20
Yesu pini n꞉ii u pi mbêmê doo dpodo
Mátiyu 21:23-27; Mak 11:27-33
Wo ngmê ngê Yesu Chóó Lémi u ngomo mbwa kalê ngmê k꞉oo doo kwo, yoo doo ndiye kîgha dé, u yi u ngwo doo kwo, Yoo yi nuw꞉o dmi nî ngmêê, Chóó Lémi kóó k꞉oo nî kaa té. Yi ngwo kpêê yiyé pyu yoo yi kada pini yoo, dêêpî pyu yoo, yoo yi kada pini yoo mye yi k꞉ii kwodonkwodo u kwo lee dniye, kwo, Chóó Lémi u ngomo nmî chóó nmo y꞉enê. Kwo, Kópuni nye d꞉uud꞉uu too, n꞉uu ngê ṉga vyu, u ngwo nye d꞉uud꞉uu too? Kwo, N꞉uu u pi mbêmê ye kópu yilî nye d꞉uud꞉uu ngê? Yesu ngê yepê, Kópu nmye mwiyé ngmên꞉aa poopoo, yepê, a ka vyi yó, n꞉uu u pi mbêmê Njon ngê pi mbwaa lêê u mênê dpîmo kmênêkmênê dé? Yepê, Chóó Lémi u pi mbêmê ó chóó u pi mbêmê? Noko yepê, Ló kópu u kwo ngmanmî vyi? Noko yepê, Ala kópu u kwo nmo tpapê, Chóó Lémi u pi mbêmê, noko yepê, ala kópu nmo a tpapê, Lukwe dîy꞉o Njon ka dpîp꞉e kêlîmî mbê dniye. Noko yepê, Ala kópu u kwo nmo tpapê, Chóó u pi mbêmê, noko yepê, pi knî y꞉oo chêêpî ngê wa vya nmo, mu kópu u dîy꞉o yinê ye Njon Chóó Lémi u komo kapî pyu ngmê. Yi kópu u l꞉êê dîy꞉o kede dniye, Yesu ka kwo, Pini n꞉ii u pi ngê a loo, nmî lama daa tóó. Myenté, Yesu ngê yepê, Pini n꞉ii u pi mbêmê kópu yilî n꞉aa d꞉uud꞉uu ngê, nmye myedaanî vyi.
Yesu Nju tpémi yi kada pini knî yi p꞉uu u ngwo doo mgongo
Mátiyu 21:33-46; Mak 12:1-12
U kuwó dini ghi ngê Yesu ngê pi knî ye mgongo ngmê kwólu, yepê, Pi ngmê ngê wain kpê ngmê yó, pi ngmê knî ye yepê, A wain kpê ka dmyinê vyuwo, dini ghi n꞉ii ngê nt꞉u dê kaa knomomê, kîgha dmyina a ngêêpî dé, dmyinê vyilêvyilê dé, wain u ngwo dmyinê l꞉âmol꞉âmo, knî a ka ngmêdmyina a dyede, woni nmyi nêni. Yepê, U kuwó dini ghi ngê yi pini ngê wain kpê a kuwo ngê, kn꞉aa p꞉aani loo, dye ghi daadîî y꞉i doon꞉aa ya. 10 Yepê, Wain kpê dini ghi n꞉ii ngê kyopwo wo, wain kpê chóó ngê u dpodo pyu ngmê dy꞉ââ ngê, kwo, A wain kpê mênê chi lêpî, u y꞉enê pyu knî y꞉oo a wain knî ṉga ngmêdo kê y꞉e, a ka dpo ńuw꞉o ngi. Yepê, Ngmênê yi pini dini ghi n꞉ii ngê wain kpê mênê mî ta, u y꞉enê pyu knî y꞉oo wain knî u kwo daa y꞉ee ngópu, yi pini mgîmî ngópu, kpaka ngópu, wain kpê chóó ka módó mê dy꞉ââ ngópu. 