apê, Mu kwo mo, yi kpîdî dmi dê muyedê wuu mbele mo. * Dpodo 1:10 Nkîngê ngê y꞉ay꞉a pwiyé dniye, yi tpódu châpu dumo, mbwódo dyimê dniye, k꞉ame ye ghê dniye. Yi tpódu y꞉oo yepê, Pini n꞉ii ghê a t꞉a, lukwe dîy꞉o kpêênî m꞉een꞉aa nmy꞉uu ngmê. Yepê, Al꞉ii daa tóó, yepê, kêda pyidu. Yepê, Yi kópu dyuu wunê munmya a vyu, dini ghi n꞉ii ngê nmyi vy꞉o modoo a kwo, Nkálili Wee u kwo. Yepê, Ala kópu nmye mwo a vyu, nmyepê, K꞉omo tpile nê Chóó Lémi u Pi Ndêndê, ngmênê pi dono knî y꞉oo wa mgîmî nê, kîdosi ńedê wa t꞉ee nê, wo pyoloni k꞉oo amênê pyidu. * Luukî 9:22; 18:31-33 Wod꞉oo yi pyópu knî y꞉oo yi kópu dyuu yimî nuw꞉o kalê ngópu, kpomo a kuwo ngópu, Yesu u dyépi y꞉a mê ngmê knî ye mdoo ńuw꞉o ngópu, Yesu u yoo woni knî ye mdoo mye ńuw꞉o ngópu. 10 Yi pyópu knî yi vy꞉o pyââ pyile doo kwo, yi pi dmi Méli Makîdala pyââ ngmê, Njówana myomo, Méli Njems u pye pyolo. K꞉omo tpile yi pyópu knî y꞉oo dyépi knî ye yi kópu yilî mênê nté tumo, * Luukî 8:2-3 11 ngmênê dyépi yoo ye daa kêlîmî mbê dniye, yinê ye daa ndê kópu ye tpapê ngmê. 12 Ngmênê Pita ngê mbêpê a puwâ, kpomo chedê loo, yedê tepe mbê wo, Yesu ntóó p꞉uu kpîdîni t꞉ee tumo, vyîlo yi m꞉uu too, tpile daamu módu, wod꞉oo u p꞉aa pee mê diyé wo, yi kópu u nuw꞉onuw꞉o u ngwo ghê wo.
Pi miyó dê y꞉oo Yesu u ngwo m꞉uu ngópu
Mak 16:12-13
13 Yi Sandé ngê Yesu p꞉uu ndiye pyu miyó dê y꞉oo Njedusalem a kuwo ngópu, p꞉aa tp꞉oo ngmê yidpîmo lêpî, u pi Emeyîs, ntee daa kuughê dpîmo lêpî. (12 km.) 14 Kópuni yilî Yesu ngê pyaa dniye, maa p꞉uu yi p꞉uu dpîmo danêmbum. 15 Yi kópu knî yi p꞉uu dini ghi n꞉ii ngê dpîmo danêmbum, Yesu anya a pwiyé wo, yi kuwó doo kwo, dini ghi n꞉ii ngê a kp꞉anê doo, u k꞉ii nipi mîdnye paa. 16 Yi m꞉uu ngópu, ngmênê daa mya ngópu. 17 Yesu ye póó wo, yepê, Maa p꞉uu ló kópu p꞉uu dpo danêmbum mo? Wod꞉oo ghê knopwo, ndîdî yi ngîma kele, 18 u kwo ngmê póó wo, pini n꞉ii u pi Kliyópas, kwo, Njedusalem kópuni pyaa dniye, pi yintómu yi lama a pyede, mumdoo yi kópu knî ḻama daangma tóó? 19 Yesu ye póó wo, yepê, Ló kópu dé? Kwo, Yesu Nasalet pi ngê kópuni pyaa dniye. Kwo, Chóó Lémi u komo kapî pyu ngmê, mye u nuu u pi, mb꞉aamb꞉aa ngê dpîmo dêêpî, mbwudu yilî dpîmo chap, pi knî y꞉oo myednyimo chââchââ. 20 Kwo, Ngmênê nmî kada pini yoo, kpêê yiyé pyu yoo yi kada pini yoo yi k꞉ii, kî mgîmî ngópu, u vyee têdê dy꞉ââ ngópu, lede knî y꞉oo kîdosi ńedê u nkwo mî t꞉ee ngópu. 