23
Yesu Paléti ka u ngwo ńuw꞉o ngópu
Mátiyu 27:1-2,11-14; Mak 15:1-5; Njon 18:28-38
Kada pini yintómu yi ngwo a ghêêdî dniye, Lóma lede yoo yi kada pini ndîî Paléti ka Yesu ńuw꞉o ngópu, p꞉uu yipe tee kn꞉ââ yi ngwo a chaa ngópu, kwo, Ala pini aténgê dp꞉o mgîmî, pi knî ye ala kópu a tpapê ngê, yipu, Kada pini n꞉ii Lóma wunê tóó, tákisi u kwo namê pywupwi. Kwo, Yi kópu mbêmê pi yilî da pyidu té, u yoo vy꞉o u ngwo dê kaa té. Kwo, Ala kópu ye mye tpapê ngê, Chóó Lémi ngê a ngmidi noo, nmyi king ngê wunê pyépi nê. * Luukî 20:20-26 Paléti ngê p꞉oo ngê, kwo, Mumdoo nyi Nju tpémi yi king? Yesu ngê kwo, Ṉ́yóó kîchi vyi. * 1 Tim 6:13 Wod꞉oo Paléti ngê kpêê yiyé pyu yoo yi kada pini yoo, pi yilî yi k꞉ii, yepê, Ala pini u kpadakpada u kópu d꞉oongmê pyw꞉ângo. Ngmênê Paléti ka dyaa dnye chedêchedê, kópu, Pi yilî wunê pyidupyidu too, dnyinté wunê tpyuu té. Kópu, Nkálili Wee u kwo kn꞉ââ a chópu, Njuda Wee u kwo p꞉aani p꞉aani yoo myemênê pyidu too, u dî ala Njedusalem myimî ta.
Paléti ngê Antipas Helodi ka Yesu u ngwo dy꞉ââ ngê
Dini ghi n꞉ii ngê Paléti ngê yi kópu yi nyongo, pi knî ye póó wo, yepê, Mumdoo ala pini Nkálili pi? Kwo, Nyââ, Nkálili a ndê wo. Dini ghi n꞉ii ngê Paléti ngê a w꞉ee ngê, apê, Yesu Helodi kóó k꞉oo pini ngmê, wod꞉oo Helodi ka dy꞉ââ ngê, mwada p꞉aani pee. Yi ngwo Helodi Njedusalem naa têdê myedoo ya. * Luukî 3:1 Helodi ngê Yesu yi módu, u gha mb꞉aamb꞉aa ngê pyodo, mu kópu u dîy꞉o u pi ló dini a nyongo, dye ghi daadîî u yi u ngwo doo kwo, Nî m꞉uu, mbwudu a ngópu ngmê chaa ngê. * Luukî 9:9 Wod꞉oo Helodi ngê Yesu doo póópóó, ngmênê Yesu ngê kópu u kwo daangmê vyu. 10 Kpêê yiyé pyu yoo yi kada pini yoo, dêêpî pyu yoo mye yi k꞉ii, dpodombiy꞉e ghê dniye, Yesu p꞉uu yipe tee kópu yilî t꞉ee ngópu. 11 U kuwó dini ghi ngê Helodi u lede knî yi k꞉ii, Yesu dnye nkwitinkwiti, d꞉ud꞉umbiy꞉e daa châpu ngópu. Kpîdî mb꞉aa u mbwo ngmê t꞉ee ngópu, Paléti ka u ngwo mê dy꞉ââ ngópu. 12 Yi wéni ngê Paléti pini dê Helodi numo pyipe ngê mê pyaa knopwo, mu kópu u dîy꞉o Paléti ngê Helodi châpu ngê, kóó k꞉oo pini u kwo ngmê dy꞉ââ ngê. Mwiyé noko dpîmo a diya.
Paléti ngê Yesu u vyee têdê u ngwo dy꞉ââ ngê
Mátiyu 27:15-26; Mak 15:6-15; Njon 18:39–19:16