11 Yepê, U kuwó dini ghi ngê wain kpê chóó ngê u dpodo pyu myomoni dy꞉ââ ngê, yinté kópu mu ngmidi u ngwo myedê d꞉uu ngópu, dpodombiy꞉e kpaka ngópu, wain kpê chóó ka módó mye dy꞉ââ ngópu. 12 Yepê, U kuwó dini ghi ngê pyoloni ye mye dy꞉ââ ngê, wain kpê y꞉enê pyu knî y꞉oo myemînê kpaka ngópu, ngm꞉ii kalê ngópu. 13 Yepê, U kuwó dini ghi ngê wain kpê chóó até yedoo nuw꞉o, apê, Ló kópu ngmanî d꞉uu? Apê, A tp꞉ee njini ye n꞉aa dyede. Apê, U nuu ghi a nódo ka tóó, doo u ntââ, daamînê mb꞉ii ngmê. 14 Yepê, Ngmênê dini ghi n꞉ii ngê wain kpê y꞉enê pyu knî y꞉oo m꞉uu ngópu, noko yepê, Kî wain kpê chóó tp꞉oo. Noko yepê, Vya koo, yed꞉oo wain kpê nmo wa ghay. 15 Yepê, Wod꞉oo vya ngópu, ntóó chii mênê mî kéé ngópu.
Yesu ye póó wo, yepê, Yi wain kpê chóó ngê ló kópu y꞉e angmê d꞉uu? 16 Yepê, Wa a lê, yi tpóknî wa vya té, kn꞉aa yéli y꞉oo yi d꞉aa dmi u nkwo amênê kââdî ngmê. Yi mgongo danêmbum yedê w꞉ee ngópu, Yesu ka kwo, Doo u ntââ, ye kópu nmo kîngê pyódu. 17 Wod꞉oo Yesu ngê doo y꞉enê dé, ye póó wo, yepê, Yi kópu mumdoo nmye daawa pyódu? Yepê, Kópuni puku yedê a tóó, a w꞉ee yó. Yepê, Yi kópu ala, yepê,
Yi pââni ngomo wuwó pyu knî y꞉oo kéé ngópu,
yi yini pââ pw꞉eni ngê vyîlo mêyi pyodo. * Psalm 118:22
18 Yepê, Nê chêêpî kpiyé ntee tpile. Yepê, N꞉ii yi chêêpî kpiyé p꞉uu wa a lvêêdî, mbodo wa pwââ. Yepê, N꞉ii mbêmê yi chêêpî kpiyé wa a ghay, koo dyuu ngê wa pyódu. * Is 8:14-15
19 Yi ngwo dini ghi ngê dêêpî pyu yoo, kpêê yiyé pyu yoo yi kada pini yoo yi k꞉ii, u yi y꞉e doo kwo, Yesu nmî mgîmî, mu kópu u dîy꞉o a w꞉ee ngópu, apê, Kî nmî p꞉uu a mgongo, ngmênê kêê u ngwo dêpê t꞉ee ngópu, mu kópu u dîy꞉o pi knî ye nkîngê mbê dniye. * Luukî 19:47-48
Tákisi pywupwi u danêmbum
Mátiyu 22:15-22; Mak 12:13-17
20 Doo u ntââ kada pini knî y꞉oo Yesu yoo vy꞉o daapî mgîmî ngópu, wod꞉oo dpodombiy꞉e dnye y꞉enê, apê, Kn꞉aadi te kópu nmî ngópu ngma a tpapê knomomê, ye Lóma lede yoo yi kada pini ndîî ka yuu nmînê yémî, u ngwo wa kpada. Tumutumu pi knî u kwo ngmê dy꞉ââ ngópu, yepê, Dmyinên꞉aa dódó. 21 Wod꞉oo Yesu ka yi lee dniye, kwo, Mââwe. Kwo, Nmî lama ka tóó, Ndêndê ngê nye danêmbum. Kwo, Pi knî ye d꞉ee nkîngê yédi, ngmênê Chóó Lémi u kópu dyuu pi knî ye ndêndê ngê nye tpapê ngê. 22 Kwo, Nmo vyi ngi, kwo, nmî dêêpî kópu dyuu lónté a kwo, kwo, u ntââ Lóma tpémi yi king ndîî ka tákisi wanmî pywupwi, ó daanmî pywupwi? 