21-22 Kwo, Ngmênê alanté nmee nuw꞉o, Yisîléli tpémi yintómu knî yi k꞉ii nmî kada vyîlo ayi ghê, Lóma tpémi u ngwo wanmî ngm꞉ii kalê té. Kwo, Ala kópu m꞉uu, k꞉omo tpile m꞉ii tuwo a vya ngópu, ngmênê awêde nmî vy꞉o pyââ ngmê knî y꞉oo ghê nmî mênê dê ghipé ngmê, mw꞉aa mgîdî vy꞉o kpomo chedê kêdê lee dmi, * Luukî 19:11; Dpodo 1:6 23 ngmênê yi pini ntóó doo m꞉uu ngópu. Kwo, Nmo yedê diyé dmi, nmodê, Enjel miyó kudun꞉aa m꞉uu, yedê, Yi pini kîmêda pyidu. 24 Kwo, Nmî vy꞉o pi knî ngmê kpomo chedê myaa lee dmi, yi pyópu knî y꞉oo ntee nmo dumu nté ngmê, yinté myaan꞉aa m꞉uu ngmê, ngmênê yi pini ntóó doo m꞉uu ngópu. * Njon 20:3-10
25 Wod꞉oo Yesu ngê yepê, Lukwe dîy꞉o dpî mbodo dê dîngîdîngî dê. Yepê, Kópuni yilî Chóó Lémi u komo kapî pyu knî y꞉oo a d꞉êê tumo, lukwe dîy꞉o yi kópu knî ye dêdpîdê kêlîmî mo. 26 Yepê, Pini n꞉ii Chóó Lémi ngê a ngmidi ngê, doo u ntââ yi dono u wépi daapî puwâ. Yepê, Yi dono u wépi wo puwâ, u dpodo ndêndê lónté pî dóó, u pi ndîî ngê lónté u nkwo pî pyodo. 27 Wod꞉oo kópuni puku yedê chóó p꞉uu ló dini a d꞉êê tumo, u kakêmê yilî ye chámê ngê, kn꞉ââ Mósisi ngê kópuni a d꞉êê too, nkoo Chóó Lémi u komo kapî pyu knî y꞉oo kópuni myedê d꞉êê tumo.
28 P꞉aani n꞉ii tp꞉oo dpîmo lêpî, y꞉i yimî taa dniye, yi tpódu ye yinê ye yi pini kn꞉aa p꞉aani doo lêpî, 29 ngmênê yi tpódu y꞉oo u dî pwaa ngópu, kwo, Nakî nî, kââdî daa kêmakêma a wupwo. Kwo, Ṉg꞉ii dpî kmêle, wod꞉oo ngomo k꞉oo u k꞉ii nipi mê kee dniye. 30 Dini ghi n꞉ii ngê kmaapî têdê yaa dniye, mbîdédi a ngêêdî, Chóó Lémi kwuno ngê, yi puwâ, ye yi y꞉ângo. 31 Yi ngwo mb꞉êê yi ngîma a ngópu, apê, E, kî Yesu, ngmênê y꞉i anyi ye mê pwiyé wo. 32 Noko kwo, Maa p꞉uu nyi gha dê kêdê pywálî knî, apii, kópuni puku yedê a pyede u kakêmê yilî nye kêdê chámê.
33 Yi ngwo dini ghi ngê yi tpódu ghêêdî knopwo, Njedusalem d꞉âmo mê diyé knopwo, Yesu p꞉uu ndiye pyu y꞉a mê ngmê, yi pyipe knî yi k꞉ii, ye yi taa knopwo, 34 yi tpóknî y꞉oo yepê, Nmî Lémi ndêndê ngê kêda pyidu, Saimon ngê kêdê m꞉uu. 35 Wod꞉oo yi tpódu y꞉oo yepê, Kîmyednye m꞉uu. Yepê, Moma u k꞉ii kudu lee dmi, dny꞉oo myââ. Yepê, Dini ghi n꞉ii ngê kmaapî têdê dpî yaa dmi, mbîdédi yi pwââ, u ngwo dnye mya.
Yesu ngê chóóchóó p꞉uu ndiye pyu knî ye u ngwo a kêma ngê
Mátiyu 28:16-20; Mak 16:14-18; Njon 20:19-23; Dpodo 1:6-8