13 Paléti ngê kpêê yiyé pyu yoo yi kada pini yoo, yoo yi kada pini yoo, pi yilî mye yi k꞉ii, nipi mêdê danê ngê, 14 yepê, Ala pini a ka kîdmyinê ńuw꞉o ngmê, a ka kîdmye vyi ngmê, a ka nyimu, Yoo yilî kîyedê pyidupyidu té, chóó u pee ngê ka kapî té. Yepê, Wunê nmyi ngópu kîdî kóté kwolo, pwopwo u kópu p꞉uu d꞉oongmê pyw꞉ângo, 15 Helodi ngê yinté kópu p꞉uu myedoo pyw꞉ângo, a ka kîmêda dy꞉ââ. Yepê, Pwopwo u kópu p꞉uu daa t꞉a mo daa t꞉a. 16 Yepê, A lede knî y꞉oo a kpakakpaka ngmê, yed꞉oo n꞉aa pw꞉iipw꞉ii. 17 M꞉ââ k꞉oo Nju tpémi yi naa ndîî u dye ghi ngê, yélini mbwa k꞉oo dnyimo kwo, Paléti ngê ngmêdpîmo pw꞉iipw꞉ii, apu, Nju tpémi yi nuw꞉o dmi mb꞉aamb꞉aa ngê paa pyaa we. Pini n꞉ii u pi pi knî y꞉oo u kwo dnyimo tpapê, yini yidpîmo pw꞉iipw꞉ii. 18 Paléti ngê u yi doo kwo, Yesu nî pw꞉ii, ngmênê pi yintómu dpodombiy꞉e u kwo mbó dniye, kwo, Daanyi pw꞉ii. Kwo, Vya ngi. Kwo, Mbadapas yi pw꞉ii ngi. 19 (Yi Mbadapas ngê u yi doo a kwo, Lóma lede yoo nmî ngm꞉ii kalê té. U yoo yi kada mwiyé a ghê wo, Lóma lede woni a vya tumo, u l꞉êê dîy꞉o u yoo knî yi k꞉ii mbwa k꞉oo u ngwo kee dniye.) 20 Paléti ngê u yi doo kwo, Yesu nî pw꞉ii, wod꞉oo pi knî ye mbwolo, yepê, Kêle. Yepê, Yesu vyîlo yinî pw꞉iipw꞉ii, 21 ngmênê pi knî y꞉oo dpodombiy꞉e kwo, Kîdosi ńedê t꞉ee ngi. Kwo, Pw꞉oo we, daadî ya.
22 Paléti pyolombó ye mê póó wo, yepê, Ló dono kópu ndîî ngmê d꞉uu ngê? Yepê, Pwopwo u kópu p꞉uu d꞉oongmê pyw꞉ângo. Yepê, A lede knî y꞉oo a kpakakpaka ngmê, yed꞉oo n꞉aa pw꞉iipw꞉ii. 23 Ngmênê Paléti ka dêdnye ng꞉aa, dpodombiy꞉e u kwo modnye kââ, kópu, Kîdosi ńedê t꞉ee ngi. Yinté dnye kââ ee, u dî yi pono mî vyápê wo, 24 lede knî ye yepê, kîdosi ńedê nyi t꞉ee yó. 25 Paléti yi pono vyápê wo. Pini n꞉ii l꞉êê pyu ndîî Mbadapas, pi vyee u l꞉êê dîy꞉o mbwa k꞉oo mwiyé a kee wo, pwopwo y꞉i doon꞉aa t꞉âât꞉ââ, yi pini pw꞉ii ngê, ngmênê Yesu u vyee têdê dy꞉ââ ngê.
Yesu kîdosi ńedê u ngwo t꞉ee ngópu
Mátiyu 27:32-44; Mak 15:21-32; Njon 19:17-27
26 Lóma lede knî y꞉oo Yesu u vyee têdê ńuw꞉o ngópu. Maa p꞉uu pi ngmê m꞉uu ngópu, u pi Saimon, Sadéni pi, Njedusalem doo lêpî. Lede knî y꞉oo yi pini mgîmî ngópu, Yesu u kîdosi u kîgha yé ngópu, kwo, Kî pini u kîdosi dnyinê ngi. Wod꞉oo Yesu u kuwó doo kwo, u kîdosi doo dnyinêdnyinê.
27 Pi yilî yi kuwó doo kwo, dnye yâmuyâmu dé. Pyââ knî yi vy꞉o my꞉oodoo kwo, Yesu u l꞉êê dîy꞉o dnye mbê. 28 Yesu ye mênê diyé wo, yepê, Njedusalem pyââ yoo. Yepê, A l꞉êê dîy꞉o mbê mu yé yó, nmyi chóó nmyi l꞉êê dîy꞉o dmyinê mbê, nmyi tp꞉ee dmââdîma yi l꞉êê dîy꞉o myedmyinê mbê. 29 Yepê, Dye ghi ngmê kîyedê pyiyé knî, yi ngwo nmyi kpadakpada ndîî wanmyinê pyw꞉ee ngmê. Yepê, Dini