23 Ngmênê Yesu ngê yi kópu a w꞉ee ngê, apê, Kînga a dódó nê. 24 Yepê, Tákisi ndapî a ngópu ngmê tpyé yó, ngmênî m꞉uu. U ngópu yi tpyé ngópu, ye póó wo, yepê, Ala ndapî p꞉uu n꞉uu u kââ ye tóó, n꞉uu u pi myeye tóó? Kwo, Lóma tpémi yi king ndîî u kââ u pi ye tóó mo. 25 Wod꞉oo Yesu ngê yepê, Tpileni Lóma tpémi yi king ndîî ngmênêni, u kwo mêdmyinê yémî. Yepê, Tpileni Chóó Lémi ngmênêni, Chóó Lémi ka mêdmyinê yémî. 26 Yoo yi ngîma u dódó ngê dêê dniye, kn꞉aadi te kópu daangmê vyu, wod꞉oo tumu yaa dniye, yi nyepênyepê u kópu ngê pyodo.
Pyidepyide u danêmbum
Mátiyu 22:23-33; Mak 12:18-27
27 Yoo ngmê Yesu ka loo, yi yéli Sadyusi yoo. Yi nuw꞉o dmi alanté doo ya, apê, Pi dpî pw꞉onu, mêd꞉uuwodê pyidu. U yi y꞉e doo kwo, Yesu u pi nmî dyênê, u l꞉êê dîy꞉o Yesu alanté dnye dódó. 28 Yesu ka kwo, Mósisi ngê ala dêêpî kópu a d꞉êê ngê, apê, Pi angmê pw꞉onu, u kuknwe adî ya knomomê, yi tp꞉ee daadî ya knomomê, ye yi pini u mbwó ngê yi kuknwe moo ndê ngê, u mbwó u l꞉êê dîy꞉o tp꞉ee angmê tpyé ngmê. * Deut 25:5 29 Kwo, Pi mbwémi pyudu doo ya, kaani yéé wo, tp꞉ee daa tpyó, u ngwo pwene. 30 Kwo, Kaapeeni ngê yi kuknwe mê ndê ngê, yi pyópu ngê tp꞉ee myedêpê ngêêdî, kaapeeni yinté u nkwo mye pwene. 31 Kwo, Yi mbwémi knî yintómu yi pyópu mu ngmidi yinté dnye ny꞉ee, yintómu pw꞉oo dniye, tp꞉ee yi pyópu ngê dêpangmê ngî ngópu. 32 Kwo, U kuwó dini ghi ngê yi pyópu mye pwene. 33 Kwo, Lukwe dîy꞉o pyidepyide u pi nye tpapê. Kwo, Yoo wa a pii knomomê, ye yi pyópu ngê lukwe angmê pyódu, ló pini u kpâm ngê amê pyódu? Kwo, Doo u ntââ, mu kópu u dîy꞉o yi mbwémi pyudu knî yi pyópu mu ngmidi p꞉uu yéé dniye.
34 Yesu ngê yepê, Ala dini ghi ngê pyââ mââ numo p꞉uu a yééyéé nyédi, 35 ngmênê Chóó Lémi ngê yélini yi p꞉uu wa a vyi, awo, Kî a yoo mb꞉aamb꞉aa, kpêênî u ngwo wa a pyidu té, kóó k꞉oo wa kaa té, yi yéli numo p꞉uu mêdaadnyi yééyéé. 