36 Dini ghi n꞉ii ngê yi kópu p꞉uu dnye danêmbum, Yesu anya a pwiyé wo, yi vy꞉o ghê wo, yepê, Mw꞉ââkó a tîdê mbwó yoo, ala nê, namê nkîngê. 37 Ngmênê nkîngê ngê y꞉ay꞉a pwiyé dniye, apê ngmênê, Kmêna ye kwo. 38 Yesu ngê yepê, Lukwe dîy꞉o nmye nkîngê té. Yepê, Lukwe dîy꞉o dnyinté nmye kêlîmî té. 39 Yepê, A kêê yi ngî m꞉uu tóó, nmyi kêê dmi a p꞉uu yé yó, yepê, Ala nê vyîlo. Yepê, D꞉aa kmêna, myed꞉aa mbwee. Yepê, Kmêna mbwee yi mênê dînê daa kwo, yi p꞉uu mbyuu too daa t꞉a mo. 40 Yi kópu yi vyu, wod꞉oo kóó yu yi ngópu tpyé too. 41 Ngmênê doo u ntââ u kwo myedaapê kêlîmî mbê dniye, mu kópu u dîy꞉o yi gha dmi d꞉ud꞉umbiy꞉e mb꞉aamb꞉aa ngê pyodo, mye ngwéti dniye. Wod꞉oo ye póó wo, yepê, Nté pee nmyi ngópu ngma tóó, n꞉aa pîpî. 42 Te mbyuu ch꞉ee ngmê u kwo ngmê y꞉ee ngópu, 43 yi kêlê a ngópu, yi ngópu ndîî.
Yesu p꞉uu kópuni puku yedê a pyede, p꞉uu ndiye pyu knî y꞉oo u ngwo a w꞉ee tumo
44 Yesu u Mî ka ghêlî daa diyé wo, p꞉uu ndiye pyu yoo modoo ndiye kîgha dé, yepê, Dini ghi n꞉ii ngê nmyi vy꞉o munoo a kwo, a pwopwo p꞉uu munmyenîmo a danê. Yepê, Kópuni Mósisi ngê a p꞉uu a d꞉êê too, Chóó Lémi u komo kapî pyu knî y꞉oo myedê d꞉êê tumo, n꞉ii wéti u puku yedê mye pyede, doo u ntââ yi kópu dyuu daap꞉aa kn꞉aadi ngê. 45 U kuwó dini ghi ngê yi nuw꞉o dmi ńedê mb꞉êê a ngópu, apê, Puku yedê kópuni a pyede, pêdê w꞉ee téne. 46 Yi kópu yilî yi nt꞉u mu ngmidi, yi nt꞉u dmi alanté, Pini n꞉ii Chóó Lémi ngê a ngmidi ngê dini ghi n꞉ii ngê wa t꞉a, wa mgîmî ngmê, wa vya ngmê, wa kmênê ngmê, wo pyoloni ngê amêdê pyidu, 47 u yoo knî y꞉oo u pi pi knî ye adnyin꞉aa tpapê, kn꞉ââ Njedusalem wa chaa ngmê, nkoo dyámê pê wopee wopee, n꞉ii knî y꞉oo u pi wa ny꞉ee ngmê, u pi mbêmê yi dono yilî wa kéé t꞉oo, Chóó Lémi ngê yi dono yilî mbodo kn꞉ââ vyuwo u nkwo wa kéé té, mêdaawa a ngî té. 48 Yesu ngê yepê, Yi kópu yilî nmyi chóó kînmyi m꞉uu tumo. Yepê, Pi knî ye dmyinên꞉aa tpapê dé, 49 ngmênê n꞉ii ngê a d꞉aa amênê kââdî, mwiyé dmyinê t꞉âât꞉ââ, nmye anîmo dy꞉ââ. Yepê, Yi pini M꞉aa u Ghê Dmi, yinê amî wêdêwêdê kalê nmyo. Yepê, Mwiyé nmye munê vyu, nmyenê, M꞉aa ngê nmyi ngêêpî pyu nmye wa a dy꞉ââ. Yepê, Njedusalem ghêlî k꞉ii kêdmyinêngê kuwo ngmê, nmyi wêdêwêdê kîgha pyu mwiyé dmyinê t꞉âât꞉ââ.
Yesu u Mî ka u ngwo kee wo
Mak 16:19-20; Dpodo 1:9-11
50 U kuwó dini ghi ngê Yesu, p꞉uu ndiye pyu yoo yi kada ghê wo, Njedusalem a kuwo ngópu, Petani u nkîgh꞉ê yi taa dniye, wod꞉oo ghê dniye, kóó dê yi pwo mbee doo, yi l꞉êê dîy꞉o Chóó Lémi ka doo ngêpê. 51 Dini ghi n꞉ii ngê yi l꞉êê dîy꞉o doo ngêpê, u Mî ngê a y꞉ângo, mbóó p꞉uu kmungo. 52 Wod꞉oo p꞉uu ndiye pyu yoo Njedusalem mê diyé dniye, yi gha dmi maa p꞉uu d꞉ud꞉umbiy꞉e mb꞉aamb꞉aa ngê pyodo, 53 wo yintómu Chóó Lémi u ngomo k꞉oo dnyimon꞉aa koko, Chóó Lémi dnyimon꞉aa chaa kîgha.
Wu u dî.

*24:4: Dpodo 1:10

*24:7: Luukî 9:22; 18:31-33

*24:10: Luukî 8:2-3

*24:21-22: Luukî 19:11; Dpodo 1:6

*24:24: Njon 20:3-10