ghi n꞉ii ngê nmyi tp꞉ee dmââdîma nmyi ngópu adnyi vyee dé, ala kópu wanmy꞉uu vyi ngmê, anye, L꞉omo m꞉aa tpamê wo, a tp꞉ee l꞉omo m꞉aa tpyó. 30 Yepê, Yi ngwo nkîngê ngê y꞉ay꞉a wanmyi pwiyé dmi, u yi nmye adî kwo, anye, Mbu nmî pwo a vyuwó dniye, lîmîlîmî ngê u ngwo p꞉oo pw꞉oo dmi. * Hos 10:8; Tpyuu 6:16 31 Yepê, Ala lede yoo yi p꞉uu dênoo d꞉uu, ngmênê dono a nga a d꞉uud꞉uu ngmê. Yepê, Dini ghi n꞉ii ngê yi p꞉uu anmyin꞉aa d꞉uu, angêntoo dono u nkwo nmye angmê d꞉uu ngmê.
32 Pi mê miyó yi vyee têdê mye ńuw꞉o dumo, pi dono dê. 33 Kwéli lee dniye, yi ghi u pi Mbodo Dînê. Yesu kîdosi ńedê y꞉i mî t꞉ee ngópu, pi dono dê kîdosi ńedê y꞉i myimî t꞉ee dumo, woni u wéni pee t꞉ee ngópu, woni u t꞉anê pee t꞉ee ngópu. 34 Yesu ngê u mî ka kwo, M꞉aa. Kwo, Kî yéli y꞉oo kópuni a nga dê d꞉uu ngmê, daa yi lama dê d꞉uu ngmê. Kwo, Yi kópu m̱odo kn꞉ââ vyuwo dpî kéé ngi, mênangê ngî. Yesu u kpîdî yêê tumo, yi kpîdî knî yi l꞉êê dîy꞉o dnye ng꞉oo, noko yepê, Alani nanê wa a ngî, woni nanê wa a ngî? * Mát 5:44; Psalm 22:18 35 Yélini y꞉i doo kwo, yi yéli y꞉oo dnye y꞉enê. Yi ngópu Nju tpémi yi kada pini knî y꞉oo dnye nkwitinkwiti, noko yipu, Mumdoo Chóó Lémi ngê kî pini a ngmidi ngê, yoo ntee doo ngêêpî dé, ye chóóchóó yinté mye ngee ngê. * Psalm 22:7-8 36 Lede knî y꞉oo myednye nkwitinkwiti, k꞉omo ngê wain u kwo dnye dp꞉eedp꞉ee, 37 kópu, Mumdoo nyi Nju tpémi yi king, ṉ́yóóchóó mê ngee ngi. 38 U pwopwo u nt꞉u kópu kîdosi ńedê u pwo t꞉ee ngópu, apê, Nju tpémi yi king.
39 Pini n꞉ii dê u nkîgh꞉ê t꞉ee dumo, ngmê ngê kwo, Chi dîpî. Kwo, Nyi lónté kada pini. Kwo, Mumdoo Chóó Lémi ngê a ngmidi nyoo, ye ṉ́yóóchóó mê ngee ngi, mye ngee nyédi. 40 Ngmênê woni ngê yi kópu u kwo kwódu ngê, kwo, U kwo kidimê mbumu. Kwo, Lukwe, Chóó Lémi ka d꞉ii nkîngê? Kwo, U ngmidi ngmê u pi vyîlo y꞉ii nkwitinkwiti. Kwo, Nipi nganmo mgînî vyîmî té. 41 Kwo, Kópuni nyi kn꞉aadi too, u dîy꞉o nye mgînî vyîmî mo, ngmênê kî pini ngê kópu daangmê kn꞉aadi ngê. Kwo, Lukwe dîy꞉o nye nkwitinkwiti. 42 Yesu ka kwo, Yesu, dini ghi n꞉ii ngê king ngê anyi pyódu, ṉgêê k꞉oo dpî kaa nédi. 43 Yesu ngê kwo, Ndê kópu ṉga ngmên꞉aa tpapê, awêde ghi mb꞉aa nipi nye lêpî mo.
Yesu kîdosi ńedê u ngwo pwene
Mátiyu 27:45-56; Mak 15:33-41; Njon 19:28-30