36 Yepê, Mêdaawa pw꞉oo dmi, mu kópu u dîy꞉o enjel ntee pini ngê adnyi ya. Yepê, Chóó Lémi tp꞉oo módó tp꞉oo mââ ngê adnyi ya, mu kópu u dîy꞉o kpêênî chóó wa a pyidu té. * 1 Njon 3:1-2 37 Yepê, W꞉êê mââwe n꞉ii ndêndê ngê nmye chââchââ ngópu, Mósisi, yi pini pyidepyide p꞉uu myedoo a d꞉êê. Yepê, U puku yedê, ndê ngê yi tp꞉oo kwéli doo pîpî, Chóó Lémi p꞉uu ala kópu a d꞉êê ngê, apê, Chóó Lémi, Epîlaham u yâpwo, myenté tp꞉oo Yisak u yâpwo, myenté Yisak tp꞉oo Njakóp u yâpwo. * Ex 3:2-6 38 Yepê, Chóó Lémi yi tpóknî yi yâpwo, yi kópu u l꞉êê dîy꞉o, k꞉omo tpile a pw꞉oo dniye, ngmênê u kwo yi ghê dmi a pyede. Yepê, Chóó Lémi daa ntóó knî yi yâpwo, ngmênê n꞉ii dé yi ghê a pyede, vyîlo yi yéli yi yâpwo. * Lóma 14:8-9
39 Dêêpî pyu ngmê knî y꞉oo kwo, Mââwe, yi póó ye mb꞉aamb꞉aa ngê chi vy꞉a, doo dóó nyoo. 40 Yi ngwo póó u kwo daamu y꞉ee ngópu.
Pini n꞉ii Chóó Lémi ngê a ngmidi ngê, n꞉uu ntee pini ngê adî ya?
Mátiyu 22:41-46; Mak 12:35-37
41 Yesu ngê dêêpî pyu knî ye yepê, Lukwe dîy꞉o ala kópu nmye tpapê ngmê, Pini n꞉ii Chóó Lémi ngê a ngmidi ngê, King Dépidi u tii ńedê pini ngmê? 42 Yepê, Yi pini kada a tóó, Dépidi u kuwó a tóó, mu kópu u dîy꞉o wéti u puku yedê Dépidi ngê ala kópu chóó a d꞉êê ngê, apê,
Chóó Lémi ngê a kada pini ka kwo,
M̱i ndîî ngê n꞉aa pyépi, a wéni pee dpî yey, pi yintómu chi y꞉enê dé. * Psalm 110:1
43 Yélini m̱꞉uu a l꞉êê té, dîyo anî vya té, ṉyi yodo u maknopwo wanî yé té.
44 Yesu ngê yepê, Pini n꞉ii Chóó Lémi ngê a ngmidi ngê, Dépidi ngê apê, Yi pini a kada pini. Yepê, Yi kópu u l꞉êê dîy꞉o, yi pini daa Dépidi ntee pini, ngmênê pi knî yi pwo pini ntee pini.
Yesu pi knî ye dêêpî pyu yoo yi p꞉uu u ngwo doo danê
Mátiyu 23:1-36; Mak 12:38-40; Luukî 11:37-54
45 Pi yilî yi ngópu Yesu ngê p꞉uu ndiye pyu knî ye yepê, 46 Dêêpî pyu yoo yi nj꞉ii ngê kêê nangê t꞉oo, n꞉ii knî y꞉oo u yi a kwo, Nmî pi dmi ndîî ngê pyaa we, nmî kpîdî dmi mb꞉aa kêlê nmî m꞉ii, pi knî y꞉oo mb꞉aamb꞉aa ngê pîdny꞉oo chââchââ nmo. Yepê, Yinté yéli ngêpê ngomo k꞉oo yi chóó kada dp꞉uu yaa dmi, naa têdê yi chóó kada myoon꞉aa yaa dmi. 47 Yepê, K꞉omo tpile kuknwe dpî dóó t꞉oo, yi tpile dpî t꞉âmo t꞉oo, ngmênê pi knî yi ngîma Chóó Lémi ka a ngêpê nyédi, ngêpê daadîî ngê dpî pyódu t꞉oo. Yepê, K꞉omodanê pyu yoo. Yepê, Chóó Lémi ngê yinté yéli dpodombiy꞉e wa kpada té.

*20:17: Psalm 118:22

*20:18: Is 8:14-15

*20:19: Luukî 19:47-48

*20:28: Deut 25:5

*20:36: 1 Njon 3:1-2

*20:37: Ex 3:2-6

*20:38: Lóma 14:8-9

*20:42: Psalm 110:1