44 Yi dini ghi ngê kââdî mbóó ńuknîńuknî p꞉uu doo kwo, yi dyámê pee mbêmê mgîdî a ghay wo. Dini ghi n꞉ii ngê kââdî ngê liy꞉aa pyile a kuwo ngê, mê wa wo. * Luukî 18:31; Amos 8:9 45 Yi dini ghi ngê Chóó Lémi u ngomo k꞉oo kpîdî ndîî n꞉ii doo ya, yi kpîdî ngê yoo yi maa dpîmo nkokonkoko, apê, Chóó Lémi u yâpwo ghi k꞉oo daapaa nî dniye. Yesu kîdosi ńedê dini ghi n꞉ii ngê pwene, wod꞉oo yi kpîdî chóó mînê chaa wo, châpwochâpwo ngê nkwodo a yaa wo, knâpwo dî. * Hipîlu 9:2-3,6-8 46 Yesu kîdosi ńedê modoo ya, u mî ka dpodombiy꞉e ka wo, kwo, M꞉aa, a ghê dmi ṉga d꞉a kê, a ngini. Yi kópu yi vyu, wod꞉oo pwene. 47 Lede n꞉ii knî y꞉oo Yesu kîdosi ńedê t꞉ee ngópu, yi lede yoo yi mââwe ndîî kîdosi u nkîgh꞉ê doon꞉aa kwo. Dini ghi n꞉ii ngê Yesu u ngópu pwene, Chóó Lémi chaa kwólu, apê, Kî ndêndê ngê pi mb꞉aa, u kn꞉aadi te kópu daa tóó. 48 Pi yilî, n꞉ii knî y꞉oo Yesu u pwopwo têdê dnyen꞉aa y꞉enê, dini ghi n꞉ii ngê yi ngópu pwene, yi nuw꞉o dmi dono ngê pyodo, u l꞉êê dîy꞉o dnye yii, yi p꞉aa pee p꞉aa pee mê diyé dniye. 49 Yélini Yesu u lama dnye ya, daa chono dnya a kwo, y꞉i dnya a y꞉enê. Pyópuni yoo Nkálili Wee u kwo Yesu p꞉uu mwiyé a kaa dniye, u k꞉ii Njedusalem lee dniye, yi yéli yi vy꞉o myednye kwo.
Yesu ntóó u ngwo kmênê ngópu
Mátiyu 27:57-61; Mak 15:42-47; Njon 19:38-42
50-51 Kada pini ngmê, u pi Njósép, Adamátiya pi. Yi p꞉aani Njuda Wee u kwo a tóó. Yi pini pi mb꞉aa, apu, Chóó Lémi ngê nmî y꞉enê kn꞉ââ lîmî k꞉ii ngê paa chaa ngê. K꞉omo tpile kada pini knî yi vy꞉o doo kwo, ngmênê Yesu u pwele châpwo têdê, u vyee têdê yi vy꞉o daa ghê wo. 52 Yesu dini ghi n꞉ii ngê pwene, yi pini Paléti ka loo, Yesu ntóó u kwo mînê ch꞉ee ngê. 53 Paléti ngê kwo, U ntââ, wod꞉oo Njósép loo, Yesu ntóó kîdosi ńedê a ngópu, kpîdî pee ngê a kmongo ngê, ntóó ńuwo, kpomo u mênê mî yó. Yi kpomo pi knî y꞉oo t꞉aanî paa mwiyé a ché ngópu, pi ntóó kmênêkmênê u l꞉êê dîy꞉o. 54 Yi wéni Pîdade, womumo lîme wo.
55 Pyópuni knî y꞉oo Yesu Nkálili Wee u kwo dnya a yâmuyâmu, Njedusalem u k꞉ii myimî taa dniye, yi pyópu knî y꞉oo Njósép ngm꞉êê ngópu, Yesu ntóó kpomo u mênê yi ngópu mî kmênê ngê. 56 U kuwó dini ghi ngê yi p꞉aa pee mê diyé dniye, apê, Tpileni tuu mb꞉aamb꞉aa dé, knî ngmênmî nya, Yesu ntóó p꞉uu nm꞉uu d꞉ii té, ngmênê yi ngwo kââdî gho, yi lîme wo kn꞉ââ chópu, mêdaa lee dniye. Yi dêêpî kópu dyuu châpu ngópu, lîme wo ngê dnye lîme.

*23:2: Luukî 20:20-26

*23:3: 1 Tim 6:13

*23:7: Luukî 3:1

*23:8: Luukî 9:9

*23:30: Hos 10:8; Tpyuu 6:16

*23:34: Mát 5:44; Psalm 22:18

*23:35: Psalm 22:7-8

*23:44: Luukî 18:31; Amos 8:9

*23:45: Hipîlu 9:2-3,6-8